Vi vil ha mindre forskjeller – ikke flere milliardærer

sosialisme.no
  • No tags were found...

Vi vil ha mindre forskjeller – ikke flere milliardærer

HovedsakerVi vil ha mindreforskjellerikke fleremilliardærer– Ikke til salgs


Stem RødtArbeidIkke til salgsFrihet er å vite når duhar neste vaktBjørnar Moxnes er RødtspartilederRødt vil at folk skal få faste stillinger, og forhindre løsarbeidersamfunnet.Vi vil i tillegg stoppe sosial dumping, et problem sombrer om seg på grunn av EØS-avtalen. Alle andre partier vil beholdeEØS-avtalen i neste stortingsperiode. De store partiene på Stortingethar også laget et pensjonssystem som straffer dem som gjør viktigejobber i slitsomme, lavtlønte yrker. Stortinget trenger kort sagt etnytt parti for arbeidsfolk.Rødt vil:• Gi deg forutsigbarhet i hverdagen: Lovfeste retten til heltid,forby private vikarbyråer og øke grunnbemanningen i offentligsektor for å sørge for at flere får fast jobb og hele stillinger.• Ut av EØS: Rødt vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale,så vi ikke blir styrt av EU.• Sikre rettferdig pensjon: Rett til tidligpensjon for sliterneog garanti om 2/3 av lønn i pensjon.Det er mye som ikke skal måles i kroner og ører. Du er verdt merenn det du har i lommeboka. Derfor er store inntektsforskjeller alltidu rettferdige. Det er sjeldent de rikeste som har de tyngste jobbene.Derfor vil Rødt kutte lederlønningene med en millionærskatt påinntekter over 1,5 mill. Og derfor er kampen mot forskjells-NorgeRødts viktigste sak.• Vårt Norge er ikke til salgs. Rødt sier nei til privatisering oganbudsutsetting.• Våre verdier er ikke til salgs. Det er vanskelig å måle omsorg,engasjement og fagkunnskap. Men ofte er det slike egenskapersom teller mest.• Rødt er ikke til salgs. Vi står for det vi sier – også etter valget.


HelseFredPasienten foran pengefokusHauk eller fredsdue?Sykehusreformen har gjort helsesektoren til en samlebåndsindustri.Nå drukner offentlige sykehus i byråkrati og målekrav, de ansatte måløpe stadig fortere og pasienter skal ut raskest mulig. Vi har fått ethelsevesen for de ressurssterke, de som kan rettighetene sine pårams og har tid og ork til å mase seg fram gjennom systemet. Dettevil Rødt endre på.Rødt vil:• Bruke mer penger på flere ansatte og bedre utstyri helse-Norge.• Slutte å leke butikk: Fjerne helseforetaksmodellen og settepasienten i sentrum – ikke bunnlinja.• Stole på de ansatte: Helsearbeidere må få tid og tillit tilå gjøre jobben sin i stedet for å bruke tida på rapporteringog meningsløse skjemaer.En gang hadde vi rykte på oss for å være en fredsnasjon. Nå er Norgeen krigsnasjon, som deltar i NATOs kriger for å sikre Vesten naturresurserog makt. Norge er også en krigsprofitør, som selger våpensom brukes i kriger og konflikter verden over. Med Rødt på Stortingetblir det slutt på at Norge enstemmig sender soldater til Natos kriger.Rødt vil:• Si nei når NATO vil ha oss med på stormaktenes kriger.Bomber skaper ikke fred.• Ingen norske våpen til terrorister: Sluttbrukererklæringfra alle land som kjøper norske våpen.• Penger til velferd, ikke krig: Rødt vil stoppe kjøpet avnye angrepsfly.


Stem RødtStem Rødt9. septemberEr du klar for et oppgjør med forskjells-Norge? Rødt velger fastejobber foran bemanningsbyråer, økonomisk omfordeling framforflere finanstopper og solidaritet før markedstvang. Hva velger du?Rødt er det nye, moderne venstrepartiet i norsk politikk.Vi er partiet som er mot turbokapitalismen, men ogsåmot statssosialisme ovenfra. Et radikalt, demokratisk partisom vil skape sosialisme nedenfra i Norge.Ikke kast bort stemmen din på partier som sier én ting førvalget, og gjør noe annet etterpå. Det vil bety mye mer å få innén representant fra Rødt enn enda flere av de som er der i dag.Bli medlem i RødtSend sms “Rødt + Navn og adresse” til 2334”www.rødt.noIllustrasjon: Mikael Fløysand, foto: Einar Aslaksen– Ikke til salgs

More magazines by this user
Similar magazines