BATTERIER FOR ENHVER OPPGAVE, BÅDE TIL LANDS ... - Hellanor

hellanor.no
  • No tags were found...

BATTERIER FOR ENHVER OPPGAVE, BÅDE TIL LANDS ... - Hellanor

Mange ledende bilprodusenter stoler på VARTA ® .Vår unike erfaring, innovasjon, ytelse, service ogbrukerstøtte vitner om at også du og dine kunderkan ha tillit til oss.Alt starter med VARTA ®5


PROFESJONELL YTELSEFOR ETHVERT BEHOVProfessional-serien er spesialutviklet for maritimt bruk, inkludert el-båter, yachter, seilbåterog motorbåter, samt alle typer campingvogner og bobiler. Produktene garantererpålitelig strøm til både innendørsbelysning og kjøleskap, samt satellitt-TV.Til golftraller og golfbiler sikrer Professional Deep Cycle- eller Professional DeepCycle AGM-batterier eksepsjonell ytelse og driftssikkerhet.Deep CycleEgenskaperleverer strøm til elektriske systemer ogfremdriftmøter angitte strenge elektriske systemkravfor radio, belysning og vinsjerbatterikapasitet måles i Ah (amperetimer)Teknologiinnovativ plateteknologi for mer aktivmasse: tykkere positive plater og/ellermer tyktflytende masse bidrar til lengrebatterilevetidmulighet for å forlenge levetiden ved åsikre den aktive massen med spesielleseparatorer, som f.eks. AGM-teknologi,og opprettholde trykk på platesettetsyklusstabilitet også ved høy utladningsdybde(f.eks. 80 % DOD/ dyputladning).indikator: kapasitet målt i amperetimer(Ah), f.eks. på grunnlag av C20, C10 eller C5( 20,10 eller 5 timers kapasitet)6


Dual PurposeEgenskapersørger for start av forbrenningsmotorer,samt driver andreelektriske systembehovkrever batterier som tåler ekstremthøyt strømuttak i korteperioder og evne til å motstået variabelt effekttapbatterikapasiteten (startkraftog forbruk) måles i AhTeknologibatteri med stor startkapasitet ogandre egenskaper som sikrer øktsyklusstabilitet, inkludert glassfiberseparatorersom sikrer den aktivemassenbruk av labyrintlokk for å øke resirkulasjon,slik at det kun oppstår etminimalt vanntap ved lading. Påden måten økes batteriets driftstidbruk av det nyeste platematerialetfor å redusere vannforbruket, minskeintern motstand og øke mekaniskstabilitetStarterEgenskaperstart av forbrenningsmotorerkrever batterier til startog minimale krav til det elektriskeanlegget; inkludert skjærgårdsjeeper,mindre RIB-båter,(stivskrogede oppblåsbare båter)krever ekstremt høy utgangseffekti korte perioderstarteffekten måles i CCATeknologikrav til ekstremt høy utgangseffekt i korteperioder (de første sekundene tilmotoren starter)starteffekt er derfor hovedkravet til etSLI-batteri (start, belysning og tenning) –målt i startampere (CCA/MCA)flere tynne plater kombineres for å skapeden største plateoverflaten, noe sommuliggjør ekstremt høye utgangseffekterbruk av høymoderne gitterteknologi forbest mulig ledeevnedisse batteriene er mindre egnet til syklisk driftnår temperaturen er lav, er evnen til å leverehøye utgangseffekter ekstra viktig7


VARTA ® Professional Deep Cycle AGMDette eliteproduktet er spesielt utviklet for de nyeste el-båtene, yachteneog bobilene. Her har vi brukt Absorbent Glass Mat-teknologien for storeenergireserver, for å tilføre strøm til flere elektriske enheter gjennom helelevetiden. Den minimale selvutladningen gjør det helt vedlikeholdsfritt ogdermed perfekt til sesongbruk.Viktige fordelerperfekt til toppmoderne elektriske båter,yachter og bobilerAGM-teknologi for fremragendestøt- og vibrasjonsfasthetusedvanlig lang levetid: inntil åtte gangerså høy syklusstabilitet som konvensjonellebatterier (opptil 800 sykluser ved enutladningsdybde på 50 %)hard, lekkasjesikker konstruksjonideell som strømforsyning til elektriskesystemer med høy belastning og driftsenheter8


VARTA ® Professional Dual Purpose AGMTil fritidsbåter og bobiler med moderat energibehov, kan Professional Dual Purpose AGmsikre strøm til tilbehør og elektronikk, i tillegg til å starte motoren. Dette batterieter perfekt til sesongbruk på grunn av lav selvutlading.Viktige fordelerutviklet for elektrisk utstyr som du finneri moderat utstyrte bobiler, campingvognerog båterlang levetid: inntil fire ganger så høysyklusstabilitet som konvensjonelleblysyrebatterier (opptil 400 sykluserved en utladingsdybde på 50 %)minimal selvutlading gjør den ideell tilsesongbrukAGM-teknologi for støt- og vibrasjonsfasthetbrukes til både start og forbruk10


VARTA ® Professional StarterProfessional Starter er utviklet spesielt for start av båtmotorer. Det kan også brukesder det stilles få krav til det elektriske anlegget, som landstedbåt, skjærgårdsjeepog mindre RIB-båter. med sitt høye energiutbytte gir batteriet fremragenderesultater, gang etter gang, uten at det kreves noen form for vedlikehold.Viktige fordelerideell til start av båtermed innvendig og utvendig motorunik kaldstartytelsetvers igjennom pålitelig12


VARTA ® Professional Dual PURPOSEBåter og bobiler som holder lavere standard, trenger også det rette produktetfor å yte maksimalt. Derfor har vi utviklet Professional Dual Purpose. Det ervedlikeholdsfritt, har lang levetid og egner seg derfor svært godt til sesongbruk.Viktige fordelerutviklet for standard bobiler, campingvognerog båter med mindre ellermoderat energibehovlang levetid – inntil dobbelt så høysyklusstabilitet som konvensjonelleblysyrebatterier (opptil 200 sykluserved en utladningsdybde på 50 %)minimal selvutlading gjør den ideelltil sesongbrukegnet til både start og forbruk11


TEKNOLOGI DU KAN STOLE PÅTIL LANDS OG TIL VANNSUtforsk vår mest avanserte AGM-teknologi, som er forseglet i en spesialkonstruertstøt- og vibrasjonssikker boks. Det er ikke bare det siste nye innen høyytelsesbatteriteknologi,men er også vedlikeholdsfritt. I tillegg gjør vår rimelige, påliteligevæsketeknologi VARTA ® Professional til vår bestselgende produktserie for båt- ogfriluftsliv.Absorbent Glass Mat (AGM)-teknologiInnovativ plateteknologiGir inntil åtte ganger så høy syklusstabilitet som konvensjonelleblysyrebatterier, noe som bidrar til lengre batterilevetid.GlassmatteseparatorerFor lavere indre motstand, raskere ladetider og bedre strømutbytte.Optimal plassutnyttelseHar høyere kapasitet enn andre batterier av samme størrelse.Tåler høy utladingshastighetHøy utgangseffekt uten spenningstap, som er typisk for gelbatterier.HurtigladingLades langt raskere enn konvensjonelle blysyre- eller gelbatterier.VibrasjonsbestandighetGir mer beskyttelse mot slag og støt enn blysyrebatterier,noe som bidrar til lengre driftstid.Helt forseglet og vedlikeholdsfrittAlt du trenger å gjøre etter at batteriet er montert,er å lade det etter behov.Sett med positive platerPlategruppeSett med negative platerNegativ plateNegativt gitterPositiv plate med glassfiberseparatorPositiv platePositivt gitter13


YTELSE DU KAN STOLE PÅRo i sjelen forutsetter tillit til at teknologien, som f.eks.kommunikasjonsutstyr og navigasjonsinstrumenter, leverer hvergang du drar fra land.VARTA ® Professional-serien sikrer strømtilførselen til et mangfoldav apparater om bord: alt fra nødvendige instrumenter til enhetersom først og fremst tjener til hygge og underholdning.14481013621216715111935Enheter1234StarterRadio og kommunikasjonAutopilotRadar78910Satellittmottaker/TVKlimaanleggPumperElektriske vinsjer13141516OppvaskmaskinPosisjonslysBelysningKjøleskap/frys5 Ekkolodd116 Vannkoker12BaugpropellMikrobølgeovn og elektrisk ovn14


NYT FRITIDEN!Bobiler og campingvogner er utstyrt med stadig flere tekniske finesserfor å imøtekomme kravene til moderne campingturister. Og alle kreverstrøm. Ønsker du følelsen av ekte frihet når du ferdes på veien, uten åmåtte avstå fra komfort? Med VARTA ® Professional-batterier blir detteønsket oppfylt.122107645118391Enheter123456MoverKlimaanleggPumperVannkokerKaffetrakterSatellittmottaker/TV789101112Mikrobølgeovn og elektrisk ovnStereoanleggAdapterBelysningKjøleskap/fryserParabol15


FINN DET PERFEKTE VARTA ® -BATTERIETUansett hvor du liker å tilbringe fritiden – om det er ute på havet, på veieneller på golfbanen – finnes det perfekte VARTA Professional-batteriet for deg.UtstyrProfessionalStarterProfessionalDual PurposeProfessional DualPurpose AGMProfessionalDeep CycleProfessionalDeep Cycle AGMMotorstartMotorbåterSeilbåter ogmotoryachterElektriske båterBobilerCampingvognerMovereGolfbilerGolftrallerYtelseStarteffektSyklingstålighetLademottakVibrasjonsbestandighet16


Husk at det lønner seg å velge et batteri med høy syklingstålighet fordidette er avgjørende for batteriets levetid.Forholdet mellom antall sykluser og restkapasitet100 %75 %Restkapasitet50 %Konvensjoneltbatteri> 200 > 400 > 800VARTA ® ProfessionalDual PurposeVARTA ® ProfessionalDual Purpose AGMVARTA ® ProfessionalDeep Cycle AGM25 %SyklingerKostnad i Euro per syklus (estimat)1,0€ 1.0€ 0,6€ 0.6€0,4€ 0.4€0,25€ 0.3€StartbatterierBlysyrebatteriermed syklingstålighet, startegenskaperPrismatisk AGMfor to kraftformålPrismatisk AGMmed syklingstålighet17


SLIK FÅR DUMEST MULIG UT AV BATTERIETMontere og fjernedekk aldri til lufteåpningene, og pass på at de ikke utsettesfor smuss og skittsørg for at området er godt ventilertfør du monterer eller fjerner et batteri, må du slåav alle elektriske enheter for å unngå gnisternår du skal ta ut et batteri, må du koble fra dennegative polen før du kobler ut den positivenår du skal montere et nytt batteri, må du koble tilden negative polen til slutt for å unngå at verktøyetforårsaker kortslutningTrygg batterilading18hver gang batteriet er utladet, må det ladeshelt opp så fort som muligkontroller alltid at batteriladeren passer tilbatterietbruk aldri en lader som ikke slår seg avautomatiskvi anbefaler at du bruker en spenningsstyrtlader, fortrinnsvis med IUoU-karakteristikkanbefaling:a) Standardlading:IU-lading for:AGM: I = 25 % av nominell kapasitet,V maks = 14,8 VBlysyre: I = 10 % av nominell kapasitet,V maks = 14,4 VGC: I = 10–15 % av nominell kapasitet,V maks = 2,47 V/celleb) Permanent lading:begrens ladespenningen per celle til2,3 V (AGM), 2,23 V (blysyre) og2,20 V (GC)alternativt kan du bruke en IUoU-ladermed I = 10 % av nominell kapasitetc) Lading for å unngå lagdelt batterisyre(ikke nødvendig ved AGM):bruk en lader med IU-karakteristikk oghøyere ladespenning (2,6 V/celle)en slik ”overlading” må bare utføres enkort stund for å unngå vanntapAnbefalt lading av AGM-batteriU/VHovedlading Absorpsjon FlytU 1 = 14,8 VAnbefalt lading av blysyrebatteriU/VI 1 =25 %...35% x C 20U 2 = 13,8 VI < 1 % x C 20Hovedlading Absorpsjon FlytU 1 = 14,4 VI 1 =10 %... 15 % x C 20U 2 = 13,4 VI < 1% x C 20etterlading med tomgangsspenning skal utføres med2,12 – 2,13 V/cellelad aldri frosne batterier eller batterier med en temperaturpå over 40 °Ckoble den positive polen (+) til den positive ladeklemmenog den negative polen til den negative ladeklemmenikke slå på laderen før batteriet er riktig tilkobletnår batteriet er fulladet, slår du av laderenavslutt ladingen dersom batteriet blir varmt eller batterisyrelekker ut!sørg for god ventilasjon når du laderttI/AI/A


Polstilling og kabelføringnår du kobler til batteriet, påse at ledningstverrsnittet erstort nok for å unngå unødig spenningstap og varmeutviklingi serie-/parallellbatteribanker er det best at alle seriekablerer like lange, og at alle parallellkabler er like langespenningstap kan oppstå dersom det er kabler som erfor lange eller har for liten diameterikke foreta spenningsuttak fra individuelle batterier ikretsen (f.eks. 12 V fra et batteri i en 24 V-seriekrets).Bruk en spenningsomformervi anbefaler å ikke bruke mer enn fire batterier i enserie-/parallellkoblingkoble bare sammen batterier av samme type og medsamme kapasitet, alder og ladenivåa) Seriekobling for24 V, 75 Ah (eksempel)Total spenning = summen av enklespenningerTotal kapasitet = enkel kapasitetb) Parallellkoblingfor 12 V, 150 Ah (eksempel)Total spenning = enkel spenningTotal kapasitet = summen av enklekapasiteterc) Serie-/parallellkobling for24 V, 150 Ah (eksempel)Total spenning = summen av 2 enklespenningerTotal kapasitet = summen av 2 enklekapasiteterSesongbrukFør stillstandsperiodenUnder stillstandsperiodenEtter stillstandsperiodenlad batteriet helt opp, slå av alleelektriske enheter og koble frabatteriet (hvis mulig)oppbevar batteriene på et kjølig,tørt stedbatteriene skal være fulladede vedoppbevaringfulladede batterier tåler fintoppbevaring ved temperaturer pågodt under null graderhalvladede batterier kan fryse vedtemperaturer like under null graderkontroller lade-/spenningsnivåetregelmessighvis spenningen kommer under12,4 V, må batteriet ladeslad batteriet helt opp, og kobleeventuelt de elektriske enhetenetil igjenkontroller at alt fungerer somdet skal19


SPESIFIKASJONSTABELLERVARTA ® Professional Deep Cycle AGMKortkodeKassetypeETNSpenningC20C10C5Reservekapasitetved 25 ACCA(EN)MCADimensjoner(mm)L B HVekt (kg)PolstillingPoltypeFesteknasterLAD24 24 830 024 016 12 V 24 Ah 22 Ah 20 Ah 27 Min 145 A 195 A 165 176 125 8,9 0 M5 B00LAD60 60 830 060 037 12 V 60 Ah 54 Ah 49 Ah 100 Min 340 A 450 A 265 166 188 20,7 0 1 B00LAD70 70 830 070 045 12 V 70 Ah 63 Ah 58 Ah 115 Min 410 A 540 A 260 169 230,5 23,8 0 1 B00LAD85 85 830 085 051 12 V 85 Ah 77 Ah 70 Ah 145 Min 465 A 600 A 260 169 230,5 25,1 0 1 B00LAD115 115 830 115 060 12 V 115 Ah 104 Ah 91 Ah 200 Min 550 A 710 A 328 172 233,5 32,8 0 1 B00LAD150 150 830 150 090 12 V 150 Ah 135 Ah 123 Ah 285 Min 825 A 1070 A 484 171 241 45,5 0 1 B00LAD260 260 830 260 120 12 V 260 Ah 234 Ah 214 Ah 578 Min 1100 A 1440 A 521 269 239,5 78,2 3 1 B00VARTA ® Professional Deep CycleKortkodeKassetypeETNSpenningC20C10C5Reservekapasitetved 25 ACCA(EN)MCADimensjoner(mm)L B HVekt (kg)PolstillingPoltypeFesteknasterGC2_1 GC2 300 208 000 6 V 208 Ah 184 Ah 163 Ah 415 Min – – 260,4 181 282,6 28,80 0 UTL B00GC2_2 GC2 300 216 000 6 V 216 Ah 194 Ah 174 Ah 445 Min – – 260,4 181 282,6 29,20 0 UTL B00GC2_3 GC2 300 232 000 6 V 232 Ah 206 Ah 183 Ah 475 Min – – 260,4 181 282,6 30,20 0 UTL B00GC8 GC8 400 170 000 8 V 170 Ah 153 Ah 138 Ah 337 Min – – 260,4 181 287,9 31,00 1 UTL B00VARTA ® Professional StarterKortkodeKassetypeETNSpenningC20C10C5Reservekapasitetved 25 ACCA(EN)MCADimensjoner(mm)L B HVekt (kg)PolstillingPoltypeFesteknasterLFS52 H4/ L1 930 052 047 12 V 52 Ah – – – 470 A 588 A 207 175 190 12,40 0 1 B13LFS60 H5/ L2 930 060 054 12 V 60 Ah – – – 540 A 675 A 242 175 190 15,00 0 1 B13LFS74 H6/ L3 930 074 068 12 V 74 Ah – – – 680 A 850 A 278 175 190 17,87 0 1 B13LFS95 H8/ L5 930 095 080 12 V 95 Ah – – – 800 A 1000 A 353 175 190 21,32 0 1 B1320


VARTA ® Professional Dual Purpose AGMKortkodeKassetypeETNSpenningC20C10C5Reservekapasitetved 25 ACCA(EN)MCADimensjoner(mm)L B HVekt (kg)PolstillingPoltypeFesteknasterLA60 H5/ L2 840 060 068 12 V 60 Ah 57 Ah 55 Ah 125 Min 680 A 850 A 242 175 190 17,5 0 1 B13LA70 H6/ L3 840 070 076 12 V 70 Ah 65 Ah 60 Ah 133 Min 760 A 950 A 278 175 190 20,4 0 1 B13LA80 H7/ L4 840 080 080 12 V 80 Ah 77 Ah 75 Ah 176 Min 800 A 1000 A 315 175 190 22,76 0 1 B13LA95 H8/ L5 840 095 085 12 V 95 Ah 90 Ah 85 Ah 198 Min 850 A 1063 A 353 175 190 26,4 0 1 B13LA105 H9/ L6 840 105 095 12 V 105 Ah 100 Ah 95 Ah 224 Min 950 A 1188 A 394 175 190 29,4 0 1 B13VARTA ® Professional Dual PurposeKortkodeKassetypeETNSpenningC20C10C5Reservekapasitetved 25 ACCA(EN)MCADimensjoner(mm)L B HVekt (kg)PolstillingPoltypeFesteknasterLFS75 EG4 812 071 000 12 V 75 Ah 67 Ah 60 Ah 124 Min 600 A 750 A 260 175 225 17,22 1 1 B01LFS105 Grp31 811 053 075 12 V 105 Ah 94 Ah 85 Ah 190 Min 750 A 938 A 330 175 240 23,25 9 1 B00LFD60 H5/ L2 930 060 056 12 V 60 Ah 55 Ah 51 Ah 109 Min 560 A 700 A 242 175 190 16,80 0 1 B13LFD75 H6/ L3 930 075 065 12 V 75 Ah 69 Ah 64 Ah 141 Min 650 A 813 A 278 175 190 19,50 0 1 B13LFD90 H8/ L5 930 090 080 12 V 90 Ah 83 Ah 77 Ah 174 Min 800 A 1000 A 353 175 190 24,60 0 1 B13LFD140 A 930 140 080 12 V 140 Ah 129 Ah 119 Ah 284 Min 800 A 1000 A 513 189 223 36,62 3 1 B00LFD180 B 930 180 100 12 V 180 Ah 166 Ah 153 Ah 377 Min 1000 A 1250 A 513 223 223 45,10 3 1 B00LFD230 C 930 230 115 12 V 230 Ah 212 Ah 196 Ah 499 Min 1150 A 1430 A 518 276 242 56,75 3 1 B00Teknisk informasjonPolstillingPoltype5/16”UNC 18-2AFesteknaster6 V8 V0 0 UTL 118,4B005/16”5/16”UNC 18-2A12 VUNC UNC 5/16”18-2A5/16”UNC 18-2A5/16”UNC 18-2AUNC 18-2A11 18,4 18,4 18,45/16”pos. 18,418,412 VUNC 18-2A16,95/16” 5/16”UNC 18-2Apos. neg.UNC 18-2A3 18,45/16”UNC 18-2AM5B0112 V16,9 16,9 16,95/16”16,9UNC 18-2A9neg.100 maks.B13100 maks.12 V16,921


DISTRIBUSJON AV LEDENDE MERKEVARER TIL HELE NORGEDER DU ERALTA TLF. 77 66 50 60BERGEN TLF. 55 98 38 00BJERKA TLF. 75 80 00 80BODØ TLF. 75 50 79 60ELVERUM TLF. 62 43 51 50FREDRIKSTAD TLF. 69 36 36 00HAUGESUND TLF. 52 70 39 70KONGSVINGER TLF. 62 88 82 22LARVIK TLF. 33 14 19 99LILLEHAMMER TLF. 61 25 25 86MJØNDALEN TLF. 93 26 59 00MOLDE TLF. 71 21 21 21MYSEN TLF. 69 89 62 00NARVIK TLF. 76 96 36 36NAMSOS TLF. 74 27 00 02NOTODDEN TLF. 35 10 12 00 (ORDRE)OSLO TLF. 21 00 50 90SARPSBORG TLF. 69 36 36 00SKIEN TLF. 35 50 90 50SKYTTA (HK) TLF. 67 06 60 00STAVANGER TLF. 51 44 34 50TRONDHEIM TLF. 73 95 23 00TØNSBERG TLF. 33 80 10 90TROMSØ TLF. 77 66 50 50VERDAL TLF. 73 95 23 00 (ORDRE)ÅLESUND TLF. 70 17 20 50HARSTADIndustri & Anlegg TLF. 77 05 74 50KRISTIANSANDPer Hagen AS TLF. 38 18 59 00FØRDEBildeler Førde AS TLF. 57 82 57 82ARENDALKarl S. Hansen AS TLF. 37 07 34 00FAGERNESAutohuset Fagernes AS TLF. 61 36 04 77VOSSBiltunet Voss AS TLF. 56 52 07 14GRANGran Dekk &Servicesenter TLF. 61 32 93 00Lys, Elektrisk, ElektronikkTermokontrollDiagnoseBensin, diesel,tenning, diagnoseKomfortsystemerClutchFilterEksosanleggStøtdempereStøtdempereVannpumper Reimer/Luftbelger Bremseklosser BremseskiverCalipere HjulsylindereVannpumper/hjullager/reg.reimsettVerktøyBatterierSmøreoljerSlitedelerLyspærerDrivakslerSlitedelerBremserørBilpleieprodukterVertøyBilstoler/BarnestolerSenkesettBåtutstyrKabelSpeilKjemiFestemateriellBrannvernVerktøyIndustriveien 26, 1481 Hagan, tlf.: 67 06 60 00, fax.: 67 06 60 10, www.hellanor.no


Full oppbakking fra en global markedslederBak merket VARTA ® står Johnson Controls Power Solutions,verdenslederen innen blysyrebatterier til biler samt avansertebatterier til Start-Stop-, hybrid- og elkjøretøyer. Våre 50produksjons-, gjenvinnings- og distribusjonssentre leverermer enn én tredel av verdens blysyrebatterier til størrebilprodusenter og ettermarkedsforhandlere.Gjennom våre innovasjoner bygger vi opp den avansertebatteribransjen for hybrid- og elkjøretøyer også: Vi er det førsteforetaket i verden som fremstiller litiumionebatterier formasseproduserte hybridkjøretøyer.Vår teknologi, produksjons- og gjenvinningsevne bærer ogsåbud om vår satsing på bærekraftighet.11-09-2013noHellanorIndustriveien 26,Postboks 44NO - 1481 HaganTel.: 67 06 60 00www.hellanor.noREBAT 001

More magazines by this user
Similar magazines