LARS - 1.halvår 2013 - Museum Stavanger

museumstavanger.no

LARS - 1.halvår 2013 - Museum Stavanger

Stavanger kunstmuseums Venneforening 1. halvår 2013KJÆRE VENNERAV STAVANGER KUNSTMUSEUMPå årsmøtet i mars ble det vedtatt at medlemsbladet LARS skal bli lagt ut på hjemmesiden, men ogsåsom tidligere bli sendt i posten til de som ønsker det – eller ikke har e-postadresse. Vi håper denneomleggingen går noenlunde problemfritt, men må nok regne med noen ”dobbelsendinger” i starten. Ialle fall vil vi på denne måten å spare penger på trykking og porto, slik at den økonomiske støtten fraVenneforeningen til Museet kan økes. I vedtektene til Venneforeningen står det i § 1: Gi økonomiskstøtte til innkjøp av kunst til museet.ÅRETS GAVEI § 5 står det at ”Innkjøp av kunstverk skal skje i samarbeid med museets innkjøpskomite.” Og i årønsket museet å kjøpe inn et verk av Kenneth Varpe, et verk som tidligere i år er blitt vist påStavanger kunstmuseum. Det heter Dilutions delusions, og er en installasjon bestående av leire, 240akvarellpapir, og en animasjon i loop. Verket er også vist i Prosjektrom Normanns, Stavanger, VIPKonsthall, Stockholm, samt presentert i BKFRs jubileumsbok. På Stavanger kunstmuseum ble alle de240 tegningene vist som en monumental veggfrise, og animasjonen har vært prosjisert i varierendestørrelse, i relasjon til rommene. Om verket skriver kunstkritikeren Trond Borgen: ”Så kan man hellerkommunisere med simpel håndkraft og med et primitivt materiale, slik vi ser det i Kenneth Varpesstore veggfelt dekket av en mengde laveringer på papir, skapt av leire oppløst i vann. Vi ser enklelandskapsvariasjoner, og leirklumpen materialet er hentet fra plassert foran veggen, med en grop derkunstneren, som i en guddommelig skaperakt, har hentet sin leire og formet sine bilder. Skaperakten eren god metafor, for litt lenger inn i utstillingen har Varpe på en monitor animert – blåst liv eller ånd i –disse bildene.”1


Kenneth Varpe, Dilutions, delusions (2012)En venneforening er en sosial møteplass, og i sommer vil nok mange glede seg over den fineutstillingen MALERE I NORMANDIE, basert på en stor fransk regional kunstsamling, etablert i 1992.Utstillingen er et fransk, norsk, dansk og svensk samarbeid, og viser verk av mange kjente franskeimpresjonister. Her nevnes i fleng Monet, Renoir, Corot, Boudin, Gericault, Vuillard, Courbet, Defyog Bonnard, alle store navn i fransk kunst. Her er dramatiske så vel som idylliske kystlandskap, båtlivog allehånde maleriske beskrivelser av hav og himmel. Her er mye å glede seg over, og det kjennessom en del av den parisiske kunstverden har overtatt vårt lokale kunstmuseum.VENNEFORENINGENS PLANLAGTE AKTIVITETER HØST 2013En lokal og nasjonal kunstner som malte og bodde i Frankrike og Paris er Kitty Lange Kielland. Idesember, på årets Gløgg-aften den 4. desember, kommer kunsthistoriker og professor Hild Sørby ogpresenterer denne viktige kunstneren. I 2014 er det hundre år siden hun døde, og da er det rimelig åminnes hennes innsats og betydning i norsk kunst. Hun var også en kjent kvinnesakskvinne i årenerundt 1900, og var en kjent stemme i debatten den gang. Derfor er det også viktig å minnes dette iårets stemmerettsjubileum for kvinnene i Norge. Av andre aktiviteter kan nevnes at vi ønsker åarrangere en lokal høsttur i oktober, der vi besøker kirker på Jæren med glasskunst av Per OddÅrrestad.På årsmøtet hadde førsteamanuensis Arne Neset et foredrag med tittel ”Å lese landskap”.Landskapsbilder lest med kulturhistoriske briller. Vi ønsker å se eller å ”lese” flere bilder sammenmed ham, og planlegger dette møtet i november.Mange lokale kunstvenner ser også frem til årets kunstreise, som i september går til Stockholm.Museet stiller med kunsthistorikeren Helga Nyman som guide og reiseleder. Hun er lokalkjent i densvenske hovedstaden, og har sammen med reisebyrået Tiramisu lagt opp et variert og interessantprogram. Det innholder alt fra byvandring i GAMLA STAN til utstilling på MODERNA MUSEET,utstillingen CARL LARSSON – VENNER OCH OVENNER og PRINS EUGENSWALDEMARSUDDE til Millesgården (skulpturer av Carl Milles) og kanskje også det berømteTHIELSKA GALLERIET. Vi er også svært glade for at Helga Nyman nå er blitt styremedlem iVenneforeningen.I tillegg har vi de månedlige kunstlunsjene hver første fredag i måneden.2


MALERE I NORMANDIE6. juni åpnet en stor impresjonistisk maleriutstilling på Stavanger kunstmuseum. 60 malerier viser ossNormandies helt spesielle landskap, og er samtidig et stykke interessant fransk kunsthistorie. Etter atromantikken hadde feiet over Europa i begynnelsen av 1800-tallet, da med basis i tyske akademier ogkunstskoler, var det til Frankrike kunstnerne søkte, og Paris ble kunstens sentrum. Her finner viSalongen, verdensutstillingene og alle galleriene, og de nye akademiene der også norske kunstnere varelever. Fra vårt eget lille Stavanger kom Kitty Lange Kielland, som sammen med Harriet Backerhadde bolig og atelier der i mange år.Robert-Antoine Pinchon, Seinen i Rouen: morgengry (1905). Foto: © Phillipe FuzeauMed en ny generasjon kunstnere kom friluftsmaleriet, plein-air maleriet. Man søkte ut til kysten, sliksom i Danmark der Skagen ble et kunstnerisk sentrum. I Frankrike var det landskapet i Normandiesom lokket de unge malerne. Borte er de storslagne fjellandskap og dramatiske fossefall; nå er detmøtet med havet og dets omgivelser som fascinerer storbyens kunstnere. Peter S. Meyer, som har værtkurator for utstillingen i Stavanger, sier at de reiste ut til kanten, til møtet mellom landet og havet. Deter naturen de maler, der det store ukjente osean brytes med landets trygge kjente motiver. Ved kystenkan man utnytte det spesielle lyset som havet skaper på grensen mellom himmel og jord.3


Det er hav og sjø og himmel som er de viktigste elementene i disse nye impresjonistiske maleriene ogakvarellene, der seilbåter, skipsvrak og fiskere også er en viktig del av det maleriske. Mest av alt er detnok himmelen med alle dens lysbrytninger som er det mest fascinerende, ja været i seg selv er kanskjedet viktigste. Innimellom dette finner vi de små menneskene, i sin daglige dont der kyr og hester,gamle hus og kirker også er med i det maleriske landskapet. Bildene er både storslagne og intime påsamme tid, og fargeskalaen er utrolig variert, slik at det blir et stort koloristisk mangfold. Her er isannhet bilder du blir glad i!Utstillingen Malere i Normandie er hentet fra en kunstsamling som ble skapt i 1992 gjennomRegionrådet for Nedre Normandie og med hjelp av private partnere. Samlingen befinner seg i Museedes Beaux-Arts i Caen og gjenspeiler Normandie slik det var i det 19. og begynnelsen av det 20.århundre. De viktigste byene her var Honfleur, Le Havre og Rouen, samt alle de små kyststedene medbonde og fiskerbefolkning (ikke ulikt det vi finner i Danmark i Skagen). Listen over store og kjentemalere er imponerende. Her finner vi navn som Corot, Courbet, Monet, Bonnard, Renoir, kjent frakunsthistorien og fra den franske impresjonisme. Her er mye for øye og sinn, det er bare å nyte ogglede seg over at Stavanger kunstmuseum har fått mulighet til å vise en slik fantastisk utstilling. Isommer kan vi reise til Normandie på Stavanger kunstmuseum, så derfor: GOD FRANSK SOMMER!Svein Gunnar Molven, styreleder”ELEKTRONISK INFORMASJON”Vi vil minne om at melding om endring i adresse, e-mail adresse eller annet, kan gjøres til SKM’sresepsjon, til kunst.vf@must.onmicrosoft.com eller til eva.nilsson@lyse.netVår hjemmeside finner du under SKM’s hjemmeside. Adressen er:http://www.museumstavanger.no/museene/stavanger-kunstmuseum/venneforening/Vi legger LARS ut på hjemmesiden slik som vi også har gjort med tidligere nummer.Claude Monet, Etretat, (1864). Foto : © Phillipe Fuzeau4

More magazines by this user
Similar magazines