3.7 Komplettering 463-488 2 farver-2005.indd - Gyproc

gyproc.dk

3.7 Komplettering 463-488 2 farver-2005.indd - Gyproc

Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer1 2 4AVandret snit3.7.51 34BVandret snit1. El- dåse2. Lægtefag med El-dåse udfyldt medstenuld3. Gipsmørtel (mindst 10 mm tykt lag omhele dåsen)4. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergoalternativ 15,4 mm Gyproc GFE 15PROTECT F ErgoKlassificeringLyd: Væggens generelle lydklasse bevaresBrandklasseA: BS 30 ved beklædning med GyprocNormal og min. 70 mm stållægter BS 60ved beklædning med Gyproc PROTECT Fog min. 70 mm stållægterB: BS 30 ved beklædning med GyprocNormal og min. 45 mm stållægter BS 60ved beklædning med Gyproc PROTECT Fog min. 45 mm stållægter482Typedetalje: 3.7.5-203A, BEl-dåse i 1-1 væg


Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer1 2 4AVandret snit3.7.51 35BVandret snit1. El- dåse2. Lægtefag med El-dåse udfyldt medstenuld3. Gipsmørtel (mindst 10 mm tykt lag omhele dåsen)4. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo5. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergoalternativ 2 x 15,4 mm Gyproc GFE 15PROTECT F ErgoKlassificeringLyd: Væggens generelle lydklasse bevaresBrandklasseA: BS 60 og mindst 70 mm Stållægter.B: BS 60 ved beklædning med GyprocNormal og mindst 45 mm stålægter.BS 120 ved beklædning med GyprocPROTECT F og mindst 95 mm stållægtersamt stenuld i hele lægtefagetTypedetalje: 3.7.5-204A, BEl-dåse i 2-2 væg483


Projektering / Komplettering til konstruktioner / InstallationerMin. 600 mm2 1 3 143.7.5AVandret snitMin. 600 mm ved forskudt lægteskelet ogEl-dåser placeret i hver sit lægtefag131. El-dåser2. Lægtefag med El-dåser udfyldt medstenuld3. Tætning med gipsmørtel eller fugemasseomkring den ene el-dåse4. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergoalternativt 2 x 15,4 mm Gyproc GFE 15PROTECT F ErgoKlassificeringLyd: Væggens generelle lydklasse bevares(dog maks. 52 dB), når den ene El-dåsetætnes412Min. 800 mmBrandklasseA: BS 30 ved beklædning med GyprocNormalBS 60 ved beklædning med GyprocPROTECT FB: BS 30 ved beklædning med GyprocNormalBS 60 ved beklædning med GyprocPROTECT FBemærkningVed krav om lydisolation R’ w> 44 dB skalel-rør stoppes.BLodret snitMin. 800 mm ved forskudt lægteskelet ogel-dåser placeret i samme lægtefag484Typedetalje: 3.7.5-205A, B2 El-dåser i 2-2 vægge


Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer1 3 5 2AVandret snit3.7.51 4 5 2BVandret snit1. El- dåse2. Lægtefag med El-dåser udfyldt medstenuld3. Tætning med fugemasse4. Gipsmørtel (mindst 10 mm tykt lagom hele dåsen)5. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal ErgoKlassificeringerLyd A: Væggens generelle lydklasse bevares(dog maks. R’ w44 dB), når den eneEl-dåse tætnesLyd B: Væggens generelle lydklasse bevares(dog maks. R’ w48 dB), når den eneEl-dåse tætnesBrandklasseA: BS 30 ved beklædning med 2 lag GyprocNormal på hver vægside og min. 95 mmstållægter. BS 60 ved beklædning med 2 lagGyproc Normal og min. 120 mm stållægterB: BS 30 ved beklædning med 1 lag GyprocNormal på hver vægside og min. 95 mmstållægter. BS 60 ved beklædning med 2lag Gyproc Normal på hver vægside ogmin. 95 mm stållægterBemærkningVed krav om lydisolation R’ w> 44 dB skalel-rør stoppes.Typedetalje: 3.7.5-206A, B 2 modstående El-dåser i 2-2vægge med enkelt, dobbelt ellerforskudt lægteskelet485


Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer12 3 4 5 6 7200 mm200 mmALodret snit3.7.51. Isolering2. Gyproc AP 25 Akustikprofil3. 15,4 mm Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo4. Stenuldsfyldning 400 x 400 mm5. El-dåse fastgjort i stålprofil (6)6. Stålprofil længde 500 mm, skrues tilGyproc AP 25 Akustikprofil medGyproc QP14 Quick skrue7. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal ErgoKlassificeringLyd: Bygningsdelens generelle lydklassebevaresBrandklasseBD 60BemærkningBjælkefag med El-dåse skal være helt udfyldtmed mineraluld.486Typedetalje: 3.7.5-207El-dåse i vandret bygningsdel

More magazines by this user
Similar magazines