Views
3 years ago

Lokale modeller - Byavisa Larvik & Stavern

Lokale modeller - Byavisa Larvik & Stavern

Lokale modeller - Byavisa Larvik &

BY AVISALARVIK & STAVERNFulldistribueres iLarvik og LardalONSDAG 6. april 2011 Nr 6 – Årgang 2Blåser egen utdanning■■Hun hadde ingen erfaring med håndverk da hun som34-åring startet som glassblåserlærling i Verkensgården.At yrket av mange betegnes som utdøende, plager ikkeTea Anita Rugsveen. Nå har hun for alvor funnet seg tilrette i arbeidslivet.Side 4 og 5– Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å ta fagbrev i glasshåndverk her i Larvik. De fleste som ønsker denne utdannelsen reiser til Danmark eller Sverige, sier Tea Anita Rugsveen. Nå erhun godt i gang med den tre og et halvt års lange lærlingperioden i glasshytta i Verkensgården. (Foto: Stine Indahl)Lokalemodeller■■ 17-åringene Ronja-Marita Raastad og IneMarie Gjevre Bakke fronterelevheftene som deles uttil 70.000 barne- ogungdomsskoleelever førhøstens valg.Side 6Vårtips til hagenSide 10

Sosiale konkurrenter - Byavisa Larvik & Stavern
Kjøper seg fritid Lang vaffel - Byavisa Larvik & Stavern
Blikk fra Helgeroa - Byavisa Larvik & Stavern
TRYGG BOLIGHANDEL - Lillehammer Byavis
Larvik-rapport - botsfor
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Moss nr 358
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Sandefjord nr 146
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Sandefjord nr 173
Byavisa Moss nr 378
Nr. 2/2009 - Norsk A Modell Klubb
prosessledelse i lokal samfunnsutvikling - Sør-Trøndelag ...
Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer - Senter for ...
Plan for barnehageutbygging 2012 - 2024 - Lokal tjenestekatalog
Lokal læreplan i norsk, ordinær plan - Johannes Læringssenter