Fra ungeprofil til Kommunal indsats

cfk.rm.dk

Fra ungeprofil til Kommunal indsats

Fra ungeprofil til indsats?• Prioritering• Udvikling, implementeringog evaluering af indsats


Firkløverver‐modelBehovsanalyse:Identificere sundhedsoghelbredsrelateredeudfordringer indenformålgruppen (bådekvalitativt ogkvantitativt). FxLokalsamfundsanalyser,befolkningsprognoser,sundhedsprofiler oglignende.


Firkløverver‐modelPolitisk fokus:Borgernes ogpolitikernes ønsker,mediebevågenhed,nationalt fokus,lovgivning,sundhedsaftaler m.v.


Firkløverver‐modelRessourceprofil:Samfunds- ogsundhedsøkonomiskevurderinger, Cost-benefitanalyser, tilgængeligefaglige kompetencer,økonomi,personaleressourcer m.v.


Firkløverver‐modelTeoretiske ogmetodiske vurderinger:Vurderinger af sundhedsogsygdomsrisici,effektive metoder(evidens), langsigtedeeffekter, etiskeovervejelser,forebyggelses-potentiale,bidrag til forskning m.v.


Ungeprofilen 2010Helbred og sygdom?Psykisk trivsel?Sundhedsvaner?Social trivsel?


Sund kultur iBulderbyEt samarbejde mellem Bulderby & SundhedscenterStruer


8. Opfølgning og evalueringDer følges op på de små skridt ogforankringen heraf1. ProjektudviklingMål, målgruppe, strategi ogprojektbeskrivelse2. InspirationsmødeSkabe engagement og ejerskabblandt medarbejderne7. ForankringDe 20 skridt implementeresi politikker, læreplanerm.v.3. ForedragViden, læring og inspiration6. Implementering af20 små skridtImplementering af 1 skridtpr. måned over 2 år4. Definere små skridtViden om koncept ogmedejerskab gennem valg af småskridt der skal tages5. ForældrearrangementViden om kost og om projektet. Fremmemedejerskab og engagement gennemvalg af små skridt til projektet.


Henriette Haase FischerFunktionsleder afSundhedsfremme og forebyggelse{SundhedscenterStruerØlbyvej 43, 7600 StruerTlf. 9684 8465 / 5129 4144Mail: hhf@struer.dk

More magazines by this user
Similar magazines