brosjyren - Drammen kommune

drammen.kommune.no

brosjyren - Drammen kommune

www.drammen.kommune.no/kulturskolenFoto: K. SørauneDRAMMEN KULTURSKOLE 2011 – 2012Musikk | Teater | Dans | Visuell kunstPåmeldingsfrist 15. mai1


www.drammen.kommune.no/kulturskolenMUSIKKTILBUD I FASTE GRUPPER:Musikklekegrupper (2-5 år)Aktiviteten i musikklekegruppene tilpasses barnasutvikling. Vi jobber med musikkens elementer gjennomsang, sangaktiviteter, bevegelse, lytting, trommespill,rytmeinstrumentspill m.m. Fantasi, lek og improvisasjonstår sentralt. Undervisningen er mandagerkl. 16.15-17.00 og onsdager kl. 16.15-17.00.Begynnerundervisning i musikk (6-7 år)Blokkfløytespill, rytmeinstrumenter, enkel notelære,musikklekeaktiviteter. Undervisningen er tirsdagerkl.15.00-15.45 og kl. 16.00-16.45.Pop-fabrikken!Bandundervisning for elever fra 10 år og oppover.Undervisningen er tirsdager kl. 17.00-18.30 ogkl. 19.00-20.30 (to band). Besetningen er vokal,keyboard, el.-gitar, el.-bass og trommer. Undervisningenforegår i band og elevene trenger ikke å ha spilt tidligere.StorbandStorbandet er for elever som er 13 år og oppover.Eleven bør ha spilt i minst 4 år, men trenger ikke havært elev i kulturskolen tidligere. Instrumenter:Saxofon, trompet/kornett, trombone, klaver, bass,gitar og trommesett. Undervisningen er fredagerkl. 15.00-17.00, trolig annenhver uke.Musikkopplæring for barn og unge med spesielle behovKontakt gjerne Kulturskolen v/prosjektlederRut Jorunn Rønning tlf. 32 04 56 80/918 42 830 førpåmelding. Mer info på nettsiden.• Turbo bandet (eksisterende gruppe, individuell undervisningog undervisning i gruppe for de som har spilten stund)• Band in the box (ny gruppe, 11-15 år, nybegynnere)Slagverkopplæring (6-7 år)Bli kjent med instrumentene, pulstrening, rytmeinstrumenter,håndtrommer, samspill. En fin måte å startemed slagverkopplæring på for denne aldersgruppen.Har du søsken som går påKulturskolen?Broren min spiller fiolin hosÅsaHva gjør du på Kulturskolen?Spiller fiolinAli Haydar Sarikaya8 år3 kl på Brandengen skoleHva er best med Kulturskolen?Å spille fiolinHva synes du er kjedelig?Ingenting5 på KulturskolenHva liker du å høre på?Justin BeiberHva liker du å lese?Spennende bøkerTaekwondo-bøkerHva liker du å se på tv?Disney XDHva gjør du på en perfektlørdag?7Er ute å leker i snøen


5 på KulturskolenEmil Øvrebotten11 år, 6 kl på Danvik skoleMagnus Hedemark10 år, 5 kl på Aronsløkka skoleHar dere søsken som går påKulturskolen?Emil: Ja, Nora går på dansMagnus: Storesøster Julie hargått på kulturskolenHva gjør dere på Kulturskolen?Teater 2BHva er best med Kulturskolen?Alt det morsomste; å spillerollene våre i det tverrfagligeprosjektet (DJ, paragraf ogalv)Hva synes dere er kjedelig?Å vente 8 på de andre. OppropetHva liker dere å høre på?Justin Bieber, R&B, EminemHva liker dere å lese?Magnus: Harry Potter!Emil: Mye forskjellig. Donaldog bøkerHva liker dere å se på tv?Simpsons, Family Guy ogfilmerHva gjør dere på en perfektlørdag?Spiller PlayStaion 3 oggomler i oss masse godis!


Teaterwww.drammen.kommune.no/kulturskolenTeaterTeaterundervisningen i Kulturskolen har hovedfokuspå fysisk og visuelt teater, en form som inkluderer etbredt spekter av metoder og uttrykk. Utgangspunktetfor undervisningen kan være et spesifikt rom, musikk,bevegelse, et bilde eller objekter, like gjerne som endramatisk tekst. Av teknikker som det undervises i, erakrobatikk og ulike former for bevegelsesimprovisasjon,arbeid med figur og objekt teater, maskespill ogskyggeteater m.m, i tillegg til stemmetrening, tekstog karakterarbeid.Teaterundervisningen er både prosess og produktorientert.Arbeidet med de yngste elevene introduseresgjennom dramatisk lek. For de eldre elevenelegges det større vekt på et mestringsperspektiv ogat de skal få delta i og få kjennskap til alle deelementer som skaper en helhetlig scenisk framstillinggjennom bruk av scenografi, kostymer, lys og lyd.Teater er formidling og kommunikasjon, og gjennomdette faget lærer elevene mye om samarbeid ogsamspill og får mulighet til å utvikle sine skapendeevner og fantasi. Et viktig mål for Kulturskolen er atelevene i stor grad skal være med å skape i de uliketeaterfaglige prosessene, i tillegg til oppøvelse avferdighet og teknikk.Undervisningen foregår til følgende tider:Teater 1A: Mandag kl. 16.00-17.15 (nybegynnere, 6-8 år)Teater 1B: Mandag kl. 17.30-18.45 (8-9 år)Teater 1C: Mandag kl. 19.00- 20.15 (9-10 år)Teater 2B: Tirsdag kl. 15.30-17.00 (11-12 år)Teater 2C: Tirsdag kl. 17.15-18.45 (12-14 år)Teater 3: Tirsdag kl. 18.50-20.20 (14-19 år, harfordypning i prosjektarbeid med ekstratimer i vårsemesteret).ScenografiScenografien er det som skaper det visuelle uttrykket ien forestilling, fra det store scenebildet til den minstekostymedetalj på scenen. Scenografien utvikles isamarbeid med instruktøren og det overordnedekonseptet for en forestilling.Scenografiundervisningen ved Drammen kulturskoleønsker å gi elevene kunnskap om visuell kommunikasjongjennom praktisk arbeid med alt fra mindrekunstinstallasjoner og visninger til større sceneoppsetningerved kulturskolen.Tegning og konstruksjon av scenografimodeller, samtinnføring i hva som skaper et helhetlig scenisk uttrykkgjennom arbeid med lys, objekter og rom, er viktigeelementer i undervisningen.Undervisningen skjer i form av aldersbestemte grupper13 – 19 år. Undervisningen foregår tirsdager.9


Visuell kunstwww.drammen.kommune.no/kulturskolenVisuell kunstKulturskolens undervisning i visuell kunst gir elevenemuligheter til å fordype seg i forskjellige teknikker.Elevene jobber både selvstendig og med større prosjektersammen med andre elever. Prosjektarbeidet kan dreieseg om et konkret tema for en utstilling, der helhetener viktig, men alle lager sine individuelle verk.I løpet av et skoleår arbeides det både innenfortegning/maling, skulptur og grafikk for alle elever.Innenfor tegning og maling får elevene innføring iulike tegne- og maleteknikker og de får prøve seg påtegning med kull, blyant og pastellkritt, samt malingmed tempera og akvarell.For tiden gjennomføres undervisningen tilfølgende tider:• Kurs E (8-10 år) Mandag kl. 15.00-17.00• Kurs F (10-14 år) Mandag kl. 17.30-19.30• Kurs A (10-12 år) Onsdag kl. 15.00-17.00• Kurs B (10-14 år) Onsdag kl. 17.30-19.30• Kurs C (8-10 år) Torsdag kl. 15.00-17.00• Kurs D (fra 12 år) Torsdag kl. 17.30-19.30Besøk Drammen kulturskole påSkulpturarbeidet fokuserer på alt fra det å lageskulpturer i trolldeig til store figurer i papir, lim oghønsenetting.Innenfor grafikk blir det opplæring i dyptrykk –etsing, koldnålsradering og monotypi, samt andregrafiske teknikker.Kulturskolens undervisning i visuell kunst gir eleveneen variert bakgrunn innenfor fagområdet visuell kunst.Undervisningen gjennomføres i aldersbestemte grupper.Gruppeinndelingen settes opp av Kulturskolen iforkant av skoleåret. Vi forbeholder oss retten til åplassere elever etter alder i de gruppene som harledig kapasitet.11


”DansDans er uttrykk i bevegelse.Dette er like mye for gutter som for jenter.Du lærer å kommunisere med kroppen din.Gjennom dansen utvikles koordinasjon,kreativitet,styrke, bevegelighet og musikalitet.Dansen er en scenisk kunstart og forestillingsarbeider en naturlig del av opplegget i kulturskolen.5 på KulturskolenIben Susann Wego12,5 år7A på Vestbygda skoleHar du søsken som går påKulturskolen?Ja, lillesøster Rikke går imine fotspor og får undervisningi fiolinHva gjør du på Kulturskolen?Jazzdans og fiolin (på 6. året)Hva er best med Kulturskolen?Stort fokus på elever, alle erhyggelige og bestevenninnami Sinthiya går her12Hva synes du er kjedelig?IngentingHva liker du å høre på?Pop og R&B. Ke$ha og DevHva liker du å lese?TwilightHva liker du å se på tv?TwilightHva gjør du på en perfektlørdag?Er sammen med venner


Danswww.drammen.kommune.no/kulturskolenDanselek (6-8 år)Eleven tilnærmer seg dans gjennom lek, fantasi ogtekniske danseøvelser. Gjennom øvelsene utvikleskroppsbevissthet, konsentrasjon, rytmikk, dynamikk ogromforståelse. Målet er å stimulere barnas kreativitetog fantasi, og ikke minst ivareta deres danseglede.Undervisningen er tirsdager kl. 17.30-18.15.Kreativ dans (9-12 år)Elevene får selv være med å skape dansen. Timen erbygd opp av tekniske og kreative øvelser. Elevene fårutforske sitt eget bevegelsesrepertoar og utvikle dette.Det blir tatt utgangspunkt i jazz og moderne teknikkog sjanger.Undervisningen er tirsdager kl. 18.15-19.15.Barneballett (4-6 år)Dette er en ballettklasse for de minste. Det blir tilnærmingtil klassisk ballett gjennom enkle øvelserog fine bilder. Ballett danner grunnlag for all sceniskdans. På barneballett lærer vi grunnleggende posisjonerog bevegelser med fokus på danseglede.Undervisningen er torsdager kl. 16.45-17.30.Nyhet: Barneballett (6-8 år)Barna lærer grunnleggende klassisk ballett. Vi gjørøvelser ved ballettbarren og på gulvet, i ring og pårekke. Barna lærer å orientere seg i rommet i forhold tilseg selv og andre. Vi jobber også med fremføring av endans. Undervisningen er torsdager kl. 17.45-18.30.Nyhet: Hip-hop kids (4-7 år)Dette er tilbudet for de som vil ha futt og fart.Vi danser til hip-hop musikk som passer for barn.Vi øver koordinasjon og rytme gjennom faste øvelser,som gjør undervisningen forutsigbar for barna.Danseglede og gleden av å bevege seg til musikk erviktig. Klassen avsluttes hver gang med en dansejamder elevene kan vise frem sine egne bevegelser.Undervisningen er tirsdager kl. 16.45-17.30.Jazzdans (9-12 år)Dette er en danseklasse med fokus på koordinasjon,kroppsbeherskelse, stil, danseglede og rytmikk.Elevene lærer grunnleggende jazztrinn og teknikk.Undervisningen er torsdager kl. 18.30-19.30.Moderne dans med koreografi (13-16 år)Klassen består av en grundig teknisk oppvarming,med en påfølgende kreativ del, hvor elevene lærergrunnleggende koreografiske verktøy, der blant annetimprovisasjon vil være ett av dem.Undervisningen er tirsdager kl. 19.15-20.15.Jazzdans (13-16 år)I denne klassen trener vi grunnleggende jazzteknikk,samtidig som vi også har fokus på trinnkombinasjoner.Elevene skal i løpet av kurset få bedre kroppsbevissthet,rytmefølelse, holdning, styrke, smidighet, spenst,koordinasjon og dynamikk.Undervisningen er torsdager kl. 19.30-20.30.13


14Foto E. Stokland


Kurswww.drammen.kommune.no/kulturskolenBabysang (0-1 år)Syng for barnet ditt! Sang er utviklende for små barn,ikke minst gjelder dette barnas musiske utvikling. Sanger også en hyggelig og viktig kontakt mellom foreldreog barn. I babysanggruppen kan du synge sammenmed andre småbarnsforeldre og lære regler, sangleker,godnattsanger og stellebordssanger. Det er ikke såviktig hvor bra du synger, men at du synger!Kulturskolen planlegger 3 kurs i babysang i løpet avskoleåret. Hvert kurs varer i 8 uker, ett på høsten, ettmed oppstart i begynnelsen av januar og ett med oppstartrett etter påske. Undervisningen foregår onsdagerkl. 11.30. Pris kr 750,- (med forbehold om at prisenkan bli endret av Bystyret i løpet av året). Søknaderkan registreres fortløpende på kulturskolens nettside.Kul MatVil du lære å lage mat med råvarer fra ditt nærmiljø?Kurset tar for seg området matkultur og kokkekunst,og forener håndverk og estetikk. Sunn mat er godt, ogkan i tillegg være pent å se på. Det blir lagt vekt pålokale mattradisjoner og kortreiste råvarer. Prosjektetønsker å synliggjøre Kulturskolens rolle som skole ogkulturinstitusjon i lokalmiljøet. Kulturskolen planleggerkurs i løpet av skoleåret. Mer informasjon kommeretter hvert på nettsiden, men uforpliktende påmeldingkan gjøres nå.NysirkusHer lærer elevene forskjellige sirkusaktiviteter somsjonglering, balansering på line, koordinasjon, syklingpå ett hjul og akrobatikk. Vi ønsker at elevene deltar ilekende, utforskende, skapende og utøvende aktiviteter.Vi øver opp ferdigheter som balanse og smidighet m.m.Nysirkus kombinerer elementer fra sirkustradisjonenmed andre kunstarter. Målet er å starte dette tilbudetfra skolestart. Undervisningen blir trolig på torsdager.Mer informasjon kommer etter hvert på nettsiden, menuforpliktende påmelding kan gjøres nå.Skapende skrivingÅ skrive er en fantastisk kanal for kommunikasjon.Det bygger bro over til andre mennesker og åpner ennesten endeløs vei innover til egne tanker, bilder ogfantasi. Å skrive er en måte å gjøre livet større på.Kulturskolen planlegger oppstart av kurs i skapendeskriving trolig etter høstferien. Mer informasjon kommeretter hvert på nettsiden, men uforpliktende påmeldingkan gjøres nå.15


Tverrfaglig arbeidKulturskolen har tilbud innenfor fagområdenemusikk, teater, visuell kunst og dans. Tverrfagligarbeid er et satsingsområde for Kulturskolen.Det er et mål for Kulturskolens tverrfaglige arbeidat alle fagområdene deltar på en likeverdig måte.Det er også et mål å involvere mange elever og atdette skal være en naturlig del av det å være elev iKulturskolen.I skoleåret 2010/2011 er omtrent 100 eleverinvolvert i det tverrfaglige prosjektet som førerfrem mot forestillingen Jordens hjerte basert påeventyret av Regine Norman.Seks forestillinger vil bli spilt i Bragesalen på Union Sceneunder Kulturskolens uke som er 2. til 8. april 2011.Billetter kjøpes på www.unionscene.no eller i kafeen påUnion og koster kr 125,-. Barn under 18 år gratis.Forestillingen Jordens hjerte2. april kl. 13.00 og 18.003. april kl. 13.00 og 18.004. april kl. 10.00 og 12.00Besøk Drammen kulturskole på16Foto: K. Søraune


Kulturskolensuke og Aktivitetsdag!www.drammen.kommune.no/kulturskolenKulturskolen arrangererAktivitetsdag 2. april - Union Scene for barn ogKulturskolens uke 2. til 8. april 2011På aktivitetsdagen lørdag 2. april gis det smakebiterpå Kulturskolens varierte tilbud. Det vil være programpå Union Scene fra kl. 12.00 med verksteder ogpremiereforestillinger på Jordens hjerte kl. 13.00og kl. 18.00.Interesserte barn, voksne og foresatte kan komme ogprøve ut ulike kulturskoleaktiviteter. Ansatte i Kulturskolener tilgjengelig for å svare på spørsmålog registrere påmeldinger for neste skoleår.Det hele starter 2. april med Aktivitetsdag ogpremiere på den tverrfaglige forestillingenJordens hjerte. Denne forestillingen er resultatetav tverrfaglig prosjekt i Kulturskolen skoleåret2010/2011.I løpet av Kulturskolens uke blir det arrangementerpå forskjelllige arenaer rundt om i byen.For detaljert program, sewww.drammen.kommune.no/kulturskolenVelkommen!Kulturskolens uke er en hovedarena for kulturskoleelevenefor å opptre for et publikum. Det arrangeres mangekonserter, forestillinger og utstillinger denne uken.17


opplysningerwww.drammen.kommune.no/kulturskolenHvorfor bør jeg sette opp flere alternativer ipåmeldingen?Vi anbefaler alle setter opp flere alternativer, detøker sannsynligheten for å få elevplass.Må jeg melde meg inn på nytt hvert år?Elevplassen er fast og eleven er automatisk påmeldttil neste semester hvis ikke skriftlig utmeldingforeligger innenfor Kulturskolens frister.Hvordan melde seg inn?Påmelding til Kulturskolen anbefales registrertelektronisk på nettsiden. Påmeldingsskjemaet her ibrosjyren kan også benyttes.Hvordan kan jeg melde meg ut av Kulturskolen?Alle utmeldinger skal skje skriftlig til Drammen kulturskoleskontor. Fristene for utmelding er 15. novemberfor påfølgende vårsemester og 30. april for påfølgendehøstsemester. Ved utmelding etter fristene, må skolepengerfor hele påfølgende semester betales. Elektroniskutmeldingsskjema ligger på nettsiden.Påmeldingsfrist: 15. mai(påmeldinger kan også registreres fortløpende heleskoleåret)Drammen kulturskole tar forbehold omfeil og endringer i brosjyrenHar du søsken som går påKulturskolen?Nei, men mamma og pappajobber herHva gjør du på Kulturskolen?Synger i TurbobandetHva er best med Kulturskolen?Å prate i mikrofonenHva synes du er kjedelig?Å spille trommer5 på KulturskolenOle Johannes Sydnes Gustavsen20 årHva liker du å høre på?Gospel og Thorbjørn EgnerHva liker du å lese?Jeg liker å gå på biblioteketHva liker du å se på tv?FilmHva gjør du på en perfektlørdag?Vet ikke…er ute19


www.drammen.kommune.no/kulturskolenDrammen kulturskoleGrønland 60/Union Scene – 3045 DrammenTelefon: 32 04 56 80E-post: drammen.kulturskole@drmk.no20

More magazines by this user
Similar magazines