DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

en kristen jente gifter seg med en muslimsk mann, pådrar hun seg og familien et stigma, oghun vil i de fleste tilfellene bli utstøtt fra sin egen familie. Pateren forklarte videre at dette eren av mekanismene de kristne bruker, en form for sosial kontroll for å bevare det kristnesamfunnet.En av mine kvinnelige informanter er for øvrig gift med en muslimsk mann, og hunavproblematiserte temaet. Likevel erkjente hun at hun vet at andre kristne mener hun har gjorten feil ved å gifte seg med en muslim, men at ingen tør å si det rett til henne. The GuardianWeekly refererte også til en hendelse i Ramallah i 2005, der en ung kristen jente ble drept avsin far fordi hun ønsket å gifte seg med en muslimsk gutt. Et slikt æresdrap – femicide – viserhvor sterkt presset den kristne minoriteten til tider kan føle seg. De fleste jeg snakket med,fordømte drapet, samtidig som alle kjente ”noen” som mente det var på sin plass, for å unngåat andre jenter skulle komme på lignende tanker.6.2.3 Usikre framtidsutsikter for de kristneWaardenburg mener at de kristne i Midtøsten ikke bare er usikre på sosiale og økonomiskefaktorer ved samfunnet, men også når det gjelder om politisk motstand utført i islams navn vilhindre dem i å delta i samfunnet og å leve et anstendig liv. Han tror også at det politiskuforutsigbare i regionen, kombinert med en svak rettsbeskyttelse, er med på å gjøreframtidsutsiktene usikre for de kristne. Han mener at emigrasjon er en siste utvei for mange,selv om det fører til en enda større svekkelse av de kristne i regionen. Dette er et dilemmasom opptar flere av mine informanter. Mange ser ikke for seg at de skal bruke sitt liv på åkjempe for sin egen situasjon, men foretrekker å emigrere og å leve et rolig og behagelig liv ieksempelvis USA eller Europa:The population of East Jerusalem and the territories occupied by Israel in 1967 has lived andstill lives under a largely arbitrary military rule, with an Israeli colonization of the occupiedterritories. And this was before the willful Israeli destruction of the Palestinian infrastructureand terrorization of the population since October 2001. To the indigenous factors of theregion, a number of influences and interferences from outside should be added, especiallysince September 11, 2001 (Waardenburg 2003:459).De kristne palestinerne er en sårbar minoritet, og som Khaled fra Beit Sahour sier, er fryktenfor framtiden, og det ukjente, en viktig faktor for mange palestinere som velger å emigrere. Itillegg til den usikkerheten som preger det palestinske samfunnet, som er under israelskokkupasjon, lurer mine kristne informanter på hvordan samfunnet vil se ut dersom den92

More magazines by this user
Similar magazines