Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

eqology.com

Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com

Sammendratt konsolidert resultatregnskapBeløp i NOK tusen 1. kv. 12 1. kv. 11 2011- - -Salgsinntekt 21 689 18 774 85 266Andre inntekter - - -Sum inntekter 21 689 18 774 85 266- - -Varekostnad (5 715) (5 493) (26 176)Lønns- og personalkostnader (3 277) (2 646) (12 049)Avskrivning og amortisering (991) (4 073) (8 468)Andre driftskostnader (10 916) (12 652) (49 900)Driftsresultat 791 (6 090) (11 329)- - -Finansinntekter 22 8 62Finanskostnader (396) (107) (831)Resultat før skatt 416 (6 189) (12 099)- - -Skattekostnad (116) 1 733 3 315- - -Resultat i perioden 300 (4 456) (8 784)0 0 0Tilordnet til: - - -Aksjonærene i morselskapet 300 (4 456) (8 784)Resultat per aksje 0,01 (0,21) (0,41)Sammendratt konsolidert oppstilling over totalresultatKonsolidert oppstilling over totalresultat 1. kv 12 1. kv 11 2011Resultat for perioden 300 (4 456) (8 785)Andre inntekter og kostnader - - -Totalresultat for perioden 300 (4 456) (8 785)9

More magazines by this user
Similar magazines