Evaluering af Mikroøkonomi 2 13756

math.au.dk
  • No tags were found...

Evaluering af Mikroøkonomi 2 13756

Evaluering af Mikroøkonomi 2 13756Fandt du kurset interessant? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 0 0,0Slet ikke 0 0,0I mindre grad 0 0,0I nogen grad 4 50,0I høj grad 4 50,0I meget høj grad 0 0,0Antal besvarelser 8 100,0Fandt du kurset svært? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 0 0,0Slet ikke 0 0,0I mindre grad 0 0,0I nogen grad 0 0,0I høj grad 1 12,5I meget høj grad 7 87,5Antal besvarelser 8 100,0Hvordan var sammenhængen mellem kurset og studietgenerelt?RespondenterProcent(%)Ved ikke / ikke relevant 0 0,0Meget dårlig(t) 0 0,0Dårlig(t) 0 0,0Hverken / eller 0 0,0God(t) 7 87,5Meget god(t) 1 12,5Antal besvarelser 8 100,0


Hvordan vil du vurdere kurset som helhed? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 0 0,0Meget dårlig(t) 0 0,0Dårlig(t) 1 12,5Hverken / eller 2 25,0God(t) 5 62,5Meget god(t) 0 0,0Antal besvarelser 8 100,0Hvordan var dit udbytte af kurset? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 0 0,0Meget dårlig(t) 0 0,0Dårlig(t) 1 12,5Hverken / eller 4 50,0God(t) 3 37,5Meget god(t) 0 0,0Antal besvarelser 8 100,0Fungerede koordineringen mellem kursets forskellige dele(forelæsninger, TØ, LØ, etc.)?RespondenterProcent(%)Ved ikke / ikke relevant 0 0,0Slet ikke 0 0,0I mindre grad 1 12,5I nogen grad 4 50,0I høj grad 3 37,5I meget høj grad 0 0,0Antal besvarelser 8 100,0


Hvordan vurderer du " A Primer in Game Theory "? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 0 0,0Meget dårlig 0 0,0Dårlig 1 12,5Hverken / eller 3 37,5God 3 37,5Meget god 1 12,5Antal besvarelser 8 100,0Hvordan vurderer du " Microeconomic Analysis "? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 0 0,0Meget dårlig 0 0,0Dårlig 0 0,0Hverken / eller 4 50,0God 4 50,0Meget god 0 0,0Antal besvarelser 8 100,0Hvordan vurderer du " The Economics of Contracts "? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 4 50,0Meget dårlig 1 12,5Dårlig 0 0,0Hverken / eller 1 12,5God 2 25,0Meget god 0 0,0Antal besvarelser 8 100,0


Hvordan vurderer du kursets hjemmeside? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 5 62,5Meget dårlig 0 0,0Dårlig 0 0,0Hverken / eller 0 0,0God 2 25,0Meget god 1 12,5Antal besvarelser 8 100,0Hvor mange timer brugte du ugentligt på dette kursus(inkl. skematimer)?RespondenterProcent(%)21 eller derover 0 0,017-20 2 25,013-16 2 25,09-12 4 50,05-8 0 0,04 eller derunder 0 0,0Antal besvarelser 8 100,0Hvordan var arbejdsbelastningen for dette kursus fordeltgennem undervisningsperioden?RespondenterProcent(%)Meget ujævnt 2 25,0Lidt ujævnt 3 37,5Jævnt 3 37,5Antal besvarelser 8 100,0

More magazines by this user
Similar magazines