DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

There are even like housing projects. We have many housing projects the last twoyears. We are building a new church in Beit Sahour, a new orthodox church in BeitSahour. We have new kindergartens, many kindergartens, we have the orthodoxchurch even, the orthodox school, it’s called the Shepherd’s school, it started like, I’mnot sure, seven or eight years ago. Many people, they still, many people who emigrate,they do not sell their properties, they keep them and they say that we will come backwhen it gets better. They have been away for ten years or 15 years (Khaled, BeitSahour).Mange av disse vil ifølge Khaled komme tilbake dersom situasjonen roer seg ned ogreiserestriksjonene lettes. Han sier at de ikke ser vitsen med å bo et sted man ikke er fri til åreise hvor man vil, og ikke engang kan reise fritt mellom de forskjellige palestinske byene.Mange velger likevel å la barna gifte seg med palestinere, for ikke å miste kontakten medhjemlandet. Khaled sier at han aldri kommer til å emigrere, og at han føler at dette er å gi opp.Det vil han ikke tillate seg selv. At det stadig er palestinske kristne som studerer teologi ogvelger å komme tilbake og jobbe som prest i de palestinske kirkene tror han også er med på ågi styrke til dem som velger å fortsette å bo framfor å emigrere. Selv vet han om fire ungemenn fra sin kirke som for tiden studerer teologi utenlands.78

More magazines by this user
Similar magazines