statkraft i sverige - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

statkraft i sverige - Energi Norge

STATKRAFT SVERIGE ABISPROBLEM VID LUCKOR, INTAGSGRINDAR,INTAG FÖR VATTENKRAFTVERK


AGENDAFakta om StatkraftkoncernenFakta om Statkraft Sverige ABVattenkraft i SverigeIsproblem vid vattenkraftverken i Södra Sverigeside 2 Presentation avFerenc Dali


FAKTA OM STATKRAFTKONCERNENProduktion11 i Europa4 i Sverige3 i NordenStörst på förnyelsebart3 400 anställda i 23 länderProduktionskapacitet15 400 MW


STATKRAFTS VISION”Statkraft ska tillgodosevärldens behovav ren energi.”Statkraft är Europasledande företag inomförnybar energi90 % av Statkraftselproduktion kommerfrån förnybaraenergikällor


VATTEN OCH VIND - BASVERKSAMHETÖver 50 TWhvattenkraft per årBetydande magasin,stor flexibilitet3 kommersiellavindparker, ca 0,8TWh/årOmfattande vindplaner


e 1NYE NYA ENERGITEKNOLOGIERStatkraft-konsernet utviklernye,Utvecklingfornybareavenergikilder:nySolkraftförnybar teknologiTidevannskraftTidvattenkraftVågkraft (90 Mkr tillUppsala Universitet m fl)Saltkraft (prototyp 2009)Havsbaserad vindkraftBølgekraftSaltkraftHavbasert vindkraft


STATKRAFT IDAGHuvudkontorKontorVatten, gas, vind och fjärrvärmeBaltisk kabelside 7 STAKRAFT 2008


UTANFÖR EUROPA MED SN POWERIndiaNepalLaos *The PhilippinesPeruSri LankaChile


STATKRAFTS EXPANSION I SVERIGEElhandel~5 personer16 kraftstationer/1,3 TWhElhandel~25 personerGraninge55 kraftstationer/5,4 TWhVärmeVindElhandel~120 personerGenoaVattenkraftVindkraftVärmeElöverföringElhandel~170 personerSolbrittEmAFE200320042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011SCA vindSödra vindBaltic cable


STATKRAFT I SVERIGEBaltic cableSveriges fjärde största elproducentÄger och driver:55 vattenkraftverk från Lagan tillSkellefteälven600 MW HVDC-länk Sve-Ty,Baltic Cable5 fjärrvärmenätUtvecklar vindparker i samarbetemed SCA och SödraBetydande aktör inom energihandeloch elcertifikatTotalt ca 170 personerStatkraftpresentation10


Side 30 STATKRAFTJUNI 2007VATTENKRAFT I SVERIGE


PG I SVERIGEElproduktion ca 5,4 TWh per år /1260 MW55 kraftstationer, 105 turbiner, 123 dammarHVDC-länken Baltic Cable, 600 MWUnderhållsavtal vindparken EmDriftcentraler i Sollefteå och LaholmTekniskt kontor i Sollefteå, vissa funktioner iLaholm, Malmö och ÖstersundDU-grupper i Laholm, Hoting, Korsselbränna,Skallböle, Örnsköldsvik och HarrseleFiskodling i Skellefteå och LaholmAdministrativa funktioner i Sollefteå ochStockholmOmsatte ca 3 Mrd SEK 2010


VATTENKRAFTI SVERIGEMalgomaj 40 GWhVolgsjöfors 60Dabbsjö 97Bergvattnet 93Korsselbränna 428Tåsjö 54Hoting 62Klingerforsen 20Totalt854 GWhGäddede54 GWhOlden 321 GWhHammarf 571 GWhJärnvägsforsen 398 GWhNederede 65Skallböle 195Matfors 93Viforsen 79Kvistforsen 600 GWhBåtsfors 12Selsfors 27Bjurfors Ö 194Bjurfors N 348Harrsele 480Gideälven 350Nätra 80Totalt2080 GWhNissan:5 stationer 177 GWhLagan:18 stationer 527 GWhTotalt829 GWh


Kraftverksgrupper, NorrPGSÖKraftverksgrupp ÖstPGSVKraftverksgrupp Väst1. Kvistforsen 12. Drömme 23. Klingerforsen2. Bjurfors Övre 13. Sidensjö 24. Hoting3. Bjurfors Nedre 14. Brynge 25. Gäddede4. Harrsele 15. Nyfors 26. Olden5. Stennäs 16. Fors 27. Hammarforsen6. Gammelby 17. Malgomaj 28. Järnvägsforsen7. Björna 18. Volgsjöfors 29. Nederede8. Gideå 19. Dabbsjö 30. Skallböle9. Gidböle 20. Bergvattnet 31. Matfors10. Gideåbacka 21. Korsselbränna 32. Viforsen11. Anundsjö 22. Tåsjö


HAMMARFORSEN, INDALSÄLVEN


GIDEÄLVEN


Kraftverksgrupp Syd1. Långö2. Värmeshult3. Ivarsfors4. Hylte5. Gustavsberg6. Nyebro7. Fröslida8. Nissaström9. Åby10. Bro11. Skeen12. Traryd13. Kvarnaholm14. Timsfors15. Ängabäck16. Majenfors Gamla17. Majenfors Nya18. Bassalt19. Knäred Övre20. Knäred Nedre21. Skogaby22. Karsefors23. Laholm


LAGAN – LaholmKnäred Övre


LAGAN - Karsefors


LAGAN – BassaltMajenfors G


NISSAN – Nissaström


IsproblemIsblock, islossning i kanalen och intagSörpningIgenfrusna luckorIsbildning vid luckor


Isproblem uppstårKall vinter, vindÄlvkraftverkSmala, grunda kanalerIngen isgrindsvärmeIngen luckvärme, problem med luckvärme


Bro utskovÅby utskov


Åby


Os Regleringsdamm, spettluckor


Timsfors


Isproblem – Vilka åtgärder krävs?Fungerande isfrihållningssystemFungerande luckvärmeIsbrytningAvisning med högtryck med varmt vatten


Timsfors


Timsfors


Grindvärme för att undvika sörpningÄngabäckMajenfors N, GBassaltKnäred Ö, NSkogabyKarsefors


Traryd- Omrörare


Traryd- Omrörare vs Infravärme


Kraftverk med isproblemÅbyTimsforsMajenfors GKnäred ÖSkogabyKarseforsHylteNyebro


Side 30 STATKRAFTJUNI 2007Frågor?

More magazines by this user
Similar magazines