Indhold - Gyldendal

www1.gyldendal.dk

Indhold - Gyldendal

IndholdForord 71 Gruppepsykologi 9Gruppepsykologi i forskelligearbejdssammenhænge 9Begrebet gruppe som en del af psykologien 11Gruppens funktioner 12Kommunikation og samspil 16Bogens opbygning og indhold 182 Forskellige grupper og netværk 20Hvad er en gruppe? 21To eller flere? 24Forskellige gruppetyper 32Grupper og behov 38Grupper som sociale netværk 443 Det indre liv i gruppen 49Selvopfattelse og gruppetilknytning 49Normer, holdninger og værdier 55Roller og status 57Gruppepres og social kontrol i gruppen 61Når gruppenormerne udfordres 67Det sociale klima i gruppen 704 Kommunikation 75Hvad er kommunikation? 76Kommunikationsprocessen 77Kommunikationsformer 86Kommunikation og kultur 91Kommunikation og afstand 93Nonverbal kommunikation 1005


ForordGruppe og samspil er en indføring i gruppepsykologi.Bogen henvender sig bredt til studerende der skal i gangmed en uddannelse hvor arbejdet med andre menneskervil stå i centrum. Den beskæftiger sig med hvilke rollervi spiller i forskellige grupper, hvordan grupper ledes, oghvordan de udvikler sig under forskellige forhold.Et centralt mål for studiet af gruppepsykologi i forskelligeuddannelser er at give et grundlag for gruppepsykologiskviden og kompetence til at arbejde i og lede grupper.Formålet med denne lærebog er netop at give dig somstuderende et sådant grundlag. Teori uden sammenhængmed den hverdag du skal bruge din viden i, har imidlertidbegrænset værdi. Bogen har derfor et praktisk sigte, og duvil møde mange praktiske opgaver. Stoffet er desuden tilrettelagtmed henblik på at du skal kunne tilegne dig storedele af det i samarbejde med dine medstuderende. Endeligindeholder den fyldige kapitler om kommunikation og ledelse.Du har brug for det gruppepsykologiske stof i diversearbejdsmæssige sammenhænge ud fra tre forskellige perspektiver:For det først vil du møde stof og opgaver derretter sig mod dig som studerende. Under uddannelsen vildu komme til at arbejde i grupper som led i tema- og projektarbejde.For det andet vil du som færdiguddannet indgåi et team eller en personalegruppe. Godt og effektivt samarbejdeafhænger af deltagernes kunnen og er en vigtig forudsætningfor al planlægning, gennemførelse og evalueringaf forskellige arbejdsopgaver. Alt dette forudsætter derforgruppepsykologisk kompetence. Men først og fremmest hardu som fagperson brug for gruppepsykologisk kompetence7


i dit arbejde med og for andre mennesker. Kommunikation,samspil og empatisk forståelse vil være et centralt grundlagfor dette arbejde, og er det tredje perspektiv i denne bog.I denne nye udgave af Gruppe og samspil har vi valgtat udelade repetitionsopgaver og opgaver i slutningen afde enkelte kapitler. I stedet indgår opgaverne nu som enintegreret del af stoffet.Notodden, maj 2003Peik GjøsundRoar Huseby

More magazines by this user
Similar magazines