Last ned presentasjonene her - Proplan AS

proplan.no
  • No tags were found...

Last ned presentasjonene her - Proplan AS

Proplan TimeFrigjør tid til kjernevirksomheten


Agenda• Kort om Proplan og Proplan Time• Optimalisering av timeprosesser• Frøiland Bygg – hvorfor Proplan Time og hvilkegevinster de har oppnådd v/Økonomisjef PrebenBrekka• Produktdemonstrasjon• Spørsmål og svar


• Vår visjon:Skape bedre lønnsomhet for vårekunder gjennom ekte engasjement• Vår forretningsidé:Å effektivisere administrativeprosesser for å forbedre vårekunders lønnsomhet


• Etablert 1991• Ca. 70 ansatte• 1 800 aktive kunder• Forhandler av administrativ programvare• Egne produkter for timefangst og personal• Strategisk partnerskap med Visma og Huldt & Lillevik• Dyktige konsulenter innen regnskap, lønn og logistikk• Visma Platinum Certified Partner


RegionskontorerProplan AS OsloOlaf Helsets vei 6Postboks 150 Oppsal0619 OsloProplan AS HaugesundHemmingstadveien 155535 HaugesundProplan AS StavangerLuramyrveien 734313 SandnesProplan AS AgderBesøksadr: Kjøita 6,4630 KristiansandProplan AS VestfoldØstre Kullerød 53241 Sandefjord


Om Proplan Time• Web timeføring integrert med finans, lønn• Eid av Proplan as• 10.500 brukere, 135 selskaper• Mange fornøyde brukere i ulike bransjer


Timeprosesser…


Timeregistrering - En ressurskrevende prosess?Manuell føring oglevering av timelister.Lønnsmedarbeider måtolke og kontrollere listersamt taste inn datamanuelt i systemet.Avdelingsleder mågodkjenne lister ogholde oversikten.Manuell purring ved forsen levering ellergodkjenning.Tidskrevende.Kontroll ogkvalitetssikring før lønnutbetales.Den ansatte mådobbeltsjekke at rett lønner utbetalt.


Det finnes en enklere løsning…• Webbasert• Rollestyrt• Konfigurerbart• Enkelt


Fokus på ulike rollers behovVi har optimalisert løsningen for hver enkeltrolle i bedriften– Timefører– Godkjenner– Prosjektleder– Administrasjon og ledelseENKLERE, MER OVERSIKTLIG OG EFFEKTIVT


For medarbeiderenRegistrering på WEBFull oversikt over timene,overtid, ferie, fravær osv.Kopieringsfunksjon


For prosjektlederenAnsatte kan føre timer motprosjektstrukturerTilgangsstyringProsjektgodkjenningProsjektrapporter


For avdelingslederenGod løpende oversiktGodkjenning på WEBAutomatiske påminnelserSummeringskontroll avarbeidstimer ogovertid/tillegg/ferie/fraværOversikt - HR informasjon


For lønnsmedarbeiderenMottar timedata rett ilønnssystemetFleksible purre- ogmeldingsrutinerIntegrasjon med lønns- ogøkonomisystem


For økonomisjef og regnskapOverføring til prosjektregnskapEksport av ordre til finansSpesialrapporter


Oppsummering – hele prosessenTimeliste WEBLønnssystemOversiktKontrollRapportering• Timer• Fravær• Ferie• Tillegg• Attestering• Godkjenning• Oversikt• Prosjekt• Resultat• FraværØkonomi/ERPsystemTotalt integrert med dine eksisterende systemer


Frøiland Bygg - Hvorfor devalgte et webbaserttimeregistreringsverktøy og hvilkegevinster de oppnårPreben Brekka - Økonomisjef


Elektronisk timeregistreringiFrøiland Bygg ASmedProplan TimePreben Brekka, Økonomisjef


Om Frøiland Bygg AS• Etablert høsten 2006• Lokalt eierskap• Avdelinger i Stavanger, Oslo, Kristiansand og Haugesund• Datterselskap, Akost GmBH, i Tyskland• Estimert omsetning 2011 – 250 MNOK• 120 (+ 70) ansatte• Lønnskjøring hver 14. dag


Om Frøiland Bygg AS• 2009/2010 ble tøffe driftsår – «grunnlag for samling i bånn!»• Kartlegging av årsaker og utfordringer – målsetting• Gjøre de riktige tingene riktig– Styringsverktøy– HMSK– Effektivisering => ex. Timeregistrering


Elektronisk timeregistrering• Målsettinger– Effektivisere timefangst– Kvalitet timefangst– Økt tilgjengelighet• Suksess kriterier– Organisatorisk forankring– Riktig leverandør/programvare– Enkelhet/ tilrettelegging


Elektronisk timeregistrering – Proplan Time• Proplan Time ble vurdert og valgt blant flere– Lokal tilhørighet– Erfaring – et system som fungerte– Riktig pris


Elektronisk timeregistrering – Prosessen• Gjennomgang av prosesser, parametere og tilpasninger• Testing• Utrulling – fellesmøte med gjennomgang fra Proplan• Tilbudt individuell opplæring• Tilgang til PC for registrering• Oppfølging – individuelt


Elektronisk timeregistrering – IntegrasjonProplan TimeVisma BusinessVisma Lønn


Elektronisk timeregistrering – Effekt• Bedre oversikt, kvalitet• Mindre feil• Bedre effektivitet• Likviditet - ajouritet• Statistikkmuligheter – ajouritet• Tilgjengelighet på underlag/dokumentasjon• Ingen motforestilling fra ansatte• Enklere system => backup ved fravær


Elektronisk timeregistrering – Fase II• Innleide arbeidere – ex. Akost– Godkjennes på lik linje med øvrige timer– Ingen overførsel til lønn– Kjører statistikk som fakturagrunnlag for underleverandør– Faktura er da godkjent ved mottak, og konteres effektivt


Elektronisk timeregistrering – Oppsummering– Riktig valg av leverandør og software – Proplan Time– God implementering– God brukeropplevelse i alle ledd– Mer effektiv arbeidsdag for lønnsansvarlig – Positiv økonomisk effekt


Demo


Hva gjør Proplan Time unikt?• Enkelt å lære og bruke.• Tilpasses hvert selskaps ulike bruk.• Live integrert med lønn og økonomi – Time snakker medløsningene du bruker i dag


Leveres og supporteres av et kompetansemiljø medkunnskap om lønn, økonomi og forretningsprosesserCRMERPLønnBransjeløsningerDokumentsenterTIMEHRBankReiseIntegrasjonerSkreddersømNetthandelPersonal


Team Proplan Time!På vårt Stavangerkontor er det disse menneskene som jobbermed Proplan Time i en eller annen rolle!


Mer om Proplan Time på http://www.proplan.no


Takk for at dere ville komme!Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører- Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data!


Interessant?Therese TranSalgssjef StavangerProplan asOle Christian EndresenSalg StavangerProplan asJostein GjerdeRegionsdirektør vestProplan asSvein FagerlandDaglig lederProplan Utvikling asKontakt ossVi tar gjerne et møte for å vise deg mer

More magazines by this user
Similar magazines