Nytt fra - Stugudal Fjell

stugudal.no

Nytt fra - Stugudal Fjell

LederKjære Stugudalentusiaster!Våren er endelig her! Vinteren her har vært pregetav kulde, lite snø og mange frosne rør. Det er nokmange, inklusiv undertegnede, som synes vinterenhar vært spesielt lang denne gangen. Jeg vetmange har opplevd problemer både med vann ogavløpsledninger som har vært bunnfrosset medde problemer det medfører. Flere vil nok brukesommeren på forebyggende arbeid slik at en ikkeopplever noe slikt i vintrene som kommer.Stugudal fikk sin etterlengtede tråkkemaskini februar. Denne ga uten tvil et betydeligbedre løypetilbud. Vi har fått mange flottetilbakemeldinger fra dere brukere og det setter vistor pris på. Jeg er sikker på at de mange hundresom tok turen inn Skardøra i det fantastiskepåskeværet fikk en flott ski- og naturopplevelse i dennykjørte traseen.Stugudal Fjell vil fortsette arbeidet med å få tilet enda bedre løypetilbudet i bygda i tiden somkommer. Vi har behov for å rydde i eksisterendeog se på nye og alternative traseer, dette arbeidetvil skje i løpet av sommeren/høsten. Vi håper deberørte hytteforeninger vil delta i dugnadsarbeidet!!Vi vil også jobbe med å få til et løft for skiltingenmed mål om god informasjon til brukerne.dere vil fortsette med det i enda større grad. Enlevedyktig butikk er en av grunnpilarene i bygda ogen avgjørende faktor i forhold til hytteturismen. Etterat åpningstiden er utvidet til kl 20 00 på fredager erdet ingen grunn til ikke å ta helgehandlingen her.Væktarstua opplevde også en omsetningsmessigrekordpåske, dette til tross for at det tradisjonellescooterracet på Langfredag var flyttet til palmehelga!Væktarstua opererer i et krevende hotellmarkedog vi oppfordrer våre lesere til å benytte stedet tilbursdager, bryllup og andre familiearrangementer.Dere kan også foreslå stedet til din arbeidsgiversom et utmerket kurs og konferansehotell. Det ernå blitt gjort en stor satsing på oppussing av kafeensom fremstår som lys og trivelig med nye møbler– og ikke minst god mat og drikke! Hytteeiere ogfastboende er en svært viktig kundegruppe og vioppfordrer til å benytte de muligheter og fasilitetersom er ved hotellet.Nå går vi inn i sommeren med deilig sommerværog tilhørende aktiviteter, fot- og sykkelturer ifjellet, bading i sjøer og elver, fisking, det er etutall muligheter for aktiviteter i Stugudal!! I tilleggkommer Tydalsfestivalen, Pilgrimsrittet og Storsylenopp! Det er bare å glede seg!OPPFORDRING!Vi ber om at alle som ønsker bladeti posten melder adresseforandring,salg av hytter eller andre endringersnarest for å unngå stopp eller returav bladet, til Anne Haarstad,tlf. 48 23 92 87, mail: anne.haarstad@tydal.kommune.no Grunneiereoppfordres også til å sende oversiktover sine hytteeiere.Redaktøren oppfordrer også derealle til å sende inn tips, stoff ogbilder av hendelser, og nyheter fraStugudalen. Gjerne presentasjon avhytteforeninger eller hytteeiere. Takontakt med redaktøren!NavnekonkurranseVi utlyste i påskeavisa en navnekonkurranse;hva skulle nykommeren hete? Juryen har kåreten vinner: Jan Udbye får en tur med «STOREPREPPE» i løpet av neste sesong for sittnavneforslag. Vi gratulerer!Det har vært mange rosende ord for vinterens spor,men mye kan sjølsagt gjøres bedre, både når detgjelder informasjon og utførelse. Men til syvendeog sist; det er økonomien som setter grenser for detmeste! Men vi håper at flere ser verdien av jobbenvi gjør, og betaler løypekontigent (kun kr.300,-).Flere hytteforeninger betaler samlet løypekontigent,dette kan kanskje lønne seg? Ta kontakt medstyreleder for en prat!Kontonummer 4285.07.92768Tydal Ski A/S ble etablert høsten 2012 med formål åeie spormateriell, samt forbedre løypetilbudet. Alleinteresserte ble invitert til å tegne aksjer, det er i alt1470 aksjer som er lagt ut for salg til en pris av 2000kroner. Hittil har vi solgt i overkant av 100 aksjer.Vi hadde som mål å selge 200, så det er fremdelesmulig å tegne seg for aksjekjøp.Butikken i Stugudal hadde på plass en flott nyog utvidet butikk til påsken. Det var en suksess!Det er svært gledelig å registrere en betydeligomsetningsøkning og det skyldes at hytteeiernehandler mer der, det er veldig positivt og vi håperTil slutt har jeg en oppfordring til dere lesere. Viønsker innspill, forslag og bidrag fra dere i forholdtil å gjøre Stugudal til et enda mer fantastisk stedå tilbringe tiden sin. Ta kontakt med en av styretsmedlemmerJHa en riktig god Sommer!Mads Einar Berg. leder Stugudal FjellTelefon: 95160160www.dybvad.noHer er løypekjørerne som har sørget for flotte spor i vinter. John HelgeKåsen, Asbjørn Hegstad, Kjell Kåsen og Bjørn Berggård (Terje Sæterhaugvar ikke tilstede)Leder:Kasserer:Sekretær:Styremedlem:Mads Einar BergTlf. 95 23 66 77E-post: mads.einar.berg@ntebb.noAnne HaarstadTlf. 48 23 92 87E.post: anne.haarstad@tydal.kommune.noHelge MjøenTlf. 90 68 33 52E-post: helar-m@online.noKristin GrytbakkTlf. 98 49 88 46E-post: kristin.grytbakk@tydalsnett.noRedaktør:Annonser:Redaksjonen:Astrid SprautenTlf. 92 63 74 08E-mail: astrids@tydalsnett.noEllen Brandtzæg forTydal NæringsforeningTlf. 99444646mail: ellen@stugudal.noStyret i Stugudal FjellDette nr. har et opplag på 2500 eks. Avisen sendes ut gratis til allehytteeierne i Stugudal og omegn og alle inbyggere i Tydal.Øvrige eksemplar legges ut på Coop Tydal, Service kontoret-Tydalkommune, Stugudal Håndverk, Tydal Bilelektro og Væktarstua.Neste utgivelse Stugudal Fjell: sept 2013(materialfrist: 15.august 2013). Forsidebilde: PatrusliHytteiere og andre...Vi utførerGraving - Fundamentering - Fjellarbeid - TransportMobil: 958 03 5257590 Tydal - Telefon: 73 81 51 352 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell3


Stugudal Håndverk og FritidNy utekafé og nye samarbeidspartnereEtter at snøen ble borte har Ellen, Erling og sønneneClas, Iver og Axel, jobbet mye for å få uteområdetved Stugudal Håndverk og Fritid så trivelig sommulig. Vi bor jo i en kraftverkskommune, sier Ellen,og hva er da mer naturlig enn å benytte tommekabeltromler til bord i kaféen. Kabeltromlene erbeiset i samme farge som blomsterkassene som erplassert ut mot veien og ved utekaféen, og det harblitt en utrolig fin og trivelig plass.Ellen forteller at i kaféen kan du også bl.a. fåkjøpt ”kraftkake”. Det er en kake som inneholdermye honning og annet godt, en skikkelig”energibombe”.Her får du også hjemmelagetpizzabit, sjokoladekake og nystekte vafler.Kraftkake og sjokoladekake kan du få kjøpt iforpakning som er grei å ha med på hytta.Salgsbodene ute holder de også på å beise ferdig, ogde har nå også installert lys i disse.Inne i butikken må nå vintersko og skismurningvike plassen for joggesko og sommer-fiskeutstyr.Mye nytt er nå på vei inn i butikken, sier Ellen, menbålpanner og grillutstyr er allerede på plass.De holder også nå på å planlegge Glad-dag 15.juni.Da kommer bl.a. representanter fra Maxbo medstand ute, Selbusporten skal ha sykkelstand og SelbuHusflid og Brynhild Jorid fra GrensessprengendeFriluftsliv blir å treffe.Nye samarbeidspartnere:WarmNeckEr du plaget med stive muskler og ledd i nakke ogskuldre har du nå mulighet til å få gjort noe med det.Stugudal Håndverk og Fritid er eneforhandler i Tydalav produktet WarmNeck. Det er en oppladbar fleecehals som gir god varme til muskler og ledd i nakke ogskuldre i 3-10 timer. Ellen forteller at en hytteeier iStugudal, Lars Sommervold, står for idé, utvikling ogsalg av produktet. Han er en svært kreativ kar, og nårhan selv fikk problemer med nakke og skuldre, lagethan et nytt produkt. Den 15. juni er det Glad-dag ogda kan du få demonstrert produktet her, sier EllenGrensesprengende FriluftslivStugudal Håndverk og Fritid har også inngåttsamarbeid med foreningen GrensesprengendeFriluftsliv. Brynhild Jorid Rotvold, som er enav iniativtakerne til foreningen, forteller at deplanlegger nå arrangementet Fritt Element påÅrsøya i Selbu, et nydelig friluftsområde sentralt ikommunen. Fritt Element arrangeres for første gang25.-28.juli 2013.Fritt Element er et arrangement fullt av utfordringer,mestringsgleder, fart og spenning for både storeog små. Fritt Element er et nytt og spennendearrangement i Neadalen, og det har aldri blittarrangert noe lignende i området tidligere. Med flottbeliggenhet på perlen i Selbusjøen, midt i Selbu, vildette bli en folkefest!Hovedattraksjon er Norges Cup i paragliding der dennordiske eliten i akroparagliding skal delta. Dennehelgen vil de benytte luftrommet over Selbusjøensom lekeplass. Et spektakulært show man sjeldenser i disse traktene vil utspille seg høyt til værs overÅrsøya. Det vil også bli mulighet for publikummereå få tandemturer med paraglider, noe som absolutter å anbefale! Vi ønsker Norges paraglidermiljøvelkommen til å ta turen opp til Trøndelag for å flydenne helgen.I tillegg har vi aktiviteter som kiting, kajakk, klatring.Det vil bli muligheter til å melde seg på kurs i deulike grenene, men også til å bli med på flotteguidede turer med kajakk på sjøen. Vi har greidå kapre dyktige guider og instruktører i de ulikegrenene, både fra dalføret og utenfor, sier BrynhildJorid, som for øvrig er oppvokst i Stugudal.Andre aktiviteter som skal foregå er sightseeingturmed sjøfly for publikum, naturlekeplass ogklatretårn for barna, hengekøyecamp og slak line,åpent foredrag med Jarle Andhøy torsdag 25.juli ogoffentlig fest på lørdag, med Sjuende Far i Huset.Brynhild Jorid forteller at foreningenGrensesprengende Friluftsliv også har arrangement/aktiviteter andre steder i dalføret under planlegging.Dette er både sommer og vinter arrangement/aktiviteter. Så her er det svært mye spennende pågang!Vi hjelper deg gjerne påVi har alt du trenger av hvitevarer, lyd ogbilde, småelektrisk, belysning, PC, mobil ogdatasupportKlart vi kan hjelpe deg!Strøm, data- og elektroinstallasjoner, bredbånd, TV,telefoni, internett, datamaskiner, web og ASP serverdrift.Osloveien 16Tlf 72414800www.rev.nowww.infonett.rev.no8 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell9


SALONG KARISMADame- og herrefrisering, hårpleie, bijouterie,gaveartikler, vesker, klokker og skjerf.ÅpningstiderÅpent Mandag tirsdag, – Lørdag onsdag,fredag og lørdagGold Ring Lip Balm for avtale. sun block.Salongen Gaveartikler har massevis avsmykker og hårpleieprodukt.Hvis Avant ddårlig Garde vær kom solarium innom og prøvm/voicevårt solarium!guideVi har også solbriller, solkrem og AustralianGOD SOMMER!Fjellridning på islandshest iTydal og SylanFjellrøye Kanefart fra TydalUKESTURER Rakfisk røye: VILLMARKSTURERrund flekket vakuumpakket 3-DAGERSTURER og filè m/skinn vakuumpakket.KICK-OFF Produktene KURS- selges OG KONFERANSETURERpå: Coop OBS og Mega Nordland,Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedemark,Romerike, KJØP OG SALG Akershus, AV HESTEROslo, Buskerud, Vestfold og telemark. Ica Maxi og Supermarked, Joker ogSpar Trøndelag og Oslo, Coop Tydal, Stugudal Håndverk og fritid, Stugudal Landthandel eller spøri dinmatvarebutikk.Hjemmeside: www.tydalfisk.no I E-post: tydalsfisk@tydalsnett.no I Tlf: 73 81 51 81Bli venn med oss på facebook. Last ned vår nye applikasjon for smarttelefon ved å laste innhjemmesiden på din smarttelefon eller benytte QR-kode på vår produktetikett.herlig å oppleve naturen fra hesteryggen - prøvselv!Ta kontakt med oss så skreddersyr vi gjerne etopplegg som passer for deg din gruppe eller ditt firma.Velkommen til å ri i karolinernes og pilegrimenes fotspor.Dyrhaug Ridesenter AS, N-7590 TydalTlf: 73 81 54 72 - Telefax: 73 81 56 80Mobil: 907 27 624E-post: ole@dyrhaug.no -www.dyrhaug.noBREKKABarnas BygdetunÅpningstider sommeren 2013:Alle dager fra kl. 11.00 til kl. 18.00 fra22.juni til 11. august 2013Her kan du oppleve mange forskjelligedyr på nært holdOpplevelsesrik natursti for barn medtusser og trollHesteridning og kjøring med ponniKiosksalgHusflidsutstilling og utsalg avlokalprodusert håndverkVelkommen til barnas bygdetun!Aksjer i Tydal ski ASTydal Ski AS ønsker å takke alle aksjekjøpere, og oppfordrer andre til å kjøpe aksjer.Leder i Stugudal Fjell, Mads Einar Berg i ferd med å selgeaksjer!AKSJEKJØPERE:Tor Jakob ReitanStugudal CampingPål AunehaugenAud KåsenOle ØwreSylene Eiendom ASHM-Kompetansepartner ASBård RøstadAnders UlsethEli MjøenSylan Opplevelse ASRoar MaaøArne Otto VedvikØyvind SmukkestadHeidi Irene Overvik ØverliMads Einar BergAnne Sofie HegstadTydal Utleieservice ASTom ChristensenHallgeir BergGreta AuneNils Otto HusebyOle WaaganArve NordtvedtTorstein SjøholtstrandAnne-Brit SkjetneOle Ingebrigt DyrhaugArvid FinesSelbu Fysikalske Institutt og SpaHelge Edvard EriksenStig ScheiTrude OpsalJarle HildrumJostein Steensnæs BjøndalKjell Arne ForosVigdis MoengenRune og Marit OttemArne Roger og Beate BergKari OpsalOdd Håvard MorsetAn-Magritt HegstadFrode Jenssen og Laila StørsethTydal IL HovedlagetHildur LienVæktarstua Hotell ASHelge KvithammerFrode Andrè SørensenHaintjønna HyttelagKvithuset Holding ASKjell KåsenBerit KåsenStugudal GrunneierlagDina og Edvin AuneIngjald GræsliJarle GullbrekkenUnn Kristin SandnesAndreas ReitanMorten ImbsenEldri HøgåsenRune OttemThor Eirik LobbenJakob SoldalArve StokkeTorgeir WiigGerd Eva JohnsenBjørn Sverre IngstadFagtrykk Trondheim ASWenche StrandOle Strand10 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell11


TydalshallenBygdas nye storstue har et variert bruksområde. Mange idrettslige sysler sjølsagt, men denbrukes også til Bygdekino og møtelokaler. En stor snøscootermesse ble arrangert i vinter, og17.mai ble også arrangementet for bygda lagt hit.Vi har også fått et flott og delikat svømmebasseng. Vi som brukerbassenget hver uke lengter ikke tilbake til det gamle bassenget! Og etterat temperaturen ble økt til 32 grader, koser vi oss ekstra mye, positivtfor reumatikere og folk med ledd- og muskelplager. Foto fra trening medfysioterapeut Annette 16.mai. Hver torsdag samles en gruppe på 6-20personer, antallet varierer etter møter og aktiviteter ellers i bygda!Hallen under pynting til 17.maiFor å leie Tydalshallen må du gå inn på vårebookingsider. (Se tydal.kommune.no )Lag som har fått utdelt brukernummer og brukernavnbruker dette ved booking.Dersom laget ditt ikke har kundenummer ogbrukernavn, kan du bruke:kundenummer: 7590kundenavn: TydalingAndre brukere må legge inn kredittkortnummer for åreservere tid i hallen.Vilkår for leie av hallen, se:Ordensregler for TydalshallenPrisliste, se:Utleiepriser for TydalshallenLeie av hallen til større arrangement som f. eks.messer, konserter eller større idrettsarrangement kanikke gjøres elektronisk. For denne typen leie, ta i stedetkontakt med ansvarlig for Tydalshallen.Alle henvendelser angående hallen:Olav Harry Østby har tatt over totalansvaret forhallen, og er hallsjef. Han skal ha alle forespørsler.Telefonnummer 952 95 949Mail: olav.harry.ostby@tydal.kommune.noVæktarstua HotellPå forespørsel forteller Helge Kvithammer atsommeren ser travel ut. Mange arrangementerog mye forhåndsbestilte selskaper, deriblant flereslektsstevner. Både fastboende og hytteeiere erflinke til å bruke hotellet til sine selskap, og det ervi glade for, sier Helge. Café Martine framstår i nydrakt, men i gammel stil. Søyler og båser er fjernet,noe som gir et åpent rom som blir enklere å bruke,og ikke minst vaske! Lyse vegger gjør det lyst ogtrivelig, og nye møbler og runde rammer skal sørgefor at den gamle stilen beholdes. Men det er 12 årsiden sist det ble gjort noe her, så det var på tide.Andre planer for opp-pussing er i tankene, menhvordan og når er ikke konkretisert. Men du kanskrive at vi ønsker å gjøre mer, sier Helge. Men alt eret økonomisk spørsmål, og ting må passe inn mellomarrangement.Pinsa på VæktarnVæktarstua arrangerte «pinstirøke» pinseaften, medbål, grilling og lavvo med musikantene Ian og Ryanom kvelden. En særdeles vellykket kveld, der allekoste seg i det fantastiske været. Et arrangementsom vi håper blir en tradisjon!1.pinsedag var vi så heldige å få høre på OddmundDyrhaug fortelle om hans deltagelse i turen «Norgepå langs» med hest (sjølsagt!). Vi var samlet ilavvoen, og fikk presentert både bilder og historier.Denne spreke karen har mye å fortelle, og på sinhumoristiske fortellerstil framkalte han mangen latter! Han har vært med på mye, både somhestehandler i Mongolia og mange utfordrende tureri vårt eget land. Får du sjansen, så få Oddmund tilå fortelle en historie eller to, du kommer ikke til åangre på det!GårdsmatutsalgSTOPPDet første naturlige stopppå veien til Stugudaler hos8-2212 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell13


På to hjul i pilegrimenes fotsporTekst: Øyvind Wold. I den litt bortgjemte Neadalen,mellom Tydal og Selbu har lokale sykkelentusiasterhatt stor suksess med terrengsykkelrittet”Pilegrimsrittet”, som delvis følger den gamlepilegrimsleden gjennom dalføret. Vi hadde lyst til åprøve deler av den traseen i turtempo for å kunneoppleve mer av naturen underveis.Pilegrimsleden kommer fra gammelt av fra Sverigeinn på norsk side ved Skardøra i Sylane og følger dettrange og dramatiske dalføret ned til Selbu og viderened til Nidarosdomen i Trondheim. Sykkelrittetstarter imidlertid ved Væktarstua på Stugudal, ogned til Selbu blir turen åttiseks kilometer, inkludertbåde smale stier og slalomkjøring nedover raskekjerreveier.Vi hadde derimot lyst til sykle i rolig tempo og valgteen kortere rute, og kanskje den mest spektakulæredelen av ruta, som går fra Græsli til Selbu. Her følgertraseen til dels høyt oppe i åssiden, dels på et lengreparti med bilfri og vakker grus/kjerrevei på sørsideav elva Nea, før det avsluttes med lett sykling påelveslettene ved Selbusjøen.Start på historiske GræsliVi hopper på morgenbussen fra Selbu rutestasjonmot Tydal, og etter en drøy halvtime blir vi sluppetav i Græsli, en øde grend beliggende omtrenthalvveis opp til Stugudal.Ritt-løypa går herfra bratt opp til stedet formyntfunnet i Græsli. Kanskje ikke så kjent for alle idag, men bonden Arnt Kristoffersen gravde i 1873faktisk fram hele 2253 sølvmynter fra vikingtidenher. Dette myntfunnet var på sin tid landets størsteenkeltfunn av eldre mynter.Vi valgte i stedet å sykle riksveien vestover en drøykilometer fra bussholdeplassen og ta inn til høyrerett før brua ved Heggsetsjøen. Her kommer vi innpå en grusvei som stiger langsomt og behageligopp mot Kubjørga. Etter noen kilometer åpnerlandskapet seg og man får kjempeutsikt bådeoppover og nedover dalen og de omkringliggendefjellene. Snart ser vi også ned på demningen vedHeggset og i det canyon-lignende dalføret pånedsiden. Ned dit skal vi! Ytterligere kneiker oppoverfølger før vi får en bratt nedkjøring mot grenda Flora.I stedet for å ta kursen rett mot Selbu skal vi kjøreen omvei på kjerrevei helt nede i dalbunnen motdemningen. Vi befinner oss snart nede i en trang oglitt dyster dal, i nærkontakt med Neaelva. Morsomsykling på en delvis gjengrodd vei, her har dettilsynelatende ikke kjørt biler på årevis.HeggsetdammenEtter et par kilometer står vi foran den digreHeggsetdammen og får en skikkelig bratt kneik opptil demningen. Vi ser rett ned i elva på høyre hånd,og det kiler litt i magen etter hvert som høyden vårøker. For den som har teknikk og styrke er det muligå sykle, men det er langt enklere å trille akkurat her.Oppe på demningen henger vil litt på rekkverketog får igjen pusten, før vi går løs den tøffekilometerlange motbakken på grus videre opp tilfylkesvei 705.Etter at fylkesveien begynner å tippe nedover motFlora tenker du -endelig litt velfortjent hvile! Mennei, traseen tar deg en ”æresrunde” på en avstikkeret par kilometer oppover mot Nekåbjørga, før dentil slutt dundrer nedover bakkene mot Flora. Dennebakken har flere krappe svinger og du gjør lurt i å tadet litt rolig.Gamleveien til KalvåaHøydepunktet på denne turen er kjerreveienvidere langs Nea-elva til Kalvåa. Det er halvannenmil hvor du ikke kommer til å møte en eneste bil,på et underlag av delvis dekket av gress, mose ogblomster, en riktig eventyrvei.Enkelte partier er veien bare rundt en meter bred,mens blomster og busker har erobret resten avveibredden. Helt klart blant en av landets vakrestebaksideveier.Kryssing av elva Råna skjer på smal fotgjengerbruuten rekkverk, før du får noen hundre på gressgjennom en åpen blomstereng. Videre vestover blirveien av stadig bedre kvalitet, men blir til gjengjeldmer kupert.Kalvåa bygdetunPå høyde med gården Rolset ligger FriluftsmuseetKalvåa bygdetun vakkert til i en glenne iskogkanten og er et trivelig sted å ta en rast.Bygdetunet representerer eldre setertradisjoner ogkvernsteinshistorie og inneholder bl.a. et seterhus,løe og et sommerfjøs.Fra Kalvåa er man igjen inne på trafikkert vei, menom følger grusveien videre til Mosletbrua og asfaltgjennom kulturlandskapet på sørsiden av Nea inn tilSelbu sentrum, er biltrafikken beskjeden.Hvem turen passer for:Vår trase er rimelig lettsyklet med unntak avstigningene ved Heggsetdammen, og turen passerfor ungdom og voksne i normalt god form.Siden en del av underlaget er kjerrevei er det lurtå unngå turen etter kraftige regnskyll, da kan detvære temmelig tungt å sykle. I turtempo kan enregne med ca 3 – 3,5 timer sykling på turen, og denanbefales alle som vil oppleve en naturskjønn ogi sykkelsammenheng ganske lite kjent del av Sør-Trøndelag.Dalførets vakreste reiseLørdag 17. august går Pilegrimsrittet av stabelen. Sykkelrittet mellom Stugudal og Selbu gårlangs noe av den vakreste naturen Tydal og Selbu har å by på.Snøen har forsvunnet og de fleste har funnet framsykkelen. Mange bruker sykkelen flittig, og dakan kanskje Pilegrimsrittet være et mål for dennesommeren. Lørdag 17. august går startskuddet forårets ritt, og som tidligere år kan du velge mellomtre ulike distanser.For de som ønsker å sykle hele rittet, erStuguvoldmoen på Stugudal startstedet. Da kandu se fram til 86 kilometer på sykkelsetet i vakkernatur. Løypa består av både grus-, kjerre-, sti- ogasfaltpartier. Ikke spesielt teknisk vanskelig, menmed utfordringer for alle som deltar.Ønsker du å ta en kortere tur, kan Græsli (45kilometer) eller Flora (22 kilometer) være alternativestartsteder.Påmelding skjer via vår nettside: www.pilegrimsrittet.no, der du også vil finne nye info og oppdateringerfram mot rittstart, lørdag 17. august.Du sykler, vi bringerMed start og mål på forskjellige steder, er detnaturligvis noen logistikkutfordringer. MenPilegrimsrittet setter opp transport for både syklisterog sykler mellom Stjørdal via Selbu til Stugudal påmorgenen løpsdagen. Videre blir det transport tilbåde Stjørdal og Stugudal fra målområdet i Selbu påettermiddagen.Underveis har vi fire matstasjoner (Ås, Græsli, Floraog Øverbygda), der det vil bli muligheter til å fådrikke og noe påfyll av mat.RomboledenPilegrimsrittet går i store deler langs Romboleden,pilegrimsleia mellom Vadstena i Sverige og Nidaroseller Trondheim som vi sier i dag. Men Romboledener mye mer enn en pilegrimsveg. Romboleden eren gammel ferdselsvei for pilegrimer, handelsog embetsmenn og for nabofolk som gjennomårhundrer har drevet handel og kulturutvekslingover kjølen.Nå har du muligheten til å sykle den samme traseensom folk har vandret langs i flere hundre år. Settav lørdag 17. august til en flott sykkeltur i flotteomgivelser.For mer info, se www.pilegrimsrittet.no Lik oss ogsåpå FacebookMail: post@pilegrimsrittet.no – mobil: 952 71 341Tekst Jon Håkon SlungårdFoto Bernt Kulseth.14 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell15


TydalVedprodukterDu kan få kjøpt fin fjellbjørk ellergranved i sekker eller Nystartet på paller. elektrikerfirma i TydalTydal Elektro ASFor bestilling ring:Jon Helge Kåsen73 81 46 82 - 909 73 324Flemming Lunden918 80 715Eggen og HoldenBygg ASHytter i bindingsverk og hand-Hytter i bindingsverklaft.oghandlaft. Nybygg Nybygg og tilbygg. ogtilbyggAdr.: 7590 TYDALTlf. priv. 73 81 53 43,Adr: 7590 TydalMob. Tlf. 951 priv. 54 441/ 73 81901 53 43 72 769Mob. 951 54 441/ 901 72 769Trenger DU elektriker?Trenger DU elektriker?Vi Nystartet ønsker nye elektrikerfirma kunder velkommen. i TydalTydal Elektro ASVi utfører både nyanlegg, utvidelserVi ønsker og nye rehabilitering. kunder velkommen.Tydal Vi Elektro utfører både autorisert nyanlegg, brannforebyggendeutvidelserel-kontrollør på bolig/hytter og rehabilitering. og næringseiendom.Tydal Elektro Ta kontakt er autorisert på tlf. 908 brannforebyggende99 454el-kontrollør på bolig/hytter og næringseiendom.Ta kontakt på tlf. 908 99 454Til din tjeneste!Esso Sørflakne er en tradisjonsrik, menmoderne bensinstasjon beliggende vedriksvei 705, midt i Selbu sentrum.Foruten en moderne og innholdsrik bensinstasjonforhandler vi både gressklippere, snøfresere ogmotorsager, samt utfører service og reparasjoner pådisse produktene.Vi har også et moderne bilverksted, blant annetmed utstyr for service av klimaanlegg.I tillegg er vi medlemmer av Viking Redningstjenste,og utfører bilhjelp til alle døgnets tider.Ring oss på 73 81 73 50 eller stikk innom å ta en tittpå det vi kan tilby.Vi hos Esso Sørflakne er til din tjeneste!Fiske med barnTekst: Tydal grunneierlagFoto: Solveig GræsliFiske med mark og bambusstang (lang markstang) eren flott aktivitet for barn og barnefamilier. Små elverog vann egner seg godt til dette. Småørreten biterofte villig, og mange små fisker er ofte populært forde små. Det du trenger er en bambusstang, femmeter snøre, mark og en god markkrok. Alternativten rimelig teleskopstang med snelle til ca 2-300 kr.Teleskopstengene er enkle å ta med i sekken. Ta meden ordinær sluk og fersk mark. Marken kan du graveopp selv eller kjøpe i butikken. Marken du kjøper ibutikken holder noe lengre og kan virke enklere åfeste på kroken.Barna synes ofte at det er spennende å bruke dupp,for da kan de hele tiden følge med på om det skjernoe under vannflaten. Alternativt kan du brukebunnmeite, dvs at du lar marken gå helt i bunn. Tildette trenger du en enkel glidetackle (et blyloddVi går til kirkeTydal Kirke:16.06.2013 kl. 14.00 - dåpsgudstjeneste01.09.2013 kl. 11.00 - gudstjeneste med 50-årskonfirmanter og nye konfirmanter06.10.2013 kl. 11.00 - høsttakkefest ogutdeling av 4- og 6- års bok03.11.2013 kl. 11.00 - Allehelgens gudstjenestemed hull i), tre snøret gjennom blyloddet. I endenav snøret fester du loddet med en svivel (et ledd imetall som stopper loddet). I selve svivelen festerdu ca 1 m med snøre for så å henge på en krok medmark. Kast langt ut og la synke til bunns. Ikke slå nedbøylen på snellen, men la snøret gå fritt.Fisken står som regel der maten er, det vil si der hvorelven renner, ved inn- og utos. Eller du kan forsøkelangs smale odder og ved store steiner. Fiskensvømmer gjerne rundt her. Om du er så heldig å fåfisk, spikk til en kvist og tre fisken på.Oppfordrer alle små barn til å bruke flytevest vedelve –og sjøbredden. Ta med en sekk med noe å sittepå, litt varmt å drikke og noe spennende å spise. Erstekepanna med, kan selvfanget fisk bli dagens lunsjute i det fri.Tips til egnede elver og vann for bambusfiske i Tydal:Møåa, Rotåa, Gjeta, Tya, Væla, Lødølja, Skårsåa,Mustjønna, Ystesosen, Gammelvollsjøen, Sellisjøen,Litj-Øvlingen og Eggtjønna m. fl.Alle barn under 16 år fisker gratis. Dersom mor ogfar skal fiske må de ha fiskekort. Dette er å få kjøptpå flere utsalgssteder, som hos Best bensinstasjon,Stugudal Camping, Gresslifoss fiskecamp ogturistinformasjonene i Ås og Stugudal. Du kan enkeltkjøpe fiskekort på nett (www.fiskeineadalen.no) ellerved å sende tekstmelding med din mobiltelefon:For Tydalskortet, døgnkort – fiske fra land, skrivFISKEKORT ABL14 og send til 2470.Legg gjerne inn bilder fra deres fisketur med barnapå «Jakt og fiske i Tydal» sine facebook-sider www.facebook.com/jaktogfiskeitydal - og del turen ogfiskegleden med oss!Ta med barna ut på spennendefisketur i sommer, husk at små fiskogså gir store opplevelser!Stugudal Kapell:11.08.2013 kl. 17.30 - Pilegrimsgudstjeneste - medlapskaus og vandring22.09.2013 kl. 18.00 - Musikkandakt20.10.2013 kl. 11.00 - GudstjenesteAndre:07.07.2013 kl. 12.00 - Brekka Bygdetun -friluftsgudstjeneste16 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell17


I have a dreamBitten Scott (23) på demonstrasjon i Washington DC før Martin LutherKings legendariske tale. ’I have a dream’. (Priv.foto)Året er 1963. Jeg befinner meg i New York.Fin adresse forresten. 1040 5th avenue, derbor Mrs Guggenheim i toppetasjen (medGuggenheim museum litt lenger opp i ”gaten”),en forsvarsminister, og litt senere er det ogsåtil denne bygningen Jaqueline Kennedy flytteretter at hun blir enke og må flytte ut av ”DetHvite Hus”Dansende barnepikeJeg har bare en så flott adresse som barnepikefor ungene til en stockbroker på Wall Street. Jeger 23 år og New York er en spennende verden,selv om den bare kan utforskes på fritid omonsdagskveldene og annenhver søndag. Men duverden, alt jeg fikk pakket inn på den tid.Glad i musikk og i danse –New York er et eldorado!Peppermint Lounge –”Home of the twist” –det erbare å hive seg utpå -Palladium med bare de bestelatinamerikanske band.Bare å kaste trønderske hemninger! Birdland –medDinah Washington ”on stage” –eller ”AmateurNight” på Apollo Theater i Harlem –gjør meg ogsåtil ”Queen of the night”. Enn å være så heldig å fåoppleve dette!!Blir også interessert i boksing og får se store kamperi Madison Square Garden –mange tittelkamper (fårogså billett til den første Floyd Patterson – SonnyListon kampen i Las Vegas. Der sitter jeg på førstebenk sammen med Cassius Clay som han het dennegangen, men det er en annen historie). Ja livet erspennende og herlig!Flest afroamerikanske vennerDe fleste vennene jeg får er afroamerikanere –desvarte jentene er faktisk de som mest ligner minevenninner hjemme i Trondheim i væremåte oghumor. Trivelige og flotte er de. Likeså gutta. Jegbegynner å bli mer og mer bevisst på diskrimineringog raseproblemer og følger etter hvert godt medbåde på TV og i aviser.Det er demonstrasjoner og raseopptøyer, ogbehandling av mennesker pga rase og hudfargeopplever jeg som sterkt urettferdig og fryktelig galt–og sympatiserer etter hvert både med Malcom X ogMartin Luther King.Demonstrasjon foran Det hvite husSå kommer jeg til historien jeg egentlig skal fortelle.Ser i avisene og hører på TV at det skal være enstor demonstrasjon i Washington DC foran DetHvite Hus, med Martin Luther King som leder fordemonstrasjonen, som skal være fredelig i hans ånd”Turn the other cheek”.Det blir satt opp busser fra New York og andre storebyer. Jeg får fri og setter meg på en av bussene.Det er en underlig stemning på bussen, for vi vetjo ikke hva som venter oss. Det er spådd å bli myevoldsepisoder, for denne demonstrasjonen er mildtsagt særdeles upopulær i utgangspunktet, og sett påsom svært provoserende, og egentlig med svært litestøtte enda fra de store masser.Bussen blir skutt påMen vi psyker hverandre opp. Snart synger oghoier vi oss gjennom New Jersey på vei mot DC. Vipasserer en undergang, og da smeller det. Et skuddhar truffet oss, gått gjennom ruta helt foran i bussenog ut rett bak sjåføren. ” Hefte itj”, han traff ikke, såvi fortsatte lystig videre. Stoppet i allefall ikke for åvente på flere treff. Tror ingen tok dette inn over segpå noen vis. Vi var alle egentlig enige om at ”det varno en elendig skytter ja!”Så kom vi fram til DC og noe som viste seg å bli enkjempedemonstrasjon. Ca 200 000 mennesker haddesamlet seg for å demonstrere for equal rights - likerettigheter.Plakater og bannere blir utlevert. Jeg får en egenplakat med ”I march for first class citizenship now”på.Fantastisk stemningFor en stemning der vi etter hvert toger i vei –somviser seg å bli helt fredelig det jeg kan se, selv omdet er et ufattelig stort oppmøte av politi og muligogså militære både med og uten hunder og hester.Det er mest svarte som er med, men også en goddel hvite. Mest studenter og hippier. Kanskje flestmed latinsk og jødisk bakgrunn, sikkert også en goddel infiltratører -også ei jente fra Trondheim da. Trorsikkert jeg var eneste norske der.Etter en lang runde i gatene foran Det Hvite Hussamles vi rundt Reflecting Pool foran LincolnMemorial. Der er det mange som opptrer, bl.a Peter,Paul og Mary -og det er mange taler. Vi er alle ”med”.Vi hører, vi hoier, vi fester. Det er strålende vær ogstemningen er ubeskrivelig!Den legendariske talenSå kommer hovedtaleren. Han som har samla ossalle, han som har hauset opp alle med sin ikkevoldeligemåte å være i opposisjon på og fremmesine krav. En mann som nå har blitt kjent over heleAmerika –og etter hvert hele verden: Martin LutherKing.Han holder det som etter hvert viser seg å bli denmest kjente tale, som verden har hørt:”I have a dream”. Den er engasjerende –den erflott –den går rett til hjertet. Og jeg befinner megder, rett der, som en av bare 200 000 som får høredenne flotte talen ”live”.Jeg står egentlig like ved, nesten helt fremme vedLincoln Memorial, med Martin Luther King godtsynlig og hørbar på skrå foran meg.Nytt fra TydallegekontorNå kan du bestille legetime eller medisiner viaInternett. Her ser du hvordan e-Portal-siden ser utnår du går inn på www.tydal.kommune.noBitten Sc ott er kommunelege, og hun understrekerat alle er velkomne til legekontoret, både fastboendeog hytteeiere.Perler for svinSkjønner jeg dette er historie? Nei. Hører jeg talen –eller for å si det sånn – hører jeg godt etter?? Neida.Står under noen trær der og er så giret opp –høreringenting, fester og har det fortreffelig. Snakk omperler for svin. Å huff!!Men en opplevelse var det! – Og jeg var der!Bitten Scott.Martin Luther King 1963Publisert NRK 2008.ePortalePortal vil si at en kan bestille time (og avbestilletime) og fornye resepter via internett.Tydal legekontor- Om Klinikken- HjelpLogg innPersonnummer (11 siffer)PassordNy brukerHjelp til innlogging?Av sikkerhetshensyn vil du få tilsendt en SMS med etengangspassord. SMS koster 1 NOK, og vil bli sendttil det mobil nummer som er registrert hos din lege.Første gang man bruker dette må man registrere segpå ePortal. Legekontoret kan hjelpe til med dette.20 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell21


John BerggårdBygg7590 TydalEtablert 1991TilbyggNybyggRehabiliteringTlf: 412 15 692Vi utfører alt inn rørlegging!Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155Tørr bjørkvedselges!Du kan få kjøpt fin fjellbjørk ellergranved i sekker eller på paller.Storsylen Opp 2013Lørdag den 17.august er det klart for den femte utgaven av «Trøndelags råeste mottbakkeløp»,Storsylen Opp. Nytt i år er at også trimmerne får muligheten til å bli tatt tiden på i klassen trimpå tid.Fjorårets Storsylen Opp ble en suksess, med deltakerrekordog nydelig vær, noe arrangøren har et håpom også i år. Nedalshytta er utgangspunktet for den11 km lange løypetraseen opp til Storsylen på 1762moh. Løypa har en stigning på 1000 høydemeter. Deførste ni kilometerne fra Nedalshytta til Syltjønna vedfoten av Storsylen, har en stigning på 250 høydemeter,noe som betyr at de to siste kilometerne haren stigning på hele 750 høydemeter. Arrangøren erderfor klar på at å bestige Storsylen er en prestasjonenten man stiller i trimklassen eller i konkurranseklassen.Det er uansett en tur som passer for defleste som er glad i å være på tur i fjellet, og ønskerå gi seg selv en utfordring. For trimmerne er det enopplevelse i seg selv å se konkurranseutøverne kommeklivende opp fjellsiden, og tidligere har kjenteidrettsutøvere som Petter Northug jr., Eldar Rønningog Niklas Dyrhaug deltatt.Siden turen opp til Storsylen er utfordrende, setterarrangøren sikkerhet i høysetet. Langs hele løypafinnes flere poster med funksjonærer, deriblant frafolkehjelpa. I tillegg er en lege til stede under hele arrangementet.Løypa har også flere drikke- og matstasjoner,som er forbeholdt løpets deltakere.Etter løpet har alle deltakere mulighet til å få gratisbehandling av naprapater fra «Optimal Bevegelse»,ved Nedalshytta. Dette ble prøvd ut for første gangi fjor, og ble satt stor pris på av deltakerne. Alle sommelder seg på løpet får også 50 % avslag på én timehos Optimal Bevegelse. Videre er det premieutdeling,gratis bruk av badestamper og middagsbuffettil alle deltakere ved Væktarstua hotell. Premieutdelingabyr på mange fine uttrekkspremier, så denneer det verdt å få med seg. Dagen avsluttes med densagnomsuste banketten i lavvoen på Væktarstua,hvor det spilles opp til dans.17. august 2013Tørr bjørkvedSelges!Du kan få kjøpt fin fjellbjørki sekker eller på paller.For bestilling ring:Flemming LundenTlf. 918 80 715For bestilling ring:Neaporten, Flemming Lunden 7580 Selbu,tlf.: 73 81918 80 00 - 715 fax: 73 81 19 01Avdeling Stjørdal:Kirkeveien 21B 7500 Stjørdaltlf.: 926 38 673Autorisert regnskapskontor -...din økonomiske rådgiverwww.selburegnskap.noE-post: firmapost@selburegnskap.nowww.storsylenopp.com24 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell25


Brekka BygdetunBrekka Bygdetun blir åpent fra 22. juni til11. august, alle dager fra kl. 11.00 til kl. 18.00Brekka er barnas bygdetunmed aktiviteter og masse dyr.Bygdetunet ligger like ovenforTydal Museum.Lene GrønbækI tillegg vil det bli muligheter forrideturer på små og stor hester.I hovedhuset vil det blihusflidsutstilling og husflidsutsalgmed håndarbeids-produkter fraTydal.Av dyr på Brekka i år kan nevnes: Sauer og lam, geiter, minigriser,ullgriser, vanlige griser, høner, kyllinger, ender, marsvin, kaniner, påfugler,lamaen Baro, alpakkaen Larrisma og eselet Josef.Kiosk og kaffesalg medhjemmelagede matvarer.Tusseladden natursti er ei lett turløypetilrettelagt spesielt for barn. Troll og tusserdukker opp bak trær og stubber.Minihesten Ronald vil ta på barn i vogna og kjøre rundt på tunet. (Påbildet er han en tur i Stugudalen!)Opplev Skardøra på sykkel eller ta en 4 dagers fra Storlien til Røros med Sylanpanoramaet som følgesvenn! Sylan Opplevelse tilbyr guidede dagsturer og pakketurer hvor stisykling inngår som et hovedelement. Ta kontakt så skreddersyr vi et passe opplegg ut fra ferdigheter og ambisjoner. post@sylanopplevelse.no -­‐ www.sylanopplevelse.no Lene deler sitt liv og sin hverdag mellom Væktarstua/Stugudalen og Side i Tyrkia. Større kontraster kanman kanskje ikke få! Egentlig er hun dansk, fraHirtshals, men det kan man (nesten) ikke høre.Hun har bodd i Trondheim i mange år, og dialektener preget av det. Hennes barn og barnebarn erbosatt i Trondheim. Når dette bladet kommer ut,er hun i Tyrkia. Men planen er å komme tilbake tilStugudalen. Jeg trives godt her, sier Lene, men jegkunne tenke meg å leie en leilighet eller ei hytte. Deter ikke så enkelt å ha et tilfredsstillende privatliv nårman bor på et hotellrom. Heller ikke er det enkeltå ta i mot besøk av barn og barnebarn da, leggerhun til. Hun har vært i servicebransjen hele sittliv, og trives med det. Jeg treffer mange hyggeligemennesker, jeg har blitt kjent med mange her iStugudalen også, legger hun til. Og naturen nyterhun så ofte hun kan, gjerne sammen med Laika,sjefens hund.Ole BjarneØstbyAut. maskinentreprenørTlf: 73 81 53 12959 36 017mail: objarnes@tydalsnett.noVei - vann - avløp -grunnarbeide-Rør og VVS - lagerTrenger du Rørlegger!Ring Normann BremsethTlf: 913 34 41126 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell27


Forbereder seg til hektisk sommersesong- Sommeren er høysesong for vårt vedkommende, og en stor andel av den totale årsomsetningen blirkreert i løpet fra juni til utgangen av august.Det sier daglig leder ved Maxbo Selbu, Inge ToreLangseth, som regner med å levere varer til Tydalog Stugudal nesten daglig i sommermånedene.I byggevarebransjen er sommeren høytid, og så erogså tilfellet for Maxbo Selbu sitt vedkommende.Spesielt merker en at hyttene i Tydal brukes myei sommerhalvåret, og en stor del av kundene ertilknyttet nettopp hyttemarkedet i kommunen.- I skoleferien har vi utkjøring av varer til Tydal nærsagt daglig, og hyttemarkedet i kommunen er enmeget viktig bidragsyter i så måte, sier Inge ToreLangseth ved Maxbo Selbu.- Vi har 12 000 lagerførte varer i butikken, og dersomkunden ikke skal ha noen helt spesielt, skal vi væreleveringsdyktige på kort tid. I tillegg spesialbestillervi selvsagt produkter dersom dette er ønskelig,avslutter Inge Tore Langseth, og legger til at StugudalHåndverk også fører en del produkter fra MaxboSelbu.NB! Lørdag 15. juni vil representanter fra MaxboSelbu bli å finne utenfor Stugudal Håndverk,dette både med gode tilbud og muligheter for enbyggfaglig prat.Nye terrassebordEn varer som er spesielt ettertraktet sommerstid erimpregnerte materialer. Her kjører en fast lavpris påstandard trykkimpregnert hele sommeren igjennom,men nytt av året er at Maxbo Selbu også lagerførerroyalimpregnert terrasse.- Royalimpregnerte terrassebord er såkaltevedlikeholdsfrie terrassebord, og leverandørengaranterer at de skal holde i 50 år. Vi har alleredeen del kunder som ønsker denne typen terrasse,og for den som ønsker mer info om denne typenterrassebord er det bare å stikke innom butikken foren prat, sier Langseth, og legger til at de satser på åha det aller, aller meste på lager.HEKTISK SOMMER: Anita Renå Helland og Olav Jarle Hoås ved MaxboSelbu forventer en hektisk sommer, men lover at alle kunder skal få bådehjelp til sitt byggeprosjekt og god service.Karolinerløpet søndag 30. juni,StugudalsbanenStart mellom kl 09.00 og kl 11.00.Trimklasse utentidtaking og lettløype på ca 14 km, som passer for alle!(Ingen mosjonsklasse).Etterløp mandag 1. juli kl 18.00.Velkommen til en flott og tradisjonsrikfjelltur i storslagne omgivelser!Sykkeltrim lørdag 31. august,Stuggusjøen RundtSykkeltrim for liten og stor med deltakerbuttonstil alle som deltar. Arrangeres for første gang i år.Lett løype etter vei, ca 18 km uten tidtaking.To startsteder; Reitanbrua og Væktarstua Hotellmellom kl 12.00 og kl 14.00.Ta med deg familien, venner og bekjentepå denne runden rundt Stuggusjøen JArr.: Tydal il, Trimgruppa. Nærmereinfo: www.tydal-il.no28 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell29


«Nesten-Stugudaling»!Stugudal fjellandsbyVi er i ferd med og skal bygge opp Stugudal fjellandsby.Det er et komprimert felt for kombinert bolig eller fritidsbebyggelse.Feltet består av 30 tomter med størrelse mellom 0,5 og 1 målOmrådet blir regulert for bolig og fritidsbebyggelse.Hytter / hus er tenkt fra ca 70 opp til ca 150 m2 med plass til uthus / garasje itillegg.Feltet ligger bak Stugudal Camping, ved Kristin og Jomar, og strekker seglangs elva og opp mot Stugudal renseanlegg.Skiløypa går inne på området.Feltet består av selveiertomter og blir bebygget med hovedsakelig trehyttetyper, men kunder får også komme med ønsker på andre typer.Feltet blir tilknyttet kommunalt vann og avløp og har strøm. Alle husene fårbilvei inn på tunet.Reguleringsplanen forventes godkjent like etter sommerferien i år og deførste hyttene er planlagt innflyttingsklar til påsken 2014.Hyttene blir solgt via megler.Avtale kan gjøres for befaring og eventuell bestilling av hytter / hus alleredenå.Ta kontakt på: tel 91372340 eller mail: tydal@bygdeservice.noFor 50 år siden kom Nils Otto Huseby til Stugudal forførste gang, og de bodde på Væktarstua hos Martinede første påskene. Martine tok seg godt av bådestore og små gjester. Nils Otto husker en kveld etterat barna hadde gått til ro. Han hadde stått opp forå se etter de voksne som satt på peisestua og spiltekort. Men da kom Martine, og med myndig hånd fikkhun loset gutten til sengs igjen. Barna skulle være iseng i rimelig tid!Og det var knapt nok vei opp hit. Jeg husker engangfar mistet eksosanlegget på grunn av teleløsninga.Det var heller ikke vintervei over til Brekken.Martine var forkjemper for veien, og en viktigpådriver for at det ble veiforbindelsen over fjelletvinterstid.Det var også Martine som startet opp medpåskeskirenn på Væktarstua, så de har en langtradisjon. Nils Otto har fortsatt sølvskjeer som hanfikk i premie av Martine etter påskeskirenn.Nils Ottos far jobbet i Trondheim E-verk, og familienbenyttet brakkene til E-verket i Nedalen flere påskerpå 70-tallet. Falksjøboligen ble også brukt, og enpåske tilbragte de hos Irene Jensvold i det huset somHeidi og Sebastian bor i dag. (Tidligere Røde Kors)Nils Otto minnes disse feriene som en fantastiskdel av ungdomstida. Siden den gang har det blittmange Stugudals-besøk, med noen års avbrudd dahan bodde sørafor. Fra 2001 begynte han å besøkeTuristforeningens hytter en ukes tid hver sommer.Etter å ha prøvd de fleste vinterdestinasjonene ilandet, fikk han lyst til å besøke Stugudal på nytt.Som han sjøl sier; Ikke noe sted kan måle seg medStugudal! Andre steder kan ha bedre fasiliteter,men naturen, atmosfæren, stemningen, det godemiljøet og alle de hyggelige menneskene er detsom har trukket meg tilbake hit, sier Nils Otto. Dethar heller ikke vært noen protester fra sønnene,de blir gjerne med. Han har vært en stødig gjest påVæktarstua hotell i flere år, og har blitt en naturligdel av Stugudalssamfunnet. Fra 1.januar i år blehan også den lykkelige eier av sin egen leilighet påVæktarstua. Han reiser mye i jobbsammenheng,og er nå glad for å ha sin egen base i Stugudal. –Nåvil jeg sette meg i bilen når jeg har fri, og kjøre tilStugudal, sier han. Flyplasser ser jeg nok av! Det ergodt å komme til fjells, kjenne den gode friske fjellluften,man blir helt slått ut av følelsen. Jeg kan sittepå terrassen og se fantastiske solnedganger, og nytesynet av hestene til Dyrhaug som går og gresser.Jeg setter også stor pris på butikken og Væktarstua,det er viktige deler av livet her, sier han. Når detgjelder bedriftene og mangfoldet i Stugudalen, såmener han at samarbeidet må styrkes, jo flere somspiller på lag sammen, jo bedre blir resultatet. Sebare på mangelen på samarbeid når det gjelderarrangementer i sommer, Pilegrimsrittet skalarrangeres samme helga som Storsylen opp. Detburde vært unngått, flere bedrifter kommer til åtape på dette, sier han. Men legger til at han glederseg til sommerens arrangementer i Stugudal.En positiv og blid kar, som setter stor pris pånaturen, folket og bedriftene i bygda. Den første til åkommentere og rose avisa vår er Nils Otto. Han hartatt vare på de siste 25 numrene av avisa, og setterpris på å få den i postkassa.Takk for alle gode historier, resten får vi gjemme tilen annen gang!30 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell31


COOP TYDALMange gode sommertilbudVi ønsker alle en godsommer i Tydalsfjella- Kolonial- Jernvare- Garn- Apotekvarer- Tipping- Post i butikkGass. 239,-3% kjøpeutbytteÅpning i sommer24/6 til 3/8man, tirs, ons og tors: 08.00-18.00Fredag: 08.00-20.00Lørdag: 09.00-16.00Velkommen til COOP-TYDALSylkoppenTelefon: 24 06 70 00Flott frokostservice fra Porsgrund Porselen med sylanmotiv tegnet av Erik Høiem.Motivet er brent inn på 1260 grader og kan derfor kjøres i oppvaskmaskin.Sikre deg dette serviset – Det finnes ikke maken !!Fat kr. 299,- Kopp kr. 199,- Fat og kopp kr. 399,-For ino og bestilling kontakt:Kai Morten Størseth 95788086, Frode Moen 41511366E-post: sylkoppen@hotmail.noSelges i Tydal hos Stugudal Håndverk og FritidTelefon Regionalsentral Region Midt: 57 68 92 10E-post: info@statkraft.no32 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell33


Stugudal landhandelDet er svært gledelig å se at både hyttefolk ogfastboende støtter opp, og ikke ga oss opp til trossfor alle forsinkelser. Vi er helt avhengige av at allevirkelig viser at de ønsker å ha en butikk her. Det eropp til kundene om de ønsker å ha oss her. Vi skalgjøre vårt beste for å holde varetrykket oppe, ogfølge opp det vi kan. For bygda er det viktig mednærbutikk, undersøkelser fra sammenlignbaredestinasjoner viser det. Ellers håper vi at kundenekommer med sine ønsker, vi er mottakelige fortilbakemeldinger og ønsker (innenfor rimelighetensgrenser) for å skaffe de varene kundene etterspør. Såbare prøv!Klart for VæktarstuaCup nummer førtifem12.-14.juli braker det løs med den 45. utgaven avden tradisjonsrike fotballturneringen VæktarstuaCup på Stugudalsbanen. Her blir det duket fornervepirrende lokaloppgjør når åtte herrelagskal kjempe om napp i den gjeve vandrepokalen,som Tydal 1, Vikvarvet og Bahia Mar har hvertsitt napp i etter at forrige vandrepokal ble vunnetav Tydal 1 i 2009. I tillegg blir det tøffe kamper iminiturneringen med fire damelag og ikke minstskikkelig fotballglede på søndag da Knøttekampengår av stabelen kl 13.00. Det blir som alltidturneringsfester i Bjørkly, med Urban Cowboys påscenen fredag og Dakota på lørdag.Vi ønsker hjertelig velkommen til sommerens storefotballhelg og oppfordrer som alltid alle til å ta medseg barna på knøttekamp på søndag – dette blirmoro.Berit Kåsen: varaordfører, butikkmedarbeider pådeltid, gårdbruker, mor og kone, og nå også medeieri Landhandelen, dvs driftsselskapet Stugudal DriftAS. En god hjelp og støtte for An-Magritt MorsetHegstad, som kommer til å ha fødselspermisjon enperiode. Dessuten kan det også være godt å ha ensparringpartner, og en trygghet i og med at beggeeierne jobber i bedriften.Nye Landhandel’n, med 2ooo varelinjer når detgjelder dagligvarer, framstår i ny og moderne drakt.Vi er fornøyde med de to første månedene. Fra15.mars-23.mai har vi en omsetningsøkning på 78%,og hver kunde handler for 19.8% mer enn før! Vi harbudsjettert med en total omsetningsøkning på 40%,og det ser ut til at vi kan lykkes med det.Vi har fått god hjelp av Tydal Kommune, Mercur ogInnovasjon Norge. I ryggen har vi også hatt kjeden,som har hatt stor tro på oss. Nybutikken bidrar ikkeminst til at arbeidet har blitt lettere for de ansatte.Vi har en god stab, men tar gjerne i mot flere somønsker å jobbe sammen med oss. Om du bor i huseller hytte, ta kontakt!Vi har foreløpig hatt problemer med å få tilstrekkeligmed varer fra leverandøren, så vi håper at vårekunder er overbærende med at vi kan gå tom forenkelte produkter i starten. Men vi håper det bedrerseg. Men hvis f.eks. OBS har stor salgskampanje pågrillpølser, så tømmer de lageret til leverandørenGilde, og det blir lite eller ingenting igjen på ossandre. Det kan ikke vi styre, men vi håper det gårseg til. I påska fikk vi hjelp av hyttefolk som kjørtetil byen og skaffet varer! En annen ting vi hellerikke kan styre er været. Det fantastiske påskeværetsørget for ekstra mange besøkende. Og veldigmange ønsket å grille. Hadde været vært dårlig, villevarekjøpet sett annerledes ut.An-Magritt intervjues av Andreas Reitan fra Nea Radio.Kaffekroken har blitt godt brukt, og det setter vi pris på!Kundene blir gladere, og da blir vi det også!Vi kommer ikke til å ha byggevarer (trelast) på lager, men alt kanforhåndsbestilles på telefon eller mail. Festemidler (f.eks. spiker,skruer og lim) vil vi ha i butikken.Landhandelen har egen Facebookside, og vi håper på mangeflere medlemmer. Det er en fin måte å både gi og mottainformasjon. Ellers ønsker vi gjerne bedre kontakt medhytteforeninger også, med mail-lister der vi kan sende utinformasjon.En liten tall-lek: 1000 kunder (hytter) som f.eks. handler for 10tusen kroner hver pr år gir en omsetning på 10 mill. Det utgjørmindre enn 200 kr hvis du handler i gjennomsnitt en gang pr uke,men kanskje bruker en familie 10 tusen kr på mat i løpet av en3-ukers ferie? Verre er det ikke…. Fastboendes handel kommersom en bonus, men vi kan ikke overleve bare på fastboende,dessverre.Etter ønske fra kundene har vi utvidet åpningstiden:Fra uke 25 til uke 34 er det åpent hver dag fra 09.00-20.00lørdag 09.00-18. søndag: 10-18Takk for all støtte og hyggelige tilbakemeldinger så langt!Vi vil, sammen med dere kundene, gjøre vårt beste forbutikken, bygda og miljøet!(Takk til An-Magritt og Berit for en hyggeligformiddagsstund! De har pratet, undertegnede harreferert… )Tekst og foto: A.Sprauten.TYDALUTLEIESERVICE ASUtleie av minigraver, med eller uten fører.Utleie av vannavfukter.Utleie av vibratorplate.Utleie av strømagregat.PRISER:ZX 18 Minigraver kr. 1875,- pr. døgnHelgeleie: kr. 3150,-Minidumper (motorisert selvlastende trillebår)Døgnleie kr. 1250,-Vibratorplate 85 kg. Kr. 375,- pr. døgn.ALLE PRISER INKL. MVAUtstyret er plassert ved Væktarstua HotellBestilling: telefon 92 49 27 22www. tydalutleieservice.noVillmarkspanel, laftetømmer og trelast.Ferdig laftet hytte i stavlaft malmfuru, 50 m2.Anneks 30 m2 og anneks 12m2, selges klar formontering.Tlf: 481 15 812Mail: grendstad-sag@tydalsnett.no34 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell35


Infonett Røros i Tydal kommuneDigital TVPå kabelTV-nettet i Ås i Tydal får du et stort og variertutvalg av tv- og radio-kanaler. Du kan se kanalenepå flere TVèr i boligen uten tillegg i prisen! Pakkeninneholder de mest populære kanalene. Infonettvurderer ombygging av nettet slik at vi kan leverehøyhastightes bredbånd på samme kabel i tillegg tilTV.viktigste for oss er nemlig å kunne tilby deg akkuratdet du trenger. Hva det er, kommer vi fram til ved åsnakke med deg om hvordan duog familien din bruker internett, tv og telefon, oghvilke behov du har.Med base på Røros har vi gode hjelpere i lokalefagfolk der du bor, slik at du får rask hjelp. Vi kan altom lange avstander, grisgrendte strøk, snø, kuldeog alle de andre bredbåndsutfordringene i distrikts-Norge. Fordi vi klarer å løse dem, gjør vi en viktigjobb for deg og mange andre. Og det er vi stolte av!(Fra Jon Indseth, R.E.V.)Infonett Røros AS har overtatt Tydal kommunesitt bredbåndsnett, samt KabelTV-nettet i Ås iTydal.Infonett Røros AS er 100% eid av Røros Everk. Vi bleetablert i 2001 og har nå bredbåndsnett i Sandnessjøen,Brønnøysund, Måløy, Røros og Os med tilsammen ca 6000 kunder. Gjennom denne erfaringenhar vi bygget opp god kompetanse og vi harinngått serviceavtaler med lokale leverandører allesteder. Det samme har vi gjort i Tydal (Patric Franzen)Med våre samarbeidspartnere og lokal tilstedeværelsevil vi gjøre vårt ytterste for å styrke serviceog nærhet til befolkning og næringsliv.Infonett Røros tilbyr tjenestene TV, bredbånd, telefoni,web, ASP serverdrift, backup mm. Våre ansatteer høyt teknisk sertifisert, også innen sikkerhet. Vivil etter hvert tilby samlede produkter som både TV,bredbånd og telefoni i enkelte deler av kommunen.Til sammen er vi nå 16 ansatte på Infonett, og vi harvårt eget kundesenter.- Av konkrete tiltak vi har gjort i nettet er5-dobling av kapasitet på bredbåndet inn tilkommunen. Dette betyr at du har en langtmer stabil bredbåndshastighet.Produkter vi leverer i TydalInternett:Vi kan gi deg en stabil og rask internett-tilkopling viaADSL eller fast trådløs, avhengig hvor du bor ellerom du har hytte i Tydal kommune. I Ås så er det muligheterfor fiber til bedrifter og enkelte privat.TelefoniTelefoni fra Infonett kan benyttes over alle bredbåndstypenevi leverer. Du kan beholde ditt gamlenummer ved overgang til Infonett Røros.EpostSom privatkunde hos Infonett Røros har du mangetjenester inkludert i ditt abonnement. For eksempelhar alle våre kunder tilgang til inntil 10 epostadresserpr abonnement slik at hele familien kan få hversin adresse og vel så det.Infonett sikker lagringMed Infonett Sikker lagring kan du kopiere alle dinebilder og andre verdifulle data til en sikker lagringsplasshos oss. Når noe skjer med din datamaskin kandu enkelt få dem tilbake.Serverdrift for bedrifterEn rekke bedrifter på Røros har plassert sine serverei vårt nye datarom, bl.a. Røros kommune som vi drifterog SBSeating (HÅG) som de drifter selv.Klart vi skal hjelpe deg!Historien om Infonett Røros er eventyret om det lillebredbåndsselskapethøyt til fjells som bestemte seg for å ta oppkampen med de store. Ikke for å bli store selv. Langtifra. Men for å kunne tilby folk i distriktene de bestetjenestene inneninternett, tv og telefon over bredbånd. Nå, 10 åretter, kan vi nettopp det. Og vi har til og med noenav Norges flinkeste fagfolk i staben vår.Fordi vi er små, kan vi snu oss om fort. Det allerInfonett Røros AS ble stiftet i 2001, og er et heleiddatterselskap av Røros Elektrisitetsverk AS. Vi levererhøyhastighets digitale kommunikasjonsløsninger(bredbånd og TV) og datautstyr og datatjenestertil private og profesjonelle kunder i Røros og Oskommuner, i Sandnessjøen og Brønnøysund påHelgeland og i Måløy i Sogn og Fjordane.Gjennom lokal tilstedeværelse og høy kvalitet påtjenestene bidrar selskapet til konkurransekraftfor de regionene vi opererer. Hovedoppgavenfor selskapet er å etablere tilgang til Internett ogutbygging av infrastruktur.Store deler av markedet betjenes i dag av mangeog store internasjonale leverandører uten lokaltilstedeværelse. Noe av det viktigste for oss er åyte support og service av høy kvalitet. En del av vårstyrke ligger i tilgjengelighet og nærhet til kunden.Infonetts medarbeidere har høy IKT-kompetanse,som sørger for å gi kunden forventet support ogservice.Vi dekker i dag ca 6000 husstander (eneboliger,tomannsboliger, rekkehus, borettslag og sameier) iRøros kommune, Os kommune, Måløy, Brønnøysundog Sandnessjøen.TydalVedprodukter ANSVed til salgs.Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørti storsekk 1.500L eller pall 1.000L.John Helge KåsenTlf 909 73 324 eller 73 81 46 82LagerleieKontakt:John Helge Kåsentlf. 90 97 33 2436 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell37


PF Support ASPatric Franzén var ansatt i Tydal KommunaleEnergiverk KF, men da det ble lagt ned laget han sinegen bedrift. Han har foreløpig permisjon fra TydalKommune.Sommeren 2013Catering til arrangement og til hytta. Utleie av dusj,Turistinformasjon, trådløst bredbånd som kan brukes av allegjester. Se vår aktivitetsleir med stor lavvo for 120 personer i tre ogbetong, langhus for 50 personer, 2 spabad, garderobe med dusj ogtoaletter, leies ut til arrangement.Vi tilbyr også mange andre aktiviteter, les mer påwww.vaektarstua.noCafe Martine, Kom å besøk «Nye» Cafe Martine, åpent hver dagfra kl 08.00 - 21.00 Stor sommermeny. Besøk vår populæresøndagsbuffe- hver søndag kl 13.00-19.00.Kon – Tiki, Besøk vår Kon-Tiki utstilling, åpent hver dag. ThorHeyerdal skrev boken Kon-Tiki på hotellet, bestill gjerne etforedrag. Vi serverer Kon-Tiki gryte og Kon-Tiki vin i Cafe Martine.Turistinformasjon, åpent hver dag fra kl 10.00 - 18.00 .Barnas dag, Lavvo med grilling, spabad, hesteridning ogbarneaktiviteter. Se annonsering på hjemmesiden.Væktarstua cup, stor årlig fotballturnering 12-14 juli.Tydalsfestivalen, musikkfestival, 18-19 juli.Fannaråken Blåsekvintett, konsert i lavvoen tirsdag 30 juli. Seannonsering på hjemmesiden.Pilegrimsrittet , starter ved Væktarstua lørdag 17 august – storstemning, mye folk og flere aktiviteter utover dagen.Storsylen opp, lørdag 17 august. - levende musikk og bankett omkvelden.Sykkeltrim Stuggusjøen Rundt, Arrangeres for første gang i år.Lørdag 31 august, starter ved Væktarstua og Reitansbrua.Telefon Væktartstua: 738 13 100E-mail: post@vaektarstua.nowww.vaektarstua.noTelefon Turistinformasjon: 952 95 952E-mail: turistinfo.stugudal@online.noFjellridning i Sylanwww.dyrhaug.noHovedgeskjeften er innmåling av strømnettet iTydal for Trønder Energi Nett AS, det skal leggesinn i ett spesielt program som brukes for å beregnebelastning i nettet og eventuelle utbedringer. Deter også ett krav fra NVE, at alle netteiere skal kunnedokumentere nettet i digitale kart. Dessuten er haninnleid av Infonett Røros for support for kunderfra Tydalsnett. Ved behov for support vedrørendenettet, ta kontakt med Infonett (tlf.72 41 48 60), såblir all informasjon eventuelt videresendt til Patric.I tillegg kan han ta oppdrag for private for hjelpmed generell datasupport av forskjellig slag, somf.eks. virus. Installasjon av nett kan han også hjelpemed, med kontakter og ledningsstrekk for data. Hanhar foreløpig kontor i Trønderenergi sine lokaler(tidligere E-verket), men er nok mest på farten i sinblå VW Caddy, og derved lettest å treffe på telefon:952 95 940Dyrhaug Ridesenter ASN-7590 TydalMobil: +47 907 27 624+47 481 80 740E-post: ole@dyrhaug.nowww.dyrhaug.nol Ukesturerl 3-dagersturerl Kurs- og Konferanseturerl Kick-off / firmaoppleggl Villmarksturerl Kjøp og salg av hesterl Dagsturerl Halvdagsturerl GuidingEn av landets mest erfarne arrangør med Islandshest - Dyrhaug Ridesenter etablert i 1971 - guider deg på turen!38 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell39


19.-20. JULISTUGUVOLDMOENDugnaderI løpet av sommeren blir det ryddedugnader i løypetraséene for å klargjøretraséene for «Store Preppe» til vinteren! Vi håper dere stiller opp når tidenkommer til deres hyttefelt og nærområde. Følg med på Tydal Ski AS sinFacebookside, og www.stugudal.noFoto: Ingrid Wold. Fra dugnad sommeren 2012.FREDAG18.00 Førum19.30Violet Road21.30Staut00.00DumDum BoysArild Nygaard i teltetLØRDAG13.00 FAMILIESHOWm/Tydal Kulturskole, Lunderengsførkjån,Henrik, Karoline, DråkmatSval, Marcus & MartiniusMartine RygvoldTrond M Johansen (Idol) i teltetUlf Lundell20.00Ulf Lundell22.45Tornado Gold00.30Solørwww.tydalsfestivaln.nowww.billettservice.noGlad-DagGlad- Dag i Tydallørdag 15. juni.Følg med på hjemmesiden for info.Servicebygget i ÅsJeg blir heretter å finne i Tydal utleiebygg i Ås Jeg blir heretter å finne i Tydal utleiebygg i Ås (inngang ved minibanken) Jeg (inngang blir heretter ved minibanken) å finne i Tydal utleiebygg i Ås Jeg kan tilby: Jeg (inngang kan tilby: ved minibanken) Naturmedisinsk Aromaterapi Naturmedisinsk JegAromaterapi kan tilby: NaturmedisinskFotsoneterapiFotsoneterapi Aromaterapi Fotsoneterapi med mer.med mer. med mer. Jeg selger Jeg selger gavekort gavekort til alle til anledninger alle anledninger Jeg selger gavekort til alle anledninger Åpningstider Åpningstider etter behov etter behov Åpningstider etter behov Bestilling Bestilling Bestilling av time av eller av time gavekort eller gavekort på på på tlf. tlf. 995 tlf. 82 995 172 82 172 MedlemMedlem av av Medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 40 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjellNorske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 41


TYDALSFESTIVAL’NMerete Liens logo-kunst i tyll.Grete Horven, leder for festivalen, vil gjerne informere om atbåde fastboende og hyttefolk er hjertelig velkomne til å værefunksjonærer i løpet av festivalhelga. Det er mange forskjelligeoppgaver for den som har lyst. Grete kan friste med festivalpassfor helga og mye moro om du melder deg på! Ta kontakt medGrete Horven på tlf 91 56 11 26, eller mail: grete.horven@gmail.comEn av fjorårets hovedattraksjoner HELLBILLIESFjällnäs - Åtte årstider i storslått naturUnder åtte helt forskjellige årstider lever vi med den uberørte villmarken rett utenfor dørterskelen.Når de første besøkerne ankom Fjällnäs for mer enn 130 år siden, var det ren, uberørt vakker natur somlokket – det samme gjelder fortsatt i dag.Hotel - Restaurant - Mii Gullo Spa - 45 minutter fra Stugudal mot Funäsdalen.86 KMI FLOTT NATUR.Variert løypelangs grus- ogkjerreveger,terreng og asfalt.Rittet starter iStugudal og går langsPilegrimsleden tilSelbu. Info om påmeldingfinner du på:pilegrimsrittet.noRestaurant - Lokale delikatesser i symbiose med naturen.På Fjällnäs tilberedes all maten fra bunnen av. På kjøkkenet baker Staffan ferske brød av langtidshevet surdeig. Påovnen koker kraftkjelene med kjøtt og urter. I fryseren finnes iskrem laget av ferske egg og fløte. Alt under nøyeoppsyn av vår kjøkkensjef Jacob Brännberg. Oppdag dine favoritter i vår stadig skiftende meny.Priseksempel - 545 SEK / person for tre-retters middag.Utforske Fjällnäs- Uberørt villmark rett utenfør dørterskelenOmrådet rundt Fjällnäs regnes som et av Sveriges fineste områder for mountainbiking. Sykkelstiene fører opp tilsnaufjellet, der du raskt tar deg fram mellom fjelltoppene. Hvis du liker å vandre og er klar for en utfordring, er det60 topper over 1000 meter over havet i Funäsfjällens omgivelser som alle nås på en dags tur.Om FjällnäsFjällnäs - Sveriges eldste fjellhotell. Hos oss har hver bygning sin egen fortelling, sitt eget liv. I takt med at naturenomkring oss skifter karakter, blir opplevelsen helt spesiell.Vi ber Er vennligst om å pre-bestille Ert besøk.Velkommen til vårt land, vårt fjell og opplev hvordan sansene åpnesi denne mektige og uberørte villmarken.For informasjon og bestilling - tfn +46 684 230 30 - info@fjallnas.se - www.fjallnas.no42 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell43


Selbu- Dalførets mest komplette byggevareforretning- 12 000 lagerførte varer- Fast lavpris på en rekke produkter- God fagkompetanse på alle varegrupper- Stort utvalg av plenklippere, terrassevarmere og hageutstyr- Egen kjøkkenavdeling- Egen avdeling med gass/propan og 12 voltsutstyr- Vi bringer varene akkurat dit du vil – faste utkjøringsdager til Tydal/Stugudal- Lørdag 15. juni vil vi ha stand utenfor Stugudal Håndverk -NB! Følg oss på facebook og få en rekke gode tilbud rett på din facebookside!Tlf. 7381 0440/epost: firmapost@maxboselbu.noStugudal Håndverkog Fritidl Kafél Bålutstyrl Håndverkl Husflidl Fiskel Tur/fritidl Div. byggvare/hagel Turistinfol BjørkevedDin hytte- og sportsbutikkTuristkontorÅpent alle dager fra kl. 10-18.Kafé med hjemmebaktekaker og pizzabitNystekte vaflerGlad-dag med mangebra tilbud 15. juni!Utenom åpningstid ring73 81 55 12 / 994 44 646så får du hjelp!Alt til fisketuren- mark / maggot.Fiskekort alleområderi Tydal,nabokommuner,SverigeTuristinfo - KartTlf: 41518875 / 99444646 - E-post: ellen@stugudal.noBestill ved til vinteren nå 1000 og 60 l sekkerbjørkeved - Utkjøring! Vasking og tilsyn!Åpningstider: Mandag – torsdag 07-17(09-17 i uke 28-31)Fredag 07-18(09-18 i uke 28-31)44 Nytt Lørdag fra Stugudal 10-14 fjellNytt fra Stugudal fjell45


Sommeren 2013 vil fjelltrimpostene være satt utfra 17. juni. Vi gjør en liten vri i år, og benytterturforslagene i Vandreguide og Sykkelguidefor Tydal og Sylan. Om du vil gå eller sykle erselvfølgelig valgfritt. De åtte postene er:1. Hyllingsvollen og Nauttjønna2. Aunåsen Rundt3. Hærtjønna4. Storerikvollen Rundt5. Riasten Rundt6. Badekulper ved Nordskardsfjellet7. Væktarhaugen Rundt8. Stuggusjøen RundtDette er turer med varierende lengde, ogFjelltrim 2013noe hele familien kan være med på. Deter oversiktlige beskrivelser i Vandre- ogSykkelguidene, der hver enkelt tur er merket avpå kart. Det er premie når minst sju av de åttepostene er besøkt. Barn opp til 12 år og voksnefra 65 år premieres etter besøk på minst fem avpostene.Fjelltrimkort og postbeskrivelser selges påturistinformasjonen i Ås (Servicekontoret) ogpå Stugudal (Væktarstua Hotell eller StugudalHåndverk og Fritid) fra 17. juni. Vandreguideog Sykkelguide får du også med deg her.Fjelltrimmen koster kr 50,- for barn opp til 16 årog kr 100,- for voksne fom 16 år.Tydal il, Trimgruppa, håper mange benytterseg av dette tilbudet,og ønsker både gamle og nye trimmereRIKTIG GOD TRIMSOMMER!Vi er klar med nye prosjekterfør fjellfiolen blomstrerTydal restaurantVelkommen til Tydal Restaurant ! Vi håper du vil trives hos oss.Uansett om du skal ha en skikkelig middag, en kjapp matbitt elleren duggfrisk.Vi gjør vårt beste for at du skal få det hyggelig. Hver dag lager vivåre egne ferske pizzabunner, og vi bruker kun de beste råvarer.Dessuten friterer vi ikke maten. Da smaker den bedre, blir myesunnere og belaster miljøet mindre!Kort sagt :Dette er stedet for god mat og drikke,servert i hyggelige omgivelse.Tydal Restaurant. 7590 Tydal. Tlf: 75 81 55 80.Åpningstider: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10 - 20.Tirsdag stengtFredag kl. 11 - 02.30, lørdag kl. 13 - 02.30, søndag kl. 13 - 22.00.Lokal leverandør av hytter,anneks og garasjer.Fritidstomter både fjord og fjell.Du finner oss påwww.fribo.noStugudal Eiendom AS en del av StugudalgruppenFriBoStugudal Eiendom AS46 Nytt fra Stugudal fjellNytt fra Stugudal fjell47


BReturadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 TydalEGer ønske fra våre kunder og en floG ny bu'kk utvider vi åpnings'dene og har åpent hver dag i sommerukene ! Kom innom for en trivelig handel eller en kopp kaffe og se vår nye, floGe bu'kk! Vi ønsker alle våre kunder en god sommer! Åpnings'der sommer fra 17.06-­‐25.08.2013 Mandag 'l fredag 09.00 'l 20.00 Lørdag 09.00 'l 18.00 Søndag 10.00-­‐18.00 48Nytt fra Stugudal fjellTlf.: 73 81 56 20 www.stugudal-­‐landhandel.no

More magazines by this user
Similar magazines