2 3 1 4 5 3a - Sram

kola.visek.cz

2 3 1 4 5 3a - Sram

DANSKΕΛΛΗΝΙΚΑ ČESKYROMÂNÂ POLSKIGRATULUJEMY!Wybrałeś najlepsze dostępne tarczowe hamulce hydrauliczne! Niniejsza instrukcjazawiera ważne informacje na temat twoich nowych hamulców. Aby zapewnićprawidłowe działanie hamulców Avid zalecamy, aby zainstalował je wykwalifikowanymechanik rowerowy. Zachęcamy również do przestrzegania wszystkich naszychzaleceń, które pomogą zapewnić bezpieczną, przyjemną i bezproblemową jazdę.2 MONTAŻ ZACISKÓWZamontuj przedni zacisk (krótszy wąż) do widelca oraz tylny zacisk (dłuższywąż) na tył roweru i lekko dociągnąć śruby.ELIXIR 1: Ściśnij dźwignię hamulca 5 lub 6 razy. Ściśnij dźwignię i przytrzymaj ręką lubgumową opaską, następnie naprzemiennie dokręć śruby montażowe do momentu8-10 N•m.ELIXIR 3: Wykonuj poniższe procedury montażu zgodnie z własnymi potrzebami.Międzynarodowy standard mocowania (IS)Poluzuj śruby CPS, a następnie przykręć zacisk do uchwytów montażowych. Dokręćśruby montażowe do momentu 8-10 N·m. Sprawdź swobodę ruchu zacisku na CPS.Po zamontowaniua. Zdejmij wspornik montażowy, ale pozostaw śruby i podkładki CPS.b. Przykręć zacisk bezpośrednio do widelca/ramy.c. Dokręć śruby, a następnie poluzuj o 1/8 do 1/4 obrotu. Upewnij się, że zaciskswobodnie porusza się po osprzęcie CPS.3 MONTAŻ DŹWIGNIZamontuj dźwignię na kierownicy w odpowiedniej pozycji.Usilnie zaleca się używanie pasty przeciwtarciowej na powierzchniach stykuzacisków wszystkich komponentów montowanych na kierownicy z włókna węglowego.ELIXIR 1: Dokręć śrubę zaciskową momentem 4-5 N•m.ELIXIR 3: Strzałki muszą być skierowane do góry. Dokręć do końca górną śrubę z siłą2,8-3,4 N•m, tak aby nie było żadnej przerwy. Dokręć dolną śrubę z taką samą siłą.3 a TYLKO ELIXIR 3: PRAWA RĘKA - PRZÓD (opcjonalnie)Aby zamontować dźwignie hamulca jak w pojeździe silnikowym (prawaręka – przedni hamulec), zamień dźwignie miejscami, odwróć zaciski,tak aby strzałki skierowane były do góry, a następnie zamontuj w sposóbopisany w punkcie 3.Po zdjęciu dźwigni, sprawdź czy uchwyty mają swobodę ruchu. Jeśli wąż w tymmiejscu jest zbyt długi, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi zmiany długości węża iodpowietrzenia systemu.4 TYLKO ELIXIR 3: WYRÓWNANIE I WYCENTROWANIE ZACISKÓWŚciśnij dźwignię przedniego hamulca 5 lub 6 razy. Zaciśnij dźwignię (rękąlub gumową opaską), a następnie dokręć śruby CPS, tak aby trzymałyzacisk na miejscu. Zakręć kołem i sprawdź czy tarcza nie trze. Jeśli występuje tarcie,poluzuj śruby CPS i zakręć kołem jeszcze raz. Kiedy tarcie ustąpi, dokręć śruby CPS naprzemian, z siłą 8-10 N•m. Powtórz tę procedurę dla tylnego hamulca.5 REGULACJA ZASIĘGUW razie konieczności do regulacji zasięgu użyj klucza imbusowego 3 mm.Jedna czwarta obrotu klucza równa się 1 mm regulacji.Jeśli rower wyposażony jest w obracaną manetkę, w celu uzyskania dostępu do śrubyregulującej zasięg konieczne będzie odsunięcie dźwigni od manetki lub całkowite jejzdjęcie. Dokręcić śruby zaciskowe do właściwego momentu obrotowego.Hamulce są niezmiernie ważnymdla bezpieczeństwa elementemroweru. Nieprawidłowe ustawienielub wykorzystanie hamulców możespowodować utratę kontroli lub wypadeki doprowadzić do poważnych obrażeń.Hamulce Avid to skuteczny produkt,oferujący większą siłę hamowaniaw stosunku do znanych ci hamulców.Zwiększona moc wymaga włożeniamniejszego wysiłku w zablokowanie kołapodczas hamowania. Zablokowanie kołamoże spowodować utratę kontroli przezużytkownika i doprowadzić do obrażeń.Użytkownik odpowiada za zapoznaniesię i zrozumienie właściwych technikhamowania. Należy zapoznać się z instrukcjąużytkownika roweru i skonsultować sięz profesjonalnym dealerem rowerów.Przed agresywną jazdą należyprzećwiczyć jazdę i techniki hamowaniana płaskiej i równej powierzchni.Skuteczność hamowania zależy od wieluwarunków, nad którymi firma SRAMnie ma żadnej kontroli. Są to międzyinnymi prędkość roweru, rodzaj i warunkipowierzchni, po której porusza się rower,siła dźwigni hamulca, właściwa instalacjai konserwacja hamulców, przewodyhamulcowe, płyn hydrauliczny, dźwignie,klocki hamulcowe, stan roweru, ciężarrowerzysty, właściwe techniki hamowania,pogoda, teren i różne inne czynniki.Hamulce i dźwignie Avid nie są przeznaczonedo zastosowania w rowerach z silnikiemlub pojazdach silnikowych. Takie użyciemoże spowodować poważne obrażenia.Nie należy dotykać powierzchni hamowaniatarcz gołymi rękoma, ponieważ tłuszczeznajdujące się na palcach spowodują obniżenieich wydajności. Zawsze należy zakładaćrękawice lub trzymać tarczę za ramiona.Podczas użycia hamulce tarczowe nagrzewająsię do bardzo wysokiej temperatury. Nienależy dotykać zacisku hamulca ani tarczybezpośrednio po ich użyciu. Przed wykonaniemregulacji należy zaczekać aż hamulce ostygną.ZAWSZE NALEŻY PANOWAĆ NAD JAZDĄPamiętaj! Hamowanie na mokrej nawierzchnitrwa dłużej. W celu zredukowania możliwościwypadku i zminimalizowania zniszczeniatrasy należy unikać blokowania kół.Hamulce tarczowe Avid są zaprojektowanejako system. W systemie nie wolnoużywać elementów pochodzących odinnych producentów niż firma Avid.Tarcze hamulców tarczowych Avid sąkompatybilne z międzynarodowymstandardem 44 mm, 6-śrubowychtarcz do piasty.INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWADOCIERANIE KLOCKÓWAby hamowanie było jak najskuteczniejsze należy dotrzeć klocki hamulcowe. Zewzględów bezpieczeństwa nie schodź z roweru podczas całego procesu docieraniaklocków. Jedź z umiarkowaną prędkością, a następnie zdecydowanie naciśnij hamulce,aż osiągniesz prędkość spacerową. Powtórz to około dwudziestu razy. Następnie rozpędźrower do większej prędkości. Wtedy bardzo zdecydowanie naciśnij hamulce, aż osiągnieszprędkość spacerową. Powtórz to około dziesięć razy. Podczas całego procesu docieraniaklocków nie blokuj kół. Przed dalszą jazdą zaczekaj, aż hamulce ostygną.ZMIANA DŁUGOŚCI PRZEWODÓW I ODPOWIETRZANIEHydrauliczne hamulce tarczowe sprzedawane są z przewodami o „przeciętnych”długościach, a system jest już odpowietrzony. Jeśli nie ma konieczności zmiany tejdługości, rower jest gotowy do jazdy. Jeśli konieczna zmiana długości przewodów,zdecydowanie zaleca się serwisowanie hamulców przez profesjonalnego mechanikarowerowego. Jeśli chcesz sam serwisować hamulce, potrzebny będzie zestaw doodpowietrzania - Avid Bleed Kit, który zawiera instrukcje i narzędzia do regulacjii odpowietrzania układu hamulcowego. Instrukcje dostępne są również na stroniewww.sram.com.GWARANCJA SRAM LLCZakres ograniczonej gwarancjiFirma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowychi produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty pierwszego zakupu. Pełne informacjeo udzielanych gwarancjach podano w naszej witrynie internetowej www.sram.com.LUBPolecamy koła 32 lub 36 szprychowesplatane na 3 lub 4 krzyżowania. Abyuzyskać więcej danych, należy skontaktowaćsię z producentem używanych kół.NIE STOSOWAĆ KÓŁ Z PROMIENIOWYMUKŁADEM SZPRYCH.Do hamulców tarczowych AVID należy używaćwyłącznie płynów DOT 4 lub DOT 5.1. PłynyDOT 5.1 zapewniają lepsze hamowanie.Nie należy stosować innych płynów niż zalecanepłyny DOT. Stosowanie innych płynów spowodujeuszkodzenie systemu i sprawi, że używanehamulce nie zapewnią bezpieczeństwa.Płyny DOT niszczą malowane powierzchnie.Jeśli dojdzie do kontaktu płynówz malowaną powierzchnią (np. ramą),należy je natychmiast zetrzeć i oczyścićpowierzchnię alkoholem izopropylowym.Nie powinno pozwalać się na kontaktpłynu hamulcowego z tarczą hamulca.Jeśli dojdzie do kontaktu, należy oczyścićtarcze alkoholem izopropylowym.Nie powinno pozwalać się na kontakt płynuhamulcowego z klockami hamulcowymi.Jeśli dojdzie do kontaktu, klocki zostanązanieczyszczone i należy je wymienić.Zużyte płyny DOT należy poddaćrecyklingowi lub utylizować zgodniez przepisami lokalnymi i federalnymi.NIGDY nie należy wlewać zużytego płynu DOTdo ścieków lub systemu kanalizacji, ani do wódgruntowych i innych zbiorników wodnych.POTRZEBNE NARZĘDZIAOkulary ochronneklucze imbusowe 2,5, 3, 4 i 5 mmklucz T25 TORX®klucz płaski 8 mmregulowany klucz dynamometryczny:zakres 2,8-10 N•mELIXIR 3: SYSTEM REGULACJI ZACISKU TRI-ALIGN - CALIPER POSITIONING SYSTEMW hamulcach tarczowych Avid zastosowanounikalny system regulacji zacisku, zwany TrialignCaliper Positioning System (CPS). Wypukłei wklęsłe podkładki pozwalają na idealnewyregulowanie zacisków w stosunku do tarczy,bez względu na niedoskonałości uchwytówmontażowych widelca lub ramy i dają pełny,równy kontakt z klockiem.MONTAŻ1 MONTAŻ TARCZYZamontuj tarczę na piaście używając dołączonych śrub T25 TORX® i dokręć zsiłą 6,2 N•m. Logo Avid musi być skierowane na zewnątrz. Zamontować kołona rowerze.Osprzęt CPS + śrubaTILLYKKE!Du har valgt de bedste hydrauliske skivebremser, der kan købes for penge! Dennebrugervejledning indeholder vigtige oplysninger om dine nye bremser. For at sikre,at dine Avid bremser fungerer korrekt, anbefaler vi, at du får dem installeret af enprofessionel cykelsmed. Vi opfordrer dig også til at følge alle vore anbefalinger, så dukan køre sikkert og få nogle gode ture uden problemer.2 Montering af kalibereMonter forkaliberen (kort slange) på gaflen og bagkaliberen (længere slange)til bagenden af stellet og stram boltene let.ELIXIR 1: Klem på bremsegrebet 5-6 gange. Pres grebet og hold det med hånden elleret elastik, og stram så monteringsboltene, skiftevis, til 8-10 N•m.ELIXIR 3: Følg vejledningen for montering nedenfor.International Standard (IS) monteringLøsn CPS-boltene, og bolt så kaliberen på monteringstapperne. Strammonteringsboltene til 8-10 N•m. Tjek, at kaliberen bevæger sig frit på CPS-delene.Montering på gaffel/stela. Fjern monteringsbeslaget, men lad CPS bolte og skiver være.b. Bolt kaliberen direkte på gaffel/stel.c. Stram boltene let til, og løsn dem så 1/8 til 1/4 omdrejning. Tjek, at kaliberen kanbevæge sig frit på CPS-delene.3 MONTERING AF GREBMonter bremsegrebene på styret i den korrekte stilling.Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger friktionsmiddel på klampens kontaktflader tilalle de komponenter, som monteres på styr af kulfiber.ELIXIR 1: Stram klampebolten til 4-5 N•m.ELIXIR 3: Pilene på klampen skal pege opad. Stram topbolten fuldstændigt til 2,8-3,4N•m, så der ikke er noget mellemrum. Stram bolten på undersiden til det sammetilspændingsmoment.3 a KUN ELIXIR 3: HØJRE FORBREMSE (valgfrit)For at montere bremsegrebene moto-stil (højre forbremse) skal du skifteom på grebene, så pilene vender opad, og så montere dem som i trin 3.Når grebene er monteret, skal du tjekke, at styret kan dreje frit. Hvis der er for megen slangei dette område, så se anvisningerne om ændring af slangernes længde og udluftning afsystemet.4 KUN ELIXIR 3: PLACERING OG INDSTILLING AF KALIBEREKlem på grebet 5-6 gange. Hold håndtaget klemt ind (enten med håndeneller et elastik), og stram så CPS-boltene nok til at holde kaliberen på plads.Drej hjulet rundt og se efter, om skiven går på nogen steder. Hvis den går på, så løsnCPS-boltene og gentag. Når skiven drejer frit, så stram CPS-boltene, i rækkefølge somet kryds, til 8-10 N•m. Gentag proceduren for bagbremsen.5 OMRÅDEJUSTERINGBrug en 3 mm unbraconøgle til at justere grebets bevægelsesområde, hvis deter nødvendigt. En kvart omdrejning giver 1 mm justering.Hvis du bruger dreje-gearskift, vil det være nødvendigt at skubbe bremsegrebene vækfra gearskiftet eller at fjerne dem helt for at få adgang til justeringsskruen. Sørg for atstramme klampeboltene til bremsegrebet igen til det korrekte tilspændingsmoment.Bremser er afgørende for en cykelssikkerhed. Forkert indstilling ellerbrug af bremser kan resultere itab af kontrol eller uheld, som kanmedføre alvorlig tilskadekomst.Avid bremser er et performanceprodukt,som giver bedre bremsekraft end debremser, du kender. Den forbedredebremsekraft betyder, at det kræverfærre kræfter at fastlåse hjulet helt,når du bremser. Et fastlåst hjul kanmedføre, at du mister kontrol overcyklen, og at du kommer tilskade.Det er dit eget ansvar at lære ogforstå korrekt bremseteknik. Læsbrugsanvisningen for cyklen og talmed en professionel cykelforhandler.Øv dig i at køre og bremse på etsted, der er fladt og vandret, før dugår i gang med aggressiv kørsel.Bremsernes effektivitet afhænger afmange forhold, som SRAM ikke har kontrolover. Disse inkluderer cyklens hastighed,kørefladens type og tilstand, kraft påbremsehåndtaget, korrekt installationog vedligeholdelse af bremserne,bremselinier, hydraulisk væske, håndtag,bremsebelægningen, cyklens tilstand,cyklistens vægt, korrekt bremseteknik,vejret, terræn og forskellige andre faktorer.Avid bremser og håndtag er ikkeberegnet til brug på knallerter ellerandre motorkøretøjer. Det ville kunnemedføre alvorlig personskade.Rør ikke ved bremseoverfladerne påbremseskiverne med de bare hænder,idet olie fra dine fingre vil mindskederes ydeevne. Brug altid handsker, ellerhåndter bremseskive ved egerne.Skivebremser bliver meget varme underbrug. Rør ikke ved bremsekalibereneller bremseskiven umiddelbart efterbrug. Vær sikker på, at bremsen erkølet af, før du foretager justeringer.HAV ALTID KONTROL UNDER KØRSLENHusk, at det tager længere tid atstoppe, når underlaget er vådt. For atmindske muligheden for tilskadekomstog mindske erosion på kørestierne,bør du undgå at låse hjulene fast.Avid skivebremser er udviklet som etsystem. Brug ikke komponenter fra nogenanden fabrikant end Avid med dette system.Avid skiver til skivebremser erkompatible med 44 mm 6-boltsinternationale standard skivenav.SIKKERHEDSINFORMATIONINDKØRING AF BREMSEKLODSERFor at få optimal ydeevne for bremserne, skal materialet til bremseklodserne indkøres.For at opnå det bedste, sikreste resultat, skal du blive siddende på cyklen gennem heleindkøringsproceduren. Accelerer cyklen til moderat hastighed, og stram så godt tilpå bremserne indtil du kører med gåhastighed. Gentag det cirka 20 gange. Accelererdernæst cyklen til en højere hastighed. Klem så meget fast og hurtigt på bremserneindtil du er nede på gåhastighed. Gentag det cirka 10 gange. Du må ikke blokerehjulene på noget tidspunkt under denne indkøringsprocedure. Lad bremserne køle af,før du kører igen.ÆNDRING AF SLANGERNES LÆNGDE OG UDLUFTNINGAvid hydrauliske skivebremser leveres med slangerne påsat til "gennemsnitlig" længde,når systemet er udluftet. Hvis du ikke behøver at ændre længden på slangerne, er duklar til at køre. Hvis du skal ændre længden på slangerne, anbefaler vi på det kraftigste,at du får dine bremser justeret af en professionel cykelmekaniker. Hvis du vælger selvat justere bremserne, har du brug for et såkaldt Avid Bleed Kit; som har instruktionerog redskaber til justering af længden på slangerne plus aftapning af bremsesystemet.Anvisningerne kan også hentes online på www.sram.com eller www.avidbike.com.SRAM LLC GARANTIUdstrækning af begrænset garantiSRAM garanterer, at dets produkter er uden defekter hvad angår materialer oghåndværksmæssig udførelse i en periode på to år efter det oprindelige køb. Vil du haveflere oplysninger om garantier, kan du se vores hjemmeside på adressen www.sram.com.ELLERVi anbefaler hjul med 32 eller 36 egermed et 3 eller 4 egers krydsningsmønster.Henvend dig til fabrikanten af dinehjul for yderligere specifikationer.BRUG IKKE HJUL MED RADIALE EGER.Brug kun DOT 4 eller DOT 5.1 bremsevæskemed AVID skivebremser. DOT 5.1væske giver bedre bremsning.Brug ikke nogen anden væske end deanbefalede DOT-væsker. Det vil beskadigesystemet og gøre bremserne usikre.DOT-væsker vil beskadige maledeoverflader. Hvis væsken kommer ikontakt med malede overflader som f.eks.stellet, så tør den omgående af og gørområdet rent med isopropylalkohol.Lad ikke nogen bremsevæske komme i kontaktmed skiverne til skivebremser. Hvis dette sker,så gør skiverne rene med isopropylalkohol.Lad ikke nogen bremsevæske kommei kontakt med bremseklodserne.Hvis dette sker, er klodserne blevetkontaminerede og skal udskiftes.Brugt DOT-væske skal sendes til genindvindingeller bortskaffes i overensstemmelse medlokale og overordnede bestemmelser.Hæld ALDRIG brugt DOT-væske ned i nogetafløb, eller på jorden eller i noget vandløb.DU SKAL BRUGESikkerhedsbriller2,5, 3, 4 og 5 mm unbraconøglerT25 TORX® skruenøgle8 mm gaffelnøgleJusterbar momentnøgle: 2,8-10 N•mspændingsmomentelixir 3: tri-align tmcaliper position system tmAvid skivebremser bruger et uniktindstillingssystem, som hedder Tri-align CaliperPositioning System (CPS). Stabler af konkaveog konvekse skiver tillader, at kaliberenkan indstilles perfekt for rotoren, uansetuperfektheder ved monteringstapperne pågaflen eller stellet, så du får fuld, ens kontaktfor klodserne.MONTERING1 INSTALLERING AF BREMSESKIVEMonter bremseskiven på navet vha. de leverede T25 TORX® bolte og stram til6,2 N•m. Avid bomærket skal vende fremad. Sådan monterer du forgaflenpå cyklen.CPS Hardware + boltGRATULUJEME!Vybrali jste si nejlepší hydraulické kotoučové brzdy na trhu! Tento návod obsahujeinformace o vašich nových brzdách. Aby byla zajištěna správná funkčnost vašich brzdAvid, doporučujeme vám, abyste je nechali nainstalovat kvalifikovaným mechanikemjízdních kol. Také vás žádáme, abyste se řídili všemi našimi doporučeními, kterápřispívají k tomu, že je vaše jízda bezpečná, zábavná a bezproblémová.2 MONTÁŽ TŘMENŮNamontujte přední třmen (kratší hadička) na vidlici a zadní třmen (delšíhadička) na zadní část kola a lehce upevněte šrouby.ELIXIR 1: 5krát nebo 6krát zmáčkněte brzdovou páku. Stiskněte ji a držte ji rukounebo gumovým pásem, poté střídavě utáhněte montážní šrouby na 8-10 N•m.ELIXIR 3: Při instalaci postupujte dle pokynů níže.Mezinárodní standard (IS) montážePovolte šrouby CPS, poté přišroubujte třmen k úchytům. Utáhněte montážní šroubyna 8-10 N•m. Zkontrolujte, zda se třmen na montážní sestavě CPS pohybuje volně.Po montážia. Demontujte montážní svorku, ale šrouby CPS a podložky nechte pohromadě.b. Přišroubujte třmen přímo na vidlici/rám.c. Utáhněte šrouby a poté je otočte o 1/8 až 1/4 otáčky zpět. Zkontrolujte, zda setřmen na montážní sestavě CPS pohybuje volně.3 MONTÁŽ PÁKNamontujte páky na řidítka do požadované polohy.Na kontaktní povrchy svorek všech komponent, které jsou montovány na řidítka zkarbonového vlákna, doporučujeme použít mazací pastu.ELIXIR 1: Utáhněte upínací šroub na 4-5 N•m.ELIXIR 3: Šipky na svorce musí směrovat nahoru. Utáhněte horní šroub na 2,8-3,4 N•mtak, aby tam nebyla žádná mezera. Poté utáhněte spodní šroub na stejný moment.3 a POUZE ELIXIR 3: PŘEDNÍ BRZDA NA PRAVÉ STRANĚ (volitelné)Abyste namontovali brzdové páky jako na motocyklu (přední brzdu napravou stranu), pouze vyměňte páky, otočte svorky tak, aby šipky směřovalynahoru, a poté namontujte podle kroku 3.Po montáži pák zkontrolujte, zda se řidítka otáčejí volně. Pokud je v tomto prostoruhadička příliš dlouhá, nahlédněte do návodu, jak změnit její délku a odvzdušnit systém.4 POUZE ELIXIR 3: VYROVNÁNÍ A VYZKOUŠENÍ TŘMENŮ5krát nebo 6krát zmáčkněte přední páku. Stlačte páku a držte ji rukou nebogumovým páskem, a poté utáhněte CPS šrouby tak, aby udržely třmenna místě. Otáčejte kolem a zkontrolujte brzdění rotoru. Pokud dochází k brzdění,uvolněte CPS šrouby a opakujte. Pokud k brzdění nedochází, utáhněte šrouby CPSstřídavě na 8-10 N•m. Pro zadní brzdu postup opakujte.5 NASTAVENÍ ROZPĚTÍPokud je to nutné, na nastavení akčního poloměru brzdové páky použijte 3mm šestihranný klíč. Otočka o čtvrtinu odpovídá 1 mm nastavení.Pokud používáte otočné páčky přehazovačky, bude nutné posunout páky odpřehazovačky, abyste měli přístup k nastavovacímu šroubu. Ujistěte se, že jste znovu utáhlišrouby svorek brzdových pák na správný moment.Brzdy jsou na jízdním kole zásadnímbezpečnostním prvkem. Nevhodnénastavení nebo používání brzd můžezapříčinit ztrátu kontroly nebo nehoduvedoucí k závažným poraněním.Brzdy Avid jsou výkonným produktem, kterýve srovnání s běžnými brzdami nabízí většíbrzdicí sílu. Z tohoto důvodu se při brzděnímohou snáze zablokovat kola. Zablokováníkola může zapříčinit ztrátu kontrolynad jízdním kolem a možná zranění.Je vaší odpovědností naučit se a rozumětsprávným technikám brzdění. Přečtětesi uživatelský manuál a poraďte se sprofesionálním distributorem jízdních kol.Před agresivním ježděním sivyzkoušejte své techniky ježděnía brzdění na rovném povrchu.Efektivita brzdění je závislá na mnohapodmínkách, nad kterými SRAMnemá kontrolu. Tyto zahrnují rychlostjízdního kola, typ a stav povrchu, sílustisku ovládací páky brzdy, vhodnouinstalaci a údržbu brzd, brzdové vedení,hydraulickou kapalinu, páčky, brzdovéobložení, stav jízdního kola, hmotnostcyklisty, správné brzdicí techniky,počasí, terén a řadu jiných faktorů.Brzdy a ovládací páky Avid nejsou určenypro použití na žádném jízdním kole nebovozidle poháněném motorem. Takovépoužívání by mohlo zapříčinit vážné zranění.Nedotýkejte se brzdného povrchu žádnéhorotoru holýma rukama, protože mastnota zvašich prstů sníží jeho účinnost. Vždy nosterukavice nebo držte rotor za paprsky.Během používání jsou kotoučové brzdyvelmi horké. Nedotýkejte se třmenenebo rotoru bezprostředně po použití.Před prováděním jakýchkoli nastaveníse ujistěte, že brzdy vychladly.VŽDY MĚJTE JÍZDU POD KONTROLOUPamatujte, že ve vlhkém prostředí trvázastavení déle. Abyste omezili možnostnehody a minimalizovali zatížení cesty,měli byste zabránit zablokování kol.Kotoučové brzdy Avid jsou konstruoványjako systém. Pro tento systémnepoužívejte komponenty od jinýchvýrobců než od společnosti Avid.Rotory kotoučových brzd Avid jsoukompatibilní se 44 mm mezinárodnímistandardními náboji kotouče se 6 šrouby.Doporučujeme kolo s 32 nebo 36paprsky 3krát nebo 4krát kříženými. Dalšípodrobnosti zjistíte u svého výrobce kol.BEZPEČNOSTNÍ INFORMACEULOŽENÍ OBLOŽENÍAbyste dosáhli optimálních výsledků brzdění, musíte uložit materiál brzdovýchdestiček. Z bezpečnostních důvodů zůstaňte během tohoto procesu sedět na kole.Zrychlete kolo na střední rychlost, poté pevně zmáčkněte brzdy, dokud nezpomalítena rychlost chůze. Opakujte přibližně dvacetkrát. Poté zrychlete kolo na větší rychlost.Následně velice pevně zmáčkněte brzdy, dokud nezpomalíte na rychlost chůze.Opakujte přibližně desetkrát. Během procesu uložení neblokujte kola v žádném bodě.Před další jízdou nechejte brzdy vychladnout.ZMĚNA DÉLKY HADIČKY A ODVZDUŠNĚNÍKotoučové brzdy jsou dodávány s již připojenými hadičkami o „průměrné“ délce.Pokud není nutné měnit délku hadiček, jste připraveni k jízdě. Pokud je nutnéměnit délku hadiček, doporučujeme vám, abyste tuto práci na brzdách nechalina profesionálním mechanikovi jízdních kol. Pokud se rozhodnete, že si tuto práciprovedete sami, budete potřebovat odvzdušňovací sadu Avid, která obsahuje návoda nástroje pro nastavení délky hadiček a odvzdušnění brzdového systému. Tytoinstrukce jsou také dostupné online na www.sram.com.ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SRAM LLCRozsah omezené zárukySpolečnost SRAM poskytuje na své produkty záruku na vady materiálu nebo provedenípo dobu dvou let od jejich nákupu. Pro úplné informace o záruce prosím navštivte našiwebovou stránku www.sram.com.NEBONEPOUŽÍVEJTE KOLA S RADIÁLNÍMI PAPRSKY.Na kotoučové brzdy AVID používejte pouzekapaliny DOT 4 nebo DOT 5.1. KapalinyDOT 5.1 zajišťují zvýšený výkon brzd.Nepoužívejte jinou kapalinu, nežuvedené kapaliny DOT. Pokud takučiníte, dojde k poškození systému apoužívání brzd nebude bezpečné.Kapaliny DOT poškodí nabarvené povrchy.Pokud některá kapalina přijde do kontaktu snabarveným povrchem (např. rámem), okamžitěji otřete a vyčistěte izopropylalkoholem.Nedovolte, aby se brzdná kapalina dostalado kontaktu s rotory brzd. Pokud k tomu aledojde, vyčistěte rotory izopropylalkoholem.Nedovolte, aby se brzdná kapalina dostalado kontaktu s brzdovým obložením.Pokud k tomu ale dojde, obložení sekontaminuje a musí být vyměněno.Použitá kapalina DOT musí býtrecyklována nebo zlikvidována v souladus místními a vládními nařízeními.NIKDY nenalévejte použitou kapalinuDOT do odpadního nebo kanalizačníhosystému nebo na zem nebo do vody.POTŘEBNÉ NÁSTROJEBezpečnostní brýle2,5, 3, 4 a 5 mm šestihranné klíčeT25 TORX®8mm plochý klíčNastavitelný momentový klíč: rozsah2,8-10 N•mELIXIR 3: TRI-ALIGNCALIPER POSITION SYSTEM(systém pro umístění třmene)Některé kotoučové brzdy Avid používajíjedinečný vyrovnávací systém zvaný CPS (TrialignCaliper Positioning System). Tyto konkávnía konvexní podložky umožňují perfektnívyrovnání třmenu s rotorem bez ohledu nanedokonalosti v připevnění na vidlici nebo rám.Proto brzdové obložení leží neustále zcela apřímo na kotouči.iNSTALACE1 INSTALACE ROTORUPřišroubujte rotor k náboji kola pomocí dodaných šroubů TORX® a utáhnětena 6,2 N•m. Logo Avid musí směřovat ven. Nainstalujte kolo na jízdní kolo.Montážní sestava CPS + šroubΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!Έχετε επιλέξει τα καλύτερα υδραυλικά δισκόφρενα που θα μπορούσατε να αγοράσετε!Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα καινούρια σαςφρένα. Για να διασφαλίσετε ότι τα φρένα Avid λειτουργούν σωστά, συνιστούμενα αναθέσετε την εγκατάστασή τους σε ειδικευμένο μηχανικό ποδηλάτων. Σαςπαροτρύνουμε επίσης να ακολουθήσετε όλες τις συστάσεις μας που σας βοηθούν νακαταστήσετε ασφαλή, απολαυστική και ανέμελη την ποδηλατική σας εμπειρία.2 ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΑΓΚΑΝΩΝΣτερεώστε την εμπρός δαγκάνα (κοντύτερο συρματόσχοινο) στο πηρούνικαι την πίσω δαγκάνα (μακρύτερο συρματόσχοινο) στο πίσω μέρος τουποδηλάτου και εφαρμόστε ελαφρώς τα μπουλόνια.ELIXIR 1: Πατήστε τη μανέτα των φρένων 5 ή 6 φορές. Συμπιέστε τη μανέτα καικρατήστε την με το χέρι ή με λαστιχάκι, και κατόπιν σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσηςεναλλάξ, έως τα 8-10 N•m.ELIXIR 3: Ακολουθήστε τις διαδικασίες τοποθέτησης για το δικό σας τύπο βάσης.Βάση Διεθνών Προτύπων (International Standard - IS)Χαλαρώστε τα μπουλόνια CPS και κατόπιν βιδώστε τη δαγκάνα στα ελάσματαστερέωσης. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης έως τα 8-10 N•m. Βεβαιωθείτε ότι ηδαγκάνα κινείται ελεύθερα στον εξοπλισμό CPS.Βάση τύπου Post Mountα. Αφαιρέστε το βραχίονα στερέωσης αλλά αφήστε τα μπουλόνια CPS και τις στοίβεςμε τις ροδέλες άθικτα.β. Βιδώστε τη δαγκάνα απευθείας στο πηρούνι/σκελετό.γ. Εφαρμόστε τα μπουλόνια και εν συνεχεία βγάλτε προς τα έξω 1/8ο ως 1/4ο τηςστροφής. Βεβαιωθείτε ότι η δαγκάνα κινείται ελεύθερα στον εξοπλισμό CPS.3 ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΑΝΕΤΑΣΣτερεώστε τις μανέτες στο τιμόνι στην επιθυμητή θέση.Συνιστούμε θερμά τη χρήση πάστας τριβής στις επιφάνειες επαφής τουσφιγκτήρα όλων των εξαρτημάτων που στερεώνονται σε τιμόνια ανθρακονήματος.ELIXIR 1: Σφίξτε το μπουλόνι σφιγκτήρα έως τα 4-5 N•m.ELIXIR 3: Τα βέλη στο σφιγκτήρα πρέπει να δείχνουν προς τα πάνω. Σφίξτε εντελώς τοπάνω μπουλόνι ως τα 2,8-3,4 N•m ώστε να μην υπάρχει κενό. Κατόπιν, σφίξτε το κάτωμπουλόνι στην ίδια ροπή στρέψης.3 a ΜΟΝΟ ELIXIR 3: ΔΕΞΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ (προαιρετικά)Για να λειτουργείτε τις μανέτες των φρένων όπως σε μοτοσικλέτα (δεξιάμπροστά), απλώς ανταλλάξτε τις μανέτες, αντιστρέψτε τους σφιγκτήρες έτσι ώστετα βέλη να δείχνουν προς τα πάνω και κατόπιν στερεώστε όπως στο βήμα 3.Μετά τη στερέωση των μανετών, βεβαιωθείτε ότι τιμόνι στρίβει ελεύθερα. Αν περισσεύεισυρματόσχοινο, συμβουλευτείτε τις οδηγίες για την αλλαγή μήκους του συρματόσχοινουκαι την εξαέρωση του συστήματος.4 ΜΟΝΟ ELIXIR 3: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΙΩΜΑ ΔΑΓΚΑΝΑΣΠατήστε την μπροστινή μανέτα 5 ή 6 φορές. Συμπιέστε τη μανέτα και κρατήστετην πατημένη με το χέρι ή με λαστιχάκι, και κατόπιν εφαρμόστε τα μπουλόνια CPSαρκετά ώστε να κρατηθεί η δαγκάνα στη θέση της. Στριφογυρίστε τον τροχό και ελέγξτεαν υπάρχει αντίσταση στο ρότορα. Αν υπάρχει αντίσταση, χαλαρώστε τα μπουλόνια CPSκαι επαναλάβετε. Όταν δεν υπάρχει καμία αντίσταση, στρέψτε τα μπουλόνια CPS εναλλάξως τα 8-10 N•m. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το πίσω φρένο.5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝΧρησιμοποιήστε εξάγωνο κλειδί των 3 mm για να προσαρμόσετε το άπλωμαχεριών της μανέτας των φρένων αν χρειάζεται. Ένα τέταρτο της στροφήςισούται με 1 mm προσαρμογής.Αν χρησιμοποιείτε περιστροφικά χειριστήρια ταχυτήτων, θα είναι απαραίτητο να σύρετετις μανέτες των φρένων μακριά από τα χειριστήρια των ταχυτήτων για να έχετε πρόσβασηστη βίδα ρύθμισης του απλώματος χεριών. Βεβαιωθείτε ότι ξανασφίξατε τα μπουλόνιασφιγκτήρων των μανέτων φρένων στη σωστή ροπή στρέψης.Τα φρένα είναι στοιχείο κρίσιμο για τηνασφάλεια σε ένα ποδήλατο. Η λανθασμένηρύθμιση ή χρήση των φρένων μπορεί ναοδηγήσει σε απώλεια ελέγχου ή ατυχήματος,με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.Τα φρένα Avid είναι ένα προϊόν επιδόσεων πουπροσφέρουν αυξημένη δύναμη σταματήματοςμε φρένα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι,Αυτή η μεγαλύτερη δύναμη απαιτεί μικρότερηπροσπάθεια για να κλειδωθεί ο τροχός κατάτο φρενάρισμα. Το κλείδωμα των τροχώνμπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο καιενδεχομένως να προκαλέσει τραυματισμό.Αποτελεί δική σας ευθύνη να μάθετε καινα κατανοήσετε τις κατάλληλες τεχνικέςπέδησης. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιοτου χρήστη για το ποδήλατο σας καθώςκαι επαγγελματία πωλητή ποδηλάτων.Κάντε εξάσκηση στις τεχνικές ποδηλασίαςκαι πέδησης σε μια ομαλή και επίπεδηεπιφάνεια πριν από μια έντονη ποδηλασία.Η αποτελεσματικότητα της πέδησης εξαρτάταιαπό πολλές συνθήκες επί των οποίων ηSRAM δεν έχει κανένα έλεγχο. Οι συνθήκεςαυτές περιλαμβάνουν την ταχύτητα τουποδηλάτου, το είδος και την κατάστασητης επιφάνειας ποδηλασίας, τη δύναμη τηςμανέτας πέδησης, την σωστή εγκατάστασηκαι συντήρηση των φρένων, τα καλώδια τωνφρένων, το υδραυλικό υγρό, τις μανέτες, τατακάκια των φρένων, την κατάσταση τουποδηλάτου, το βάρος του αναβάτη, τις σωστέςτεχνικές πέδησης, τις καιρικές συνθήκες, τοέδαφος, και μια σειρά άλλων παραγόντων.Τα φρένα και οι μανέτες Avid δενπροορίζονται για χρήση σε οποιαδήποτεμηχανοκίνητα ποδήλατα ή οχήματα. Τέτοιουείδους χρήση θα μπορούσε να προκαλέσεισοβαρό, προσωπικό τραυματισμό.Μην αγγίζετε την επιφάνεια πέδησηςοποιουδήποτε ρότορα με γυμνά χέρια επειδήτα έλαια από τα δάχτυλά σας θα υποβαθμίσουντην απόδοσή της. Πάντα φοράτε γάντια ήχειρίζεστε το ρότορα από τις ακτίνες του.Τα δισκόφρενα θερμαίνονται πολύ κατάτη χρήση. Μην αγγίζετε τη δαγκάνα ήτο ρότορα αμέσως μετά από τη χρήση.Βεβαιωθείτε ότι το φρένο έχει κρυώσειπριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις.ΚΑΝΤΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΘυμηθείτε ότι χρειάζεται μεγαλύτερηαπόσταση για να σταματήσετε σε υγρήεπιφάνεια. Για να μειώσετε την πιθανότηταενός ατυχήματος και να ελαχιστοποιήσετετη διάβρωση του πέλματος, πρέπει νααποφεύγετε το κλείδωμα των τροχών σας.Τα δισκόφρενα Avid είναι σχεδιασμένα ωςσύστημα. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματακάποιου άλλου κατασκευαστή εκτόςτης Avid εντός του συστήματος.Οι ρότορες δισκόφρενων Avid είναι συμβατοίμε κέντρα δίσκων 44 mm, 6 μπουλονιώνσύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΑΚΑΚΙΩΝΓια να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα πέδησης, πρέπει να στρώσετε το υλικό τωντακακιών των φρένων. Για ασφάλεια, παραμείνετε καθισμένος στο ποδήλατο σε όλητη διάρκεια της διαδικασίας στρωσίματος. Επιταχύνετε το ποδήλατο ως μια μέτριαταχύτητα και κατόπιν πατήστε σταθερά τα φρένα μέχρι να φθάσετε μια ταχύτηταβάδισης. Επαναλάβετε περίπου είκοσι φορές. Κατόπιν, επιταχύνετε το ποδήλατο σεμεγαλύτερη ταχύτητα. Στη συνέχεια, πατήστε τα φρένα πολύ γερά μέχρι να φθάσετεμια ταχύτητα βάδισης. Επαναλάβετε περίπου δέκα φορές. Μην κλειδώσετε τουςτροχούς σε οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της διαδικασίας στρωσίματος. Αφήστετα φρένα να κρυώσουν πριν να κάνετε περαιτέρω ποδηλασία.ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΚΟΥΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗΤα φρένα σας συνοδεύονται από συρματόσχοινα που είναι προσαρτημένα σε «μέσο»μήκος ενώ το σύστημα έχει ήδη εξαερωθεί. Αν δεν χρειάζεται να αλλάξετε το μήκοςτου συρματόσχοινου, τότε είστε έτοιμοι για ποδηλασία. Αν χρειάζεται να αλλάξετε τομήκος των συρματόσχοινων, συνιστούμε θερμά να αναθέσετε το σέρβις των φρένων σεεπαγγελματία μηχανικό ποδηλάτων. Αν επιλέξετε να κάνετε σέρβις στα φρένα μόνοι σας,θα χρειαστείτε ένα Κιτ εξαέρωσης Avid, το οποίο παρέχει οδηγίες και εργαλεία για τηνπροσαρμογή του μήκους των συρματόσχοινων και την εξαέρωση του συστήματος τωνφρένων. Οι οδηγίες αυτές διατίθενται επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sram.com.ΕΓΓΥΗΣΗ SRAM LLCΕύρος περιορισμένης εγγύησηςΗ SRAM εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν φέρουν ελαττώματα στα υλικά ή στηνεργασία τους για περίοδο δύο ετών από την αρχική αγορά τους. Για πλήρειςπληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μαςστη διεύθυνση www.sram.com.ΉΣυνιστούμε τροχούς των 32 ή των 36 ακτίνωνμε σχέδιο 3 ή 4 διασταυρούμενων ακτίνων.Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των δικώνσας τροχών για περαιτέρω προδιαγραφές.ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕΑΚΤΙΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΜΝΟΝΤΑΙ.Χρησιμοποιείτε υγρά μόνο DOT 4 ή DOT 5.1με τα δισκόφρενα AVID. Τα υγρά DOT 5.1προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση πέδησης.Μην χρησιμοποιείτε υγρά άλλα εκτός από ταυγρά DOT που προτείνονται. Αν το κάνετε, θαυποστεί ζημιά το σύστημα και τα φρένα θακαταστούν μη ασφαλή κατά τη χρήση.Τα υγρά DOT θα επιφέρουν ζημιά στιςβαμμένες επιφάνειες. Αν τυχόν υγρό έρθεισε επαφή με μια βαμμένη επιφάνεια (δηλ.το σκελετό σας), σκουπίστε το αμέσως καικαθαρίστε το με ισοπροπυλική αλκοόλη.Μην αφήνετε υγρά φρένων να έρθουν σε επαφή μετους ρότορες των φρένων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,καθαρίστε τους ρότορες με ισοπροπυλική αλκοόλη.Μην αφήνετε υγρά φρένων να έρθουν σε επαφή μετα τακάκια των φρένων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τατακάκια χαλάνε και πρέπει να αντικατασταθούν.Υγρά DOT που έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει ναανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα μετους τοπικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.ΠΟΤΕ μην χύνετε υγρά DOT στο σύστημααποχέτευσης ή αποστράγγισης ήστο έδαφος ή σε σώμα νερού.ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕΓυαλιά ασφαλείαςΕξάγωνα κλειδιά των 2,5, 3, 4, και 5 mmΚλειδί T25 TORX®Γερμανικό κλειδί των 8 mmΡυθμιζόμενο δυναμόκλειδο: εύρος2,8-10 N•mELIXIR 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΔΑΓΚΑΝΑΣ TRI-ALIGNΟρισμένα δισκόφρενα Avid χρησιμοποιούνένα μοναδικό σύστημα ευθυγράμμισης πουονομάζεται CPS (Σύστημα τοποθέτησηςδαγκάνας Tri-align). Αυτές οι στοίβες κοίλωνκαι κυρτών ροδελών επιτρέπουν στη δαγκάνανα ευθυγραμμίζεται τέλεια με το ρότορα,ανεξαρτήτως των ατελειών των ελασμάτωνστερέωσης στο πηρούνι ή το σκελετό,προσφέροντας τοποθέτηση με πλήρη,ομοιόμορφη επαφή στο τακάκι.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΤΟΡΑΣτερεώστε το ρότορα στο κέντρο χρησιμοποιώντας τα παρεχόμεναμπουλόνια T25 TORX® και σφίξτε ως τα 6,2 N•m. Το λογότυπο Avid πρέπει ναβλέπει προς τα έξω. Τοποθετήστε τον τροχό πάνω στο ποδήλατο.Εξοπλισμός + μπουλόνι CPSFELICITĂRI!Aţi ales cele mai bune frâne hidraulice cu disc pentru această valoare! Manualul cuprindeinformaţii importante despre noile dumneavoastră frâne. Pentru a vă asigura că frâneleAvid funcţionează corespunzător, vă recomandăm să le instalaţi cu ajutorul unui mecanicde biciclete autorizat. Vă recomandăm, de asemenea, să respectaţi toate recomandărilenoastre pentru a obţine o experienţă de călătorie sigură, plăcută şi fără probleme.2 MONTAREA ETRIERELORMontaţi etrierul frontal (cu furtunul mai scurt) pe furcă şi etrierul posterior (cufurtunul mai lung) în partea din spate a bicicletei şi strângeţi uşor şuruburile.ELIXIR 1: Strângeţi levierul de 5 sau 6 ori. Comprimaţi levierul şi ţineţi-l cu mâna sau cu obandă de cauciuc, apoi strângeţi şuruburile de montare în mod alternativ la 8-10 N•m.ELIXIR 3: Respectaţi procedurile de instalare de mai jos pentru stilul dumneavoastrăde montare.Montarea sistemului International Standard (IS)Slăbiţi şuruburile CPS, apoi prindeţi etrierul cu şuruburi de suporturile de montare.Strângeţi şuruburile de montare la 8-10 N•m. Verificaţi dacă etrierul se mişcă liber pemecanismul CPS.Montarea ulterioarăa. Îndepărtaţi soclul de montare dar lăsaţi nemişcate şuruburile CPS şi stivele de şaibe.b. Prindeţi cu şurub etrierul direct pe furcă/cadru.c. Strângeţi şuruburile, apoi slăbiţi-le cu între 1/8 şi 1/4 de tură. Verificaţi dacă etrierulse mişcă liber pe mecanismul CPS.3 MONTAREA LEVIERELORMontaţi levierele pe ghidon în poziţia dorită.Recomandăm cu tărie folosirea unei paste de fricţiune pe suprafeţele decontact a clemei de pe toate componentele montate pe ghidoane din fibră de carbon.ELIXIR 1: Strângeţi clema şurubului la 4-5 N•m.ELIXIR 3: Săgeţile de pe clemă trebuie orientate în sus. Strângeţi complet şurubulsuperior la 2,8-3,4 N•m, astfel încât să nu existe spaţiu liber. Apoi, strângeţi şurubulinferior la acelaşi cuplu.3 a NUMAI ELIXIR 3: PARTEA DREAPTĂ ÎN FAŢĂ (opţională)Pentru a monta levierele în stil moto (în partea dreaptă din faţă), pur şisimplu schimbaţi între ele levierele, întoarceţi clemele, astfel încât săgeţilesă fie orientate în sus, apoi montaţi-le conform pasului 3.După montarea levierelor, verificaţi dacă ghidonul se roteşte liber. Dacă în această zonălungimea furtunurilor este prea mare, consultaţi instrucţiunile pentru modificarea lungimiiacestora şi aerisirea sistemului.4 NUMAI ELIXIR 3: ALINIEREA ŞI FIXAREA ETRIERELORStrângeţi levierul din faţă de 5 sau 6 ori. Comprimaţi levierul şi ţineţi-l cumâna sau cu o bandă de cauciuc, apoi strângeţi şuruburile CPS suficient casă menţină etrierul pe loc. Rotiţi roata şi verificaţi dacă există frecare la rotor. Dacăexistă frecare, slăbiţi şuruburile CPS şi repetaţi procedura. După ce nu mai existăfrecare, strângeţi şuruburile CPS în mod alternativ la un cuplu de 8-10 N•m. Repetaţiprocedura pentru frâna din spate.5 REGLAREA DISTANŢEIFolosiţi o cheie cu cap hexagonal de 3 mm pentru ajustarea distanţei levierului defrână dacă este nevoie. Un sfert de tură corespunde unei ajustări de 1 mm.Dacă se utilizează dispozitive de ridicare prin răsucire, va fi necesară glisarea levierului defrână de pe dispozitiv pentru a accesa şurubul de ajustare. Asiguraţi-vă că aţi strâns clemalevierului de frână la cuplul necesar.Frânele reprezintă un element criticde siguranţă pe o bicicletă. O montaresau utilizare necorespunzătoare afrânelor poate duce la pierdereacontrolului sau provoca un accident,ducând la vătămare corporală gravă.Frânele Avid sunt un produs deperformanţă ce oferă putere sporită deoprire cu frânele cu care v-aţi obişnuit.Puterea sporită necesită un efort mairedus de a opri o roată în timpul frânării.Blocarea unei roţi poate duce la pierdereacontrolului şi poate provoca vătămare.Este responsabilitatea dumneavoastrăsă cunoaşteţi şi să înţelegeţi tehnicilecorespunzătoare de frânare. Consultaţimanualul proprietarului livrat cu bicicletadumneavoastră şi un preprezentantprofesionist de biciclete.Exersaţi tehnicile de conducerepe bicicletă şi cele de frânare pe osuprafaţă plană şi orizontală înaintede a trece la curse agresive.Eficienţa frânării depinde de numeroasecondiţii pe care SRAM nu le poate controla.Acestea includ viteza bicicletei, tipul şistarea suprafeţei de rulare, forţa aplicatăasupra mânerului de frână, instalarea şiîntreţinerea corespunzătoare a frânelor,cablurile de frână, lichidul hidraulic,levierele plăcuţelor de frână, stareabicicletei, greutatea biciclistului, tehnicilecorespunzătoare de frânare, condiţiileatmosferice, terenul şi mulţi alţi factori.Frânele şi levierele Avid nu sunt destinateutilizării cu o motocicletă sau un vehiculmotorizat. O asemenea utilizare poateprovoca vătămare corporală gravă.Nu atingeţi cu mâna neprotejată suprafaţade frânare şi nici rotoarele întrucâtgrăsimea de pe degete va afecta negativperformanţa acestora. Purtaţi întotdeaunamănuşi sau prindeţi rotorul de la spiţe.Frânele cu disc devin foarte fierbinţiîn timpul utilizării. Nu atingeţietrierul sau rotorul imediat dupăutilizare. Asiguraţi-vă că frâna s-arăcit înainte de a efectua ajustări.RULAŢI ÎNTOTDEAUNA CU PRUDENŢĂNu uitaţi că durează mai mult timpsă opriţi în condiţii de traseu umed.Pentru a reduce eventualitatea unuiaccident şi a reduce la minimum uzuracauciucurilor, evitaţi blocarea roţilor.Frânele cu disc Avid sunt proiectate ca unsistem. Nu utilizaţi componente de la un altproducător decât Avid în cadrul sistemului.INFORMAŢII DE SIGURANŢĂREGLAREA PLĂCUŢELORPentru a atinge rezultate optime de frânare, trebuie să reglaţi materialul plăcuţelorde frână. Pentru a obţine rezultate optime în siguranţă, rămâneţi pe bicicletă întimpul procesului de reglare. Acceleraţi bicicleta la o viteză moderată, apoi strângeţiferm frânele până când ajungeţi la o viteză de mers pe jos. Repetaţi procedura deaproximativ douăzeci de ori. Apoi, acceleraţi bicicleta la o viteză mai mare. Strângeţiferm frânele până când atingeţi o viteză de mers pe jos. Repetaţi procedura deaproximativ douăzeci de ori. Nu blocaţi roţile în timpul procedurii de reglare. Lăsaţifrânele să se răcească înainte de o altă deplasare cu bicicleta.MODIFICAREA LUNGIMII FURTUNULUI ŞI AERISIREAFrânele dumneavoastră sunt livrate cu furtunuri de lungime „medie”, iar sistemul estedeja aerisit. Dacă nu trebuie să modificaţi lungimea furtunului, sunteţi pregătit decursă. Dacă nu trebuie să modificaţi lungimea furtunului, vă recomandăm cu tăriesă verificaţi frânele la un mecanic de biciclete profesionist. Dacă alegeţi să verificaţipersonal frânele, veţi avea nevoie de o trusă de aerisire Avid, ce vă asigură instrucţiunişi unelte pentru a regla lungimea furtunului şi a aerisi sistemul. Instrucţiunile suntdisponibile, de asemenea, online la www.sram.com.GARANŢIA SRAM LLCGradul de acoperire a Garanţiei limitateSRAM garantează că produsele sale sunt lipsite de defecţiuni materiale sau demanoperă timp de doi ani de la data achiziţiei iniţiale. Pentru informaţii completeprivind garanţia, vizitaţi site-ul nostru http://www.sram.com.SAURotoarele frânelor cu disc Avid sunt compatibilecu butucii de standard internaţional destinaţipentru discuri de 44 mm cu 6 şuruburi.Recomandăm roţi cu 32 sau 36 de spiţe, cuun model de întrepătrundere încrucişatăde 3 sau 4 spiţe. Contactaţi producătorulroţii pentru mai multe specificaţii.NU FOLOSIŢI ROŢI CU SPIŢE DISPUSE RADIAL.Folosiţi numai lichide DOT 4 sau DOT 5.1cu frânele cu disc AVID. Lichidele DOT 5.1asigură o eficienţă îmbunătăţită a frânării.Nu utilizaţi alte lichide decât lichidele DOTsugerate. Utilizarea altor lichide va deteriorasistemul şi va face nesigură utilizarea frânelor.Lichidele DOT deteriorează suprafeţele vopsite.Dacă lichidul intră în contact cu o suprafaţăvopsită (de exemplu, cadrul), ştergeţi-l imediatşi curăţaţi suprafaţa cu alcool izopropilic.Nu permiteţi ca lichidul de frână să intre încontact cu rotoarele frânei. În caz contrar,curăţaţi rotoarele cu alcool izopropilic.Nu permiteţi contactul lichidului de frână cuplăcuţele de frână. În caz contrar, plăcuţeledevin contaminate şi trebuie înlocuite.Lichidul DOT uzat poate fi reciclatsau trecut la deşeuri conformreglementărilor locale şi naţionale.NICIODATĂ nu vărsaţi lichidul DOT uzat într-uncanal de scurgere, pe sol sau într-un curs de apă.UNELTE NECESAREOchelari de protecţieChei cu cap hexagonal de 2,5, 3, 4, şi 5 mmCheie T25 TORX®Cheie cu capăt deschis de 8 mmCheie dinamometrică: gama2,8-10 N•mELIXIR 3: SISTEMUL DE POZIŢIONAREAL ETRIERULUI TRI-ALIGNUnele frânele cu disc Avid utilizează un sistemde aliniere unic, numit CPS (Tri-align CaliperPositioning System). Stivele de şaibe concaveşi convexe permit etrierului să se aliniezeperfect cu rotorul, indiferent de imperfecţiunilesuporturilor de montare de pe furcă sau cadru,asigurându-vă o instalare uşoară pentru uncontact perfect şi uniform.INSTALAREA1 INSTALAREA ROTORULUIMontaţi rotorul pe butuc folosind şuruburile T25 TORX® furnizate şi executaţistrângerea la cuplul de 6,2 N•m. Sigla Avid trebuie să fie orientată spre exterior.Montaţi roata pe bicicletă.Mecanismul CPS + şurub2 314... = 1 mm1/4 turn...5www.sram.com • 95-5015-026-100 Rev B • © SRAM LLC, 2011elixir 3 - ELIXIR 1user manual6.2 N·m (55 in-lb)≥ 1.55 mm8-10 N·m (70-90 in-lb)frontpost mountis mountrear2.8-3.4 N·m(25-30 in-lb)elixir 32.8-3.4 N·m(25-30 in-lb)elixir 13 a elixir 3elixir 18-10 N·m(70-90 in-lb)8-10 N·m(70-90 in-lb)CPS8-10 N·m(70-90 in-lb)elixir 3CPS8-10 N·m(70-90 in-lb)elixir 18-10 N·m(70-90 in-lb)8-10 N·m(70-90 in-lb)elixir 3CPS8-10 N·m(70-90 in-lb)CPS8-10 N·m(70-90 in-lb)elixir 160 mmI.S. Bracket(60I)20 mmI.S. Bracket(20I)40 mmI.S. Bracket(40I)0 mmI.S. Bracket(0IS)20 mmPost Bracket(20P)40 mmPost Bracket(40P)Direct Mount(DIR)Frame/forkmountsRotor sizes140 160 180 200 203FRONTIS- 0IS 20I 40I -FRONTPM- DIR 20P 40P -FRONTTOTEM- - - - DIRREARIS0IS 20I 40I 60I -REAR140PM DIR 20P 40P - -REAR160PM- DIR 20P 40P -REAR180PM- - DIR 20P -Rotor Direction(20W)


Uwaga: Bemærk: Poznámka: Σημείωση: Notă:WORLD HEADQUARTERSSRAM LLC USA1333 North Kingsbury, 4th floorChicago, Illinois 60642 USAASIAN HEADQUARTERSSRAM LLC TaiwanNo. 1598-8 Chung Shan RoadShen Kang Hsiang, TaichungCounty 429 · TaiwanEUROPEAN HEADQUARTERSSRAM LLC EuropePaasbosweg 14-153862ZS NijkerkThe Nederlandswww.sram.com

More magazines by this user
Similar magazines