Last ned brosjyre - NOA Maskin AS

noamaskin.no

Last ned brosjyre - NOA Maskin AS

K2 CombiCutterModell 1600 og 1200Rundballekutter og utfôringsmaskinMarkedets mest komplette programwww.tks-as.no• Stasjonær• Hjulgående• Opphengt i skinne• Magasin


K2 CombicutterArbeidsbesparendeog ” altetende ”K2 CombiCutter kan brukes til å kutte/rive all slags fôr,som rundballer, silohiv, snittet og blandet fôr. Den takler altfra vått til tørt fra langt til kort materiale. Uansett materialeleverer maskinen en jevn og fin utmating, takket være denunike knivtrommelen med 72 kniver og automatikken medtrykkregulering.• K2 CombiCutter i skinnebanesom fôrer ut streng fra sideutmater.• Effektiv utfôring av rundballer og silofôr.• Kan kobles sammen med magasinved behov for økt kapasitet.K2 CombiCutter er svært godt egnet som manuellutfôringsmaskin der en ønsker stor kapasitet på utfôringa.Den kan utstyres med golvvogn eller henges opp i skinnefor å kjøre på fòrbrettet. Både takdrift og hjulgang harfrekvensstyring for myk start/stop. En kan velge om en vilha dører eller faste sider på maskinen. Dette bestemmesav hvordan en har tenkt at maskinen skal fylles.


SE FORDELENE• Knivfeste uten bruk av skruer• 72 kniver• Kun 5,5 kw kuttemotor på trommel• Sentralsmøring• Kraftige medbringere på bottenbeltet• Faste sider eller dører etter behov.• Trinnløs justering av hastighet på bunnbeltet.• Motstandsføler styrer mating mot trommelen.• Kan leveres med styretablå for fjernbetjening.• Kan leveres stasjonær, med gulvvogn elleropphengt i skinne• Solide lager og driftEnkel betjeningDriftsikkerhet og fleksibilitet er høyt prioriterti styringen. Hastigheten på bunnbeltet kanjusteres trinnløst fra styreskap eller tablå.Det gjør at maskinen alltid arbeider opptimalti forhold til behov og konsistens på grovfôret.Et parameter måler hvor stor kraft som brukeskontinuerlig, overskrides dette stopper maskinenkort for deretter å mate videre.K2 CombiCutter 1600 og 1200Maskinen kan nå leveres i to forskjellige bredder:1600mm som før og 1200mm for de som trenger ensmalere maskin. Alt er likt bortsett fra bredden.K2 1200mm tar alt slags fôr så nær som helerundballer. Den kan leveres stasjonær eller opphengt iskinne og kan utstyres med sideutmater.1600 modellen 2,8m 3 og 3,6m 31200 modellen 2,5m 3


MAGASINSparer tidØker kapasitetenForenkler hverdagenKombikutter-Magasin-SideutmaterMagasinMagasinet øker lagringskapasiteten og kan leveres i3m + 3 og 1m skjøteseksjoner. Magasinet kan fyllesmed rundballer, silohiv eller løsfôr fra blander. K2CombiCutter etterfylles fra magasinet etter behov.Et magasin kan brukes både sammen med stasjonæreog skinnegående maskin.1. Stasjonær maskin påmontert magasin kanmate direkte ned på fôrbrettet eller levere tilandre fôrsystemer som band i taket, APF ellerutfôringsmaskin. Automatikken etterfyller K2CombiCutter fra magasinet etter behov. K2CombiCutter montert sammen med magasinetpå denne måten kan fjernstartes fra det andrefôrsystemet.2. K2 CombiCutter opphengt i skinne kan hente fôrfra et stasjonært magasin. Magasinet kan da barefylles med rundballer. En kjører maskinen langsskinnen, dokker inntil reservoaret og henter en nyball ved behov. Både K2 CombiCutter og magasinetbetjenes manuelt.12Kan leveres i flere varianter:1 Stasjonært magasin sammenmed stasjonær CombiCutter2. Stasjonært Reservoar sammen medskinnegående CombiCutter3. Skinnegående Reservoar sammenkobletmed Kombikutter4. Kan tilpasses for bruk sammen medannet utföringssystem(for eksempel matning av silofôr i APF)SideutmaterK2 kan utstyres med sideutmater for å kunne leggefôret ut til siden. En kan fôre grupper på hver side avfôrbrettet. Sideutmateren kan leveres i forskjelligelengder så maskinen kan betjene forbrettbredder opptil4m.Roterende børsteMaskinen kan også utstyres med roterende børste forå kunne rengjøre fôrbrettet og skyve fôrrester bort tildyrene.


K2 CombiCutterDen mest driftssikre og allsidigemaskinen på markedet.NetPrintFabrikantLeverandørTKS AS, Kvernelandsvn 100, N-4355 KvernalandTel. +47 51 77 05 00, Fax +47 51 48 72 28www.tks-as.no e-mail: post@tks-as.no

More magazines by this user
Similar magazines