37% uudnyttet potentiale! 58% procent forbedringsmulighed! - it ...

itforum.dk

37% uudnyttet potentiale! 58% procent forbedringsmulighed! - it ...

37% uudnyttetpotentiale!58% procent forbedringsmulighed!


Gennemsnitlig Performance og uudnyttet potentiale37%63%63% GennesnitligePerformance37% GennemsnitligePerformance tabKILDE: Michael C. Mankins and Richard Steele in their August 2005 HarvardBusiness Review article titled “Turning Strategy into Great Performance”


Hvad bliver der af de 37%uudnyttet potentiale?Utiltrækkelige eller manglende ressourcerDårligt kommunkeret strategi0,70% 0,70%3,00%2,60%1,90%7,50%Eksekvering er ikke klart definereUklare ansvarsområder ved eksekvering3,00%5,20%Organisations siloer og kulture der blokereekseveringUtiltrækkelig performance monitorering3,70%4,10%4,50%Uklare konsekvenser af belønning for fejleller succesSvagt lederskab fra den øverste ledelse96% af det uudnyttedepotentiale handler om ledelseUengageret lederskabIkke anerkendt strategiAndet f.ek.s utilstrækkelige kompetencerKILDE: Michael C. Mankins and Richard Steele in their August 2005 HarvardBusiness Review article titled “Turning Strategy into Great Performance”


Andre årsager til uudnyttetpotentialeKILDE: Michael C. Mankins and Richard Steele in their August 2005 HarvardBusiness Review article titled “Turning Strategyinto Great Performance”Potentialet udnyttes ikke fordi ledelsen ser virksomhedensådan:Medarbejderne kan udskiftes og ikke det væsentligste for min virksomhedStrategi, processer og strukturer er vigtigere end medarbejdereFolk ses ikke som nøglen til succesHver enkelt medarbejder skal gøre sin opgave, og ikke spekulere i teamsamarbejde,men lytte til ved lederen siger, og ikke selv tage ansvar for egen præstationIkke arbejde med kulturen for at sikre den rette indstilling


Karakteristika for low-performance organisationer:31% eller mereuudnyttet potentialeAmerican Management Association Study 2007 – How to build highPerformance Organization (1369 deltagende globale virksomheder)Ingen ”Walk the talk" optræder ikke konsekvent i hele organisationenVærdierne er uklare og der er ikke klare forventninger. Lave etiske standarderHar ikke fokus på at opfylde kundernes behov, og forstår ikke kundernes forretningCentral styring. Deler ikke informationer med hinandenMedarbejderne har kun meget lidt adgang til informationer om virksomhedenTeamwork eksistere ikke, p.g.a. team dysfunctionsMåler ikke resultaterMedarbejderne er redskaber


Ledelse & performance –hvad giver lowperformance?National Økonomisk Institut, Handelshøjskolen i Århus, ÅrhusUniversitet (1650 danske ledere))Ikke fokus på trivsel, samarbejde og en god omgangstoneLedelsesform er ikke baseret på dialog, holdninger &værdierIngen teambaseret ledelse.Sætter ikke medarbejderne i centrumMedarbejderne er ikke vigtigste ressourceAnvendte Performance mål:• Indtjening• Vækst i omsætning• Position i sin branche• Effektivitet i forhold til andreindenfor branchen• Medarbejdernes tilfredshed iforhold til andre indenforbranchen• Medarbejdergennemstrømning iforhold til andre i branchen• Sygefraværet i virksomhedenLedelse sker ikke gennem holdninger og værdierLedelse finder ikke sted gennem dialog og samarbejde


Kim Tangekim@2begreat.dkTlf. 28 590 598www.2begreat.dk

More magazines by this user
Similar magazines