DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

kvinner merker utviklingen i det palestinske samfunnet muligens i enda større grad enn dekristne kvinnene. Hun sa også at hun kan forsvare seg med at hun som kristen ikke trengerdekke seg til, mens mange muslimske kvinner ikke kan bruke det samme argumentet. Dermedmener hun at de muslimske kvinnene opplever disse kommentarene som et større press enndet de kristne gjør, og at de kristne kvinnene glemmer dette perspektivet.Endringene som mer spesifikt nevnes av kvinnene er grad av påkledning, krav omsømmelighet og hvordan oppføre seg i forhold til det annet kjønn. Én kvinne sier at hun følermindre respekt fra muslimske menn, eksempelvis når hun står i kø for å passere kontrollposterog muren på veg til jobb. Hun føler seg også fornærmet over plakater og klistremerker som ersatt opp på busser og andre offentlige steder, der islamistiske grupperinger anmoder kvinnerom å dekke seg til. Hun blir provosert av å lese disse oppfordringene på bussen hver dag tiljobb. Spesielt kvinner oppgir at de får kommentarer slengt etter seg om at de har for korteskjørt, for korte ermer og for lite tekkelige klær.En av mine mannlige informanter i Jerusalem, George, mente at det er vanskelig å fåde kristne til å snakke om slike temaer offentlig – politisk ukorrekte temaer, som han kaltedet. Han mente at det ikke alltid er lett å være kristen i Palestina i dag, men at mange ikke vilsnakke høyt om dette. George har både kristne og muslimske venner, men han fortalte at hankvier seg for å snakke med sine muslimske venner om religion. Han mener at temaet er såpassskjørt og kontroversielt i dag at det er best å la være. Han ser ikke noe problem med islamgenerelt, men han mener at den radikale islam som er på framvekst i Palestina er med på åskape en forskjell mellom dem, og at denne tidvis kommer til uttrykk. Han beskriver sinemuslimske venner som liberale muslimer. George er den eneste av informantene som menerat okkupasjonen ikke er den eneste årsaken, men del av et større og mer komplisert bilde, derislam er en av årsakene. Han mener flere kristne er enige med ham, men at de er redde for å sidette. Han er ikke enig i at det foregår en forfølgelse av kristne, men heller at det finnesspenninger mellom kristne og muslimske palestinere. Han mener også at palestinske kristne erredde for å bli oppfattet som upatriotske av muslimske palestinere om de tar opp dennediskusjonen i det offentlige rom, og at de fleste derfor forfekter et mer politisk korrekt syn islike fora. George har selv emigrert, men utelukker ikke at han kan komme til å reise tilbaketil Palestina.Den amerikanske journalisten Charles Sennott nevner også fremmedgjøring som en avårsakene bak emigrasjonen blant de kristne palestinerne:85

More magazines by this user
Similar magazines