Krav til slaktekyllingproduksjon - Nortura

nortura.no

Krav til slaktekyllingproduksjon - Nortura

InnholdInnledningKvalitetssystem i landbruket 3Kvalitetssystem i slaktekyllingproduksjon 5Krav til produksjon av slaktekyllingGenerelt 7Smitteforebyggende tiltak 7Luft, lys og strø 9Innsett av kyllinger 10Fôr og vann 10Helse og sjukdom 11Levering av dyr til slakteriet 12Alarmsystem og nødløsninger 12Registreringer og dokumentasjon 13Linker til lover og forskrifterForskrift om hold av høns og kalkunLov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).Lov om dyrevernForskrift om helseovervåking i fjørfebesetningerForskrift om overvåkning av og kontroll medforekomsten av salmonella hos levende dyr.Forskrift om transport av levende dyr.Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.Forskrift om sertifisering av fjørfevirksomheter.

More magazines by this user
Similar magazines