planprogram-etter høring.pdf

webhotel2.gisline.no

planprogram-etter høring.pdf

Innholdsfortegnelse1. Bakgrunn og formål for planprogram og planarbeid .................................................................71.1 Tidligere planarbeid............................................................................................................71.2 Gjenopptakelse av reguleringsarbeidet..............................................................................82. Overordnede planforutsetninger .............................................................................................92.1 Regionale planforutsetninger...........................................................................................102.2 Kommuneplan for Hurum.................................................................................................103. Dagens situasjon ...................................................................................................................113.1 Områdets lokalisering......................................................................................................113.2 Eiendomsforhold..............................................................................................................113.3 Forhold til eksisterende reguleringsplaner .......................................................................124. Formålet med planarbeidet ...................................................................................................125. Utredningstemaer og antatte problemstillinger .......................................................................135.1 Transport .....................................................................................................................135.2 Naturmiljø og biologisk mangfold..................................................................................145.3 Kulturminner................................................................................................................155.4 Friluftsliv......................................................................................................................155.5 Landskap og etterbruk av området..............................................................................165.6 Geologiske forhold........................................................................................................165.7 Lokalklima ....................................................................................................................165.8 Støy og spredning av støv...........................................................................................165.9 Regional forvaltning av grusressurser..........................................................................165.10 Konsekvenser for kommunen.....................................................................................165.11 ROS – analyse............................................................................................................166. Medvirkning og informasjon ...................................................................................................177. Innkomne merknader til planprogrammet ..............................................................................188. Planprosess ..........................................................................................................................388.1 Stadier i reguleringsprosessen.........................................................................................388.2 Behandling etter Mineralloven..........................................................................................38Side 5 av 38

More magazines by this user
Similar magazines