Den nye generasjonen automatiske veDmaskin - Landbruksteknikk

landbruksteknikk.no

Den nye generasjonen automatiske veDmaskin - Landbruksteknikk

Den nye generasjonen automatiske vedmaskin


Automatisk1mikroprosessorMeget effektiv, trygg og enkel åhåndtere takket være den moderneteknologien innen mikroprosessorer.2Lagring av arbeidsinnstillingerAutochopper lagrer alle arbeidsinnstillinger i inter minnet, her finnerdu hvilke innstillinger du brukte foreksempel forrige uke, slik at de sammeinnstillinger kan benyttes igjen.


Lett å bruke3Klar for bruk på et øyeblikkAutochopper er klar til brukpå under et minutt. Dette utennoen krevende og vanskeligemekaniske reguleringer.4Ikke noe manuelt arbeidAutochopper er som navnet antyder;automatisk. Tungt håndarbeid harblitt minimert. Alt som brukeren gjører å se til at maskinen har tilstrekkeligmed virke å arbeide med.


Funksjonssikkerhet5Antallet matningsforstyrrelser er minimertI designet har strukturen påmaskinen blitt forenklet påen slik måte at forstyrrelserer nesten unngått.6Virket har en retningDen sirkelformede klyveknivenog den store klyvnings sylinderenforsikrer at trevirke ikke kan kommetilbake i klyverenne.


Sikker og ergonomisk7ArbeidssikkerhetAlle bevegelige deler er bakvernedeksel og klyveren stopperautomatisk når brukeren åpner lokket.Bandet på transportøren løper innei elevatorkassen, også på retur.8settes i arbeidsposisjon med hydraulikkenMed et trykk på knappen gjørAutochopper seg klar til å arbeidemed hydraulisk teknologi.


hurtig9Operasjonen går uten forstyrrelserAutoshopper sager og klyver i sammeoperasjon. Den identifiserer automatiskom det ligger virke på innmatningslinjen.Arbeidet innstilles ikke så lengedet finnes virke på innmatningslinjen.10Verdens raskeste klyverAutoshopper gjør flere arbeidsoppgaverpå samme tid. Den har et lavt lydnivåog den arbeider kontinuerlig, dette gjørden til verdens raskeste vedklyver.


Effektiv11Sterk som en bjørnAutochopper er enten elektrisk ellertraktordrift, en motor på 7.5, 11eller 15 kW klarer lett arbeidet.12En reell utløpstransportørMed en vedtransportør som er overfire meter lang er det mulig å lasteen tilhenger med høye karmer. Takketvære at vedtransportøren er hydrauliskteleskopisk, tar den liten plass.


Arbeidsutførelsen2Stokkløfter*Denne løfter virket hydraulisk tilmatningsbordet. Stokkløfterenog matningsbordet er selvbærendedirekte til maskinens ramme ,slikat arbeidet kan gjøres i terrenget.3MatningsbordAutochopper identifiserer om detfinnes virke på innmatningsbåndetog mater virket kontinuerlig. Maskinenmater automatisk kubbenes lengde ogdiameter noe som optimerer restbiten.4Klyver og holderKjedesagen eller sirkelsagbladetsager virket optimalt uten restbiterog stokkholderen holder det på sinplass. Om klyveren setter seg fastløser den seg ut automatisk.5AvskyverSaget virke faller først ned på matningsbordet,en avskyver retter opp virket ogskyver den ned i klyverennen. Når overføringenskjer i to steg, minimeres detat virket kan komme i feil stilling.6KlyverrennenKlyveren sentrer seg automatisk,slik at virket bestandig treffer klyvekniveni senter, Mindre kubberklyves kun i to deler, en kontrollarmholder kubbenei samme retning.7VedtransportørenDen reelle vedtransportøren overførerkubbene direkte til der veden skallagres videre. Transportøren kan ogsåjusteres sidelengs og har en avfallsavskiller i øvre ende. Takket være denhydrauliske teleskopkonstruksjonentar den liten plass.*) Tilleggsutstyr1ManøvreringspanelVelg arbeidsinnstillingene fra maskinens minne.Denne kan også kjøres manuelt. I loggen finner duviktig informasjon. Slik som mengden virke som ersagd og nøyaktigheten på det som har blitt kløyvd.


Inspirert av landbrukE65-TB250E65-TEB250Tekst og layout: Semio Oy | Trykk: Litoset Oy 05/2011E65-TC380 E65-TEC380 S85-TC440 S85-TEC440 S160-TC440 S160-TEC440Av Sami Autochopper sine modeller av kjede og sirkelsagmodeller, fines ulike modeller mht til effect og størrelser som passer for den somhar ulike behov. Kombimodellen er enten elektrisk og eller for traktordrift.TILVIRKNING OG SALGReikälevy Oywww.reikalevy.fiwww.samituotteet.fi

More magazines by this user
Similar magazines