Innledning

nsg.no

Innledning

Erling Skurdal, Nortura:Ny teknologi- RFID- Radiobjølla.- NoFence


RFID - UtviklingsarbeidRFID – Radio Frequency IdentificationRespondar uten strømkilde– RFID - blir tilført energi viaantenne/leser (magnetfelt)– sender signal tilbake til antenna/leseren– størrelsen på antenna eravgjørende for leseavstand17.02.2012 2


Hvorfor innføring av RFID• Vil kunne gi store gevinster på ulike ledd iproduksjonskjeden• Erstatte strek-koden• Sporing17.02.2012 3


RFID• På garden• I utmarka• Ved inntransport• På fjøset (anlegget)• På slaktelina17.02.2012 4


Forsøk. Krav• Forsøk Gol 2003• Prøveordning med RFID på sau 2007 i regi avNortura, støtte med kr 10/dyr• Nortura sette krav i 2010 om RFID på slaktelam• Merkeforskrifta: Krav om elektronisk merking av lam2012• Storfe neste?17.02.2012 5


RFID på husdyr• Lokalisere dyr• Samle dyr• Sortere dyr• Veie dyr• Behandle dyr• Fôre dyr• Ta notat på dyr• Registrere melk‣ Saltsteinsleser‣ Kve ved saltsteinsleser‣ Sorteringsport(er)‣ Vekt‣ Behandlingsboks‣ Fôringsautomat‣ Håndholdt leser‣ Antenne i melkestall


Registrere data i egen buskap17.02.2012 7


Enkel PC (PDA) for registrering17.02.2012 8


Sorteringsanlegg m/elektronisk vekt17.02.2012 9


Kraftforstasjon•Aktiv bakport•En-veis frontutgang•Sidemontert fortro•Justerbar innv bredde•Flere stasjoner i system•PDA- brukergrenesnitt•Mange hundre dyr•Tilpassede forplaner•Kontroll med hvasom er spist•Høy kapasitet (100 dyr?)•Spise i fred•Fordelt rasjon•Tilpasset matehastighet


Elektronisk vekt ved skilling17.02.2012 11


Kraftfôrautomat•Aktiv bakport•En-veis frontutgang•Sidemontert fortro•Justerbar innv bredde•Flere stasjoner i system•PDA- brukergrenesnitt•Mange hundre dyr•Tilpassede forplaner•Kontroll med hvasom er spist•Høy kapasitet (100 dyr?)•Spise i fred•Fordelt rasjon•Tilpasset matehastighet


17.02.2012 13


Vekt med sortering i enden17.02.2012 14


Sortert ved vegingVeging ved skillingsøyer slaktemodne lam for lette/magre lamFordelar:- Får skilt flokken etter alder og vekt- Slaktemodne dyr kan leverast- Samlasting- Heimebeite til dei dyra som treng det mest- Haustveginga er unngjort17.02.2012 15


Saltsteinlesar17.02.2012 17


17.02.2012 18


Salteplass/sankefelle17.02.2012 19


RFID i NorturaTatt i bruk på alle 10 slakterier forsmåfe i NorturaHovudgevinstar•Redusert plassbehov på fjøset(50%)•Reduserer behov forbemanning på fjøset (50%)•Sikrare og raskare data17.02.2012 20


Registrering av dyr inn- og ut av bil17.02.2012 21


Radiobjølla17.02.2012 22


Konklusjonar så langt…• Utstyret fungerer bra. Lammenodene må forbedres• Feilalarmar og mangelfull mobildekning• Kostnad: Dyrt om ein må kjøpe radiobjeller sjølv• Mål: Maks kostnad pr. år: kr 200-250 pr. dyr• Bruk: Mangfoldig...• Bedre oversikt over dyra. Får kunnskap om beitebruken• Tidsbruk: Går ned vesentleg kun i sankinga – men fleireobserverte dyr i beitesesongen, meir målretta tilsyn.• Liten tapsreduksjon, men økt antall funn av daude dyr• Oppdager unormale forhold.• Stor praktisk nytte for storfe


Utstyr• Klave• Lyd og strøm• GPS• Beiteområdet kan legges inn før eller korrigeres undervegs• Under utprøving17.02.2012 26


Sanking eller overføring til nyttområde


Stripebeiting


Korrigeringhttp://nofence.no/News/2010-005.htm


Takk for meg.17.02.2012 30

More magazines by this user
Similar magazines