TBS. Uppfångarsystem och avledningssystem - OBO Bettermann

obo.betterman.com

TBS. Uppfångarsystem och avledningssystem - OBO Bettermann

3Användningsexempel 3Kontorsbyggnad med takkonstruktion1:a steget:Skyddsvinkel för takkonstruktionerByggnaden med horisontaltak har säkrats enligt exempel2. Alla takkonstruktioner måste dessutom säkrasmed uppfångare. Det är i samband med detta viktigt attse till att korrekt avstånd mellan stängerna upprätthålls.Om takkonstruktionen har en ledande anslutning in ibyggnaden (t. ex. via ett rör i rostfritt stål som är kopplat2. Säkra takkonstruktioner med enenskild uppfångareSkyddsvinkeln för uppfångare varierar beroende pååskskyddsklass. Skyddsvinkeln för de vanligasteuppfångare med en längd på upp till 3 m visas i tabellenhär intill.h ttill ventilations- eller klimatsystem) måste avståndet ovillkorligenupprätthållas. Uppfångaren måste placeras påett visst avstånd (se nedan) från det objekt som skaskyddas. I samtliga andra fall (t. ex. takfönster utanmotordrivning eller murad kamin) ska uppfångareninstalleras så nära objektet som ska skyddas som möjligt.ÅskskyddsklassIIIIIIIVSkyddsvinkel avid åskledarstänger upp till 3 m längd70°72°76°79°skyddat områdeIVIIIIIIIVIIIIIISkyddsvinkel vid exempel med en åskledarstång för SAT-enhet Skyddsvinkel vid exempel med en uppfångare för takfönster3. Fastställning av vindbelastningenFastställ med hjälp av tabellen hur många stenar dubehöver för säker uppställning av uppfångare. Värdenai tabellen avser fästning av avsmalnande uppfångare iOBOs serie 101/V med FangFix-systemet.KielHamburgRostockZon 1Områden medhöjder upp till 600m ö.h.Zon 2NordtyskalågslättenZon 3Nord- ochöstersjökustområdetZon 4Öar iTyska buktenBremenHannoverBerlinÅskledarstångHöjd 2 mDortmundDüsseldorfKölnBonnKoblenzErfurtMagdeburgHalleLeipzigChemnitzDresdenÅskledarstångHöjd 2,5 mÅskledarstångHöjd 3 mpå begäranÅskledarstångHöjd 3,5 mpå begäranpå begäranStuttgart142München

More magazines by this user
Similar magazines