Ny hamn for nye tider - Norvegfinans

norvegfinans.com

Ny hamn for nye tider - Norvegfinans

Prosjekt i HordalandStor aktivitet - budsjett 2011 på om lag 4,4 mrd kroner• Investeringar: 2,1 mrd kroner• Drift: 2,27 mrd kroner• Av dei samla investeringane til fylkesvegar og bybane i2011 (1 875 millioner) vert om lag 45% finansiert medbompengar (840 millionar).• Fylkeskommunen si nettoinvestering utgjer om lag like stordel av finansieringsgrunnlaget (843 millionar), medan omlag 10 % er tilskot, forskotteringar etc.


Store vegprosjekt i Hordaland• Fylkesveger inkl bybane – sum 1 875 millioner– Bergensprogrammet: 964 millioner:• Bybanen – byggesteg II: 578 millioner• Ringveg vest – byggesteg II: 151 millioner• Øvrige poster: 235 millioner– Store prosjekt utenom Bergensprogrammet: ca 640 millioner:• Hauge – Lonevåg: 86 millioner• Jondalstunnelen: 310 millioner• Bømlopakken: 70 millioner• Kvammapakken 100 millioner• Øvrige prosjekt: 70 millioner– Andre Prosjekt: ca 175 millioner– Rassikring: ca 60 millioner– Refusjonar: 35 millionar


Hordaland – eit bompengefylke• 14 eksisterande bompengeprosjekt i HordalandBergensprogrammetKvammapakkenBømlopakkenVossapakkenÅrsnes ferjekai m.m.TrekantsambandetÅkrafjorden/RullestauvetE-39 over StordHalsnøysambandetFolgefonntunnelenHardangerbruaJondalstunnelenAustevollsbruaOsterøybrua/Hauge-LonevågOg det blir nokfleire…


E39 Os-Bergen – ein del avnoko meirNy veg Bergen-Os


Ny veg Bergen-OsOm prosjektetE39 Svegatjørn – Nordås. Lengde 15km,firfeltsveg, inkludert 13km i tunnelRv. 580 Sørås – Nordås. Lengde ca 2km,inkludert 0,9km firefelts tunnelUtbetring Fv 163 ved Lysefjorden4,3 milliardarFramdrift (optimistisk)- Forslag til plan 2011/12- KS2 vår 2012?- Vedtak reguleringsplan sommar2012- Vedtak Storting haust 2012- Oppstart bygging 2013- Opning 2018


Bybanen i BergenByggetrinn 23,6 km bybane frå Nesttunterminal til LagunenDelar av dagstrekninga iFanavegen – ny veg vertetablert2 tunnelar, 5 bruer,betonglokk over Fanavegen5 haldeplassar ogbussterminal LagunenInnfartsparkeringarTilrettelagt for vidareføringmot Flesland


Nesttun


Lagunen terminal


Framdrift og økonomiFramdrift-Prosjekteringsstart sommar 2009-Anskaffing sommar/haust 2009-Førebuande entreprisarsommar/haust 2010-Hovudarbeid jan 2011-des 2012-Testkøyring, godkjenning ogprøvedrift vinter/vår 2013-Opning sommar 2013ProsjektøkonomiBudsjettgrunnlag (2009-kroner)Styringsramme 1 419 mill kronerKostnadsramme 1 500 mill kroner


Sporet vidare..Overordna trasévurderinggjennomførtRegulering Rådal-Flesland isluttfasenPlanprogram Sentrum-Åsane erpå høyring

More magazines by this user
Similar magazines