Fornybar energi ved UiT: forskning

tromsfylke.no

Fornybar energi ved UiT: forskning

Fornybar energi i Norge (IEA)1. Vannkraft (122 TWh)2. Ved / bio (4 TWh)3. Geotermisk (3.5 TWh)4. Vind (0.9 TWh)5. Sol (0.1 TWh)321.02.2012


Fornybar energi ved UiT: forskning• Bioetanol fra ugress, IAMB• Organiske solceller, IK• Bakterier som energiprodusenter, IK• Kortreist energi, IFT + IIS421.02.2012


Energistipendiater ved UiT• “Energistipendiater” (IK, IAMB, IFT)• Strategiske stip.: 2 x IFT• Prioritert fra NT-fak.: IFT• Totalt: 6 energistipendiater621.02.2012


Reorganisering av IFT•Ny forskn.gruppe: energi og klimaUtdanningsprogram i fornybar energi•Master i energi, klima og miljø (IFT + IG)•Opptak: 25-30 studenter/år


Geotermisk energi• Termisk energi lagret i jordskorpa• Varmefluks 60 mW/m 2 :• Restvarme• Naturlig radioaktivitet• Tidekrefter• Termisk gradient: ~30°C/km• Demokratisk energikilde


Geotermisk energi i NorgeGrunne systemer 2010: 3.5 TWhCa. 30000 kjente brønner i Norge!Nydalen Business Park, avantor.noSystem Kapasitet #borehull ÅrOslo Airport Gardermoen ATES 8MW 18* 1998Akershus univ. sykehus BTES 8MW 228(450) 2007Nydalen Næringspark BTES 6MW 180 2004Ullevål Stadion BTES 4MW 120 2009Postterminalen BTES 4MW 90 2010IKEA, Slependen BTES 1.2MW 86 2009*grunnvannsbrønn


Forskning: Enhanced Geothermal SystemExploration wellEnergy Conversion PlantInjection wellEngineered fracture systemProduction wellHot rockIllustrasjon: ”An evaluation of Enhanced Geothermal Systems Technology, U.S. DOE, 2008.


Meget generell kunnskap!• Olje- og gassreservoarer• Drikkevannsressurser• CO 2 -lagring• Termoporoelastisitet1121.02.2012


Konklusjon• UiT besitter høy kompetanse• UiT har interesserte forskere• UiT tar konkrete grep for å bidra mer• UiT trenger flere koblinger til industri1221.02.2012

More magazines by this user
Similar magazines