DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

duo.uio.no

DET HELLIGE LAND – UTEN KRISTNE? - DUO - Universitetet i Oslo

muslimske palestinske identiteten styrkes ytterligere, samt båndene mellom islam og denpalestinske identiteten.Flere av de radikale islamistiske gruppene i Palestina identifiserer de kristnepalestinerne som en del av Vesten og ser dem som sine motstandere. Dette til tross for at dekristne palestinerne identifiserer seg som arabere og palestinere, og ikke som vestlige. De tosiste årene har sett angrep på eksempelvis KFUMs kontor i Qalqilyah på Vestbredden, enortodoks kirke i Gaza, samt to kirker i Nablus. Kirkeledere og muslimske ledere fordømmerdisse handlingene, på lik linje med palestinske myndigheter, og muslimske ledere sier at dissehandlingene ble utført av utbrytergrupper som ikke har stor støtte hos flertallet av muslimer.Det samme sier flere av informantene om de voldsomme reaksjonene i Midtøsten etterpubliseringen av de såkalte Muhammed-tegningene i den danske Jyllandsposten, det norskeMagazinet og andre medier.Jacques Waardenburg forteller at kristne og muslimske grupper opp gjennom historienhar brukt islam og kristendommen som identitetsskaper og for å rettferdiggjøre at de serhverandre som motstandere. Resultatet av dette er store politiske konsekvenser (Waardenburg2003:30). I fredelige perioder har det vært utstrakt handel, samt kulturell og sosial utveksling.Etter korstogene og kolonitiden, der europeiske nasjoner dominerte og koloniserte store delerav den muslimske delen av verden, i tillegg til å sende ut misjonærer, ble ideen om enfundamental motsetning mellom kristendommen og islam reetablert. Waardenburg menermotsetningene bleknet noe etter andre verdenskrig og den kalde krigen, men at svartmalingenav islam igjen er på retur:Defenders of Israel are distrustful of Islam, and Christian Zionists demonize it outright. Somemissionary circles depict Islam as the main enemy of Christianity, and certain Westerngeopolitical interests are intent on predicting, if not a future clash of civilizations in general,then at least one between the West and Islam. The other way around, there are anti-WesternMuslims. Certain Islamist movements renew the antagonism between the two religions byrefusing dialogue and calling halt to any further growth of Christianity. Others call upon Islamto resist by all means an increasing American or Western imperialism in the Middle East,Africa, and Asia. Each side has an interest in constructing a particular image of “Islam” as anenemy or as a cause demanding absolute loyalty. Both sides, however, are one in constructing“Islam and the West” as a fundamentally given dualism from which there can be no escape(Ibid: 31).Waardenburg mener antimuslimske og antikristne kampanjer skaper langvarige negativeettervirkninger på begge sider, som negative kollektive minner og følelser, noe som også harnegative konsekvenser for minoritetene på begge sider:93

More magazines by this user
Similar magazines