Årsmelding 2012 - Bygdekvinnelaget

bygdekvinnelaget.no

Årsmelding 2012 - Bygdekvinnelaget

Nes og Helgøya BygdekvinnelagÅrsmelding 2012Styret har bestått av:Leder: Jane Opdahl SørensenNestleder: Gunvor RøhnebækSekretær: Ragnfrid GranerudKasserer: Margaret LyngstadStyremedlem: Anne Runa LindeVaramedlemmer:Inger Gaalaas Vardebergtrakk seg i løpet av året pga helsemessige årsakerTone Sandbakken MølstadMarte RøhnebækKontaktkvinner er: Stavsjø krets: Line Solbjørg og Bjørg AustdalÅrengen krets:Helgøya krets:Dæhli krets:Fredheim krets:Hagelund krets:Anna Tveiten og Heidi Røsok ByeLaura Narmo NordhagenSigne DaarstadJohanne FindenMarte RøhnebækTurkomiteen består av: Johanne Finden, Anne Marit Bækkevold og Grethe TofastrudRevisorer er Bjørg Austdal og Aase Boye. Vara er Astrid Fosland.1


Valgkomite:Anne Marit Bækkevold (leder), Annemarie Jensen og Bjørg OphusRepresentant til Kvinners Frivillige Beredskap er Annemarie Jensen med Kristi Bjorvand somvara.Godtgjøring til styret:Leder: 1500,-Sekretær: 1000,-Kasserer: 750,-Styremedlemmer: 550,-Kontingent: kr 600,-Lagsmedlemmer: 73Styremedlemmer: 5 (1. vara blir fast innkalt til møtene)Styremøter: 9 (etter forrige årsmøte)Saker til behandling: 74Og ett møte sammen med grendekvinnene i januar. Styret vil takke grendekvinnene for godinnsats med kontingentarbeidet.Møter – hvor vi har deltatt sammen med andre;Fellesmøte var det i Furnes 27. september. Kari Bay Haugen deltok med innspill oginspirasjon på dette møtet, men så langt vi kjenner til deltok ingen fra vårt lag der.Heller ingen fra oss hadde mulighet til å delta på årsmøte i Nes Bondelag.Vi har også vært representert på ”kalendermøte” i regi av kulturhusets venner de togangene det har vært møter dette året. Dette gjøres for å koordinere arrangement i bygda.Ragnfrid deltok.Gunvor har deltatt på kulturdialog i regi av Ringsaker kommune.Margaret deltok på ledermøte i Hedmark Bygdekvinnelag på Rena 5. november.2


Utsending til årsmøte i Hedmark Bygdekvinnelag var Jane Opdahl Sørensen og GunvorRøhnebæk. Møtet var på Høsbjør 23.- 24. mars.Arrangement i egen regiÅrsmøtet ble holdt hos Kristin Opsahl Baldishol 1. november. Det var stort frammøte medom lag 50 medlemmer til stede. I tillegg var både Nes Bygdeungdomslag og Nes bondelagrepresentert. Vi hadde besøk av Kari Bay Haugen som fortalte engasjert om opplevelser frasitt journalistliv og Kjell Magne Brobakken fra HOBBL ( nå OBOS)29. november var vi på Adventmøte på Hoel gård. Vi fikk høre om gårdens lange historie ogden omfattende driften som er nå. 20 medlemmer var med oss på denne kvelden. Vi fikkservert spennende rødbetesuppe og Anne Runa leste dikt for oss.13. desember fylte vi en hel buss med både medlemmer og ikke-medlemmer på teatertur tilLillehammer for å oppleve Ellen Horn i rollen som Sigrid Undset. Vi koste oss med et godtmåltid i forkant og fikk ta del i en sterk og gripende historieskildring av Undsets liv.15.februar: arrangerte vi temakveld ”Mindfulness i foreldrerollen”.Om foreldrerollen m/ psykolog Ole Christer F. LundVi var på Nes barneskole og mange fant veien til dette arrangementet, ogsåmange ikke-medlemmer.8. mars – kvinnedagen. Vi arrangerte åpen cafe på Tingnes Spiseri.Der møtte mellom mange kvinner i ulik alder. I tillegg til å nyte god mat og drikke i Spiserietfikk vi høre fra Sidsel Sendstad ”kvinneliv”.10. mars sto vi ved bygdas butikker fra kl. 11.00. og samlet inn penger til Krafttak mot kreft.Dette var fjerde gangen på rad vi deltok på denne måten. Vi samlet inn ca 10 000,- kr.I år samarbeidet vi med BU og på den måten nådde vi frem til enda flere givere. Anne MaritBekkevold har for fjerde år på rad gjort en flott innsats med å organisere innsamlingen.3


24. april besøkte vi tradisjonen tro Nes Bo - og Aktivitetssenter med blåveisbukett ogkaffeservering. Nes jentekor deltok med sang, mens Helene Røste spilte piano. Dette er ettrivelig og godt innarbeidet arrangement!27. august besøkte vi Hovelsrud. Marianne Olssøn fortalte engasjert fra restaureringen ogviste rundt i hagen. Etterpå drakk vi kaffe i stuene og nøt hjemmebakte kaker som noen avvåre medlemmer hadde bakt. Vi var i overkant av 30 medlemmer.2. september deltok vi igjen på ”Kom deg ut-dagen”. Bygdekvinnelaget sto for salgrømmegrøt med tilbehør, kaffe og kaker til de som hadde tatt turen til Åkersetra.Turistforeningen var arrangør for denne dagen. Om lag 400 var der i år og vi solgte varer fornetto kr 10 000,-. Dette er et godt tilskudd til vår økonomi. Takk til alle som stilte oppsammen med styret!15.oktober markerte vi den internasjonale bygdekvinnedagen på Tingnes. Noen av defargerike og kreative kvinnene i bygdekvinnelaget med gode hjelpere rullet ut den rødeløperen for handlende Joker-kunder i høstmørket. De serverte rullende bakst, gulrotsaft fraValborgs gulrøtter – de delte ut klemmer og lys til de som tok turen til butikken denneettermiddagen. Gro Solbakk, Wenche Dæhli og Kirsten Bjerkestrand Tschudi deltok sammenmed Jane Opdahl Sørensen. I tillegg var noen av våre tidligere medlemmer med på dette. Enartig og varmende ettermiddag.Arrangement sammen med andre30. desember (6. Dag jul) arrangerte Bygdekvinnelaget juletrefest på Bjørkvang sammenmed Helgøya Vel. Toril Økseter Windsor og Heidi Bye var våre representanter i komiteen.18. mars deltok vi på BYGDEKVELDEN i Tingnes kulturhus Vi var medarrangør sammen medBondelaget og deltok med pynting og kaffeservering. Anne Runa Linde var vår representant.5. juni var det Barnas dag på Skurven. Dette var i samarbeid med Bondelaget og er entradisjon hvert 3 år. Mange stilte opp denne dagen og serverte mange smaksprøver til de omlag 450 barna som deltok. Det var også mange som jobbet i forkant med tilbereding av4


Dahl og gitt ut i regi av husflidslaget: ”Sengetepper fra Nes og Helgøya” og Karin Olssøn vistefram den ”ny – gamle” boka om Helgøya. Den er en ny og oppgradert utgave av Egil Enemosbok. En spennende kveld som igjen viste mye av den mangfoldige kreativiteten i bygda vår.Gunvor Røhnebæk var bygdekvinnelagets representant i arrangementet.Engasjement ellersBestikket vårt har vært utleid en gang i år.I god tradisjonsånd har vi pyntet Helgøya kirke til årets høsttakkefest som var 30.september.For tredje året på rad, serverte vi dugurd. Dette synes vi har blitt en god tradisjon. Det varbåde konfirmantpresentasjon, 50-årskonfirmanter og mange andre frammøtte så naturlignok hadde ikke alle hadde anledning til å delta på serveringen, men det ble en trivelig stundfor de som deltok. Toril Økseter Windsor, Kari Elise Stabo Eeg og Ragnfrid Granerud sammenmed et par ikke-medlemmer hadde ansvaret. Vi takker samtidig for gode bidrag vi fikk påbygda i forbindelse med dette.Blomsterkortene vi fikk laget ferdig i samarbeid med menighetsrådet i fjor slik atsalgsinntekten går til forskjønnelse av kirkegården, selger bra! Regnskapet viser at hittil hardette innbrakt kr 15.350, - Flott, - vi oppfordrer fortsatt mange til å kjøpe disse!Gunvor Røhnebæk er fortsatt med i redaksjonskomiteen for Gullkornet, HedmarkBygdekvinnelag sitt medlemsblad, og har lagt ned stort arbeid der.Informasjon/PRDet er sendt ut to medlemsskriv i 2012, (vår og høst). I tillegg er det sendt påminnelse påsms med kort info i forkant av hvert arrangement. Sms er også brukt for en del info ellers iløpet av året. Tilbakemeldingene viser at dette er noe medlemmene vår setter pris på. Vihar også fått mer aktivitet på nettsida vår dette året. Der legger vi ut info både i forkant ogetterkant av våre arrangement. Gro Solbakk og Gudmund Sørensen har hatt ansvaret fordenne sida, og vi takker spesielt Gudmund for jobben som ”vikar”. Aviser er blitt brukt bådetil forhåndsomtale og gratisannonser av arrangement. Noen av arrangementene er ogsågodt dekket av mediene i etterkant. Vi har også benyttet kommunenes kulturkalender.ØkonomiNes og Helgøya bygdekvinnelag er nå registrert i Brønnøysundregisteret og laget har dermedorganisasjonsnummer. Kassereren har derfor fått opprettet nettbank og laget har sitt egetkontonummer.6


Økonomi er en utfordring i bygdekvinnelaget. Å skaffe laget inntekter krever engasjement.Dette året har vi vært heldige og fått økonomisk gevinst på flere av våre arrangement. Detteskyldes både godt og tjenlig vær og stor kreativitet. Både økonomisk støtte fra ulike hold,loddsalg og matsalg er viktige inntektskilder i tillegg til kontingenten. En aksjon på facebook iregi av Sparebanken Hedmark har også gitt oss noen inntekter.På loddsalg er det totalt kommet inn kr 3420.- på Blåveismøtet. Juletrefesten ga oss kr1000,- i pluss. For fullstendig oversikt over inntekter og utgifter henvises det til regnskapet.AvslutningLeder Jane har ordet: ” Et begivenhetsrikt år for undertegnede som nyvalgt leder i Nes ogHelgøya bygdekvinnelag! Det har vært mange flotte arrangement og jeg er stolt av å kunnevære en del av et kvinnenettverk på bygda. Det er med glede vi viser frem bygda vår, oggjennom møter hvor vi kan dele erfaringer, fremtidsvisjoner og ønsker for hverandre ogmiljøet rundt oss.Det har vært et lærerikt år. Jeg har stor tro på at er du kvinne og bor på bygda, er det plassfor deg i laget vårt!»Jeg ønsker dere et begivenhetsrikt og engasjerende nytt år med følgende visdomsord«Videre er det med fortiden i bagasjen at vi styrer mot fremtiden.Styret, 23. oktober 20127

More magazines by this user
Similar magazines