3 Brøk, prosent og promille

fagbokforlaget.no

3 Brøk, prosent og promille

104Prosent: Prosent betyr hundredel. 1%= 1 100, 100 % =100 100 :’’Det hele’’ er alltid 100 %. Ingenting kan inneholde mer enn 100 %.Delen =Prosenten =Det hele =det hele prosenten100delendet hele 100delenprosenten 100Fra prosent til brÖk:45 % = 45100 = 3 3 6 512 2 6 5 5 = 9201Fra prosent til desimaltall:2%= 2 =2: 100 = 0,02100Fra brÖk til prosent:2= 0,40 = 0,40 100 % = 40 %5Fra desimaltall til prosent:0,125 = 12,5100 = 12,5 %Avslag:Den nye prisen = det hele ð100avslaget i prosentÞ100


105Òkning:Ny lønn = gammel lønn ð100 + økningen i prosentÞ100— ¢nne Ökningen i prosent:Forandringen i prosent =forandringentallet før forandringen 100— ¢nne reduksjonen i prosent:Forandringen i prosent =forandringentallet før forandringen 100—¢nnedethele:Vi ¢nner fÖrst 1 %, og sÔ multipliserer vi med 100.Prosentpoeng: MÔ ikke forveksles med prosent. Det er forskjellen mellom toprosenttall som kalles prosentpoeng. Har noe Ökt 2 prosentpoeng, kan det v×re enÖkning fra for eksempel 10 % til 12 % eller fra 55 % til 57 %.Promille: Promille betyr tusendel. 1 % = 11000; 1000 % =1000 1000 .— regne med promille er nesten det samme som Ô regne med prosent.Vi bytter bare ut100 med 1000.Delen =Promillen =Det hele =det hele promillen1000delendet hele 1000delenpromillen 1000

More magazines by this user
Similar magazines