Frokostforedrag Kari Elisabeth - Zero

zero.no

Frokostforedrag Kari Elisabeth - Zero

Elektrifisering av sokkelen• Fra forurensende til utslippsfri kraft• Elektrifisering av enkeltfelt eller områdevis• Er elektrifisert: Gjøa, Valhall, Ormen Lange og Troll A• Kommende felt: Goliat og Hild


Elektrifisering av sokkelenUtslippreduksjonerDraugen, Skarv,Åsgård, Heidrun• Sørlige Nordsjø: 1 millionertonn CO2• Midtre Nordsjø: 1,4 millionertonn CO2• Nordlige Nordsjø: 2 millionertonn CO2• Norskehavet: 700 000 tonnCO2Mellom 3 og 7 millioner tonn CO2.Oseberg, Troll,Gullfaks ogKvitebjørn• Alle nye feltUtsirahøyden, Grane(Sleipner)Ekofisk, Eldfisk,Ula, Gyda


Fornybar energi som klimatiltak• Erstatte fossil energi med ren fornybar energi• Går mot et kraftoverskudd i Norden• Bygger ut kraftnettet• Må se energien, nettet og forbruket i sammenheng


Kostnader• Store variasjoner i kostnadsanslag• Klimakur: 700 kr/tonnet – 4000 kr/tonnet• Utsirahøyden: 360 kr/tonnet• Manglende langsiktighet gir feilinvesteringer• Reduserte driftskostnader


Kroner/tonn CO2Millioner tonn CO2Virkemidler• Økt CO2- avgift• Klimafond• Krav om elektrifisering vedalle nye utbygginger• Organ for samordning600500400300CO2 avgift og utslipp offshore 1998-20091514131211109CO2-avgift inflasjonsjustertCO2-utslipp offshore


2002-2012I 2012 feirer ZERO ti år med arbeid for klimaløsninger.Les mer om jubileumsfeiringen og ZEROs arbeid på:www.zero.no


Takk for meg!Kari Elisabeth Kaski, politisk rådgiver, ZERO – kari@zero.no – 90 99 01 31

More magazines by this user
Similar magazines