FABEKOs miljøstandard for betongproduksjon o - Bygg uten grenser

byggutengrenser.no

FABEKOs miljøstandard for betongproduksjon o - Bygg uten grenser

multiconsult.no


multiconsult.no• Nye hovedkontorGjensidige forsikringog NSB-konsernet• Rom eiendom• Skanska NorgeentreprenørKilde: www.bygg.no 14.06.20135


Name of Work:- SITC of 5Nos 7TR Capacity (Sensible cooling) Micro processor controlled precision package AC units for GSM PhVII Equipment @ 4th floor TE Anna road, Chennai..IMPORTANT INSTRUCTIONS TO TENDERERS DOWNLOADING THE TENDER DOCUMENT FROM WEBSITEThe Tenderers who have down loaded the tenders from the web site, shall read the following importantinstructions carefully before quoting the rates and submitting the tender documents:-1. The tenderer should see carefully and ensure that the tender document containing all the pages as perthe index has been down loaded for making required entries. The balance pages of Standard BSNL /EW8 forms will be attached with the agreement after the award of work. The entire BSNL / EW8 clausesare available in the web site www.chennai.bsnl.co.in in the electrical tenders section for ready reference.2. A clear print out of tender document shall be taken on good quality A4 size paper and the printersettings, etc., shall be such that the document is printed as appearing in the web and without any changein format, number of pages, etc., and shall also ensure that no page is missing. Only original computerprint out of the document shall be used. Photocopy shall not be accepted.3. In case of any doubt in the downloaded tender, the same shall be got clarified from the Engineer incharge calling the NIT before submission.4. The name of the tenderer shall be filled on the relevant pages of BSNL EW 6 form etc., and all the pagesshall be invariably signed. (With stamp)5. The tenderer shall ensure that the downloaded tender document is properly stitched before submittingthe document.6. There shall be no correction / addition / alteration / omission made in the text of the downloaded tenderdocument. If found otherwise, the same shall be treated as non-responsive and rejected.7. The tenderer shall sign the declaration enclosed before submitting the tender.8. The tenderer shall submit the tenders in 2 covers marked as No.1 and No.2. the tenderer shallsubmit the credentials for meeting the eligibility conditions along with the cost of the tender (inthe shape of Demand Draft) and EMD as detailed in NIT, Un priced Documents (Technical bid) dulyfilled in all relevant pages along with a covering letter on his printed letter head stating the detailsof enclosures in the first cover. The credentials shall be self attested. The second cover shallcontain the Financial bid. The rates and amounts should be filled in the schedule of workattached thereto.Contractor6EE (E)


BREEAM og betong | Jakten på poengmulticonsult.noMat 1• Fravær av MILJØGIFTER• KLIMAGASSREGNSKAP• LCA av bygningsdeler (livsløp)• EPD• EcoProduct/SvanemerkeKilde: byggutengrenser.noMat 5• NS-EN ISO 14001 eller tilsvarendeHea 9• Dokumentert lavemitterende materialer


multiconsult.no


multiconsult.noKilde: http://powerhouse.no/kjorbo/Kilde: lavenergiprogrammet.no, 11.5.12


multiconsult.no«Prosjektet er primært et interntkompetansehevings- ogutviklingsprosjekt for å forberedeStatsbygg på den dagen detkommer en bestilling fra etdepartement på etnullutslippsbygg,» sier Grimsrud.Kilde: tu.no, 29.5.13


multiconsult.no


multiconsult.noKilde: bygg.no, 14.2.13Kilde: www.klif.noKilde: bygg.no, 7.5.13


multiconsult.noMiljøhandlingsplan formur- og betongbransjen 2012-2013HVORFOR: Felles miljøarbeid innenfor mur- og betongbransjen påprioriterte tema skal bidra til enda bedre miljøvalg i bygg og anleggHVA: Enighet om viktige satsningsområder Miljødokumentasjon,Termisk masse, GjenvinningHVORDAN: Bygge videre på eksisterende kunnskap, bidra til ny,implementere. Synliggjøre og formidleFoto: byggutengrenser.no / Trond Opstad14


multiconsult.noUtvalg pågående aktiviteter• Miljødata. EPD. Livsløp (LCA)- Kontinuerlig utvikling og arbeid med EPD-verktøy (FABEKO,Betongelementforeningen). Fundert på internasjonale standarder- Dialog og oppfølging mot aktører som Statsbygg, EPD-Norge, NGBC(BREEAM)• www.klimgassregnskap.no• Poeng i BREEAM• Bidra til å utvikle LCA-metodikk og EPD- Prosjekt i regi av Norsk Betongforening om vedlikehold av fasader,PL Østfoldforskning- CO2-opptak i betong. Fakta og utvikling av LCA-metodikk• Ferdigbetong og miljø- FABEKOs miljøstandard for betongproduksjon (inkludert levering)15


multiconsult.noFABEKOs miljøstandardfor betongproduksjon(inkludert levering)17


Den gang da….Dette var fylkesmannen spesielt opptatt av.multiconsult.no«Kontrollene fokuserte spesielt på risikovurdering for ytre miljø,håndtering av vaskevann fra trommelbiler og blandemaskin oghåndtering av restbetong fra betongproduksjon»Miljøstandarden sier blant annet hvordanman kan gjøre:MiljøkartleggingRisikovurderingMiljømål med handlingsplan18


multiconsult.noVår fabrikk | Totalvurdering av miljøstandardOpererer bedriften innenfor lovens rammer?Er det behov for snarlige utbedringer?Er det satt opp en miljøkartlegging?Er det satt opp en risikovurdering?Er det satt opp en handlingsplan?Hvordan er hovedinntrykket?Oppsummering Kilde: storesmaahus.no20


multiconsult.noUtvalg pågående aktiviteter• FoU-prosjekt mot Husbanken (Betongelementforeningen)- Videreutvikling av boligkonseptet TBOX til passivhusstandard- Veileder som beskriver hva, hvordan og gir gode eksempler• Samarbeid med COIN (Concrete Innovation Center)- Veileder om utnyttelse av termisk masse- Kopling mot livsløp (LCA)• Termisk masse og akustikk- Løsninger som kombinerer lydabsorpsjon og energilagring ibygninger (Brekke&Strand, bl.a. finansiert av Norsk Betongforening)21


multiconsult.noUtvalg pågående aktiviteter• Gode løsninger for håndtering av restmaterialer vedbetongfabrikker- Rapport og seminar gjennomført (2012)- Temaet videreført i Miljøstandard for betongproduksjon(2012/2013)• Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3)- Deltakelse i workshops- Fokusområder i NHP3• Farlig avfall og miljøgifter• Informasjon og kunnskap• Gjenvinning22


multiconsult.noFormidling og synlighet 2013• Etablering av egen hjemmeside www.miplan.no- Laget og driftes av byggutengrenser• Formidling til deltakende medlemsbedrifter (vMiljøkoordinator)- Fabeko: Regionsmøter (2012), Årskonferanse Krakow 2013- Betongelementforeningen: Årskonferanse 2013- Norsk forening for betongrehabilitering:Betongrehabiliteringsdagene 201323


multiconsult.noSkjermdump fra www.miplan.nowww.miplan.no24


multiconsult.noUtvalg planer for høsten• Etablering av notater knyttet til:- Sentrale begreper «alle» bør kunne om miljø- Betong og BREEAM-poeng- Betong og gjenvinningKilde: oksnevad.vgs.no• Termisk masse/energieffektivitet- Videre samarbeid med COIN (termisk masse, LCA).- Ønsker fokus på:• Hvordan og hvor godt ivaretar eksisterende energiberegningsverktøy(SIMIEN) termisk masse?• Etablere forenklede modeller og verktøy for utnyttelse av termisk masse(bl.a. fra erfaringer fra pilotprosjekter)• Formidling- Egne fagseminarer (ønskede tema er termisk masse, LCA/LCC –vedlikehold, avfall)- Norsk betongdag25

More magazines by this user
Similar magazines