nos_vii_145

brynjar.indahl

nos_vii_145

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 145.Megling og voldgift.Tariffavtaler og arbeidskonflikter.1923.(Entremise publique et arbitrage.Conventions collectives et conflits du travail en 1923.)Utgitt avDET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.KRISTIANIA.I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.1924.

Similar magazines