BATTERIER - Hellanor

hellanor.no

BATTERIER - Hellanor

BATTERIER


PERSONBILERVARTA DYNAMIC SERIENBLACK dynamicfremragende pris - ytelsesforhold. Det ideelle batteriet forkjøretøy med lavere energibehov – alle bilister kan profitere påinnovativ VARTA - teknologi med solid ytelse og lang levetid! Itillegg er BLACK dynamic et godt tips ved batteriskifte som står iforhold til kjøretøyets alder.• For mindre og eldre kjøretøy• Muliggjør valg av riktig batteri forhold til bilens tidsverdi• Solid og sikker ytelseBLUE dynamicdet kraftfulle universalbatteriet.BLUE dynamic er den mest solgte batteriserien i ettermarkedet.Intet under, men en konsekvens av et omfattende,kraftig ytelsesspekter. Utmerkede verdier for kapasitet, kaldstartog sikkerhet kjennetegner en ekte allrounder. Blue Dynamicanbefales av oss selv ved elektrisk utrustning utover standard.• For kjøretøy i alle klasser.• Pålitelig effektiv.• Mest solgte produkt på markedetSILVER dynamichøyeste ytelse for de strengeste krav.Topp produktet innen bly syre teknologi, Varta SilverDynamic imponerer med sine indre verdier: Pålitelig forsyning,selv med over gjennomsnittlig mange elektriske forbrukere,usedvanlig høy effekt ved kaldstart, også under ekstremeforhold og maksimale kapasitetsreserver. Kraftpakken setter enmålestokk som til og med overtreffer kravene til internasjonalebilprodusenter.• For kjøretøy med spesielt høyt effektbehov• Ideell ved mange elektriske forbrukere• Optimal for dieselmotorerSTART-STOP BATTERIERStart-Stop – batteriene er integrert i et komplekst strøm- ogbatteristyringssystem. Batteriet må starte motoren oftere ogha strøm til rådighet for ulike forbrukere i ”Start-Stop modus.Batteriteknologi AGM (Absorbent Glas Mat) og EFB (EnhancedFlooded Battery)VARTA Start –Stop – EFB teknologi• Dobbelt så høy syklusstabilitet sammenlignet medet tradisjonelt startbatteri.• Økt ladekapasitet for å kunne gjennvinneenergien raskere under kjøring.• Tippsikkert inntil 55°• God startkraft• Lengre levetid• Helt vedlikeholdsfrittVARTA Start –Stop Plus – AGM teknologi• 3-4 ganger høyere syklusstabilitet som også passer iluksusbiler uten Start/Stopp funksjon.• Høyere ladekapasitet for å ta opp ekstra energi frabremsenergi.• 100% tett og tippsikkert inntil 360°.• Svært god startkraft også ved lav ladetilstand.• Lengre levetid.• Helt vedlikeholdsfritt.www.hellanor.no


TYNGRE KJØRETØY/ NYTTEKJØRETØYPROMOTIVE SERIEN FOR NYTTEKJØRETØYIngenting er mer ineffektivt enn et nyttekjøretøyet som ikke eri drift. VARTAs nye batterier for nyttekjøretøy setter nye standarderfor pålitelighet, levetid og effektivitet – og garanterer atkjøretøyet bare står stille når det skal, også under ekstremebelastninger. Og det er ikke noe hokuspokus, bare et spørsmålom teknologi. For i alle våre nyttekjøretøybatterier skjuler detseg konsentrert VARTA-kunnskap. Et VARTA - batteri er utstyrtmed den enestående kalsium-silver-teknologien som garantereroptimale kraftreserver, robusthet og god driftsøkonomi på allebruksområder. Med et batteri fra VARTA, er tidkrevende ogkostbare serviceintervaller en saga blott. Det er ikke uten grunnat de fleste ledende produsenter av originalutstyr velger etVARTA-batteri.Varta Promotive Black overbeviser gjennom innovativ VARTAkunnskap og sørger for skreddersydd kraft til eldre modeller –og til alle kjøretøy med lavere energibehov. Energy control Lavselvutlading takket være hybridteknologien, kan lagres i inntil 12måneder.Varta Promotive Blue der det kreves pålitelighet, viser den robustekraftpakken virkelig hva den er god for. Den innovative labyrintlokk-teknologienog Acid Reserve Design gjør VARTA PromotiveBlue til det robuste valget for proffer. Batteriet er fullstendigvedlikeholdsfritt og ti ganger mer vibrasjonsbestandig enn EN- normen krever. Lav selvutlading takket være kalsium-silverteknologien,kan lagres i inntil 15 måneder. LonglifeTechnology HD. Enormt lang levetid og høy syklusstyrke,maksimal kaldstarteffektLABYRINTLOKK-TEKNOLOGIENDen innovative labyrintlokkteknologien sørger for at batterieter 100 % tippsikkert – ved helningsvinkler på inntil 90°.1. Vanndamp kondenseres i batterilokket2. Takket være labyrintlokkkonstruksjonen rennervannet trygt tilbake i batterietSENTRALT GASSUTSLIPPI labyrintlokket er det integrert et sentralt avløp for gassutslippsom sørger for at gassene som oppstår, ledes bort på en sikkermåte.FLAMMESIKRINGFlammesikringen beskytter batteriet mot gnister og flammer.SIKKERHETSPROPPSikkerhetsproppen fungerer som en bølgebryter inne i batterietog garanterer maksimalt utløpsvern også ved kraftigevibrasjoner.Varta Promotive Silver er den perfekte løsningen for kjøretøysom må yte mye i den daglige driften. Batteriene er utstyrt medden enestående labyrintlokk- og kalsium-silver-teknologien somsørger for maksimal effektivitet og som gjør batteriet vedlikeholdsfritt– ingen etterfylling av vann, samt flammesikker.. Nå hørerendelig kaldstartproblemer og serviceintervaller fortiden til. Medsin høye syklusstyrke og ekstremt lange levetid oppfyller VARTAPromotive Silver selv de høyeste krav takket være ”Longlife TechnologySHD”. Dermed skaper batteriene de beste forutsetningerfor topprestasjoner i by – og rutetrafikk og ved langtransport. Lavselvutlading, kan lagres i inntil 18 måneder. Maksimal kaldstarteffektfor store motorer også ved ekstrem kulde.www.hellanor.no


US BILERBATTERIER TIL US-BILERDeka batterier er produsert av amerikanske EAST PENN manufacturing,en av USAs største og mest tradisjonsrike batteriprodusenter.Hellanor lagerfører et utvalg av Deka batterier for åkunne imøtekomme de kunder som har amerikanske biler – dagjerne med sidepoler eller litt spesielle mål.OPTIMA REDTOP: ET STARTBATTERI MED HØYSTARTEFFEKTEnestående kapasitet har startkraft, nok til å starte de størstedieselmotorene eller annet tungt utstyr. Optima batteriene kanogså leveres med sidepoler. Det er spesielt utviklet for trimmedebiler, lastebiler, SUV modeller og biler med firehjulsdrift. OPTIMAbatterier tåler de høye temperaturene under panseret på bilermed kraftig motor, Takkel være de lukkede cellene er batterietlekkasjesikkert, selvom det monteres liggende. Det er ingen farefor skader forårsaket av batterisyre. I tillegg sørqer den patenterteSpiralcell’ -teknoloqien for at de indre komponentene i batterietholdes på plass, noe som gjør OPTIMA batterier ekstremtvibrasjonssikre.www.hellanor.no


MC, ATV OG SNØSCOOTERVARTA FUNSTART AGMVARTA FUNSTART FRESHPACKVARTA FUNSTART GELVARTA-BATTERIER overbeviser med det riktige batterieti ethvert segment – også når de brukes til motorsykler,scootere, firehjulinger, vannscootere og snøscootere. For nårdu velger et batteri som er best mulig tilpasset dine behov,får du oppleve hva pålitelig energi og dermed langvarigkjøreglede virkelig betyr. Med det nye Funstart produktsortimentetdekker VARTA alle bruksområder. Det være seg AGM,Gel eller FreshPack. VARTA har den rette teknologien forenhver bruk.Med utvidelsen av sortimentet av Funstart FreshPackbatterierfra 29 til 43 typer og Funstart AGM med 3 typer tiltotalt 21 typer dekker vi nå nær sagt alle bruksområder. Framotorsykler til hagetraktorer.MED FUNSTART FRESHPACK kan VARTAtilby et bredt spekter av batterier med høy effekt til alle vanligekjøretøyer – alt fra motorsykler til ATVer.Den nye 2in1-forpakningen gjør håndteringen så enkelsom den kan bli, for den inneholder eksakt den nødvendigemengden syre. Det er bare å kjøpe, fylle på og starte!FUNSTART AGM har en startkraft langt over gjennomsnittetog er vippe- og lekkasjesikkert under alle forhold.Dermed er det den ideelle partneren for krevende bruksområdersamt offroad, for eksempel til vann- og snøscootere.Den nye 2in1-forpakningen gjør håndteringen så enkelsom den kan bli, for den inneholder eksakt den nødvendigemengden syre. Det er bare å kjøpe, fylle på og starte. Fullstendigvedlikeholdsfritt – må ikke etterfyllesFUNSTART GEL er topproduktet i VARTAs motorsykkellinje.Ettersom batteriet er helt lekkasjesikkert og har eneffekt som starter selv de største motorer – også etter lengretids stillstand – er det garantisten for vedvarende kjøreglede.VARTA – førstevalget for ultimat kjøreglede og pålitelighetFylt, ladet og klart til start, minimal selvutlading kan oppbevaresinntil 12 måneder ved 20 °C Fullstendig vedlikeholdsfritt– må ikke etterfylles. Ekstremt sikkert siden batterisyren erfiksert i gel.www.hellanor.no


FRITIDSBATTERIERMed VARTA Professional og VARTA Professional Deep Cycle AGM tilbyrVARTA nå sin kompetanse spesielt for fritidsbruk.VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLEDette batteriet er basert på Vartasvelprøvde teknologi men videreutviklet medfokus på syklingstålighet. Det er imidlertidlukket slik at syre ikke kan lekke ut. Pågrunn av minimal selvutlading er det svært godtegnet for sesongbetont bruk.* Dobbelt så høy syklingstålighet(antall inn- og utladninger)* Dual Power for start og forbruk* Vedlikeholdsfritt* Tryggere å bruke* Lett å transportere* Lang levetid og robustFLAMMESIKRINGHØY ENERGIEFFEKTLABYRINTLOKKLUKKETKORTVARIGFor økt sikkerhetOgså egnet fordual-power-bruksområder(kan brukes som kombinasjonsbatteri for start og forbruk).VedlikeholdsfrittLekkasjesikkert (kan vippesopptil 90 grader)VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGMAGM (Absorbent Glass Mat) er i dag den bestebatteriteknologien for krevende applikasjoner: Denviktigste fordelen er syklingståligheten på ca. 600-700sykluser (antall inn- og utladninger, ca. 5 til 6 gangermer enn vanlige batterier – i tillegg til at de ladesraskt opp igjen.* 5-6 ganger høyere syklingstålighet* Dual Power for start og forbruk* Ideelt for bruksområder somelektriske utenbordsmotorer* Raskt oppladbart* Lang lagringstid* Ekstremt sikkert i bruk* Robust og lang levetidTYKKE PLATER FOR ØKT SYKLINGSTÅLIGHET5-6 ganger mer syklingstålighet enn tradisjonelle batterierHØY ENERGIEFFEKTIdeelt for dual-power-bruksområder (kan brukessom kombinasjonsbatteri for start/forbruk).MINIMAL SELVUTLADINGPerfekt for sesongmessig brukTETTHelt lekkasjesikkert (kan vippes kortvarig opptil 90 grader)ABSOLUTT VEDLIKEHOLDSFRITTMonter og glemSIKKERHETSVENTILERFor maksimal sikkerhetwww.hellanor.no


AGM - GELAGM BATTERIERAGM er en forkortelse for absorbtion glass mat. Det betyr atall syre er absorbert i separatoren og at det ikke kan lekkesyre fra batteriet. AGM Batteriene er tette og har en gassventilsom åpnes ved overlading og unormalt trykk i batteriet. Deravogså forkortelsen VR (ventilregulert). Batteriene kan i prinsippetmonteres opp ned, selv om det ikke anbefales.Fordelene er mange, både i forhold til syresøl og eksplosjonssikkerhet.AGM batteriene trenger ingen utlufting kanmonteres innendørs og i lukkede rom. AGM konstruksjonengir inntil 4 ganger høyere sykluskapasitet enn standard startbatterier.Lademottageligheten er meget god. AGM batterieneer svært kompakt og tett pakket, meget vibrasjonsresistenteog 100% vedlikeholdsfrie. AGM har god starteffekt og er detideelle kombinasjonsbatteriet hvis en trenger egenskaper bådefor start og dyputlading. AGM teknologien kjennetegnes vedmeget lav selvutlading ved lagring. Batteriene ersyrefattige (starved) hvilket beskytter platene og hindrersulfatering ved dyputlading.FORSKJELL PÅ GEL, AGM OG ÅPNE BLY SYREBATTERIERI forhold til tradisjonelle åpne bly syre batterier er Gel og AGMbatteriene ventilregulerte og derved også eksplosjonssikre.Syre kan ikke lekke ut. Gass rekombineres i batteriet ogslippes kun ut ved unormalt trykk i batteriet. Levetiden kan uttrykkesi opp- og utladesykluser. AGM og gel er mer avhengigav korrekt ladespenning, siden batteriene ikke kan etterfyllesog således ikke må overlades slik at gass slipper ut. Det erstore forskjeller i hva batteriene tåler av dyputlading, detteer et uttrykk for levetid. Som eksempel vil et åpent fritidsbatteritåle ca 250 sykluser til 40% av kapasiteten, AGM ca 450sykluser og Gel ca 650 sykluser.Forskjellen øker med grad av utlading. Ved et bruk som jevnliglader ut batteriet 40% vil et gel holde 6 – 7 ganger så lengesom et konvensjonelt batteri.GEL BATTERIERDet optimale valg for gjentatte dyputladinger. Anbefales bådefor profesjonell og krevende privat bruk. I et gel batteri ersyren i gelé form. Det betyr at gel batteriet har mange av desamme fordelene som et AGM batteri i forhold til at syrelekkasjeog gassing ikke oppstår. Begge er såkalte rekombinasjonsbatterier,hvilket betyr at eventuell gass går tilbake ibatteriet. Gel batteriene er også syrefattige (starved) og sidensyren er i geleform tar batteriet enda mindre skade av endyputlading. I gel batteriene er dyputladingsegenskapene satt ifokus og den spesielle gele miksen gjør at batteriet henter segraskere inn etter en dyputlading. Selvutladingen er mindre enn2% pr. måned. Gel batteriene skal lades med en ladespenningpå maksimalt 14,4V, når batteriet er ladet bør spenningen gåned til 13,6 – 13,8V. Batteriene har ved siden av marin bruk ibåter og til strømkrevende utstyr både i fritids- og yrkesbåteregner gel batteriene seg også for bobiler, framdrift av elmotorer,kommunikasjonsutstyr, fyrlykter, nødstrøm, mobilelyssystemer og annet strømkrevende utstyr. Egner seg ikkesom startbatteri. Gel batteriene ervibrasjonsdempet.www.hellanor.no


VERDT OG VITELadereSulfatertLagring av batteriSelvutladningSyklingskapasitet/dyputladningSeriekoble batterierParalellkoble batterierRekombinasjonsbatteriBruk helst elektronisk styrte ladere, dette er for å unngå gassing av batteriSulfatering oppstår når batteriet lagres i utladet tilstand. Oppstår også når batteriet brukes uten atdet har blitt ladet godt nok opp. Kan i enklelte tilfeller lades med lav ladestrømstrøm noen døgn.Fulladet og kjøligst mulig nær 0 grader. Sjekk ladetilstanden hver 6. måned, og etterlad om nødvendig.Bør fullades før batteriet settes bort for vinteren.Bør ikke stå med konstant lading, hellerikke såkalt vedlikeholdslading gjennom hele vinteren, dette kan medføre uttørking av batteriet.Noen ladere stopper ladingen automatisk når batteriet er fulladet.Reduseres med ca. 50% for hver 10 grad temperaturen synker. Ved temperatur over 25 graderhalveres lagringstiden. AGM og Gel batterier har svært lav selvutladning.Beskriver hvor mange ganger et batteri kan lades ut og opp innen det er ødelagt. AGM og Gel ertypiske dyputladningsbatterier.2x12 V blir 24 V. Koble pluss til minus. Bytte av kun ett batteri medfører at det nye batteriettilpasser seg det dårligste, bytt derfor begge.Blir 12 V kapasiteten (Ah) doblet. Kolble pluss til pluss og minus til minus.Betyr at evt. gass rekombineres i lokket og går tilbake til batteriet.Amperetimer (Ah) Kapasitetsverdiene tilsvarer de Ah som batteriet kan gi ved en strøm som lader ut det helt ved 5timer (C5), 10 timer (C) og 20 timer (C20). Jo raskere man lader ut batteriet (jo høyere strøm mantar ut) desto mindre kapasitet (Ah) kan batteriet gi. Reservekapasitet er den tid (min) som batterietkan gi 25 A ved en temperatur på 25 grader.Hva er CCA?Hva er MCA?HvilespenningLadespenningForklaringartikkelnummerBatteriet tar ikke tilseg ladingLadet batteri ladesut etter kort tidAGM batterierGEL batterierCold Crank Amps, eller kaldstartstrøm utrykker hvor mye energi batteriet yter i startøyeblikket.(måles ved minus 18 grader).Marine Crank Amps, som CCA, men måles ved 0˚C.Spenning målt over batteriets poler ved avslått “kald motor”. Et fulladet batteri skal ha 12,72 V. Enblysyre celle gir 2,12 V x 6 = 12,72Ladespenning i bilen skal være mellom 14,2 V og 14,4 V, ved 25˚C målt over batteriets poler påtomgang.560 408 054 5 = 100 Ah 7 > 200 AhBatteriet kan være for dypt utladet eller ha for lav spenning slik at laderen ikke føler motstand.Løsning kan være: Parallellkoble det svake batteriet med et sterkt batteri (+plusspol mot+plusspol, og -minuspol mot -minuspol) for å lade. Dårlig kontakt polsko/poler, ledningsbruddeller feil med dynamo. Batteriet kan være utslitt.Mål, for å sjekke krypstrøm. Rengjør polene. Kan være ledningsbrudd dynamo/batteri. Kortslutningmellom platene. Batteriene kan være ødelagt.Lav indre motstand gir høy startkraft, tåler mange ut-og oppladinger, samt tåler mer dyputladinger.Ladesraskt opp.Vedlikeholdsfritt og lekasjesikker. Mindre fare for frostskader.Som for AGM, men med noen avvik. Høyere indre motstand gir lav startkraft, egner seg for forbruksbatteri,ikke til start. Lades ikke så raskt opp som AGM. Maks ladestrøm 14,4V. Spenningenfaller kraftig når det nærmer seg tomt. Ikke alle ladere egner seg til GEL.Hvilespenning for 12V batteriLadningsgrad:12,7V - fulladet 100%12,3V - halv kapasitet ca. 50%12,0V - kritisk, må lades ca. 30%11,6V - flatt, eller ødlagt ca. 10%Forutsetter fullt oppladet batteriLadningsgrad:Frysepunkt:100% ca. -70 o c grader40 % ca. -25 o c grader10 % ca. -10 o c graderEt batteri som er dyputladet, kanfryse ved noen få minusgrader.Kuldens innvirkning på batterietTemperatur:Kapasitet:+25 o c 100%0 o c 65%-18 o c 40%Ved synkende temperatur, blir motoroljen mertyktflytende. Det er derfor viktig å holde batterietfulladet vinterstid.Under ladning 230 volt eller dynamo14,4V Vanlig ved lading, batteriet tar mye strøm14,0V Batteriet begynner å fylles opp13,6V Batteriet er fullladetElektronisk lader går over til vedlikeholdsladningForbruk uten lading12,0V Alt er ok11,5V Stort forbruk eller lav kapasitet11,0V Spenning under 11V ved jevntforbruk må batteriet lades10,5V Stort forbruk. Farlig lav spenningwww.hellanor.no


EGNE NOTATER_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________www.hellanor.no


EGNE NOTATER_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________www.hellanor.no


Distribusjon av ledende merkevarerDER DU ERALTA TLF. 77 66 50 60BERGEN TLF. 55 98 38 00BJERKA TLF. 75 80 00 80BODØ TLF. 75 50 79 60ELVERUM TLF. 62 43 51 50FREDRIKSTAD TLF. 69 36 36 00HAUGESUND TLF. 52 70 39 70KONGSVINGER TLF. 62 88 82 22LARVIK TLF. 33 14 19 99LILLEHAMMER TLF. 61 25 25 86MJØNDALEN TLF. 93 26 59 00MOLDE TLF. 71 21 21 21MYSEN TLF. 69 89 62 00NARVIK TLF. 76 96 36 36NAMSOS TLF. 74 27 00 02NOTODDEN TLF. 35 10 12 00 (ORDRE)OSLO TLF. 21 00 50 90SARPSBORG TLF. 69 36 36 00SKIEN TLF. 35 50 90 50SKYTTA (HK) TLF. 67 06 60 00STAVANGER TLF. 51 44 34 50TRONDHEIM TLF. 73 95 23 00TØNSBERG TLF. 33 80 10 90TROMSØ TLF. 77 66 50 50VERDALTLF. 73 95 23 00 (ORDRE)ÅLESUND TLF. 70 17 20 50HARSTADIndustri & Anlegg TLF. 77 05 74 50KRISTIANSANDPer Hagen AS TLF. 38 18 59 00FØRDEBildeler Førde AS TLF. 57 82 57 82ARENDALKarl S. Hansen AS TLF. 37 07 34 00FAGERNESAutohuset Fagernes AS TLF. 61 36 04 77VOSSBiltunet Voss AS TLF. 56 52 07 14GRANGran Dekk &Servicesenter TLF. 61 32 93 00Industriveien 26, 1481 Hagan Tlf. 67 06 60 00www.hellanor.no

More magazines by this user
Similar magazines