kristianstad fossil fuel free municipality

documents.er.dtu.dk

kristianstad fossil fuel free municipality

Strategi för att bli en fossilbränselfri kommunPatrik LindblomKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Centrala reningsverket1965 byggdesrötkamrarna vid detcentrala reningsverket iKristianstad.Gasen används till hälftenför intern uppvärmning.Resten facklades bortfram till 1999..1965Kristianstad Fossil Fuel Free MunicipalityKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Biogas från soptippen1989KRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


1990-talets mitt, diskussioneroch planeringKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Biogasanläggning iKarpalund 1997Samrötning av• Industriavfall (60 %)• Gödsel (35 %)• Organiskthushållsavfall (5 %)2005: 70 000 ton2005: 40 GWhKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


KarpalundTransportfordon med separata tankar(Avfall/gödsel in, rötrest ut)KRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


KarpalundhushållsavfallHämtning avkällsorteratorganiskthushållsavfallKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


KarpalundrötrestBiogödsel sprids på åkermarkKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Planering förfordonsgas 1997 - 1999Samverkande aktörer• Kristianstads kommun• E.ON• Skånetrafikensamt Kristianstads Renhållnings ABoch C4 EnergiKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Rening ochkomprimering tillfordonsgas 1999• 1999 invigslångsamtankningför 6 bussaroch en publiktankstationKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Ny bussdepå 2002• 2002 invigs en gemensambussdepå för SkånetrafikensentreprenörerKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Ledningsnät för biogasKristianstad 2002KRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Karpalund byggs ut2003-20042003 -2004 Produktionskapaciteten iKarpalund fördubblas till 40 GWhKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Biogas Kristianstad2004Invigning avtankstation nr 2KRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Biogasproduktion2005Biogas från tre anläggningar:• Karpalund 40 GWh• Reningsverket 7 GWh(4 GWh intern uppvärmning)25 % fordonsbränsle75 % kraftvärme• Deponigas 14 GWhGWh700006000050000400003000020000100000Producerad mängd Biogas32000307002570014750221608022 7884 6203 6250669119000 19000 19000 19000144003754126907 299117481699063241910113000 11737406136787146811997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Härlövstippen Reningsverket KarpalundKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Biogas till fordon2005Såld mängd fordonsgas (100% biogas)12000100001317239028598000GWh6000400065281778299831820000198883368250214824801999 2000 2001 2002 2003 2004 2005LångsamtankningPublika mackarKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Biogas till fordonproduktionskapacitetTotal kapacitet 44 GWh (2006)Kan ersätta:• 4,4 miljoner liter bensin/diesel• CO 2 -reduktion 11 000 ton/år (6-7 %)• 25 bussar• 2 500 bilarKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Ny uppgradering2006Invigning av nyReningsanläggningKapacitet:600 Nm 3 /h = 400Nm 3 /h renadgasKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Antal gasfordon 2006• 22 stadsbussar• 5 tunga transporter• 9 taxi• 180 lätta fordonErsätter 1,1 miljon liter diesel/bensin/årKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Klimp 2005 - 2008Sju projekt 14 Mkr (46 Mkr)• Ny uppgraderingsanläggning-Klar• Långsamtankning sopbilar• Inköp sopbilar• Publik tankstation nr 3 i Åhus• Publik tankstation nr 4 i Krsd• Trolle Ljungby gods• Gårdsgas (Guldklimp)KRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


Klimp 2006-2010Fem projekt 18 Mkr (55 Mkr)• Biogasanl för industri och gröda• Ny Biogasreaktor• Bioavfall från storkök och restaurang• Bidrag till biogasfordon• Bidrag till biogas regionbussarKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


BigasKRISTIANSTADKRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY


KRISTIANSTAD FOSSIL FUEL FREE MUNICIPALITY

More magazines by this user
Similar magazines