SAS Corporate Booking Bedriftsbestillingen på sas.no

sas.no

SAS Corporate Booking Bedriftsbestillingen på sas.no

Mine reiser: Oversikt overreisene dine. Her kan duogså endre i eneksisterende bestilling.Min profil: Her oppdatererdu informasjon i profilendin.Mine reisende: For degsom kan bestille for andre.Reiseoversikt og profil tilandre reisende.Bestill for andre: Klikk herom du skal bestille forandre.Skriv inn destinasjon.Spesifiser ditt søk: Herkan du for eksempel velgevia en destinasjon.Velg reisetidspunkt.Velg dato.Mine aktive reiser:Oversikt over reiser som erbestilt, men ikkegjennomført.3

More magazines by this user
Similar magazines