Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

Note 3 SkattDet er benyttet en effektiv skattesats på 28 % for 1. kvartal 2012.Note 4 AksjekapitalDet er utstedt 21 308 874 aksjer pr. 31. mars 2012, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en klasseaksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte.Note 5 Nærstående parterStyremedlem i Eqology ASA, Anne Margrete Børjesson, var tidligere daglig leder i selskapetDinamo Design AS som er valgt til leverandør av tjenester for utvikling av designendring forEqology AS. Hun fratrådte sin stilling i Dinamo Design i oktober 2011 og jobber nå som merkevaredirektøri Gjensidige Forsikring.Note 6 LånSelskapet har et langsiktig banklån pr 31. mars 2012 på 2,8 mill. kroner samt en kassekredittgjeldpå 5,97 mill. kroner. Eqology AS utvidet midlertidig rammen for kassakreditt til 8 mill. kroner ifebruar 2012. Ved kvartalsslutt er rammen igjen 7 mill. kroner.Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no ASsin EBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr. 31.12 2011 fått avkall (waiver) fralånebetingelsene fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basisvære 5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Selskapet skal ha enny vurdering av lånebetingelsene med banken i juni 2012.Selskapet gav i 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån til et nominelt beløp på 5,3 mill. kroner somforfaller i november 2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurspå NOK 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % rente. Selskapet har en opsjon til å tilbakebetale lånet inovember 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble innbetalt i 2011. Det resterende beløpetpå 0,50 mill. kroner ble innbetalt i januar 2012.Note 7 Hendelser etter balansedagenDet er ikke identifisert hendelser etter balansedagen som anses å ha vesentlig innvirkning påregnskapsførte beløper.14

More magazines by this user
Similar magazines