nos_vii_145

brynjar.indahl

nos_vii_145

Forord.Fra og med 1923 er der truffet den ordning mellem riksmeglingsmannenog det Statistiske Centralbyrå at den årlige beretning om meglingsinstitusjonensvirksomhet trykkes sammen med Byrets statistikk over tariffoverenskomster ogarbeidskonflikter. Beretningen har sh mange berøringspunkter med denne statistikkat ordningen utvilsomt viP vise sig naturlig og fordelaktig. Man har tattinn riksmeglingsmannens beretning som bokens iste avsnitt. De to Øvrige medtabellbilag er utarbeidet av det Statistiske •Centralbyrå.Tabellarbeidet er ledet av sekretær, frk. Signy Arctander, som også harskrevet innledningen.Kristiania 5 november 1924.Gunnar Jahn.Ragnvald Tønsberg.

Similar magazines