Spor på stedet - Oslo Museum

oslomuseum.no
  • No tags were found...

Spor på stedet - Oslo Museum

Oslo, 17.02.12Jnr. 68/2012SporstedetEt formidlingsopplegg for videregående skoleklasserAlle kan gjøre en forskjell ved å engasjere seg!Dialog gir oss mulighet til bedre forståelse.Sporstedet er en vandreutstilling om engasjement, identitet og dialog. Oslo museum har i samarbeid med7 andre museer produsert denne utstillingen som skal turnere Norge. Utstillingen vises på Oslo Museum(avd. Bymuseet) fra 24.april til 7.september 2012. Formidlingsopplegget skal bidra til refleksjon rundt vårtfelles ansvar og våre muligheter til å påvirke samfunnet vi lever i.De 7 museene har valgt ut hver sin person som de mener har hatt stor betydning for sitt lokalmiljø. Alle haren unik historie å fortelle. Noen har bidratt til ny forståelse av tro og identitet og andre har åpnet muligheter tilutvikling både for seg selv og andre.Hvordan var det å være Norges første kvinnelige biskop? Hvilke utfordringer har den første samen som giftetseg homofilt møtt i sitt miljø? Hva får en muslim til å lage julefest for ensomme nordmenn og hvorfor fortsetterden jødiske fabrikkeieren i Haugesund å påvirke oss? På ulike vis har disse menneskene bidratt til å gjøre detnorske samfunnet mer mangfoldig.Aktuelt for Norsk, RLE og SamfunnsfagOslo Museum tilbyr dere et formidlingsopplegg som er basert på aktiv deltakelse og dialog. Formidlingendekker de overordnende målene i læreplanens generelle del om det meningssøkende menneske, detarbeidende menneske, det samarbeidende menneske, det integrerte menneske. I tillegg dekker det flerepunkter i kompetansemålene i de tre overnevnte fag.Side 1 av 2


Disse er:- Drøfte felleskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg (punkt 4 ispråk og kultur, NOR1Z36 ).- Bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon (punkt 2 imuntlige tekster, NOR1Z33).- Beskrive hovedtrekk ved kulturen til noen minoriteter i Norge og drøfte utfordringer i flerkulturelle samfunn(punkt 3 i kultur, SAF1Z04 - Samfunnsfag i videregående opplæring).- Føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål (punkt 6 i Filosofi, etikk og livssynshumanisme, REL1Z01).Elevenes aktive deltakelse i dialog kan styrke deres evner i å tenke kritisk. Utstillingen Sporstedet kanbidra til å fornye vår kunnskap om mangfold i Norge.Velkommen!Omvisninger: Fra 26. april. 2012 til 06. sep. 2012.Tirsdager: kl.10:00 -11:00, kl.11:30 -12:30, kl.13:00 -14:00Torsdager: kl.10:00 - kl.11:00 og kl. 11:30 -12:30Priser: For grupper inntil 15 personer: Kr.400,-.For grupper over 15 personer: Kr.25,- per personKontaktperson ved Oslo Museum; avd. Interkulturelt Museum:Maryam Azimi (pedagogisk flerkulturell rådgiver), E-post: maz@oslomuseum.noTel:22052830 (mandag, tirsdag og torsdag, kl.9:45-17:00)Side 2 av 2

More magazines by this user
Similar magazines