indendørs- Væksthuse og lignende - Vejledning ... - BAR - jord til bord.

barjordtilbord.dk

indendørs- Væksthuse og lignende - Vejledning ... - BAR - jord til bord.

1indendørs - Væksthuse og lignende- Vejledning om personlige værnemidlerOpblanding af midlerUdbringning af midlerVæskeformige midler Pulverformige midler Granulat, tabletter ogvandopløselige poserMidler der kanopblandes uden atbryde emballagenHvis udbringningen kræver mere omfattendeværnemidler end blandingen, bør disse tages påfra starten, da det er uhensigtsmæssigt at skifteværnemidler mellem blanding og udbringning.Fareklasseog R-sætningerSprøjtebomSprøjtning på gulv ogborde (sprøjteførerudenfor huset).Tryk under 20 bar.SprøjtebomSprøjtning på gulv ogborde (sprøjtefører ihuset).Tryk under 20 bar.Rifler, lanser ogpistoler medbeholder på køretøjSprøjtning underknæhøjde.Tryk under 20 bar.Rifler, lanser ogpistoler medbeholder på køretøjSprøjtning overknæhøjde.Tryk under 20 bar.Rifler, lanser ogpistoler medbeholder på køretøjTryk 20 bar eller mere.Tågegenerator ogrygtågesprøjteF.eks. varmtåge ogkoldtåge.▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Beskyttelsesdragtuden hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Beskyttelsesdragtuden hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P3▶ Forklæde▶ Handsker og støvler▶ Handsker og støvlerSammen med mindst en af følgende R-sætninger:TxR 23: Giftig ved indåndingR 24: Giftig ved hudkontaktR 26: Meget giftig ved indåndingR 27: Meget giftig ved hudkontaktMeget giftigR 39: Fare for varig alvorlig skade på helbredTR 40: Mulighed for kræftfremkaldende effektR 42: Kan give overfølsomhed ved indåndingR 45: Kan fremkalde kræftR 46: Kan forårsage arvelige genetiske skaderGiftigR 48: Alvorlig sundhedsfare ved længere tidsXnpåvirkningR 49: Kan fremkalde kræft ved indåndingR 60: Kan skade forplantningsevnenR 61: Kan skade barnet under graviditetenSundhedsskadelig R 62: Mulighed for skade på forplantningsevnenR 63: Mulighed for skade på barnet undergraviditetenR 64: Kan skade børn i ammeperiodenR 68: Mulighed for varig skade på helbred▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler(Se note 8)▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P3▶ Ansigtsskærm▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,luftforsynet▶ Evt. høreværn▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,luftforsynet▶ Høreværn▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 1)▶ Beskyttelsesbriller▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Forklæde▶ Handsker og støvler▶ Handsker og støvlerXnSundhedsskadeligXiLokalirriterendeCEvt. sammen med andre R-sætninger endovennævnte eller ingen R-sætninger.▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler(Se note 8)▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P2▶ Evt. høreværn▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,luftforsynet▶ Høreværn▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvlerÆtsende▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 1)▶ Beskyttelsesbriller▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Handsker og støvler▶ Handsker og støvlerMidler godkendt uden for fareklasseMidler godkendt alene efter brand-fareklasse▶Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler(Se note 8)▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P2▶ Evt. høreværn▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Høreværn▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler1. Åndedrætsværn kan undværes, hvis midlet ikke ermærket med R20 eller R37 (sætninger, der omtalerfare eller irritation ved indånding).2. Ikke relevant for denne vejledning.3. Ikke relevant for denne vejledning.4. Ikke relevant for denne vejledning.5. Åndedrætsværn kan undværes, hvis:• Midlet ikke er mærket med R20 eller R37 eller• Midlet er mærket med R20 eller R37, men anvendesfortyndet 10 gange.6. Arbejdet skal normalt foretages på arbejdsplads medlokaludsugning. Hvis dette ikke er muligt, skal manbruge de nævnte værnemidler.7. Ikke relevant for denne vejledning.8. Værnemidler er kun nødvendige, hvis man skal ind ivæksthuset i forbindelse med sprøjtningen, og indtilvejledningen om re-entry kan bruges.Jordbrugets ArbejdsmiljøudvalgSekretariatArbejdstagersekretariatAgro Food Park 13 Kampmannssgade 48200 Århus N 1790 København VTel.: 87 40 34 00 Tel.: 88 92 09 91


2indendørs - Væksthuse og lignende- Vejledning om personlige værnemidlerHvis udbringningen kræver mere omfattendeværnemidler end blandingen, bør disse tages påfra starten, da det er uhensigtsmæssigt at skifteværnemidler mellem blanding og udbringning.Udbringning af midlerFareklasseFareklasseogogR-sætningerR-sætningerRygsprøjteSprøjtning underknæhøjde.RygsprøjteSprøjtning overknæhøjde.Håndbårne sprøjterog aerosoldåser(Se note 6)KoncentratsprøjtningRyg- eller håndbårnesprøjter, f.eks.CDA-fordelere,Micron Herbi-type.PudderblæsningRyg- eller håndbårneblæsere.GranulatspredningPåstrygning ogdypning(Se note 6)VandkandeIblanding i jordunder opblanding.Håndtering af jordmed iblandetbekæmpelsesmiddel.Sammen med mindst en af følgende R-sætninger:TxR 23: Giftig ved indåndingR 24: Giftig ved hudkontaktR 26: Meget giftig ved indåndingR 27: Meget giftig ved hudkontaktMeget giftigR 39: Fare for varig alvorlig skade på helbredTR 40: Mulighed for kræftfremkaldende effektR 42: Kan give overfølsomhed ved indåndingR 45: Kan fremkalde kræftR 46: Kan forårsage arvelige genetiske skaderGiftig R 48: Alvorlig sundhedsfare ved længere tidsXnpåvirkningR 49: Kan fremkalde kræft ved indåndingR 60: Kan skade forplantningsevnenR 61: Kan skade barnet under graviditetenSundhedsskadeligR 62: Mulighed for skade på forplantningsevnenR 63: Mulighed for skade på barnet undergraviditetenR 64: Kan skade børn i ammeperiodenR 68: Mulighed for varig skade på helbredXnSundhedsskadeligXiLokalirriterendeCÆtsendeEvt. sammen med andre R-sætninger endovennævnte eller ingen R-sætninger.Midler godkendt uden for fareklasseMidler godkendt alene efter brand-fareklasse▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P3▶ Ansigtsskærm▶ Beskyttelsesdragtuden hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 5)▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 5)▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 5)▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 5)▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Overtræksbukser▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P3▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesbriller▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Beskyttelsesdragtmed hætte▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,helmaske medfiltertype A2P2▶ Overtræksbukser▶ Langskaftedehandsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 1)▶ Ansigtsskærm▶ Overtræksbukser▶ Langskaftedehandsker og støvler▶ Overtræksbukser▶ Langskaftedehandsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Ansigtsskærm▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Langskaftedehandsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Langskaftedehandsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Langskaftedehandsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2▶ Ansigtsskærm▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 6)▶ Ansigtsskærm▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 1 og 6)▶ Beskyttelsesbriller▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker og støvler▶ Handsker og støvler▶ Åndedrætsværn,halvmaske medfiltertype A2P2(Se note 6)▶ Beskyttelsesbriller▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Handsker▶ Overtræksbuksereller forklæde▶ Ansigtsskærm▶ Handsker og støvler▶ HandskerUdgivet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg med støtte fra Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord.Produktion: Gissel Grafik og Scanprint a/s. Billeder: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg og Svend O. Ramborg1. Åndedrætsværn kan undværes, hvis midlet ikke ermærket med R20 eller R37 (sætninger, der omtalerfare eller irritation ved indånding).2. Ikke relevant for denne vejledning.3. Ikke relevant for denne vejledning.4. Ikke relevant for denne vejledning.5. Åndedrætsværn kan undværes, hvis:• Midlet ikke er mærket med R20 eller R37 eller• Midlet er mærket med R20 eller R37, men anvendesfortyndet 10 gange.6. Arbejdet skal normalt foretages på arbejdsplads medlokaludsugning. Hvis dette ikke er muligt, skal manbruge de nævnte værnemidler.7. Ikke relevant for denne vejledning.8. Værnemidler er kun nødvendige, hvis man skal ind ivæksthuset i forbindelse med sprøjtningen, og indtilvejledningen om re-entry kan bruges.Jordbrugets ArbejdsmiljøudvalgSekretariatArbejdstagersekretariatAgro Food Park 13 Kampmannssgade 48200 Århus N 1790 København VTel.: 87 40 34 00 Tel.: 88 92 09 91

More magazines by this user
Similar magazines