Fresing - Bosch elektroverktøy

bosch.pt.no

Fresing - Bosch elektroverktøy

Fresing


560 | Fresing | Oversikt Bosch tilbehør til elektroverktøy 09/10Nye muligheterfor håndoverfreser.Bosch tilbyr et kompakt, klart strukturert fresprogram for utallige bruksområder. Og med et attraktivtforhold mellom pris og ytelse. Effektivitet og nøyaktighet kjennetegner GOF-CE-overfreserne fra Bosch.Sammen med den nye fresene og standardbruksområdene gir de full systemkompetanse.Fresejern fra BoschTil standardbruksområder i verkstedet og på byggeplassen. Alle er fremstilt i hardmetallkvalitet og utstyrtmed 8 og 12 mm-tange. Gjennomsiktig tilbudsstruktur: Fresejern til profilering og til sammenføyninger.Formgiverne: til profileringTilbudet av fresejern fra Bosch omfatter de viktigste profilene. 38 dimensjoner totalt564 Avrundingsfres565 HulkilfresA B CD E F566 Profilfres G H569 Fase-/kantfres 25° 45°570 V-notfres


Bosch tilbehør til elektroverktøy 09/10 Fresing | Oversikt | 561571 Kvartstaffres572 Halv- og flatstaffres573 KopifresDe nøyaktige: Til sammenføyningNot-, fjær-, fals- og sinkefres til de hyppigste sammenføyninger.I tillegg kommer hengsels- og kantfresejern. 40 dimensjoner totalt574 Notfres576 Skivenotfres577 Fjærfres577 Hengselsfres578 Falsfres579 Kantfres580 Sinkefres


562 | Fresing | Oversikt Bosch tilbehør til elektroverktøy 09/10Kvalitetsom lønner seg.Det er en fordel når økonomi og kvalitet går hånd i hånd. Alle Bosch-fresere har førsteklasses høymetallskjær,optimert skjæregeometri og en utmerket presisjonskutt, som kjennetegnes av mange års erfaring. Fordelenligger i perfekt passform og lang levetid.HardmetallplaterMateriale i henhold til ISO K10 Med diamantslipt skjærgeometri.SølvloddingHardlodding av HM-plater med sølvlodding på fresejernhuset.Sagt på en annen måte: Førsteklasses, solid sammenføyning.EN-Norm 847Standardfresejern fra Bosch oppfyller de nyeste europeiske normeneknyttet til økonomiske og markedsspesifikke brukerfordeler.Enkelt skjær eller dobbelt skjær?Fresejern med svært små diametre erutstyrt med ett skjær for å sikre bedresponutkast. Fresejern med dobbeltskjær er beregnet til mellomstore ellerstore diametre.Sikker innspenningslengdeMarkeringen på tangen viser innspenningslengdensom kreves.Markedsriktig arbeidslengdeFresejernenes arbeidslengder er tilpassetden nominelle tykkelsen på gjengsmassiv trevare og tresorter med entykkelse på inntil 25 mm. Inntil 38 mmmed overlange freser.Beregnet sikkerhetRelevante konstruksjonskarakteristikkerfor rent, rekylfatting arbeid:a ) begrensning av spontykkelseb ) begrensning av spontykkelse:maks. 1,1 mmab


Bosch tilbehør til elektroverktøy 09/10 Fresing | Oversikt | 563Bedre resultaternår retningen stemmer.Kvaliteten er i stor grad avhengig elektroverktøyets kompetanse og fresens presisjon. I tillegg kommer erfaringsverdiersom kommuniseres videre og gjengis til beste for kunden:Fresing på alle fire sider av et emne1 + 2: Først freses endeflatene3 + 4: Deretter freses langsidene langs med fibreneFordel : Ved fresing av endeflatene kan splintredehjørner korrigeres.24Fresing av runde kanterEgnede hjelpemidler for en renere fresing: Start-tapper,start-kulelager eller sjabloner med kopieringshylse.31Risiko ved arbeid uten stopperTrekkes overfresen mot brukeren, går den til høyre.Trekkes overfresen vekk fra brukeren, går den til venstre.Fresing med stopplist og fresing av noterRiktig fremføringsretning er avgjørende for kvaliteten.Fresing med stopplist: Støting med overfresen.Notfresing: Fresing mot rotasjonsretningenSikker fresing mot rotasjonsretningenVed fresing mot rotasjonsretningen trekkes stopperenmot emnet. Sikker og ren bearbeiding.MotløpsfresingUsikker fresing med rotasjonsretningenVed fresing med rotasjonsretningen trykkes maskinenvekk fra emnet. Ujevne kanter, risiko for at maskinenvandrer.Fresing med rotasjonsretningen

More magazines by this user
Similar magazines