Faktaboks: Man kan læse om satspuljen i lov nr. 373 af 28. maj 2003 ...

spcf.dk
  • No tags were found...

Faktaboks: Man kan læse om satspuljen i lov nr. 373 af 28. maj 2003 ...

Man kan læse om satspuljen i lovnr. 373 af 28. maj 2003 om ensatsreguleringsprocent. Det fremgårheraf, at puljebeløbet anvendes tilforanstaltninger på social-, sundheds-og arbejdsmarkedsområdetmed henblik på at forbedre vilkårenefor overførselsindkomstmodtagere,og til forebyggende foranstaltningerm.v. over for svage grupper.STATSPENSIONISTEN nr. 1 · 2009


STATSPENSIONISTEN nr. 1 · 2009

More magazines by this user
Similar magazines