91009 - Järbo Garn AB

media.jarbo.se
  • No tags were found...

91009 - Järbo Garn AB

91009RAGGIVINGA


Halskant på genser med V-hals (B,F): Beg med den korte rundp nr. 5 ved høyre raglansøm på bakstk.Str de 21(23)23(25)25(27) m fra tråden på bakstk, str opp ca. 36(38)39(40)41(41) m langs ermet og V-en (= minus alle kantm),m på tråden midt i V-en str r, plukk opp ca. 36(38)39(40)41(41) m langs den andre siden av V-en og ermet= ca. 94(100)102(106)108(110) m. Str deretter vr.bord, 1 r, 1 vr. Midtm i V-en str r på alle p. Felling i V-en: Str vr.bordtil 2 m før V-en, str nå 1 otf (se under FORKLARINGER), 1 r (= midterste m i V-en), 2 r sm. Fell i V-en annenhver p tilvr.bordkanten måler 4 cm, eller har ønsket bredde. Fell av i vr.bordstr. Alternativ med 4 cm dypere V-hals: Str de21(23)23(25)25(27) m på tråden på bakstk, str opp 43(45)46(47)48(48) m langs ermet og V-en (= minus alle kantm),m på tråden midt i V-en str r, plukk opp ca. 43(45)46(47)48(48) m langs den andre siden av V-en og ermet= ca. 108(114)116(120)122(124) m. Str deretter vr.bord, 1 r, 1 vr. Midtm i V-en str r på alle p. Felling i V-en: Str vr.bordtil 2 m før V-en, 1 otf (se under FORKLARINGER), 1 r (= midterste m i V-en), 2 r sm. Fell til V-en annenhver p tilvr.bordkanten måler 4 cm eller har ønsket bredde. Fell av i vr.bordstr.Hals- og forkanter på jakke med rund hals (C,G): Beg med den lange rundp nr. 5 fra retten, str opp ca.82(88)90(92)96(100) m langs høyre forkant til hjørnet ved halskanten, str opp 1 m i hjørnet. Sett en merketråd i dennem (= hjørnet ved halskanten) og str den r på alle p. Str de 5(5)6(6)7(7) m fra tråden i halsen, str opp27(28)30(30)32(32) m langs halskant og erme, str så de 21(23)23(25)25(27) m på tråden på bakstk, str opp27(28)30(30)32(32) m langs erme og halskant, str de 5(5)6(6)7(7) m fra tråden i halsen. Str igjen opp 1 m i hjørnet,(sett en merketråd i m) str opp ca. 82(88)90(92)96(100) m langs venstre forkant = 251(267)277(283)297(307) m.Str deretter vr.bord: 1. p (vrangen): 1 vr, 1 r, avslutt med 1 vr. 2. p (retten): 1 r, 1 vr, øk 1 m etter hjørnemasken,str vr.bord til neste hjørne og øk 1 m før hjørnemasken, str vr.bord ut p, avslutt med 1 r. 3. p: Som 1. p. 4. p (retten):Høyre forkant med knapphull: Str 9(7)4(5)4(7) m vr.bord fra kanten, *fell av 2 m (= knapphull), str 12(11)12(12)13(13) mvr.bord*, gjenta *-* totalt 5(6)6(6)6(6) ggr, fell av ytterl 2 m = totalt 6(7)7(7)7(7) knapphull, str til 1(1)0(1)0(1) mfør hjørnet. Øk 1 m før og etter hjørnemasken, str vr.bord til den andre hjørnemasken, øk 1 m før og etter hjørnemasken,str vr.bord ut p. 5. p: Str r over r og vr over vr m. Legg opp 2 nye m over de avfelte m til knapphull. 6. p: Str ytterl 1 øknfør og etter hver hjørnemaske. Forts i vr.bordstr til kanten måler 4 cm. Fell av alle m i vr.bordstr. Sy i knappene.Hals- og forkanter på jakke med V-ringning (D,H): Beg med den lange rundp nr. 5 fra retten, str opp64(66)68(68)70(72) m langs høyre forkant til V-en, sett en merketråd i neste m, (= hjørnemasken ved spissen på V-en,som str r). Langs V-en og ermet str opp ca. 36(38)39(40)40(41) m (minus alle kantm), str de 21(23)23(25)25(27) m påtråden på bakstk, ca. 36(38)39(40)40(41) m langs den andre forkanten. Sett en merketråd i den siste m (= hjørnemaskenved spissen på V-en, som str r). Str opp langs venstre forkant 64(66)68(68)70(72) m = ca. 221(231)237(241)245(253) m.Str deretter vr.bord slik: 1. p (vrangen): 1 vr, 1 r, avslutt med 1 vr. 2. p (retten): 1 r, 1 vr, avslutt med 1 r. 3. p: Som 1. p.4. p (retten): Høyre forkant med knapphull: Str 5(3)5(5)3(5) m vr.bord fra kanten, *fell av 2 m (= knapphull),str 12(13)13(13)14(14) m vr.bord*, gjenta *-* totalt 4 ggr, fell av 2 m (= totalt 5 knapphull), str til 1(1)1(1)1(1) m førhjørnet. Øk 1 m etter hjørnemasken i V-en, str vr.bord til den andre hjørnemasken, øk 1 m og str vr.bord ut p.5. p: Str r over r og vr over vr m. Legg opp 2 nye m over de avfelte m til knapphull. 6. p: Øk 1m etter og før hjørnemaskeni V-en. Forts i vr.bordstr til kanten måler 4 cm. Fell av alle m i vr.bordstr. Sy i knappene.Halskant på genser med høy hals (J): Beg med den korte rundp nr. 5 ved høyre raglansøm på bakstk. Str de19(21)21(21)21(23) m på tråden på bakstk og str deretter opp 24(24)25(29)29(29) m langs erme- og halskant, str de15(17)17(17)17(19) m på tråden i halsen, str opp 24(24)25(29)29(29) m langs den andre siden av hals- og ermekanten= 82(86)88(96)96(100) m. Str 17(18)18(18)19(19) cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Fell av i vr.bordstr.LOMMELegg opp 25 m på p nr. 5 og strikk 1 p r (= vrangen). Bytt til p nr. 5.5 og strikk ca. 13 cm glattstr. På neste p (= vrangen)økes 3 m jevnt fordelt = 28 m. Bytt til p nr. 5. Strikk ca. 3 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm. Fell av i vr.bordstrikk.Sy fast lommene midt på hvert forstykke, rett over vr.borden i nederkanten. Bruk kantm + den r p til sømrom.Strikk den andre lommen på samme måten.www.jarbo.se

More magazines by this user
Similar magazines