liesikupu spisfläkt kjøkkenvifte emhætte chimney hood - Cello

cello.info.com

liesikupu spisfläkt kjøkkenvifte emhætte chimney hood - Cello

LIESIKUPUASENNUSOHJEETSPISFLÄKTMONTERING-BRUKSANVISNINGKJØKKENVIFTEMONTERING-BRUKSANVISNINGEMHÆTTEMONTERING-BRUGSANVISNINGCHIMNEY HOODINSTALLATION INSTRUCTIONS


12FIG. 112FIG. 2FIG. 3112212FIG. 4


Kiinnitys kannattimen avullaMonetring med bygelMontering med konsollMontering på stativInstallation with bracketDEGGKannatin kuiluja vartenFästbygel för rörKonsoll for festing av røreneRørmonteringsstativTubes fixing bracketEFIG. 5FIG. 6FKannatin tuuletinta vartenFästbygel för fläktKonsoll for festing av kjøkkenviftenEmhættemonteringsstativHood fixing bracketIØ8 mm varmuusankot tuuletinta vartenFästhål för fläkt Ø8 mmHull for festingav kjøkkenviften Ø8 mmHuller for fastgørelseaf emhætte Ø8 mmHood fixing holes diameter Ø8 mmVZMIN. 650NMCLTBCABHQSKiinnitys ilman kannatintaMontering utan bygelMontering uten konsollMontering uden stativInstallation without bracketDEGGKannatin kuiluja vartenFästbygel för rörKonsoll for festing av røreneRørmonteringsstativTubes fixing bracketEFIG. 7Kiinnitysreiät tuuletinta vartenHål för upphängningav fläktHull for å henge opp kjøkkenviftenHuller for monteringaf emhætteHoles for the hood-fixingFIG. 8FIØ8 mm varmuusankot tuuletinta vartenFästhål för fläkt Ø8 mmHull for festingav kjøkkenviften Ø8 mmHuller for fastgørelseaf emhætte Ø8 mmHood fixing holes diameter Ø8 mmMIN. 650OMTLUCRPHQS


JohdantoTämän ohjeen tarkoituksena on selvittää Teille laitteenne erinäiset teknisetvarusteet ja opastaa käyttämään sitä.. Tämä ohje on laadittu saman sarjanuseammalle tuotteelle. Siksi siitä voi löytyä kuvauksia, jotka eivät sovi juuriTeidän laitteellenne. Lisätarvikkeet voivat vaihdella maasta toiseen. Pidätämmeoikeuden normien mukaisiin parannuksiin ilman ennakkovaroitusta. Kupuavoidaan käyttää sekä ilman imuun että suodatukseen. Jos käytössä onpoistoilmaputki tai tuuletuskuilu kannattaa kupua käyttää imutoimisena, jottaruuan valmistuksen aikana muodostuneet höyryt ja käryt saadaan johdettuaulos.Suosituksia kuvun käyttöön imuasennossaJos kupua käytetään imuasennossa samanaikaisesti huoneilmaa toimintaansatarvitsevan lämmönlähteen kanssa (esim. kaasu-, öljy-, tai hiililämmitin) onsyytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Kupu imee näiden laitteiden palamiseentarvittavan ilman. Samanaikainen käyttö on kuitenkin turvallista silloin kuntilaan muodostuu 0,04 mbar:n ympäristöpaine. Tässä tilassa vältetään ettälämpölähteestä imetään poistokaasuja. Tähän päästään asentamallahuoneeseen tuuletusaukkoja joita ei voi sulkea (ovet, ikkunat yms. eivät riitä)ja joiden kautta palaamiseen tarvittava ilma voi virrata vapaasti.Huom. — Koko huoneiston tuuletusolosuhteet on otettava huomioon. Mikäliolet epävarma, pyydä neuvoa tai anna valtuutus rakennuksesta vastaavallehenkilölle. Nämä varotoimet eivät ole välttämättömiä käytettäessä kaasuliettätai -uunia jne. eivätkä myös silloin, kun kupua käytetään suodatinasennossa.HUOMIO. Imukuvun teho vähenee poistoputken pidentyessä ja haarautuessa.Imussa tulee huomioida seuraavat ohjeet. Kupua kytkettäessä on kiellettyäliittää ilmanpoisto tuliputkiin, poistokanaviin tai julkisten tilojen tuuletushormiin.Mikäli poisto tapahtuu tuliputkien tai käytöstä poistettujen poistokanavien kauttaon suositeltavaa pyytää pätevän rakennuksesta vastaavan henkilönhyväksyntä. Poistettu ilma ei saa päätyä kuumailmakiertokanaviin. Imetyn ilmanpoistossa on noudatettava virallisia ohjeita.AsennusKuvun asentaminen seinäänKupu asennetaan aina keittotason keskitason yläpuolelle. Keittotason ja kuvunsisäpinnan välin tulee olla vähintään 550 mm.HUOMIO. Kyseiset välimatkat ovat ennen kaikkea eri maiden voimassa oleviaturvallisuusnormien alaisia. Varmistakaa, ettette vahingoita putkistojaporatessanne. Mikäli määräysten mukaisia poistoputkistoa ei ole valmiina, onseinään asennettava halkaisijaltaan Ø130mm poistoputki.Kiinnitys kannattimen avulla (toimitetaan mukana)1)Mitatkaa keittotason ja kuvun etäisyys (Kuva 5).2)Kiinnittäkää kannatin seinään (Kuva 6/A)kahdella ruuvilla ja kahdellatulpalla (Kuva 6/B). Joissain malleissa voi olla 4 kiinnitysruuvia.3)Ruuvatkaa molemmat laipanpuolikkaat yhteen (Kuva 6/L)ja kiinnittäkääne kupuun neljällä ruuvilla (Kuva 6/C).4)Ripustakaa tuuletin kannattimeen tai kiinnittäkää se kannattimeen (riippuenkannattimen mallista) mukana toimitetuilla ruuveilla. Kiinnitys on tehtävätarkasti. Muutamissa malleissa voi olla tasausta tai vaakasäätöä vartensäätöruuvit. (Kuva 6/N).5)Sääntöjen edellyttämää asennusta varten on kuvussa (kotelontakapuolella) kaksi halkaisijaltaan Ø8mm (Kuva 6/S) reikää, joihin kaksikiinnitysruuvia tappeineen asennetaan (Kuva 6/Q).Kiinnitys ilman kannatinta1)Mitatkaa keittotason ja kuvun etäisyys (Kuva 7).2)Ruuvatkaa molemmat laipan puolikkaat yhteen (Kuva 8/L), joissainmalleissa laippa on yksiosainen (Kuva 8/O), ja kiinnittäkää laippa kupuunneljällä ruuvilla (Kuva 8/C). Jos laippa on yhdessä osassa, onkiinnitysruuveja kaksi (Kuva 8/U). Joissain malleissa laippa on asennettuvalmiiksi. Tässä tapauksessa hypätkää tämän kohdan yli.3)Kiinnittäkää seinään kaksi ruuvia ja kaksi tappia aikaisemmin määrätyllekorkeudelle (Kuva 7).4)Ripustakaa kupu seinälle varmistaen, että ruuvi (Kuva 8/P)asettuureikäänsä tai uraansa (Kuva 8/R).5)Sääntöjen edellyttämää asennusta varten on kupu varustettu (kotelontakapuolella) kahdella reiällä Ø8mm (Kuva 8/S), johon kaksi kiinnitysruuviatappeineen asennetaan (Kuva 8/Q).Liitäntä imu/suodatus1)Imuversiossa liittäkää laippaan ilmanpoistoputki halkaisijalla Ø 125 mm,ei toimiteta mukana (Kuva 6 e 8/M).2)Suodatinversiossa liittäkää laippaan mukana toimitettu liitäntäkappale(Kuva 6 ja 8/T).Putkien asennus(soveltuu sekä imu- että suodatinversiolle)1)Kiinnittäkää kannatin seinälle (Kuva 6 ja 8/D)halutulle putkien korkeudelle,kahdella ruuvilla ja tapilla (Kuva 6 e 8/E).2)Lyhyt putki (Kuva 6 e 8/F)kiinnitetään kannattimeen kahdella ruuvilla (Kuva6 ja 8/G).3)Pitkä putki (Kuva 6 ja 8/I)asetaan paikoilleen edestä levittämällä hiemankumpaakin sivua.4)Kiinnittäkää pitkä putki kuvun sisäpuolelta kahdella ruuvilla (Kuva 6 e 8/H) sen jälkeen kun on ensin asennettu kuulalaakerimutterit. Joissainmalleissa voidaan pitkä putki asentaa ulkopuolelta kahdella ruuvilla (Kuva6/V) jotka on asennettava reikiinsä putken alapäässä (Kuva 6/Z).SähköliitäntäVarmistakaa että rakennuksen jännite vastaa tyyppikilvessä mainittuajännitettä.Huom.: jos laitteesta puuttuu pistoke tai sitä ei voi liittää joustavasti pistorasiaan,on kiinteässä asennuksessa oltava kosketusväli joka takaa kaikkinapaisenliittämisen verkkoon vähintään 3 mm:n avausvälillä.Huom.: jos verkkoliitäntäjohdossa on kolme säiettä on ne liitettävä värinmukaan seuraavasti:Vihreä Keltainen = Maadoitus — Sininen = Neutraali — Ruskea = VerkkoHuom.: jos verkkoliitäntäjohdossa on kaksi säiettä, niitä kumpaakaan ei saaliittää maahan. Ne on liitettävä värin perusteella seuraavasti:Sininen = Neutraali — Ruskea = VerkkoHUOMIO! Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka syntyvätjos em. ohjeita ei noudateta.KäyttöohjeetKupu tulee käynnistää viimeistään ruuanlaiton alkuvaiheessa.Kupu on varustettu seuraavilla ohjaustoiminnoilla mallista riippuen (Kuva 3):1 - nopeuskatkaisin — 2 - valokatkaisinJoissain malleissa kytkimen on 2 - valo- ja yleiskatkaisimen lisäksi kolmaskatkaisin, joka toimii ajastinpainikkeena, joka käynnistää tuulettimen 5minuutiksi täydellä teholla ja kytkeytyy sen jälkeen automaattisesti viimeksivalitulle nopeudelle. Neonlampun vaihdossa kääntykää ammattihenkilönpuoleen. Valolamppu tulee vaihtaa kuvun sisältäTurvaohjeetRuuanlaitto avotulella on kiellettyä kuvun alla. Friteerausta on valvottava kokoajan, sillä friteerausastiassa oleva öljy voi aiheuttaa tulipalon. Paloturvallisuudenvuoksi tuulettimen pinnat tulee pitää puhtaina. Puhdistus voi tapahtuaetyylialkoholiin kastetulla kankaalla tai harjalla. Lisäksi on tärkeää että kaikkituulettimen suodattimet puhdistetaan tai vaihdetaan säännöllisesti.HuoltoHuom. huoltotoimenpiteiden aikana on kosketin irroitettava pistorasiasta. Ilmanhöyryt ja käryt imeytyvät ensin rasvasuodattimen läpi (jos kupu on suodattava)ja sitten hajusuodattimen läpi. Tuulettimen tehokkuus on riippuvainensuodattimen kunnosta.HajusuodatinImetty ilma kulkee aktiivihiilisuodattimen läpi ja puhdistuu käryistä. Tätäsuodatinta ei voi puhdistaa ja se täytyy vaihtaa uuteen käyttöajan mukaan(noin 2 kertaa vuodessa).Hajusuodattimen vaihto(vain suodattaville kuvuille)Suodatin voidaan poistaa helposti vetämällä kahta nuppia alaspäin (Kuva 2/1).Mikäli hiilisuodatin on pyöreä ja sijaitsee moottorin puolella, riittää että sitäkäännetään vastapäivään (Kuva 2/2).RasvasuodatinRasvasuodatin sitoo rasvahiukkaset jotka muuten laskeutuvat keittiön seinilleja huonekaluille. Pestään joka 10 - 15 päivän välein (normaalikäytön aikana)kastamalla se rasvaa poistavaan nesteeseen tai pesemällä seastianpesukoneessa. Varokaa taivuttamasta tai painamasta suodatinta jokaon valmistettu useasta ohuesta metallikerroksestaRasvasuodattimen vaihto tai puhdistusOn riittävää että vedätte kahvaa alaspäin Suorittakaa puhdistus ja toistakaatoiminto vastakkaisessa järjestyksessä (Kuva 1/1). Joissain malleissa, jotkaovat varustettu kahvalla kuten kuvassa 1/2, on riittävää painaa kahvaataaksepäin ja kiertää alaspäin.Koristereunuksen vaihto tai puhdistus(vain laitteille, joissa on koristereunus)Ruuvaa irti kaksi kuvun sisällä, etuosassa olevaa ruuvia (Kuva 4). Vedämolemmista reunuksen kulmista yhtä lujasti; näin vältetään osan vääntyminentai rikkoutuminen. Reunuksen paikoilleen asentaminen tapahtuuvastakkaisessa järjestyksessä.FL


InledningDessa instruktioner ger tekniska data och beskriver olika sätt att användaden inköpta apparaten. Denna beskrivning gäller även andra typer av apparater.Eventuellt kan du hitta instruktioner som inte är anpassade till din fläkt.Tillbehören kan variera mellan olika länder. Vi förbehåller oss rätten att förändraprodukten, utan föregående meddelande, med avsikt att förbättra den. Fläktenkan användas både för utsugning och filtrering. Om utsugning är möjlig(ventilationsledningar eller utsugningsrör) bör utsugningsversionen av fläktenanvändas. Detta för att kunna leda ut ångor och lukt som bildats i köket.Instruktioner för användning av fläkten i utsugningslägeVar mycket uppmärksam när en utsugningsfläkt och en värmekälla som kräverlufttillförsel (t.ex. kamin som drivs med gas, olja eller kol) används samtidigt.Utsugningsfläkten suger in luft som behövs för förbränningen från omgivningen.Detta skapar ett undertryck. Användningen är riskfri om omgivningen tillåtsha ett undertryck på maximalt 0,04 mbar. På så sätt undviks insugning avförbränningsgaser från värmekällan. Lokalen måste därför förses med luftintagsom inte kan stängas igen (d.v.s. dörrar och fönster är inte lämpliga) ochgenom vilka den nödvändiga luften för förbränning kan strömma fritt.Märk — Hänsyn måste tas till alla utsugningsledningar i lägenheten. Vidtveksamheter rådgör med eller överlämna ansvaret till fastighetsägaren. Dessaförsiktighetsmått är inte nödvändiga när gasplattor, gasugn etc. används ellernär fläkten används i filtreringsläge.OBS. Utsugningsfläktens effektivitet minskar med ökande längd och med ökatantal rörkrökar. I utsugningsläget måste följande föreskrifter följas. Det ärförbjudet att ansluta utsugningsfläkten till skorstensrör, avgaskanaler eller tillrör för luftning av utställningslokaler. För anslutning till skorstensrör elleravgaskanaler som inte används rekommenderas att överlämna ansvaret tillfastighetsägaren. Den evakuerade luften får inte tas in i en ledning för cirkulationav varmluft. För evakuering av utsugen luft ska allmänna föreskrifter följas.MonteringMontering av fläkten vid väggenFläkten måste monteras mitt över tillagningszonen. Avståndet fråntillagningszonen till fläktens nedre yta måste vara minst 550 mm.OBS. Dessa avstånd faller hursomhelst under lagar för säkerhet som gäller ide olika länderna. Försäkra dig om att inga rörledningar skadas innan duborrar i väggen. Om utloppsledning saknas för utsugningsversionen måsteett luftuttag med diametern Ø 130 mm göras i väggen.Montering med bygel (tillbehör)1)Bestäm avståndet mellan tillagningszonen och fläkten (fig. 5).2)Fäst bygeln till väggen (fig. 6/A)med hjälp av de två skruvarna och de tvåpluggarna (fig. 6/B). För vissa modeller finns det fyra fästskruvar.3)Montera ihop flänsens två delar (fig. 6/L)och sätt fast den vid fläkten medhjälp av de fyra skruvarna (fig. 6/C).4)Koppla ihop fläkten med bygeln eller fäst fläkten till bygeln med hjälp avde skruvar som finns som tillbehör, beroende på vilken typ av bygel somanvänds. Kontrollera att momentet har utförts korrekt. Vissa modeller kanha särskilda skruvar som ska skruvas på för nivellering eller vertikalreglering (fig. 6/N).5)Fläkten är försedd med två hål Ø 8 mm (fig. 6/S)(på den bakre delen avhuven) för en korrekt installation. I hålen ska låsskruvar och pluggar införas(fig. 6/Q).Montering utan bygel1)Bestäm avståndet mellan tillagningszonen och fläkten (fig. 7).2)Montera ihop flänsens två delar (fig. 8/L)om den levereras i två delar. Förvissa modeller består flänsen av en enda del (fig. 8/O). Sätt fast flänsenvid fläkten med hjälp av de fyra skruvarna (fig. 8/C). När flänsen utgörs aven enda del är antalet fästskruvar två (fig. 8/U). För vissa modeller ärflänsen redan monterad. Hoppa i så fall över detta moment.3)Fäst de två skruvarna och de två pluggarna i väggen på den tidigarebestämda höjden (fig. 7).4)Sätt upp fläkten på väggen och se till att skruven (fig. 8/P)förs in i denavpassade öglan eller hålet (fig. 8/R).5)Fläkten är försedd med två hål Ø 8 mm (fig. 8/S)(på den bakre delen avhuven) för en korrekt installation. I hålen ska låsskruvar och pluggar införas(fig. 8/Q).Koppling utsugning/filtrering1)För utsugningsversionen, koppla ett rör för luftuttag Ø 125 mm till flänsen(fig. 6 och 8/M). Röret medföljer ej.2)För filtreringsversionen koppla anslutningen som medföljer till flänsen (fig.6 och 8/T).Montering av rör(gäller både utsugnings- och filtreringsversionen)1)Fäst bygeln vid väggen (fig. 6 och 8/D), efter den önskade höjden förrören, med hjälp av de två skruvarna och pluggarna (fig. 6 och 8/E).2)Fäst det korta röret (fig. 6 och 8/F)till bygeln med hjälp av de två skruvarna(fig. 6 och 8/G).3)Sätt fast det långa röret framifrån (fig. 6 och 8/I)genom att utvidga de tvåsidorna lite grann.4)Fäst det långa röret från fläktens insida med de två skruvarna (fig. 6 och8/H). Sätt först i låsmuttrarna. För vissa modeller kan det långa röret fästasfrån utsidan med två skruvar (fig. 6/V) som ska sättas i de avpassadehålen i rörets nedre del (fig. 6/Z).ElanslutningKontrollera att elanslutningen överensstämmer med värdena angivna påapparatens märkplåt.Observera: om apparaten inte är försedd med stickpropp eller inte lätt kananslutas till ett uttag, måste en isolator finnas vid fast installation. Dennautrustning ska garantera den allpoliga bortkopplingen från nätet med ettöppningsavstånd mellan kontakterna på minst 3 mm.Observera: om apparaten har tre trådar i strömförsörjningskabeln ska detolkas i enlighet med färgerna på följande sätt:Grön Gul = Jord — Blå = Nolla — Brun = LinjeObservera: som apparaten har två trådar i strömförsörjningskabeln får ingenav dem jordas. Trådarna i kabeln ska tolkas i enlighet med färgerna på följandesätt:Blå = Nolla — Brun = LinjeOBS. Tillverkaren tar inget ansvar för problem som orsakas avförsummelse av denna föreskrift.AnvändarinstruktionerFläkten måste sättas igång senast i början av tillagningen.Fläkten är försedd med följande reglage, placerade beroende på modell (fig.3):1 - strömbrytare för hastighet — 2 - strömbrytare för belysningVissa modeller kan ha nummer 2 - strömbrytare för belysning och start ochen tredje strömbrytare som fungerar som en timer; denna startar och behållerden maximala hastigheten under 5 minuter, därefter återför den hastighetentill den senaste inställningen.För byte av lysrör, tillkalla service.Glödlamporna på fläkten går att byta inifrån.SäkerhetsreglerDet är förbjudet att tillaga mat med öppen låga under fläkten. Vid friteringmåste uppsikt hållas hela tiden eftersom oljan i fritören kan fatta eld. För attundvika brandfaran är det nödvändigt att rengöra alla ytor regelbundet. Dettakan göras med en trasa och/eller tygstycke indränkt i denaturerad sprit. Detär dessutom viktigt att plocka isär och rengöra varje filter som är installerat ifläkten.UnderhållOBS. Ta ur stickproppen från strömuttaget vid underhåll. Luften som innehållerångor och lukt sugs först in genom fettfiltret och (om fläkten är filtrerande)sedan genom luktfiltret. Apparatens effektivitet beror på filtrens tillstånd.LuktfiltretDen insugna luften passerar genom det aktiva kolfiltret och renas från lukt.Detta filter kan ej rengöras och ska därför bytas ut vid behov (ca två gångerper år).Utbyte av luktfilter(endast för filtreringsfläktar)Filtret tas loss genom att dra de två knopparna neråt (fig. 2/1).Om kolfiltret sitter på samma sida som motorn och om det är runt så räckerdet att vrida det motsols (fig. 2/2).FettfilterAbsorberar fettpartiklar ur ångan och skyddar därmed köket samt möblernamot fett. Det bör rengöras var 10 - 15 dag (vid normal användning) genom attsätta det i en fettlösande lösning eller i en diskmaskin. Var försiktig så att duinte skadar filtret genom att stöta eller klämma det, då filtret består av fleraskikt av lättmetall.Utbyte eller rengöring av fettfilterDet räcker med att föra handtaget neråt, utföra rengöringen av filtret och sedanupprepa momentet åt motsatt håll (fig. 1/1). För vissa modeller med handtagsom i fig. 1/2 räcker det med att föra handtaget mot baksidan och vrida detneråt.Utbyte eller rengöring av ram(endast för produkter försedda med ram)Skruva loss de två skruvarna som sitter inuti fläkten, på den främre delen (fig.4). Dra i ramens två hörn med samma kraft för att undvika att den vrids ellergår sönder. För att sätta tillbaka ramen utför momenten åt motsatt håll.SV


IntroduksjonDenne beskrivelsen har til hensikt å beskrive de viktigste tekniske data ogbruksmetoder til det innkjøpte apparatet. Denne beskrivelsen gjelder forskjelligetyper apparater, og du kan derfor finne opplysninger vedrørende deler somikke omfatter din kjøkkenvifte. Tilbehør kan variere fra land til land. Med henblikkpå stadige forbedringer forbeholder vi oss retten til å endre produktet utenforhåndsvarsel i overensstemmelse med loven. Kjøkkenviften kan brukes bådesom utsugings- og filtreringshette. Hvis en utsuging er mulig (utsugingsrøreller ventilasjonsledninger er tilstede) anbefales det å bruke apparatet somutsugingshette slik at kjøkkenets damp og lukt kan fjernes.Anbefalinger for bruk av kjøkkenviften i utsugingsversjonI forbindelse med samtidig funksjon av en utsugingshette og en varmekildesom krever frisk luft fra omgivelsene (f.eks. gass-, olje- eller karbondrevneovner), må man vise stor omhu da kjøkkenviften suger ut av lokalet den luftensom er nødvendig for forbrenningen, og det skapes dermed vakuum. Funksjonuten fare oppnås når det er et maks. vakuum i lokalet på 0,04 mbar. Underslike forhold unngås det utsuging av avgassene fra varmekildene. Lokalet måderfor utstyres med åpninger som ikke kan lukkes igjen (dører, vinduer osv. erikke egnet) slik at den luften som er nødvendig for forbrenningen kan strømmeinn fritt.MERK: Under alle omstendigheter må det tas hensyn til hele boligensutsugingsledning. I tvilstilfeller må det innhentes anbefaling eller tillatelse frabyggeleder. Ved bruk av gasskokeplater, gasskomfyrer, osv, samt bruk avhetten i filtreringsposisjon, er ikke slike forholdsregler nødvendige.N.B. Kjøkkenviftens effektivitet forringes i takt med at utsugingsrørets lengdeog antall forgreininger økes. Når apparatet brukes som utsugingshette månedenforstående forskrifter overholdes. Det er forbudt å tilslutte utsugingshettentil en utsugingsledning i skorsteinen, avløpskanaler og ganger for ventilasjonav utstillingslokaler. Hvis utsugingen absolutt må foregå gjennom skorsteinen,eller hvis utsugingsledningene er ute av funksjon, må man ha tillatelse avbyggeleder. Den utsugde luften må ikke ledes ut i ledninger for sirkulasjon avvarmluft. Fjerning av utsugd luft må skje i overensstemmelse med gjeldendeforskrifter.MonteringMontering av kjøkkenviften til veggenKjøkkenviften må monteres over midten på kokeflaten. Minimumsavstandenmellom kokeflaten og kjøkkenviftens bunn må være på 550 mm.N.B. Under alle omstendigheter må minimumsavstanden tilpasses ioverensstemmelse med gjeldende forskrifter i installasjonslandet. Før du borerhull i veggen må du forsikre deg om at du ikke skader noen rørledninger. Hvisdet ikke er et avløpsrør eksternt på utsugingsversjonen, må det lages et hull iveggen med en diameter på Ø 130 mm slik at luften slippes ut.Montering med konsoll (følger med)1)Merk av avstanden mellom kokeflaten og kjøkkenviften (Fig. 5).2)Fest konsollen til veggen (Fig. 6/A)med de to skruene og de toekspansjonspluggene (Fig. 6/B). For noen modeller kan det være firefesteskruer for konsollen.3)Sett sammen de to flensdelene (Fig. 6/L)og fest disse til kjøkkenviftenmed de fire skruene (Fig. 6/C).4)Hekt kjøkkenviften på konsollen eller fest kjøkkenviften til konsollen medskruene som følger med, alt etter konsolltype. Kontroller at arbeidet harblitt riktig utført. Noen modeller kan ha bestemte skruer som skal dreiesfor nivelleringen eller den vertikale justeringen (Fig. 6/N).5)For at kjøkkenviften skal installeres riktig er den utstyrt (på baksiden)med to hull Ø 8 mm (Fig. 6/S) hvor de to låseskruene skal settes inn ogfestes til veggen med ekspansjonspluggene (Fig. 6/Q).Montering uten konsoll1)Merk av avstanden mellom kokeflaten og kjøkkenviften (Fig. 7).2)Sett sammen de to flensdelene (Fig. 8/L)hvis den leveres i to deler,ettersom den for noen modeller også kan leveres i en del (Fig. 8/O), ogfest disse til kjøkkenviften med de fire skruene (Fig. 8/C). Hvis flensen eren enkel del er det kun to festeskruer (Fig. 8/U). På noen modeller kanflensen allerede være montert, og denne operasjonen er da unødvendig.3)Fest de to skruene med ekspansjonspluggene til veggen i den alleredefastsatte høyden (Fig. 7).4)Heng kjøkkenviften på veggen, og vær oppmerksom på at skruen (Fig. 8/P) sitter godt fast i hullet (Fig. 8/R).5)For at kjøkkenviften skal installeres riktig er den utstyrt (på baksiden)med to hull Ø 8 mm (Fig. 8/S) hvor de to låseskruene skal settes inn ogfestes til veggen med ekspansjonspluggene (Fig. 8/Q).Tilkopling utsuging/filtrering1)Ved utsugingsversjonen må et luftavløpsrør på Ø 125 mm, som ikke følgermed, koples til flensen. (Fig. 6 og 8/M).2)Ved filtreringsversjon må koplingen som følger med koples til flensen (Fig.6 og 8/T).Montering av rørene(gyldig både for utsugings- og filtreringsversjonen)1)Fest konsollen til veggen (Fig. 6 og 8/D)i den tidligere bestemte høydenmed de to skruene og ekspansjonspluggene (Fig. 6 og 8/E).2)Fest det korte røret (Fig. 6 og 8/F)til konsollen med de to skruene (Fig. 6og 8/G).3)Fest det lange røret fra fremsiden (Fig. 6 og 8/I)og utvid forsiktig de tosidepanelene.4)Fest det lange røret fra innsiden av kjøkkenviften med de to skruene (Fig.6 og 8/H), etter å ha satt inn låsemutrene. For noen modeller kan detlange røret festet fra utsiden med de to skruene (Fig. 6/V) som settes inni de bestemte hullene på enden av røret (Fig. 6/Z).Elektrisk tilkoplingKontroller at forsyningsspenningens verdier stemmer overens med verdienepå apparatets typeskilt.Viktig: Hvis apparatet ikke er utstyrt med et støpsel, eller ikke kan koples tilen stikkontakt på en lett måte, må den faste installasjonen omfatte enutkoplingsanordning som garanterer en allpolet nettutkopling med en min.kontaktavstand på 3 mm.Viktig: Hvis apparatet har tre ledere i nettkabelen, skal de på grunnlag avfargene forstås på denne måten:Grønn gul = Jord — Blå = Nøytral — Bruk = LinjeViktig: Hvis apparatet har to ledere i nettkabelen må ingen av den jordkoples.Lederne i nettkabelen skal på grunnlag av fargen forstås på denne måten:Blå = Nøytral — Brun = LinjeN.B. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som skyldesat denne forskriften har blitt oversett.BruksanvisningKjøkkenviften må igangsettes i forbindelse med matlagingens start.Kjøkkenviften er utstyrt med følgende kontrollanordninger avhengig avmodellen (Fig. 3):1 - hastighetsbryter — 2 - lysbryterNoen modeller kan ha som nummer 2 - en lysbryter og en hovedbryter i tilleggtil en tredje bryter som fungerer som en timer. Den starter opp maks. hastighetfor ca. 5 minutter, og deretter returnerer den til utvalgt hastighet.For å skifte ut lysrørene (neon) må du kontakte serviceavdelingen.Glødelampene skiftes ut fra kjøkkenviftens innside.SikkerhetsforskrifterDet er forbudt å lage mat med åpen ild under kjøkkenviften. I forbindelse medsteking må du holde øye med maten under hele tilberedningstiden fordi oljeni frityrstekeren kan ta fyr. Alle overflater må rengjøres nøye med jevnemellomrom for å forebygge brannfarer. Det kan gjøres med en klut eller penselsom er dyppet i denaturert etylalkohol. Med jevne mellomrom er det videreviktig å demontere, rengjøre eller skifte ut alle filtrene i kjøkkenviften.VedlikeholdN.B. Før enhver form for vedlikehold må støpselet trekkes ut av kontakten.Luft med damp og lukt suges først inn i fettfilteret (hvis kjøkkenviften brukes ifiltreringsversjonen), og deretter i luktfilteret. Apparatets effektivitet er avhengigav filtrenes tilstand.LuktfilterDen utsugde luften passerer gjennom det aktive karbonfilteret og renses forlukt. Dette filteret kan ikke vaskes og må derfor skiftes ut avhengig avbrukshyppigheten (ca. 2 ganger i året).Utskiftning av luktfilteret(kun for filtreringshetter)Filteret kan fjernes på en enkel måte ved at de to håndtakene trekkes nedover(Fig. 2/1).Hvis karbonfilteret befinner seg på sidene til motoren og har en rund form, erdet nok å bare dreie det mot klokken (Fig. 2/2).FettfilterFilteret fanger opp oppløste fettpartikler i damp, og beskytter på denne måtenkjøkkenet og møbler mot fettrester. Filteret må vaskes hver 10 - 15 dag (vedvanlige bruksforhold). Senk filteret ned i en fettfjerningsoppløsning eller vaskdet i oppvaskmaskinen. Under rengjøringen må du utvise stor omhu slik atfilteret ikke trykkes sammen eller bøyes og dermed skades. Filteret er nemligoppbygd av forskjellige lag med lettlegeringer.Utskiftning eller rengjøring av fettfilteretTrykk håndtaket bakover og drei nedover. Filteret kan nå rengjøres.Gjenmontering skjer i omvendt rekkefølge (Fig. 1/1). For noen modeller medhåndtak som vist på fig. 1/2, er det nok å bare trykke håndtaket bakover ogdreie nedover.Utskiftning eller rengjøring av rammen(kun for produkter utstyrt med ramme)Skru løs de to skruene på innsiden av kjøkkenviftens fremre del (Fig. 4). Trekki begge hjørnene på rammen med like stor kraft slik at en unngår at den vrengeseller ødelegges. Gjenmonteringen skjer i omvendt rekkefølge.N


IndledningDenne beskrivelse har til hensigt at give information om emhættens tekniskedata og er en brugsanvisning for det indkøbte udstyr. Beskrivelsen refererer tilforskellige modeller af udstyret. Det kan derfor ske, at De finder oplysningervedrørende dele, der ikke indgår i Deres emhætte. Tilbehøret kan variere fraland til land. Med henblik på stadig forbedring forbeholder fabrikanten sig rettentil i overensstemmelse med loven at foretage ændringer på produktet udenforudgående varsel. Emhætten kan anvendes til både udsugning og filtrering.Hvis der er mulighed for udsugning (gennem udsugningsrør ellerventilationskanal), tilrådes det at anvende emhætten som udsugningshætte,således at køkkenets damp og lugte kan fjernes.Brugsanvisning for emhætten anvendt til udsugningHvis udsugningshætten er i funktion på samme tid som en varmekilde, derkræver frisk luft fra omgivelserne (f.eks. gas-, olie- eller kuldrevne ovne), skalder udvises stor omhu, da emhætten suger luft nødvendig for forbrændingenud af lokalet og herved skaber vakuum. Sikker drift uden fare opnås, nårlokalets vakuum ikke overskrider 0,04 mbar. Ved dette tryk undgås det, at dersuges udstødningsgas ud fra varmekilden. Det bedste resultat opnås, hvislokalet udstyres med åbninger, som ikke kan tillukkes (døre, vinduer osv. erikke egnede), gennem hvilke den til forbrændingen nødvendige luft frit kanstrømme ind.OBS: For at give en bedømmelse skal alle boligens udsugningskanaler tagesi betragtning. I tvivlstilfælde er det bedst at søge råd eller indhente en tilladelsefra den bygningsansvarlige. Hvis der anvendes gasblus, gasovn osv., samtnår emhætten bruges til filtrering, er ovennævnte forholdsregler ikkenødvendige.BEMÆRK: Emhættens effektivitet forringes i takt med, at udsugningsrøretsforgreninger forøges. Når udstyret anvendes som udsugningshætte, skalnedenstående forskrifter overholdes. Det er forbudt at forbinde emhættensudsugningsrør til skorstenen eller til aflednings- eller ventilationskanaler ilokaler, der er åbne for offentligheden. Hvis udsugningen skal ske gennem enskorsten eller en udsugningskanal, der er ude af funktion, skal der indhentestilladelse fra den bygningsansvarlige. Den udsugede luft må ikke ledes ud i etvarmluftskredsløb. Udtømningen af den udsugede luft skal foregå i henhold tilgældende regulativer.MonteringMontering af emhætte i væggenEmhætten skal monteres over midten af kogepladen. Minimumafstandenmellem kogepladen og emhættens bund skal være 550 mm.BEMÆRK: Minimumafstanden skal under alle omstændigheder tilpasses, såden er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne i installationslandet.Før der bores i væggen, skal det sikres, at der ikke beskadiges indbyggederør. Hvis der ikke findes et eksternt afledningsrør for udsugningsmodellen,skal der laves et Ø 130 mm lufthul i væggen.Montering på stativ (standard udstyr)1)Bestem højden mellem kogepladen og emhætten (Fig. 5).2)Fastgør stativet til væggen (Fig. 6/A)med de to skruer og de to ekspandere(Fig. 6/B). For visse modeller anvendes der fire skruer til fastgørelse afstativet.3)Montér de to dele af flangen (Fig. 6/L), og fastgør derefter denne tilemhætten med de fire skruer (Fig. 6/C).4)Hæng emhætten på stativet eller fastgør den til stativet med demedleverede skruer, der passer til det pågældende stativ, og kontrollér, atdenne operation bliver udført korrekt. Visse modeller justeres vertikalt oghorisontalt ved at dreje de specielle skruer (Fig. 6/N).5)For korrekt installation er emhætten (på bagsiden)forsynet med to Ø 8mm huller (Fig. 6/S), i hvilke to låseskruer med ekspandere fastgøres ivæggen (Fig. 6/Q).Montering uden stativ1)Bestem højden mellem kogepladen og emhætten (Fig. 7).2)Montér de to dele af flangen (Fig. 8/L), hvis denne er leveret i to dele,mens flangen for visse modeller er i ét stykke (Fig. 8/O) og fastgør derefterflangen til emhætten med de fire skruer (Fig. 8/C). Hvis flangen er i étstykke, anvendes kun to låseskruer (Fig. 8/U). I visse modeller er flangenallerede monteret, og denne operation er der overflødig.3)Fastgør de to skruer og ekspanderne i væggen ved den fastsatte højde(Fig. 7).4)Hæng emhætten på væggen, og sørg for, at skruen (Fig. 8/P)sidder fasti den dertil indrettede slids eller i hullet (Fig. 8/R).5)For korrekt installation er emhætten (på bagsiden)forsynet med to Ø 8mm huller (Fig. 8/S), i hvilke to låseskruer med ekspandere fastgøres ivæggen (Fig. 8/Q).Forbindelse til udsugning/filtrering1)Når det drejer sig om udsugningsmodellen, forbindes et Ø 125 mmluftudsugningsrør til flangen (Fig. 6 og 8/M). Røret er ikke inkluderet istandard udstyret.2)Når det drejer sig om filtreringsmodellen, forbindes det samlestykke, derer leveret med udstyret, til flangen (Fig. 6 og 8/T).Montering af rør(Gælder både for udsugnings- og for filtreringsmodellen)1)Montér stativet i væggen (Fig. 6 og (8/D)i den højde, det ønskes for rørene,ved hjælp af de to skruer med ekspandere (Fig. 6 og 8/E).2)Fastgør det korte rør (Fig. 6 og 8/F)til stativet med de to skruer (Fig. 6 og8/G).3)Montér det lange rør (Fig. 6 og 8/I)fra forsiden ved ganske let at udvide deto sidestykker.4)Fastgør det lange rør fra indersiden af emhætten med de to skruer (Fig. 6og 8/H) efter at have monteret møtrikkerne. I visse modeller kan det langerør monteres udefra med to skruer (Fig. 6/V), som skal monteres i desærlige huller ved rørets fod (Fig. 6/Z).Tilslutning til elnettetKontrollér, at spændingen i elnettet svarer til den, der står på udstyrets typeskilt.OBS: Hvis udstyret ikke er forsynet med stik, eller hvis det ikke nemt kanforbindes med en stikkontakt, skal den faste installation omfatte etstrømbryderrelæ, der sikrer fuldstændig afbrydelse fra elnettet medkontaktafstand på mindst 3 mm.OBS: Hvis elforsyningskablet er udstyret med tre ledninger, identificeres de ihenhold til deres farve på følgende måde:Grøn-gul = Jordledning - Blå = Nulleder - Brun = EltilførselOBS: Hvis elforsyningskablet er udstyret med to ledninger, skal ingen af demjordforbindes. De to ledninger identificeres i henhold til deres farve på følgendemåde:Blå = Nulleder - Brun = EltilførselBEMÆRK: Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar fordriftsforstyrrelser, der hidrører fra, at denne forskrift ikke er overholdt.BrugervejledningEmhætten skal allersenest sættes i gang ved madlavningens start.Emhætten er udstyret med følgende kontrolkontakter (Fig. 3):1 - Hastighedskontakt 2 - LyskontaktVisse modeller har som kontakt nr. 2 både en generel lyskontakt samt entredje kontakt, der virker som timer, dvs. den starter maksimalhastigheden i 5minutter og stiller derefter hastigheden tilbage på den sidst valgte.Tilkald et servicecenter for udskiftning af lysstofrør (neon).Glødelamperne udskiftes fra emhættens inderside.SikkerhedshenvisningerDet er forbudt at lave mad med åben ild under emhætten. I forbindelse medfriturestegning skal der holdes øje med maden under hele tilberedningen, daolien i frituregryden kan bryde i brand. Rengør hyppigt alle overflader for atforebygge brandfare. Dette kan foretages med en klud og/eller en pensel opblødti denatureret sprit. Det er endvidere vigtigt med jævne mellemrum atdemontere, rengøre eller udskifte alle filtre i emhætten.VedligeholdelseBEMÆRK: Før der foretages nogen form for vedligeholdelse, skal stikket tagesud af kontakten. Luft med damp og lugt bliver først suget ind i fedtfiltret og(hvis emhætten bruges til filtrering) derefter ind i lugtfiltret. Udstyrets effektivitetafhænger derfor af filtrenes tilstand.LugtfilterDen udsugede luft passerer gennem det aktive kulfilter og renses for lugt.Dette filter kan ikke vaskes og skal udskiftes alt efter hyppigheden af brug(cirka 2 gange om året).Udskiftning af lugtfilter(Kun for filtreringshætter)Filtret fjernes ved blot at trække de to greb nedad (Fig. 2/1).Hvis kulfiltret er rundt og befinder sig på motorens sider, er det nok blot atdreje det mod venstre (Fig. 2/2).FedtfilterFiltret opfanger fedtpartikler opløste i damp og beskytter således køkkenet ogmøblerne mod fedtrester. Filtret skal vaskes hver 10. - 15. dag (under normaledriftsbetingelser) enten ved at dyppe det ned i en fedtopløsende væske ellerved at vaske det i opvaskemaskinen. Pas på under rengøringen ikke at trykkefiltret sammen eller udsætte det for slag, da det derved kan beskadiges. Filtreter nemlig opbygget af forskellige lag af letmetallegering.Udskiftning eller rengøring af fedtfilterDet er tilstrækkelig blot at trække håndtaget ned og rengøre filtret.Genmontering sker i omvendt rækkefølge (Fig. 1/1). For de modeller, der erudstyret med den type håndtag, der vises i Fig. 1/2, skal dette blot skubbesbagud og drejes nedad.Udskiftning eller rengøring af ramme(Kun for model udstyret med ramme)De to skruer, der sidder på indersiden af emhættens forside (Fig. 4), løsnes,og der trækkes med lige fordelt kraft i rammens to hjørner, så det undgås atbringe den ud af form eller brække den. Rammen monteres igen ved at foretagesamme operation i omvendt orden.DK


IntroductionPLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORECOMMENCING INSTALLATION. CHECK THAT THE ELECTRICALSUPPLY DATA QUOTED ON THE RATING PLATE OF THE APPLIANCEAGREES WITH THAT OF YOUR SUPPLY. (SEE NOTE "SAFETYREQUIREMENTS")These instructions are designed to tell you of the various technical detailsof your cooker hood and to make you familiar with its use. Since theseinstructions cover more than one type of the hood within the same series,it may be that reference is made to components that do not form part of thehood that you are installing. The hood may be used as an exhaust or filterhood. If evacuation is available (exhaust duct or air flue) we recommend usingthe hood in the exhaust version to discharge all the kitchen vapors and odorsoutdoors.Suggestions for using the hood in exhaust positionWhen an exhaust hood and a heat source requiring ambient air (e.g. gas, oil,coal stoves, etc.) are used at the same time, attention is required becausethe air necessary for combustion is exhausted from the room through the hoodand this creates depression. There is no such danger when the maximumdepression in the room is 0,04mbar. In this condition no exhaust gas from theheat source is piped. To assure this condition, make openings in the room whichcannot be closed (doors, windows, etc. are not sufficient) and through whichthe air necessary for combustion can freely flow.Note: All the exhaust ductwork in the apartment or house should be studied. Incase of doubts, get advise or authorization from the person or agency responsiblefor the building. When using gas burners, gas ovens, etc. as well as when usingthe hood in the filter version, these precautions are not necessary.Note: The efficiency of the exhaust hood decreases as the length of the ductsand number of elbows increase.When using the exhaust version, follow these rules:Do not connect the exhaust hood to chimney, flues, and air ducts servingthe room. Before venting into exhaust flues and ducts no longer in use, askfor the approval of the person or agency responsible for the building. Theevacuated air must not be let into a warm air duct. For the evacuation of theexhausted air please note ufficial instructions.InstallationThe hood must be mounted over the centre of the cooking area. The minimumdistances between the cooking area and the underpart of the hood are 550 mm.Warning: If the room contains a flued fuel burning appliance which is notof the "balance flue" type make sure these is an adequate air inlet to theroom at all times so that fumes are not drawn down the flue.N.B. The distances, however, are subject to the safety rules in effect in thevarious countries. Before drilling the wall make sure that no pipes or cableswill be damaged. If there is no outer waste-pipe for the exhaust version, an airoutlet with a diameter of 130 mm must be made through the wall.Installation by means of the bracket supplied1)Set the distance between the cooker hob and the hood (pict. 5).2)Fix the bracket to the wall (pict. 6/A)by using the two screws and the two plugssupplied (pict. 6/B). In a few models four fixing screws may be required.3)After joining the two parts of the spigot (pict. 6/L)use the four screws inorder to fix it to the hood (pict. 6/C).4)Hook or attach the hood to the bracket using the screws supplied and checkcarefully that it has been done properly. A few hoods may be supplied withspecific screws for their horizontal or vertical adjustment (pict. 6/N).5)In order to provide an exact installation the cooker hood (in the rear of thebody) is supplied with two holes of 8 mm diameter (pict. 6/S), where thetwo screws with plugs have to be inserted (pict. 6/Q).Installation without bracket1)Set the distance between the cooker hob and the hood (pict. 7).2)Join the two parts of the spigot (pict. 8/L)if so supplied (in a few modelsthere may be just one piece - pict. 8/O) and, using the four screws (pict. 8/C) attach it to the hood. If the spigot consists of one piece only there willbe two fixing screws (pict. 8/U). In a few models the spigot may already bemounted: in that case ignore this step.3)Fix the two screws and the two upper plugs into the wall at the heightpreviously chosen (pict. 7).4)Hang the hood to the wall checking that the screw (pict. 8/P)correctlyfits into the hole (pict. 8/R).5)In order to provide an exact installation the cooker hood (in the rear of thebody) is supplied with two holes of 8 mm diameter (pict. 8/S), where thetwo screws with plugs have to be inserted (pict. 8/Q).Connection filtering /exhaust1)In the exhaust version link a 125 mm diameter air outlet chimney to thespigot (pict. 6 and 8/M). This pipe is not supplied with the hood.2)If the hood is in recirculating version the flange must be fixed to theconnection piece, which is provided (pict. 6 and 8/T).Installation of the pipes(valid for exhaust or filter version)1)Fix the bracket (pict. 6 and 8/D)with 2 plugs and screws (pict. 6 and 8/E)in the required hight for the pipe.2)Screw the short pipe (pict. 6 and 8/F)with 2 screws on the bracket (pict. 6and 8/G).3)Insert the 2 nuts in the holes on the lower part of the long pipe.Put the long pipe over the short one (pict. 6 and 8/I) by pulling a part thelaterals of the pipe.4)Insert the nuts supplied and, working from the inside of the hood andusing the two screws fix the long chimney (pict. 6 and 8H). In a few modelsthe long chimney can be fixed from the outside (pict. 6/V) by using twoscrews which must be inserted into the holes at the foot of the chimney(pict. 6/Z).Electric connectionMake sure the supply voltage ratings correspond with those stated on theappliance data plate.Attention: if the appliance is not provided with a plug or cannot be easilyconnected to a wall socket, then the electrical circuit must incorporate a circuitbreaker having at least a 3 mm separation between contacts.Attention: if there are three wires in the electrical supply cable they must beconnected as follows:green/yellow = ground — blue = neutral — brown = lineAttention: If there are only two wires neither wires is to be connected to theEarth terminal, they must be connected:blue = neutral — brown = lineImportant: the hood manufacturer will not be responsible for any damageor loss caused by failure to observe these instructions.Operating instructionsThe hood should be switched on at least as soon as cooking is started. Thehoods are provided with the following controls(pict.3):1 - speed switch -- 2 - light switch.A few models may have a third switch operating as a timer used to start atmaximum speed for five minutes and then automatically returning to the lastspeed selected.When the neon lamps need to be replaced this must only be done by acompetent electrician because especiale tool is required.To changes incandescent bulbs please work from inside of the hood.Safety rulesDo not do any flambe cooking underneath the hood.When frying, never leave the pan alone because the cooking oil could flareup. Clean all the surfaces frequently to avoid danger of fire. To do so usea cloth and or brush soaked in denatured ethyl alcohol. It is also importantto remove and clean or substitute frequently the filter installed in the hood.MaintenanceNOTE: Prior to any maintenance, switch off and disconnect from electrical supply.1)Under normal cooking conditions the grease filter should be cleaned every10-15 days in hot water, to which a suitable detergent has been added.For reasons of efficiency and safety regular cleaning is advised. Thegrease filter may be subject to a small amount of shrinkage initially.2)The outer casing of the Cooker Hood should be cleaned with a damp cloth.3)The effective life of the carbon filter will naturally depend on the frequencyand type of cooking fumes to which it is subject. As general guide wesuggest that a replacement is fitted at least every 12 months.4)Once a year, (more frequently with heavy usage), call a serviceman toclean the fan and air ducts to prevent build-up of flammable fat deposits.The carbon filterWhen a carbon filter is fitted, the air that is sucked in is additionally cleaned bythe active carbon particles within the filter.This filter cannot be cleaned and so needs to be replaced from time to time,approximately every six months, depending on how frequently the hood is in use.Replacing the active carbon filter(only for recirculation hoods)The filter can be easily removed by pulling downwards the two knobs (pict. 2/1).If the carbon filter is located at the motor sides and is round in shape it issufficient to rotate it anticlockwise (pict. 2/2).Grease filterThis absorbs vapor-suspended grease particles and protects the kitchen andfurniture from greasy residues. The filter should be washed every 10 to 15days (in normal operating conditions). Dip the filter into a de-greaser solutionor put it in the dish washer. Make sure not to damage the filter, which is madeof several layers of thin alloy, by hitting or crushing it.Replacing or cleaning the filtersIt is sufficient to pull the handle down, and then proceed with the cleaning ofthe filter and repeat the operation in the opposite way (pict. 1/1). For a fewmodels equipped with a handle as in pict. 1/2 it is sufficient to press the handletowards the rear and rotate towards the bottom.Frame replacement or cleaning(only for cooker hoods with frame)It is sufficient to remove the 2 screws located in the inner of the hood (Fig. 4).Draw the two frame corners with equal power in order to avoid its distorsion orbreakage. In order to replace the frame repeat the operation in the oppositedirection.Safety RequirementsExhaust air must not be discharged into any chimney, or flue which may carrycombustion products from other sources. In addition, exhaust air must notbe discharged into a wall cavity unless designed for the purpose. Noteinstructions for cleaning fan as note «4» on «MAINTENANCE». Moreoverit is important to clean regularly each filter of the hood or replace it.GB

More magazines by this user
Similar magazines