ddb statistik 2010 (version 3)

brevduesport.dk

ddb statistik 2010 (version 3)

Sendte duer pr. sektion 2010 - MellemdistanceGruppe 1-221 21* 22 22* 23 23* 25 25* 27 27* 29 29* 30* 3111 792 662 843 687 595 486 556 85012 591 642 599 665 493 539 380 622Gr 1 1383 1304 1442 1352 1088 1025 936 147221 636 458 578 475 467 378 405 41922 498 276 608 269 456 162 478 213Gr 2 1134 734 1186 744 923 540 883 632Ialt 2517 2038 2628 2096 2011 1565 1819 2104*)Kolonner med blå farve er flyvninger fra SverigeGruppe 3-421 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 3131 405 388 455 438 318 349 421 39432 268 261 363 304 290 294 401 31033 445 429 557 442 345 469 494 39934 448 421 479 377 268 329 506 323Gr 3 1566 1499 1854 1561 1221 1441 1822 142641 249 254 315 264 230 265 318 22742 254 260 288 259 223 239 331 239Gr 4 503 514 603 523 453 504 649 466Ialt 2069 2013 2457 2084 1674 1945 2471 1892Gruppe 5-621 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 3152 472 474 495 607 617 704 71753 430 428 355 490 466 501 44954 427 432 355 520 508 500 501Gr 5 1329 1334 1205 1617 1591 1705 166761 424 427 427 559 591 621 62762 657 644 610 744 853 819 86863 476 472 424 590 557 642 614Gr 6 1557 1543 1461 1893 2001 2082 2109Ialt 2886 2877 2666 3510 3592 3787 3776www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 2 af 11


Slag pr. sektion 2010 - MellemdistanceGruppe 1-2Uge 21 21* 22 22* 23 23* 25 25 27 27 29 29 30 3111 109 104 110 106 99 85 99 10312 96 101 96 100 87 91 84 9521 81 76 83 74 83 71 77 7222 66 47 63 40 65 37 65 33Ialt 352 328 352 320 334 284 325 303*)Kolonner med blå farve er flyvninger fra SverigeGruppe 3-4Uge 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 3131 82 80 87 85 73 75 76 7132 52 49 59 52 53 53 57 5633 61 60 62 59 58 60 61 6034 71 64 69 62 57 62 66 5541 42 43 47 46 44 46 45 4242 52 52 54 52 53 53 52 49Ialt 360 348 378 356 338 349 357 333Gruppe 5-6Uge 21 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 3152 81 81 87 88 85 89 8853 60 61 60 65 65 59 5954 70 70 68 72 69 71 7261 73 72 69 76 74 74 6762 92 90 89 95 94 89 9563 90 91 87 91 90 89 86Ialt 466 465 460 487 477 471 467I slagstatistik for 2009, er det klart de første uger, hvor der er det højesteantal deltagende slag, derefter er tallene faldende. I år 2010, er antallet afdeltagende slag steget lidt i den anden uge (U22) kontra første (U21). I uge23 Sverige falder antallet af deltagende slag meget for Gruppe 1 & 2.www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 3 af 11


Sendte duer pr. sektion - LangdistanceGruppe 1- 224 24* 26 26* 28 28* 30 Ialt11 464 395 85912 375 363 738Gr 1 839 75821 359 268 62722 353 132 485Gr 2 712 400Ialt 1551 1158 2709*)Kolonner med blå farve er flyvninger fra SverigeGruppe 3 - 424 25 26 27 28 29 30 Ialt31 327 276 60332 257 190 44733 379 253 63234 284 180 464Gr 3 1247 89941 211 148 35942 178 128 306Gr 4 389 276Ialt 1636 1175 2811Gruppe 5 - 623 24 25 26 27 28 29 Ialt52 331 331 281 94353 241 254 198 69354 233 209 191 633Gr 5 805 794 67061 214 190 165 56962 364 330 256 95063 258 274 215 747Gr 6 836 794 636Ialt 1641 1588 1306 4535www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 4 af 11


Slag pr. sektion - LangdistanceGruppe 1 - 224 24* 26 26* 28 28* 30 Snit11 82 71 76,512 78 78 7821 66 58 6222 58 30 44Ialt 284 237*)Kolonner med blå farve er flyvninger fra SverigeGruppe 3 - 424 25 26 27 28 29 30 Snit31 68 64 6632 50 43 46,533 59 48 53,534 50 37 43,541 43 37 4042 42 34 38Ialt 312 263Gruppe 5 - 623 24 25 26 27 28 29 Snit52 75 75 71 73,753 53 51 45 49,754 51 53 47 50,361 48 44 45 45,762 76 67 60 67,763 72 69 61 67,3Ialt 375 359 329www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 5 af 11


Højeste antal slag 2009 og 2010 - MellemdistanceHøjeste antal flyvende slag på en enkelt DdB-kapflyvning.Antal slag 2009 2010 Diff.Gr. 1-2 11 120 109 -9%12 102 101 -1%21 85 83 -2%22 77 66 -14%Total 384 359 -7%Gr. 3-4 31 92 87 -5%32 65 59 -9%33 66 62 -6%34 80 71 -11%41 48 47 -2%42 52 54 +4%Total 403 380 -6%Gr. 5-6 52 94 88 -6%53 64 65 +2%54 70 72 +3%61 75 76 +1%62 105 95 -10%63 89 91 +2%Total 497 487 -2%Land Ialt 1284 1226 -5%Som det ses af skemaet på forrige side, svinger antal slag noget i noglesektioner. Skal vi prøve at finde det faktiske antal flyvende slag, må vi tagedet højeste antal.Frafald af flyvende slag, betyder selvfølgelig tab af afsendte duer i DdB.Gennemsnitstallet for afsendte duer i DdB, er 7-8 duer på Mellem, dvs. at hviser 10 slag mindre i en sektion, så mistes der ca. 70-80 duer pr. flyvning.Ser vi på tallene i skemaet er der 4 sektioner med ca. 9-10 tabte slag:Sektionerne 11 – 22 – 34 – 62.www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 6 af 11


3 første uger 2009-10 – Gr.1-2og 3-4 - MellemdistanceSektion U1-Å09 U1-Å10 Diff. U2-Å09 U2-Å10 Diff. U3-Å09 U3-Å10 Diff.11 2019 1454 ÷565 1545 1530 ÷15 1148 1081 ÷6712 1498 1233 ÷265 1252 1264 +12 841 1032 +19121 1174 1094 ÷80 1094 1053 ÷41 771 845 +7422 1082 774 ÷308 999 877 ÷122 743 618 ÷125Total 5773 4555 ÷1218 4890 4724 ÷166 3503 3576 73Sektion U1-Å09 U1-Å10 Diff. U2-Å09 U2-Å10 Diff. U3-Å09 U3-Å10 Diff.31 949 793 ÷156 973 893 ÷80 812 667 ÷14532 907 529 ÷378 930 667 ÷263 828 584 ÷24433 1122 874 ÷248 1072 999 ÷73 878 814 ÷6434 1025 869 ÷156 933 856 ÷77 792 597 ÷19541 648 503 ÷145 633 579 ÷54 590 495 ÷9542 636 514 ÷122 577 547 ÷30 521 462 ÷59Total 5287 4082 ÷1205 5118 4541 ÷577 4421 3619 ÷802Tegnforklaring: U = Uge; Å = År; Diff. = DifferenceAnalyse skema.Grunden til at disse 2 grupper er taget med, er på grund af de bevægelser som derskete i 2009 med tilbagegang i Gr. 1-2 og fremgang i Gr. 3-4. Ved denne opgørelsekan man således tage pulsen på hvordan det går i 2010.Uge 21 lave talDet er tydeligt, at første uge er langt under sidste års tal. Grunden til dette kanvære flere. Maj 2010 har været den koldeste i 14 år, og dette må alt andet ligeinfluere på vores træning og kapflyvning med duer. Måske har nogle holdt duernetilbage, men der er også mange der har gået til den i Maj 2010, og dette kan havekostet duer på forskellig vis. Er Maj en kold måned, så er det ikke godt at starte fortidligt – tværtimod.Tallenes klare taleSer vi tallene nærmere i sømmene (”3 første uger 2009 kontra 2010”), så erfølgende 4 sektioner hårdest ramt.Størst tilbagegang i procentSektion 32 -33%Sektion 22 -20%Sektion 34 -16%Sektion 11 -14%www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 7 af 11


Sektion 11 har enorm tilbagegang i uge 21, men retter godt op efterfølgende.Sektion 22 har også tilbagegang i uge 21, og kører videre med ca. 120 duer iminus, og dette må skyldes tab af 10 flyvende slag.Sektion 32 er bundskraberen med 33% tilbagegang, og hvad det skyldes vil blivebehandlet i næste afsnit.Sektion 34 har større tilbagegang i uge 23 end første uge, og hvad det skyldesvides ikke.Løsladelse og tilbagegangTilbagegangen med antal duer i Sektion 32 ser meget grimt ud, og slag-tallene erogså generelt længere nede end sidste år, og nogle gange med 12-15 slag mindre.Vi må søge svaret i løsladelserne! Der findes en analyse af 8. maj, hvor en solstormog dårligt vejr til slip, gav meget store tab. Hvad der ellers er sket i denne sektionderudover ved jeg ikke, da det kræver en gennemgående analyse af samtligeflyvninger, men et kvalificeret gæt er, at der efter tallenes klare tale, nok har væretflere end det ene tilfælde af dårligt slip.Dårlige løsladelsers effektNøglen til succes både i DdB og Sektioner, er gode løsladelser, både økonomisk ogmed tilfredse medlemmer. Det er magtpåliggende, at vi ikke undervurderer dettefaktum, og ikke forfalder til kammerateri for at behage enkeltpersoner, frem for atse på duernes tarv, samt helheden i sporten. Der er visse ting der er vigtigere isporten end visse enkeltpersoners prestige og personlige ambitioner.www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 8 af 11


Sammenlignende statistikTotaler 2008 – 2009 -2010Uge 22 23 24 25 26 27 282008 22766 16988 13410 11162 18733 9614 124822009 17751 16171 15381 14470 13692 13743 111322010 14458 15517 12492 12831 13108Uge 29 30 31 32 33 Total2008 11120 9785 15709 18099 - 1598682009 12426 11582 19157 15534 5205 1662432010Totaler i 2008 svinger noget i forhold til 2009 hvor antallet af duer virkermere statisk. Laveste tal er i rødt.Mellem & Lang 2010Uge 21 22 23 24 25 26 27Mellem 14458 15517 10851 6258 9679Lang - - 1641 6570 3429Uge 28 29 30 31 32 TotalMellemLangwww.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 9 af 11


Ugestatistik 2010 – Afsendte duer per ugeUGE 21 Lang Mellem Unger TotalGr. 1-2 Bremen 2538Jönköbing 2075 4613Gr. 3-4 Soltau 1 2069Soltau 2 2013 4082Gr. 5-6 Kiel 1 2886Kiel 2 2877 5763Total 14458 14458UGE 22 Lang Mellem Unger TotalGr. 1-2 Bremen 2652Nässjö 2148 4800Gr. 3-4 Bremen 2457Stendal 2084 4541Gr. 5-6 Bremen 2666Heide 3510 6176Total 15517 15517UGE 23 Lang Mellem Unger TotalGr. 1-2 Magdeburg 2034Skövde 1606 3640Gr. 3-4 Magdeburg 1674Osnabrück 1945 3619Gr. 5-6 Magdeburg 1641Altona 3592 5233Total 1641 10851 12492www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 10 af 11


UGE 24 Lang Mellem Unger TotalGr. 1-2 Münster 1551Ludvika 1158 2709Gr. 3-4 Münster 1636Soltau 2471 4107Gr. 5-6 Münster 1588Altona 3787 5375Landsfl. Karlsruhe 637 637Total 6570 6258 12828UGE 25 Lang Mellem Unger TotalGr. 1-2 Göttingen 1838Nässjö 2173 4011Gr. 3-4 Cuttbus 1175Göttingen 1892 3067Gr. 5-6 Göttingen 1306Altona 3776 50824-duer Göttingen 948 948Total 3429 9679 13108UGE 26 Lang Mellem Unger TotalGr. 1-2Gr. 3-4Gr. 5-6Total_____ Fortsættelse følger løbende hen over sommeren 2010 _____www.BREVDUESPORT.dk (STATISTIK 2010 - Version 3) Side 11 af 11

More magazines by this user
Similar magazines