Views
3 years ago

Lokale modeller - Byavisa Larvik & Stavern

Lokale modeller - Byavisa Larvik & Stavern

Lokale modeller - Byavisa Larvik &

BY AVISALARVIK & STAVERNFulldistribueres iLarvik og LardalONSDAG 6. april 2011 Nr 6 – Årgang 2Blåser egen utdanning■■Hun hadde ingen erfaring med håndverk da hun som34-åring startet som glassblåserlærling i Verkensgården.At yrket av mange betegnes som utdøende, plager ikkeTea Anita Rugsveen. Nå har hun for alvor funnet seg tilrette i arbeidslivet.Side 4 og 5– Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å ta fagbrev i glasshåndverk her i Larvik. De fleste som ønsker denne utdannelsen reiser til Danmark eller Sverige, sier Tea Anita Rugsveen. Nå erhun godt i gang med den tre og et halvt års lange lærlingperioden i glasshytta i Verkensgården. (Foto: Stine Indahl)Lokalemodeller■■ 17-åringene Ronja-Marita Raastad og IneMarie Gjevre Bakke fronterelevheftene som deles uttil 70.000 barne- ogungdomsskoleelever førhøstens valg.Side 6Vårtips til hagenSide 10

Sosiale konkurrenter - Byavisa Larvik & Stavern
Blikk fra Helgeroa - Byavisa Larvik & Stavern
Kjøper seg fritid Lang vaffel - Byavisa Larvik & Stavern
Larvik-rapport - botsfor
Min kirke 3- 2011 - Larvik kirkelige fellesråd
Veteran jubfolder.indd - Larvik-Sandefjord Veteranvogn Klubb - LMK
Byavisa Sandefjord nr 139
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Moss nr 351
Byavisa Sandefjord nr 146
Lokale planer ved ”store ulykker” - nakos
Lokal tilpasning til et klima i endring (2012) - KS
Veileder til søknadsprosessen for private og offentlige VA - Lokal ...
325 - Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM)
Konseptuell modell og metaforbruk for prosjektet (Trond Are) - NTNU
TRYGG BOLIGHANDEL - Lillehammer Byavis
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Moss nr 358