Views
3 years ago

Prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver - Jernbaneverket

Prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver - Jernbaneverket

INNLEDNING 2BANETEKNIKK

INNLEDNING 2BANETEKNIKK 3Utarbeidelse av veiledning for planarbeid ....................................................... 3Utarbeidelse av en modell for godsterminaler i Norge................................... 4ELKRAFT 5Banestrømforsyning - simuleringsmodell ....................................................... 5MILJØ 6Indirekte energiforbruk for jernbanetransport ................................................ 6ISO 14000 for miljøbevisst ledelse ................................................................... 7PLANLEGGING OG MARKED 8Jernbane på "stylter"......................................................................................... 8Bybane i Trondheim......................................................................................... 10Godstransport på jernbane ............................................................................. 11Trinnvis utbygging av høyhastighets jernbane............................................. 13Modernisering/Elektrifisering av Meråkerbanen Trondheim - Storlien: ...... 14Modernisering/Elektrifisering av Rørosbanen: ............................................. 15Kurveutretting .................................................................................................. 16Samordnet areal- og transportplanlegging.................................................... 17SIKKERHET OG BEREDSKAP 18Dimensjonering av beredskap ........................................................................ 18Læring av uønskede hendelser ...................................................................... 19Risikoadministrasjon av utestående tiltak hjemlet i lovverk........................ 20TEKNIKK 21Analyse av registreringer fra hjulskadedetektorene..................................... 21Elastisitet til jernbanepukk.............................................................................. 22Fjerning av korte bruer og bekkeomlegging Fenning................................... 23Solslyng: Målemetoder, overvåkning, faremomenter, vedlikeholdstiltak. .. 24Værberedskap for jernbanen .......................................................................... 25Værberedskap for jernbanen: Analyse av vindfall over sporet ................... 261

INNLEDNINGHer finner du en samling prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver fra Jernbaneverket.De fleste av oppgavene kan være aktuelle for alle tre nivåene, avhengig av hvilkeninnfallsvinkel du velger og grad av fordypning.Jernbaneverket har spennende teknologiske utfordringer innen mange fagområder, menfinner du ikke en oppgave her som passer for akkurat deg så kan du ta kontakt med ossså vi tilpasser oppgaven eller kanskje diskutere oss frem til nye.Det satses på jernbane i Norge og i de neste 10 årene skal det investere mye både i nyeutbyggingsprosjekter og i drift og vedlikehold, - gammel teknologi skal fases ut og nyteknologi skal introduseres. Vi rekrutterer hver år mellom 150 og 200 nye medarbeidere,så har du lyst til å være med å planlegge og bygge morgendagens jernbane så er det nokav spennende oppgaver å ta fatt på.Alle som velger å gjøre oppgaver i samarbeid med oss får personlig veiledning og mottarstipend.Velkommen til å ta kontakt med oss og lykke til!JernbaneverketBente TangenRekrutteringsansvarligTelefon: 911 35 941E-post: bente.tangen@jbv.no2

Master-, bachelor- og prosjektoppgaver 2012 - 2013 - Jernbaneverket
Evalueringsrapport Prosjekt Oslo - Jernbaneverket
Follobanen -informasjon om prosjektet - Jernbaneverket
Endringer ved revisjon 01.12.2010 - Jernbaneverket