Advokat Carsten Brink - Danmarks Vindmølleforening

dkvind.dk

Advokat Carsten Brink - Danmarks Vindmølleforening

• køb af brugt mølle =virksomhedsoverdragelseAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Risikoafdækning• møllen• vind/vindstudier• garanti og service• nødvendige tilladelser – byggetilladelser- støj- kompensationsforanstaltninger- tilbagevendende undersøgelser ( flagermus etc )• jordlejeaftaler- varighed- løsøreproblematik• infrastruktur/kabelvejAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


• elsalg• forsikring• financiering/ejendomsretAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Risikoafdækning• juridisk due diligence undersøgelse• købekontraktsgarantier til afdækning af risici-erklæringer-garantier efter BGB § 311Advokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Købekontraktsgarantier• Normalt garantikatalog• garanti for at sælger/selskabet er i besiddelse af alletilladelser og rettigheder, der er nødvendige forvindmøllens fortsatte uforstyrrede drift og for salg af denproducerede strømAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Skriftlighed• alle aftaler skal være skriftlige• glem alt om underhåndsaftaler og forståelser• tysk formalisme – vær selv formelAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Erhvervelsesmåder• Aktivoverdragelse/ asset deal• selskabserhvervelseAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Asset deal• ingen risiko for gamle forhold i selskabet ( gæld, kraviøvrigt)• ingen skatteproblemer• besværlig ændring i- kontraktsforhold- DienstbarkeitenAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Selskabserhvervelse• ingen ændringer i bestående aftaler• risiko for gamle problemer• Gewerbesteuer påhviler det købte selskab, hvis sælger eret selskabAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Notar• ikke nødvendig ved asset deals og køb af KG-andele• Gyldighedsbetingelse ved køb af GmbH-andele• Handelsregisteranmeldelser skal underskrives for notaren• Handelsregister afgørende for legitimationAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Banksikkerheder• Sicherungsübereignung (ejendomsretsoverdragelse)• Abtretung (transport)- elsalg- forsikring- service/garantiaftaler• Sikringskontocash- flow prioritiesAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


Banksikkerheder/pant• Pant i KG andele-vedtægtstilladt-samtykke fra andre kommanditister og komplementaren• Pant i Gmbh andeledo.underskrives for notar som gyldighedsbetingelseAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk


... TAK FOR ORDETAdvokat Carsten Brink, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, tlf. 33 300 200, cb@lesadv.dk

More magazines by this user
Similar magazines