Anlægspolitikken - Fredensborg Kommune

fredensborg.dk

Anlægspolitikken - Fredensborg Kommune

Politiske standpunkterStandpunkterne viser Byrådets overordnede politik for anlægsområdet .• Vi skaber en robust økonomi, hvor der er overskud på driften til at finansiere investeringer i nye ogeksisterende anlæg. Der skal være råderum til en løbende udvikling af kommunen• Vi anvender køb og salg af kommunale ejendomme strategisk så det understøtter vores visioner forudviklingen af kommunen.• Vi har en aktiv pleje af anlægsaktiverne• Vi fører en stram anlægsstyring, så anlægsprojekter realiseres til tiden og inden for budgettet.Vi skaber en robust økonomi, hvor overskud på driften kan finansiere anlægsinvesteringerneAnlægsområdet omfatter både investeringer i nye og eksisterende anlæg og salg af kommunale anlægsaktiver.Den politiske målsætning er, at der skal være et solidt overskud på driftsbudgettet til at finansiere såvel denønskede anlægsaktivitet som afdrag og renter på kommunens gæld.Byrådets muligheder for at realisere ambitionerne på anlægsområdet skal således være uafhængige af, om derkan sælges grunde eller ejendomme. Samtidig er det en klar politisk målsætning, at engangsindtægter fra salgikke går til finansiering af varige driftsudvidelser. Den økonomiske styring følger et forsigtighedsprincip.Det betyder, at i det omfang budgettet er afhængigt at salgsindtægter, så sættes nye anlægsprojekter ikke i gang,før de budgetterede salgsindtægter er realiseret.Køb og salg anvendes strategisk i udviklingen af kommunenKommunale arealer og bygninger er en væsentlig del af bybillederne og de omkringliggende områder ikommunen. Det betyder at frasalg af kommunale grunde og arealer har en væsentlig indflydelse på, hvordankommunen udvikler sig. Tilsvarende kan opkøb af arealer og bygninger give nye muligheder for den kommunaleplanlægning.Byrådet tænker køb og salg ind i den strategiske planlægning, så det sammen med planstrategien understøtterbyrådets visioner for udvikling af kommunen.Vi har en aktiv pleje af anlægsaktiverneDen kommunale bygningskapital er rammen for de kommunale serviceydelser, f.eks. børnehaver og ældrecentre.Vi plejer aktivt vores anlægskapital. Anlægsaktivernes stand og funktionalitet skal afspejle brugernes behov ogderfor moderniseres eller frasælges bygninger, der er funktionelt forældede.(Se også Politik for KommunaleEjendomme).Kommunen overvejer løbende om brug af offentligt private partnerskaber eller samarbejder OPP/OPS kanbidrage til at udvikle og effektivisere plejen af anlægsaktiverne.4


Fredensborg KommuneEgevangen 3 BDK-2980 KokkedalTlf. 7256 5000fredensborg@fredensborg.dk6

More magazines by this user
Similar magazines