18. Digital fotogrammetri - Institutionen för naturgeografi och ...

nateko.lu.se
  • No tags were found...

18. Digital fotogrammetri - Institutionen för naturgeografi och ...

Digital fotogrammetriLars Harrie, Institutionen för geo- ochekosystemvetenskaper1. StereoseendeFlera bilder är framtagna av Mikael Johansson, LantmäterietSe i 3D – stereoseendeStereoskopDirekt stereoseendeIndirekt stereoseendeLinsstereoskopSpegelstereoskopFotogrammetri kräver överlappmellan bilderna(krav för stereoseende)2. Fotogrammetrisk teknikDigitalAnalytiskAnalog1950 1970 1990 20101


Analogt stereoinstrumentAnalytiskt stereoinstrumentFrån Minell mfl., Flygbildsteknik och fjärranalys, 1993Digitalt stereoinstrumentStereoseende på bildskärmAnaglyfmetodPolariserande metodBlinkmetodBilder från Wikipedia3. Orientering av flygbilder –förutsättning för att mätakoordinater i ett markbundetkoordinatsystemLodlinjeYttre orienteringenBildplan ipositivläge6 yttre orienteringselement per bild:• Positionen för projektionscentrum(Xo, Yo, Zo)• Riktningen för kameraaxeln. Bestämsav de tre rotationerna(ω, φ, κ; omega, fi, kappa)Den yttre orienteringen kan bestämmasgenom:1) Externa sensorer (t.ex. GPS och gyron)2) BlockutjämningNadirpunkt2


BlockutjämningMarkstödspunkter: Punkter som har kända koordinater på marken och i bilder.Konnektionspunkter: Punkter som har kända koordinater i två eller fler bilder.Principen för ett digitaltstereoinstrument4. ÖvningDigital fotogrammetri och spegelstereoskopDel 3 - Digital fotogrammetriGenomgång på föreläsning:1. Undersökning av indata2. Definition av projekt3. Datainläsning4. Inmatning av markstöd5. Orientering av bilderUppgift för studenten:6. Mätning i stereomodell7. Bildtolkning i stereomodellHuvudmenyDefiniera projekt3

More magazines by this user
Similar magazines