Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

Zoologisk avdelingda dette ikke gikk, til preparantstilling (lavere lønnsklasse). Ansatt ble taxidcrmistOdd Låtun, og dermed hadde avdelingen etter lang tid sin egenheltidspreparant og egentlig for ferstc gang en som på forhånd hadde utdannelsefor og praksis i denne type arbeide, montering av fugler og mindrepattedyr, stsping av fiskemodeller og annet, og en kunne igjen begynne åtenke på forbedringer og nyheter i utstillingene.Konservatorene.Cand. real Tor Helliesen ble fsdt 24. januar 1855 i Halden og tok matematisk-naturvitenskapeligeksamen i 1881. Han hadde da allerede i noen tidforetatt entomologiske innsamlinger på Østlandet og kom til å spesialisere seginnen en av de store insektgrupper, billene. Etter et irs skoletjencste i Osloble han i 1882 ansatt som konservator ved Stavanger Museum med en lønnav 1600 kroner året. Resten av sin inntekt fikk han som Irerer i naturfag ogtegning ved Storms skole og frk. Wieses pikeskole. Først i 1907 fikk han*$?k-'Y,Hellirseri, avdelirigeiis og tiiuscctsyrcr 1882--1914.2. Stavanger hluscurn. 17

More magazines by this user
Similar magazines