Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKT12. MILJØOPPLYSNINGERAKVATISK ØKOTOKSISITETN,N-di(2-hydroxietyl)kokosaminerTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h 4,9 mg/lAkutt Daphnia(EC50) 48h 3,2 mg/lAkutt alge(IC50) 72h 5,6 mg/lnatriumlauryletersulfatTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h 1 - 10 mg/l OncorhunchusmykissAkutt Daphnia(EC50) 48h 1 - 10 mg/lAkutt alge(IC50) 72h 10 - 100 mg/lnatriumhydroximetylglycinatTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h 93,8 mg/l OncorhynchusmykissAkutt Daphnia(EC50) 48h 46,5 mg/lnatriumiminodisuccinatTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h > 82,6 mg/l BrachydaniorerioAkutt Daphnia(EC50) 48h > 84 mg/lAkutt alge(IC50) 72h 66,5 mg/l Scenedesmussubsalkoholer, C9-11, etoxileradeTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h 2,4 mg/l OncorhynchusmykissAkutt fisk(EC50) 48h 1 - 10 mg/lAkutt fisk(IC50) 72h 1 - 10 mg/l SkeletonemacostatumØKOTOKSISITETIkke ansett for å være miljøfarlig.PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET5 / 8

More magazines by this user
Similar magazines